Ana səhifə »  Daxili siyasət »  İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması
A+   Yenilə  A-
İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması

Məlum olduğu kimi, demokratik cəmiyyətin, peşəkar idarəetmənin, vətəndaş təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və siyasi plüralizmə əsaslanan müasir və güclü, demokratik dövlət quruculuğu ölkəmizdə yürüdülən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Müvafiq olaraq ölkədə qurulan milli idarəetmə modelinin əsas prinsipləri əhalinin rifah səviyyəsinin, sosial vəziyyətinin, vətəndaş məmnunluğunun yüksəlməsinin təmininə xidmət edir. Respublika Prezidentinin yalnız 2014-cü il ərzində imzaladığı 264 Qanun, 350 Fərman və 766 Sərəncam əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və hüquqi dövlətin təməlinin möhkəmləndirilməsinə aid olmuşdur. Demokratik dəyərlərə əsaslanaraq formalaşdırılan peşəkar, innovativ və şəffaf idarəetmə modelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri qismində isə məhz ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu müəyyən olunmuşdur. Vətəndaşın məmnunluğu və ictimai rəy dövlət xidmətlərinin keyfiyyətli, asan, şəffaf və peşəkar şəkildə təqdim olunduğunun göstəricisi kimi təsbit olunmuşdur.
Çünki dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi barədə obyektiv məlumat məhz ictimai rəydə və vətəndaş məmnunluğunun səviyyəsində öz əksini tapır. Bu modeldə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri də, dövlət qulluqçuları da vətəndaşlara daha yaxın, onlara münasibətdə daha təvazökardırlar. İctimai nəzarət imkanının genişləndirilməsində dövlət orqanlarının işində şəffaflıq prinsipinin təmin olunması, dövlət qulluqçularının xalqa yaxın olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi xüsusi rol oynamışdır. Strategiyanın Fəaliyyət Planında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi üçün ərizə və şikayətlərlə əlaqədar effektiv araşdırmaların aparılması, elektron poçt vasitəsi ilə ərizə və şikayətlərin qəbulu işinin təşkili və məlumat əldə edilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsi qarşıya qoyulan vəzifələr sırasına daxil idi. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar tətbiq edilən rüsum, tarif və digər ödənişlərin yığılmasının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması da Planda vəzifələrdən biri kimi öz təsbitini tapdı. Bu məqsədlə dövlət orqanlarının binalarında rüsum, tarif, vergilər və göstərilən xidmətlərə görə ödənişlər barədə məlumatları əks etdirən lövhələrin yerləşdirilməsi, rüsumların, vergilərin və digər ödənişlərin yığılması üzrə nağd ödəmələrin azaldılması, maaşların, pensiyaların, sosial müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin plastik kartlar vasitəsi ilə ödənilməsinin zəruriliyi də öz əksini tapdı. Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair Milli Fəaliyyət Planı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edildi. 2012-2015-ci illəri əhatə edən fəaliyyət planları ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflığın artırılması, idarəçiliyin müasirləşdirilməsi, açıq hökumət prinsiplərinin təşviqinə yönəldi.
Məlumdur ki, ictimai nəzarətin mümkün ola bilməsi üçün cəmiyyətin dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya məhsullarına və xidmətlərinə olan tələbatının dolğun ödənilməsi, dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə hər zaman müraciət edə bilmək, şikayət və ya təkliflə çıxış etmək imkanına malik olması vacib məsələlərdən biridir. Bu sahədə “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyanın (2003-2012-ci illər) həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Strategiyaya əsasən İKT-nin dayanıqlı inkişafı üçün təşkilati, normativ hüquqi, texniki və texnoloji baza yaradıldı, dövlət orqanlarının informasiya resursları və sistemləri, e-imza infrastrukturu və bir sıra digər mükəmməl mexanizmlər formalaşdırıldı. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi təşkil edildi. Dövlətin idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması, həmçinin, qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların iştirakı imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan) həyata keçirildi. Bu proqramın əsas istiqamətlərindən birini isə məhz dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlərin inkişaf etdirilməsi oldu. Bu məqsədlə dövlət orqanlarında İKT-nin geniş tətbiqi üçün vahid konfidensial multiservis şəbəkəsi və vahid informasiya fəzası formalaşdırıldı, dövlət orqanlarının öz aralarında, həmçinin, fiziki və hüquqi şəxslərlə qarşılıqlı əlaqə prosesində təhlükəsiz informasiya mübadiləsi üçün mütərəqqi mexanizmlər yaradıldı və “bir pəncərə” prinsipi əsasında elektron xidmətlərin təqdim olunmasına başlandı.
Məntiqi ardıcıllıqla görülən tədbirlər nəticəsində hazırda ictimai nəzarət mexanizmi daha da inkişaf etdirilir, onun optimallaşdırılması üsulları işlənib hazırlanır. Vətəndaş müraciətlərinə xüsusi önəm verilir, onların baxılmasının müddəti, araşdırılması qaydası diqqət mərkəzində saxlanılır. Əgər ilk mərhələdə dövlət orqanlarının öz xidmətlərini elektron formada təqdim etməsinin təşkili məsələsi diqqət mərkəzində idisə, artıq bu xidmətlərin necə göstərildiyinin qiymətləndirilməsi məsələsi aktuallaşmışdır. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq bu cür xidmətlərin qiymətləndirilməsi qaydaları da hazırlanmışdır. Respublikada dövlət orqanlarının göstərdikləri elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirməni Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi həyata keçirir. Qiymətləndirilmənin aparılmasının məqsədi elektron xidmətlərin təşkilinin sürətləndirilməsindən, dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyasının, bu sahədə modern və çevik idarəetmənin, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsindən ibarətdir. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq vətəndaşlar vaxt itirmədən, yol məsrəfi çəkmədən ucqar dağ kəndindəki evindən də istənilən dövlət orqanına və dövlətin başçısına birbaşa elektron müraciət göndərmək imkanı vasitəsilə dövlət orqanları ilə daha səmərəli əlaqəyə girə, ictimai nəzarət funksiyasını daha dolğun həyata keçirə bilirlər. İstənilən vətəndaş dövlət orqanlarının gördüyü işlər, fəaliyyət istiqamətləri, əməkdaşları və hətta vakant olan vəzifələri, vəzifənin maaşı, qulluq funksiyaları, tələb olunan göstəricilər və s. barədə də məhz internet resurslarından dolğun məlumat əldə edə bilər. Hazırda vətəndaşlar özlərinə lazım olan xidmətlərə görə ödənilməli olan rüsumun məbləği, tələb olunan sənədlər barəsində heç kimin vasitəçiliyi olmadan açıq məlumatlar ala bilir, vəzifəli şəxslərə elə öz yaşadıqları ərazilərdə təşkil olunan müntəzəm görüşlərdə müraciət edə bilirlər. Təsadüfi deyildir ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, ölkəmiz internetin inkişafına görə MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında birinci yerdədir.
İctimai nəzarət, ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu ölkədə formalaşdırılan milli idarəetmə modeli - “ASAN Xidmət”in fəaliyyət prinsiplərinin və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində birbaşa nəzərə alınmışdır. Qabaqcıl idarəetmə konsepsiyalarının əsas prinsiplərini, optimal xüsusiyyətlərini milli tarixi dövlətçilik ənənələrinin, milli ideologiyanın və milli-mənəvi dəyərlərin harmoniyasını nəzərdə tutan bu idarəetmə modelində vətəndaş məmnunluğunun təmini üçün kompleks tədbirlər görülür. Mərkəzlərdə xidmət prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə xidmət aparılan otaqların divarları şəffaf, görünən materiallardan hazırlanır, xidmət proseduru fasiləsiz olaraq videokamera vasitəsilə qeydiyyata alınır. Mərkəzlərdə dövlət orqanları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müasir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün, təqvimin bütün günlərində fasiləsiz olaraq xidmət göstərirlər. Xidməti təqdim edəcək kadrların seçilməsində, gözləmə zallarının, yardımçı funksional xidmətlərin təşkilində, həmçinin, Mərkəzlərin inzibati binalarının tikintisi üçün ayrılacaq yerin, Mərkəzin vətəndaşlar tərəfindən əlçatanlığının və nəqliyyat qovşaqlarına yaxınlığının öncədən müəyyənləşdirilməsində də bu prinsip nəzərə alınır. Modelin spesifik xüsusiyyətlərindən birini də ictimai rəyin öyrənilməsi metodu təşkil edir. Bu səbəbdən də onun strategiyalarından biri məhz “İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə strategiya”dır. İctimai rəy vətəndaş məmnunluğunu, daimi inkişafı, çevikliyi təmin etmək və xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə mütəmadi olaraq öyrənilir. İctimai rəyin öyrənilməsi bütün rəy və təkliflərin operativ şəkildə təhlili üçün vahid sistem qurmağa, onlardan irəli gələn tədbirlərin icrasının izlənilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi sistemini formalaşdırmağa, periodik və davamlı şəkildə keçirilən sorğu prosesini və tam avtomatlaşdırılmış sorğu sistemini qurmağa xidmət edir. Mərkəzlərə müraciət edən şəxslərin ən azı 85 faizinin məmnunluq səviyyəsinin təmini modelin strateji məqsədlərindən biridir. Strateji məqsədlər adekvat informasiyaların əldə olunmasının təminatından, xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməkdən, xidmət istifadəçilərinin məmnuniyyətini daim təmin etməkdən, daxil olan müraciətləri düzgün idarə etməkdən, potensial risklərin aradan qaldırılmasını və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirməkdən, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər verməkdən və s. ibarətdir. Məlumatlar birbaşa müraciətdən, e-poçt ünvanlarından, sosial şəbəkələrdən, şikayət və təkliflər jurnalından, çağrı mərkəzindən və rəy sorğularından qəbul olunur. Rəy sorğularının keçirilməsində məqsəd göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi və xidmət istifadəçilərinin məmnunluq səviyyəsinin öyrənilməsindən ibarətdir. Dövri və mütəmadi sorğular vasitəsilə aparılan rəy sorğularını təşkil edən tərəf qismində həm qurumun özü, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də digər şəxslər çıxış edə bilərlər.
Beləliklə, müasir, güclü və demokratik dövlətin formalaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar insan faktoruna istiqamətlənmiş, “cəmiyyətə, xalqa qulluq” mənası qazanmış dövlət qulluğunun və müasir idarəetmə modelinin formalaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Səmərəli, peşəkar və şəffaf idarəetmənin formalaşdırılması, dövlət xidmətlərinin asan və şəffaf formada təqdim olunmasının qiymətləndirilməsi üçün ictimai nəzarət və ictimai rəyin öyrənilməsi mexanizmi təsbit olunmuşdur. İctimai rəyin öyrənilməsi vətəndaş məmnunluğunun hər zaman yüksək səviyyədə təmininin zəruri meyarı kimi müəyyən olunmuşdur. İctimai rəy isə Prezident seçkilərinin nəticəsində, dövlət siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsində, ölkə başçısının rəsmi internet səhifəsinin istifadəçilərinin Prezidentə məktub göndərmək, Ona arzularını bildirmək, müraciət etmək imkanından istifadə edərək çoxsaylı minnətdarlıq məktublarını yazmasında və gündən-günə güclənən, müasir, demokratik və innovativ idarəetmə üsulunun dəstəklənməsində təzahür edir.
Nazənin Hüseynova,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrasının dosenti

 
  • Oxunub:  29190  |  
  • Tarix:  30-03-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
20 Yanvar Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizə tarixinin qürur doğuran şanlı səhifəsidir

21:50
21 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda Çinin CGTN televiziyasına müsahibə verib
21:32
21 Yanvar
Azərbaycanlı deputat: Ermənistanın gələcək inkişafı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından asılıdır
21:30
21 Yanvar
Prezident İlham Əliyev Davosda “Rossiya 1” televiziya kanalına müsahibə verib
21:26
21 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrəyə işgüzar səfəri
20:55
21 Yanvar
Səudiyyə Ərəbistanı parlamentinin nümayəndə heyəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində olub
20:49
21 Yanvar
Əhliman Əmiraslanov: İcbari tibbi sığorta sistemin tətbiq edildiyi pilot rayonlarda nəticələr çox müsbətdir
19:53
21 Yanvar
"Milli Şura Azərbaycanın dəyərlərinə hörmət etmir"
19:30
21 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhkum Mehman Hüseynovun işinin obyektiv və ədalətli araşdırılması ilə bağlı tapşırıq verib
18:52
21 Yanvar
Hüquq müdafiəçiləri Mehman Hüseynova görə Prezidentdən xahiş etdilər
17:34
21 Yanvar
Təhsil Nazirliyində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxs mükafatlandırılıb
17:26
21 Yanvar
Hadi Rəcəbli: İqtisadi nailiyyətlər əhalinin sosial rifahının yüksəlməsində mühüm rol oynayır
16:59
21 Yanvar
Səməd Seyidov yenidən AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib
16:55
21 Yanvar
Mehman Hüseynov Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb
16:53
21 Yanvar
AZƏRTAC ispan dilində xəbər yayımına başlayıb
16:47
21 Yanvar
Rektor: Şəhidlərin xatirəsi UNEC-də daim ehtiramla yad edilir
16:13
21 Yanvar
Lənkəranda qış turizminin inkişafı üçün əlverişli şərait var
16:11
21 Yanvar
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ölkədə taxıl əkini prosesinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib
16:06
21 Yanvar
Gürcüstan Karate Federasiyasının prezidenti: Azərbaycan karatenin inkişafına görə, nəinki regionda, dünyada liderdir
15:18
21 Yanvar
Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı parlamentlərarası əməkdaşlığı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb
15:13
21 Yanvar
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayıb
14:56
21 Yanvar
İbrahim İbrahimi: Azərbaycan xalqı cəsarətlə mübarizə apardı və müstəqilliyinə nail oldu
14:53
21 Yanvar
Ötən il Azərbaycanla Moldova arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 7 milyon dollara yaxın olub
14:51
21 Yanvar
Mübariz Qurbanlı: Bu gün Azərbaycan sürətlə inkişaf edir
14:25
21 Yanvar
Fayez bin Abdulla Al-Şehri: Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün səy göstərir
14:16
21 Yanvar
Qanlı Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsi Abu-Dabidə də anılıb
14:11
21 Yanvar
Qadın sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə olunub
14:09
21 Yanvar
Türkiyə KİV-ləri: 20 Yanvar faciəsi məqsədli şəkildə törədilmiş hərbi cinayətdir
14:04
21 Yanvar
Qadın sahibkarlar üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər işlənəcək
12:49
21 Yanvar
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda mediatur təşkil olunub
12:21
21 Yanvar
TAP-ın Yunanıstan və Albaniya hissəsində boruların 760 kilometrdən çoxu qaynaqlanıb
12:19
21 Yanvar
Azərbaycanda ilk dəfə Talassemiya Mərkəzində xüsusi metodla alınan kök hüceyrələr klinik praktikada tətbiq edilib
12:16
21 Yanvar
Dövlət qulluğunda inzibati icraçı vəzifələr üzrə müsabiqənin test imtahanına qeydiyyat elan olunub
12:01
21 Yanvar
Bakıda “Arpaçay Open” beynəlxalq karate turniri başa çatıb
11:39
21 Yanvar
Qılıncoynadanlarımız Moskvada güclərini sınayıblar
10:57
21 Yanvar
Azərbaycanın elektrik enerjisi ixracı artıb
10:53
21 Yanvar
Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan layihələrin icra vəziyyəti açıqlanıb
10:13
21 Yanvar
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub
09:41
21 Yanvar
Parisdə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
09:38
21 Yanvar
Avstriyada 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
09:34
21 Yanvar
Litva portalında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məqalə yerləşdirilib
09:34
21 Yanvar
Küveytdə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
09:32
21 Yanvar
Türkiyə və ABŞ prezidentləri Suriyada təhlükəsizlik zonasının yaradılması məsələsini müzakirə ediblər
17:50
20 Yanvar
Milli Şura Şəhidlər Xiyabanında qarşıdurma yaratdı - 20 nəfər saxlanıldı
16:44
20 Yanvar
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilib
16:41
20 Yanvar
Elçin Əhmədov: Sovet qoşunlarının Bakıya hərbi müdaxiləsini Qarabağdakı erməni təcavüzündən ayrı təhlil etmək mümkün deyil
12:45
20 Yanvar
Mübariz Qurbanlı: 20 Yanvar xalqımızın yaddaşına həkk olunan mübarizə rəmzidir
12:43
20 Yanvar
Azərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla anır
12:40
20 Yanvar
Hafiz Paşayev: Biz həmişə müstəqilliyimiz uğrunda mübarizəyə hazır olmalıyıq
12:39
20 Yanvar
Azərbaycan ilə Belarus arasında ticarət dövriyyəsi artıb
12:37
20 Yanvar
Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyində 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb
12:32
20 Yanvar
ISESCO ilk dəfə olaraq 20 Yanvar hadisələrini pisləyən bəyanat yayıb
12:30
20 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini yad edib
12:26
20 Yanvar
Şəhid ailəsinə, müharibə iştirakçılarına mənzil və avtomobil təqdim olunub
12:11
20 Yanvar
Əli Əhmədov: Milli Şuranın növbəti mitinqinin uğursuzluğunun səbəbi bu mitinqin insanları düşündürən məsələlərlə heç bir əlaqəsinin olmamasındadır
17:43
19 Yanvar
İtaliyada 20 Yanvar Şəhidlərinin əziz xatirəsi anılıb
17:30
19 Yanvar
Pərvin Kərimzadə: Avropa Parlamentinin bu qərəzli addımı erməni lobbisinin təsiri altına düşən dairələrin növbəti oyunudur
17:28
19 Yanvar
“ASAN xidmət” mərkəzlərində 20 Yanvar şəhidləri anılıb
17:26
19 Yanvar
Məcburi köçkün uşaqları üçün intensiv tədris düşərgəsinə seçimlər başa çatıb
17:15
19 Yanvar
AZƏRTAC-ın kollektivi Qanlı Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünü qeyd edib
17:14
19 Yanvar
Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üzrə danışıqların konkret nəticələrini səbirsizliklə gözləyir
16:56
19 Yanvar
Deputat: Zimbabve Azərbaycanın düzgün idarəçilik təcrübəsinə, iqtisadi və sosial islahatlar praktikasına ciddi maraq göstərir
16:44
19 Yanvar
Zimbabve Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb
16:27
19 Yanvar
20 Yanvar faciəsi milli istiqlal tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir
16:23
19 Yanvar
20 Yanvar əlilləri və şəhid ailələri etibarlı sosial müdafiə sistemi ilə əhatə olunublar
16:20
19 Yanvar
20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi konfrans keçirilib
16:15
19 Yanvar
Ankarada keçirilən konfrans “Azərbaycanın müstəqilliyinə gedən yolda 20 Yanvar faciəsi” mövzusuna həsr olunub
16:12
19 Yanvar
Bakı Dövlət Universitetində 20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü qeyd edilib
16:09
19 Yanvar
Bakıdakı 5 saylı “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyəti Zimbabve Prezidentində böyük maraq doğurub
16:06
19 Yanvar
UNEC-də hər bir tələbə müraciəti araşdırılır
16:01
19 Yanvar
Yaqub Mahmudov: 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının öz ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizəsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA