Ana səhifə »  Daxili siyasət »  İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması
A+   Yenilə  A-
İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması

Məlum olduğu kimi, demokratik cəmiyyətin, peşəkar idarəetmənin, vətəndaş təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və siyasi plüralizmə əsaslanan müasir və güclü, demokratik dövlət quruculuğu ölkəmizdə yürüdülən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Müvafiq olaraq ölkədə qurulan milli idarəetmə modelinin əsas prinsipləri əhalinin rifah səviyyəsinin, sosial vəziyyətinin, vətəndaş məmnunluğunun yüksəlməsinin təmininə xidmət edir. Respublika Prezidentinin yalnız 2014-cü il ərzində imzaladığı 264 Qanun, 350 Fərman və 766 Sərəncam əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və hüquqi dövlətin təməlinin möhkəmləndirilməsinə aid olmuşdur. Demokratik dəyərlərə əsaslanaraq formalaşdırılan peşəkar, innovativ və şəffaf idarəetmə modelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri qismində isə məhz ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu müəyyən olunmuşdur. Vətəndaşın məmnunluğu və ictimai rəy dövlət xidmətlərinin keyfiyyətli, asan, şəffaf və peşəkar şəkildə təqdim olunduğunun göstəricisi kimi təsbit olunmuşdur.
Çünki dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi barədə obyektiv məlumat məhz ictimai rəydə və vətəndaş məmnunluğunun səviyyəsində öz əksini tapır. Bu modeldə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri də, dövlət qulluqçuları da vətəndaşlara daha yaxın, onlara münasibətdə daha təvazökardırlar. İctimai nəzarət imkanının genişləndirilməsində dövlət orqanlarının işində şəffaflıq prinsipinin təmin olunması, dövlət qulluqçularının xalqa yaxın olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi xüsusi rol oynamışdır. Strategiyanın Fəaliyyət Planında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi üçün ərizə və şikayətlərlə əlaqədar effektiv araşdırmaların aparılması, elektron poçt vasitəsi ilə ərizə və şikayətlərin qəbulu işinin təşkili və məlumat əldə edilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsi qarşıya qoyulan vəzifələr sırasına daxil idi. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar tətbiq edilən rüsum, tarif və digər ödənişlərin yığılmasının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması da Planda vəzifələrdən biri kimi öz təsbitini tapdı. Bu məqsədlə dövlət orqanlarının binalarında rüsum, tarif, vergilər və göstərilən xidmətlərə görə ödənişlər barədə məlumatları əks etdirən lövhələrin yerləşdirilməsi, rüsumların, vergilərin və digər ödənişlərin yığılması üzrə nağd ödəmələrin azaldılması, maaşların, pensiyaların, sosial müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin plastik kartlar vasitəsi ilə ödənilməsinin zəruriliyi də öz əksini tapdı. Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair Milli Fəaliyyət Planı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edildi. 2012-2015-ci illəri əhatə edən fəaliyyət planları ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflığın artırılması, idarəçiliyin müasirləşdirilməsi, açıq hökumət prinsiplərinin təşviqinə yönəldi.
Məlumdur ki, ictimai nəzarətin mümkün ola bilməsi üçün cəmiyyətin dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya məhsullarına və xidmətlərinə olan tələbatının dolğun ödənilməsi, dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə hər zaman müraciət edə bilmək, şikayət və ya təkliflə çıxış etmək imkanına malik olması vacib məsələlərdən biridir. Bu sahədə “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyanın (2003-2012-ci illər) həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Strategiyaya əsasən İKT-nin dayanıqlı inkişafı üçün təşkilati, normativ hüquqi, texniki və texnoloji baza yaradıldı, dövlət orqanlarının informasiya resursları və sistemləri, e-imza infrastrukturu və bir sıra digər mükəmməl mexanizmlər formalaşdırıldı. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi təşkil edildi. Dövlətin idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması, həmçinin, qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların iştirakı imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan) həyata keçirildi. Bu proqramın əsas istiqamətlərindən birini isə məhz dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlərin inkişaf etdirilməsi oldu. Bu məqsədlə dövlət orqanlarında İKT-nin geniş tətbiqi üçün vahid konfidensial multiservis şəbəkəsi və vahid informasiya fəzası formalaşdırıldı, dövlət orqanlarının öz aralarında, həmçinin, fiziki və hüquqi şəxslərlə qarşılıqlı əlaqə prosesində təhlükəsiz informasiya mübadiləsi üçün mütərəqqi mexanizmlər yaradıldı və “bir pəncərə” prinsipi əsasında elektron xidmətlərin təqdim olunmasına başlandı.
Məntiqi ardıcıllıqla görülən tədbirlər nəticəsində hazırda ictimai nəzarət mexanizmi daha da inkişaf etdirilir, onun optimallaşdırılması üsulları işlənib hazırlanır. Vətəndaş müraciətlərinə xüsusi önəm verilir, onların baxılmasının müddəti, araşdırılması qaydası diqqət mərkəzində saxlanılır. Əgər ilk mərhələdə dövlət orqanlarının öz xidmətlərini elektron formada təqdim etməsinin təşkili məsələsi diqqət mərkəzində idisə, artıq bu xidmətlərin necə göstərildiyinin qiymətləndirilməsi məsələsi aktuallaşmışdır. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq bu cür xidmətlərin qiymətləndirilməsi qaydaları da hazırlanmışdır. Respublikada dövlət orqanlarının göstərdikləri elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirməni Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi həyata keçirir. Qiymətləndirilmənin aparılmasının məqsədi elektron xidmətlərin təşkilinin sürətləndirilməsindən, dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyasının, bu sahədə modern və çevik idarəetmənin, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsindən ibarətdir. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq vətəndaşlar vaxt itirmədən, yol məsrəfi çəkmədən ucqar dağ kəndindəki evindən də istənilən dövlət orqanına və dövlətin başçısına birbaşa elektron müraciət göndərmək imkanı vasitəsilə dövlət orqanları ilə daha səmərəli əlaqəyə girə, ictimai nəzarət funksiyasını daha dolğun həyata keçirə bilirlər. İstənilən vətəndaş dövlət orqanlarının gördüyü işlər, fəaliyyət istiqamətləri, əməkdaşları və hətta vakant olan vəzifələri, vəzifənin maaşı, qulluq funksiyaları, tələb olunan göstəricilər və s. barədə də məhz internet resurslarından dolğun məlumat əldə edə bilər. Hazırda vətəndaşlar özlərinə lazım olan xidmətlərə görə ödənilməli olan rüsumun məbləği, tələb olunan sənədlər barəsində heç kimin vasitəçiliyi olmadan açıq məlumatlar ala bilir, vəzifəli şəxslərə elə öz yaşadıqları ərazilərdə təşkil olunan müntəzəm görüşlərdə müraciət edə bilirlər. Təsadüfi deyildir ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, ölkəmiz internetin inkişafına görə MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında birinci yerdədir.
İctimai nəzarət, ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu ölkədə formalaşdırılan milli idarəetmə modeli - “ASAN Xidmət”in fəaliyyət prinsiplərinin və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində birbaşa nəzərə alınmışdır. Qabaqcıl idarəetmə konsepsiyalarının əsas prinsiplərini, optimal xüsusiyyətlərini milli tarixi dövlətçilik ənənələrinin, milli ideologiyanın və milli-mənəvi dəyərlərin harmoniyasını nəzərdə tutan bu idarəetmə modelində vətəndaş məmnunluğunun təmini üçün kompleks tədbirlər görülür. Mərkəzlərdə xidmət prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə xidmət aparılan otaqların divarları şəffaf, görünən materiallardan hazırlanır, xidmət proseduru fasiləsiz olaraq videokamera vasitəsilə qeydiyyata alınır. Mərkəzlərdə dövlət orqanları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müasir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün, təqvimin bütün günlərində fasiləsiz olaraq xidmət göstərirlər. Xidməti təqdim edəcək kadrların seçilməsində, gözləmə zallarının, yardımçı funksional xidmətlərin təşkilində, həmçinin, Mərkəzlərin inzibati binalarının tikintisi üçün ayrılacaq yerin, Mərkəzin vətəndaşlar tərəfindən əlçatanlığının və nəqliyyat qovşaqlarına yaxınlığının öncədən müəyyənləşdirilməsində də bu prinsip nəzərə alınır. Modelin spesifik xüsusiyyətlərindən birini də ictimai rəyin öyrənilməsi metodu təşkil edir. Bu səbəbdən də onun strategiyalarından biri məhz “İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə strategiya”dır. İctimai rəy vətəndaş məmnunluğunu, daimi inkişafı, çevikliyi təmin etmək və xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə mütəmadi olaraq öyrənilir. İctimai rəyin öyrənilməsi bütün rəy və təkliflərin operativ şəkildə təhlili üçün vahid sistem qurmağa, onlardan irəli gələn tədbirlərin icrasının izlənilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi sistemini formalaşdırmağa, periodik və davamlı şəkildə keçirilən sorğu prosesini və tam avtomatlaşdırılmış sorğu sistemini qurmağa xidmət edir. Mərkəzlərə müraciət edən şəxslərin ən azı 85 faizinin məmnunluq səviyyəsinin təmini modelin strateji məqsədlərindən biridir. Strateji məqsədlər adekvat informasiyaların əldə olunmasının təminatından, xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməkdən, xidmət istifadəçilərinin məmnuniyyətini daim təmin etməkdən, daxil olan müraciətləri düzgün idarə etməkdən, potensial risklərin aradan qaldırılmasını və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirməkdən, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər verməkdən və s. ibarətdir. Məlumatlar birbaşa müraciətdən, e-poçt ünvanlarından, sosial şəbəkələrdən, şikayət və təkliflər jurnalından, çağrı mərkəzindən və rəy sorğularından qəbul olunur. Rəy sorğularının keçirilməsində məqsəd göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi və xidmət istifadəçilərinin məmnunluq səviyyəsinin öyrənilməsindən ibarətdir. Dövri və mütəmadi sorğular vasitəsilə aparılan rəy sorğularını təşkil edən tərəf qismində həm qurumun özü, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də digər şəxslər çıxış edə bilərlər.
Beləliklə, müasir, güclü və demokratik dövlətin formalaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar insan faktoruna istiqamətlənmiş, “cəmiyyətə, xalqa qulluq” mənası qazanmış dövlət qulluğunun və müasir idarəetmə modelinin formalaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Səmərəli, peşəkar və şəffaf idarəetmənin formalaşdırılması, dövlət xidmətlərinin asan və şəffaf formada təqdim olunmasının qiymətləndirilməsi üçün ictimai nəzarət və ictimai rəyin öyrənilməsi mexanizmi təsbit olunmuşdur. İctimai rəyin öyrənilməsi vətəndaş məmnunluğunun hər zaman yüksək səviyyədə təmininin zəruri meyarı kimi müəyyən olunmuşdur. İctimai rəy isə Prezident seçkilərinin nəticəsində, dövlət siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsində, ölkə başçısının rəsmi internet səhifəsinin istifadəçilərinin Prezidentə məktub göndərmək, Ona arzularını bildirmək, müraciət etmək imkanından istifadə edərək çoxsaylı minnətdarlıq məktublarını yazmasında və gündən-günə güclənən, müasir, demokratik və innovativ idarəetmə üsulunun dəstəklənməsində təzahür edir.
Nazənin Hüseynova,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrasının dosenti

 
  • Oxunub:  27720  |  
  • Tarix:  30-03-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Ötən 24 ildə “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dinamik inkişafının əsas mənbəyi rolunda çıxış edib

20:45
21 Sentyabr
BMT və qlobal çağırışlar: "intertarixi" zərurət kontekstində
20:43
21 Sentyabr
Bilgəhdə Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə tədbir keçirilib
20:40
21 Sentyabr
Slovakiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Müdafiə Sənayesi Nazirliyində olub
20:39
21 Sentyabr
Soçi və İdlib: Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığı qlobal geosiyasi proseslər kontekstində
20:23
21 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
20:13
21 Sentyabr
Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının ikinci gününə yekun vurulub
20:05
21 Sentyabr
Mərzuq Əli əl-Ğanim: Küveyt və Azərbaycan hər zaman bir-birinin yanındadır
19:56
21 Sentyabr
Bakıda NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası çərçivəsində özünüqiymətləndirmə təlimi keçirilib
19:52
21 Sentyabr
Ədliyyə naziri Ağstafada vətəndaşları qəbul edib
19:29
21 Sentyabr
Azərbaycan ilə Britaniya Şurası arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib
19:24
21 Sentyabr
“Azİz” Beynəlxalq Assosiasiyasının nümayəndə heyəti Bakı Kitab Mərkəzinin qonağı olub
19:23
21 Sentyabr
AQTA ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında strateji əməkdaşlıq imkanları öyrənilir
19:09
21 Sentyabr
Naxçıvanda yeni Asfalt-Beton Zavod Kompleksi istifadəyə verilib
18:37
21 Sentyabr
“ASAN xidmət” təcrübəsi Uqandada tətbiq olunacaq
18:29
21 Sentyabr
Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli iclasın iştirakçıları ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
18:26
21 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın dünyada təhlükəsizliyə töhfəsi getdikcə artır
18:13
21 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan dünya xəritəsində bir uğur nümunəsidir
18:08
21 Sentyabr
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun növbəti iclası keçirilib
18:06
21 Sentyabr
Azərbaycan Dillər Universiteti Çinin müxtəlif universitetləri ilə əlaqələr qurub
18:01
21 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın suverenliyindən kənarda heç bir status almayacaq
17:49
21 Sentyabr
Prezident: Bu gün Ermənistandan səslənən çox ziddiyyətli və bəzən cəfəng fikirlər münaqişənin həllinə yox, onun dərinləşməsinə xidmət göstərir
17:46
21 Sentyabr
Hikmət Babaoğlu: "Prezidentin nitqi Ermənistan rəhbərliyinin savadsız çıxışlarına tutarlı cavab idi"
17:41
21 Sentyabr
Prezident: Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ən böyük ədalətsizlikdir
17:38
21 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev: Demokratik inkişafla bağlı siyasətimizin aparılmasında Azərbaycan parlamentinin çox böyük rolu var
17:37
21 Sentyabr
Azərbaycan UNESCO-nun sülh konfransında təmsil olunub
17:28
21 Sentyabr
Adil Əliyev: Azərbaycan parlamentinin bir əsrlik keçdiyi şərəfli yol müasir dövlətimizin inkişafında özünəməxsus yer tutur
17:15
21 Sentyabr
Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə təntənəli iclas keçirilib
16:43
21 Sentyabr
İbrahim Əhməd Ömər: Sudan Azərbaycan ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək əzmindədir
16:29
21 Sentyabr
İqtisadiyyat naziri Gəncədə vətəndaşları qəbul edib
16:25
21 Sentyabr
Baş prokuror Quba rayonunda vətəndaşları qəbul edib
16:23
21 Sentyabr
BDU ilə Darüssəlam Qontor Universiteti arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb
16:13
21 Sentyabr
Bəstəkarlar İttifaqı Anarı “Üzeyir Hacıbəyli” medalı ilə təltif edib
16:12
21 Sentyabr
Binəli Yıldırım: Azərbaycanın qazandığı uğurlarda parlamentin böyük rolu var
15:52
21 Sentyabr
Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti ilə Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Analitik Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq
15:36
21 Sentyabr
Jan-Fransua Mansel: Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında parlamentlərarası münasibətlər xüsusi rol oynayır
15:34
21 Sentyabr
Dünya şöhrətli Sadhquru Heydər Əliyev Mərkəzində mühazirə deyəcək
15:27
21 Sentyabr
Bob Bləkmən: Demokratik inkişaf nəticəsində Azərbaycan dünyaya açılan bir ölkəyə çevrilib
15:25
21 Sentyabr
Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Qazaxda vətəndaşlarla görüşüb
14:35
21 Sentyabr
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Asiya İnkişaf Bankının nümayəndələri ilə görüş keçirilib
14:32
21 Sentyabr
Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatının təntənəli açılış mərasimi keçirilib
14:29
21 Sentyabr
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Lənkəran şəhərində vətəndaşları qəbul edib
14:27
21 Sentyabr
Polad Bülbüloğlu Mixail Şvıdkoya Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomun təqdim edib
14:23
21 Sentyabr
Dastanbek Cumabekov: Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi qanunlar ölkənin demokratik inkişafı üçün əsaslı zəmin yaradıb
14:20
21 Sentyabr
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri dörd rayon və şəhərin sakinləri ilə görüşüb
14:18
21 Sentyabr
Mərzuq əl Ğanim: Küveyt Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır
14:15
21 Sentyabr
ATƏT PA-nın sədri: Azərbaycanın regionda vacib ölkəyə çevrilməsinə parlament də öz töhfəsini verib
14:14
21 Sentyabr
Piter Kropş Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının prezidenti seçilib
14:11
21 Sentyabr
Arif Məlikovun yubileyinə həsr edilmiş elmi sessiya
14:09
21 Sentyabr
Tsveta Karayançeva: Sevindiricidir ki, 100 il sonra müstəqil Azərbaycan müasir dövlət kimi inkişaf edir
13:32
21 Sentyabr
Yeniyetmələrin III Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
13:29
21 Sentyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə görüşüb
12:57
21 Sentyabr
Məleykə Abbaszadə: Gələn tədris ili üzrə ali məktəblərə qəbul üçün maksimal bal 700 olacaq
12:37
21 Sentyabr
Zakir Həsənov NATO baş katibinin müavini ilə görüşüb
12:35
21 Sentyabr
Jalə Əliyeva: Beynəlxalq səviyyəli mədəni tədbirlər Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini ehtiva edir
12:33
21 Sentyabr
Türkiyəli ekspert: İctimailəşdirilmiş sənədlər erməni millətçiliyinin məğzini göstərdi
12:30
21 Sentyabr
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası Azərbaycanın məruzəsini yekdilliklə qəbul edib
12:18
21 Sentyabr
Azərbaycanda “Dünyanın ən böyük dərsi” layihəsi həyata keçirilir
12:17
21 Sentyabr
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Qaxda vətəndaşları qəbul edib
12:08
21 Sentyabr
Oqtay Əsədov: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamenti ölkəmizdə dövlətçilik məfkurəsinin inkişafında mühüm rol oynayıb
12:03
21 Sentyabr
Qubalı arıçı: “Təsərrüfatımızın saxlanılmasına çəkdiyimiz xərclərin böyük bir hissəsi dövlət tərəfindən ödəniləcək”
12:00
21 Sentyabr
Azərbaycan parlamentinin 100 illiyinə həsr olunan təntənəli iclas işini davam etdirir
11:52
21 Sentyabr
Astanada keçirilən Avrasiya Ədəbiyyat Forumunda Azərbaycan da təmsil olunub
11:41
21 Sentyabr
Daşkənddə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı keçirilən konfransda Azərbaycan nümayəndələri də iştirak edib
11:19
21 Sentyabr
Azərbaycanın xarici işlər naziri BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb
11:14
21 Sentyabr
Azərbaycanda “bir pəncərə” sistemi kifayət qədər rəğbət və populyarlıq qazanıb
11:08
21 Sentyabr
Azərbaycanla Avstriya nəqliyyat və innovasiya sahəsində işçi qrupu yaradacaq
11:06
21 Sentyabr
Stavropol şirkətləri məhsullarını Azərbaycana ixrac etmək üçün tərəfdaş axtarır
11:01
21 Sentyabr
Gənclər rəqəmsal ekosistem barədə məlumatlandırılıb
11:00
21 Sentyabr
Sevinc Fətəliyeva: Paşinyan siyasi klounluqla məşğuldur
10:58
21 Sentyabr
Dünya Həndbol Federasiyasının prezidenti: Azərbaycanda həndbolun inkişafına kömək göstərməyə hazırıq

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
HAVA HAQQINDA