Ana səhifə »  Daxili siyasət »  İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması
A+   Yenilə  A-
İdarəetmədə ictimai nəzarət mexanizmi: mahiyyəti və təzahür forması

Məlum olduğu kimi, demokratik cəmiyyətin, peşəkar idarəetmənin, vətəndaş təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və siyasi plüralizmə əsaslanan müasir və güclü, demokratik dövlət quruculuğu ölkəmizdə yürüdülən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Müvafiq olaraq ölkədə qurulan milli idarəetmə modelinin əsas prinsipləri əhalinin rifah səviyyəsinin, sosial vəziyyətinin, vətəndaş məmnunluğunun yüksəlməsinin təmininə xidmət edir. Respublika Prezidentinin yalnız 2014-cü il ərzində imzaladığı 264 Qanun, 350 Fərman və 766 Sərəncam əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və hüquqi dövlətin təməlinin möhkəmləndirilməsinə aid olmuşdur. Demokratik dəyərlərə əsaslanaraq formalaşdırılan peşəkar, innovativ və şəffaf idarəetmə modelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri qismində isə məhz ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu müəyyən olunmuşdur. Vətəndaşın məmnunluğu və ictimai rəy dövlət xidmətlərinin keyfiyyətli, asan, şəffaf və peşəkar şəkildə təqdim olunduğunun göstəricisi kimi təsbit olunmuşdur.
Çünki dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi barədə obyektiv məlumat məhz ictimai rəydə və vətəndaş məmnunluğunun səviyyəsində öz əksini tapır. Bu modeldə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri də, dövlət qulluqçuları da vətəndaşlara daha yaxın, onlara münasibətdə daha təvazökardırlar. İctimai nəzarət imkanının genişləndirilməsində dövlət orqanlarının işində şəffaflıq prinsipinin təmin olunması, dövlət qulluqçularının xalqa yaxın olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi xüsusi rol oynamışdır. Strategiyanın Fəaliyyət Planında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi üçün ərizə və şikayətlərlə əlaqədar effektiv araşdırmaların aparılması, elektron poçt vasitəsi ilə ərizə və şikayətlərin qəbulu işinin təşkili və məlumat əldə edilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsi qarşıya qoyulan vəzifələr sırasına daxil idi. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar tətbiq edilən rüsum, tarif və digər ödənişlərin yığılmasının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması da Planda vəzifələrdən biri kimi öz təsbitini tapdı. Bu məqsədlə dövlət orqanlarının binalarında rüsum, tarif, vergilər və göstərilən xidmətlərə görə ödənişlər barədə məlumatları əks etdirən lövhələrin yerləşdirilməsi, rüsumların, vergilərin və digər ödənişlərin yığılması üzrə nağd ödəmələrin azaldılması, maaşların, pensiyaların, sosial müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin plastik kartlar vasitəsi ilə ödənilməsinin zəruriliyi də öz əksini tapdı. Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair Milli Fəaliyyət Planı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edildi. 2012-2015-ci illəri əhatə edən fəaliyyət planları ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflığın artırılması, idarəçiliyin müasirləşdirilməsi, açıq hökumət prinsiplərinin təşviqinə yönəldi.
Məlumdur ki, ictimai nəzarətin mümkün ola bilməsi üçün cəmiyyətin dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya məhsullarına və xidmətlərinə olan tələbatının dolğun ödənilməsi, dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə hər zaman müraciət edə bilmək, şikayət və ya təkliflə çıxış etmək imkanına malik olması vacib məsələlərdən biridir. Bu sahədə “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyanın (2003-2012-ci illər) həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Strategiyaya əsasən İKT-nin dayanıqlı inkişafı üçün təşkilati, normativ hüquqi, texniki və texnoloji baza yaradıldı, dövlət orqanlarının informasiya resursları və sistemləri, e-imza infrastrukturu və bir sıra digər mükəmməl mexanizmlər formalaşdırıldı. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi təşkil edildi. Dövlətin idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması, həmçinin, qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların iştirakı imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan) həyata keçirildi. Bu proqramın əsas istiqamətlərindən birini isə məhz dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlərin inkişaf etdirilməsi oldu. Bu məqsədlə dövlət orqanlarında İKT-nin geniş tətbiqi üçün vahid konfidensial multiservis şəbəkəsi və vahid informasiya fəzası formalaşdırıldı, dövlət orqanlarının öz aralarında, həmçinin, fiziki və hüquqi şəxslərlə qarşılıqlı əlaqə prosesində təhlükəsiz informasiya mübadiləsi üçün mütərəqqi mexanizmlər yaradıldı və “bir pəncərə” prinsipi əsasında elektron xidmətlərin təqdim olunmasına başlandı.
Məntiqi ardıcıllıqla görülən tədbirlər nəticəsində hazırda ictimai nəzarət mexanizmi daha da inkişaf etdirilir, onun optimallaşdırılması üsulları işlənib hazırlanır. Vətəndaş müraciətlərinə xüsusi önəm verilir, onların baxılmasının müddəti, araşdırılması qaydası diqqət mərkəzində saxlanılır. Əgər ilk mərhələdə dövlət orqanlarının öz xidmətlərini elektron formada təqdim etməsinin təşkili məsələsi diqqət mərkəzində idisə, artıq bu xidmətlərin necə göstərildiyinin qiymətləndirilməsi məsələsi aktuallaşmışdır. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq bu cür xidmətlərin qiymətləndirilməsi qaydaları da hazırlanmışdır. Respublikada dövlət orqanlarının göstərdikləri elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirməni Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi həyata keçirir. Qiymətləndirilmənin aparılmasının məqsədi elektron xidmətlərin təşkilinin sürətləndirilməsindən, dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyasının, bu sahədə modern və çevik idarəetmənin, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsindən ibarətdir. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq vətəndaşlar vaxt itirmədən, yol məsrəfi çəkmədən ucqar dağ kəndindəki evindən də istənilən dövlət orqanına və dövlətin başçısına birbaşa elektron müraciət göndərmək imkanı vasitəsilə dövlət orqanları ilə daha səmərəli əlaqəyə girə, ictimai nəzarət funksiyasını daha dolğun həyata keçirə bilirlər. İstənilən vətəndaş dövlət orqanlarının gördüyü işlər, fəaliyyət istiqamətləri, əməkdaşları və hətta vakant olan vəzifələri, vəzifənin maaşı, qulluq funksiyaları, tələb olunan göstəricilər və s. barədə də məhz internet resurslarından dolğun məlumat əldə edə bilər. Hazırda vətəndaşlar özlərinə lazım olan xidmətlərə görə ödənilməli olan rüsumun məbləği, tələb olunan sənədlər barəsində heç kimin vasitəçiliyi olmadan açıq məlumatlar ala bilir, vəzifəli şəxslərə elə öz yaşadıqları ərazilərdə təşkil olunan müntəzəm görüşlərdə müraciət edə bilirlər. Təsadüfi deyildir ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, ölkəmiz internetin inkişafına görə MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında birinci yerdədir.
İctimai nəzarət, ictimai rəy və vətəndaş məmnunluğu ölkədə formalaşdırılan milli idarəetmə modeli - “ASAN Xidmət”in fəaliyyət prinsiplərinin və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində birbaşa nəzərə alınmışdır. Qabaqcıl idarəetmə konsepsiyalarının əsas prinsiplərini, optimal xüsusiyyətlərini milli tarixi dövlətçilik ənənələrinin, milli ideologiyanın və milli-mənəvi dəyərlərin harmoniyasını nəzərdə tutan bu idarəetmə modelində vətəndaş məmnunluğunun təmini üçün kompleks tədbirlər görülür. Mərkəzlərdə xidmət prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə xidmət aparılan otaqların divarları şəffaf, görünən materiallardan hazırlanır, xidmət proseduru fasiləsiz olaraq videokamera vasitəsilə qeydiyyata alınır. Mərkəzlərdə dövlət orqanları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müasir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün, təqvimin bütün günlərində fasiləsiz olaraq xidmət göstərirlər. Xidməti təqdim edəcək kadrların seçilməsində, gözləmə zallarının, yardımçı funksional xidmətlərin təşkilində, həmçinin, Mərkəzlərin inzibati binalarının tikintisi üçün ayrılacaq yerin, Mərkəzin vətəndaşlar tərəfindən əlçatanlığının və nəqliyyat qovşaqlarına yaxınlığının öncədən müəyyənləşdirilməsində də bu prinsip nəzərə alınır. Modelin spesifik xüsusiyyətlərindən birini də ictimai rəyin öyrənilməsi metodu təşkil edir. Bu səbəbdən də onun strategiyalarından biri məhz “İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə strategiya”dır. İctimai rəy vətəndaş məmnunluğunu, daimi inkişafı, çevikliyi təmin etmək və xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə mütəmadi olaraq öyrənilir. İctimai rəyin öyrənilməsi bütün rəy və təkliflərin operativ şəkildə təhlili üçün vahid sistem qurmağa, onlardan irəli gələn tədbirlərin icrasının izlənilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi sistemini formalaşdırmağa, periodik və davamlı şəkildə keçirilən sorğu prosesini və tam avtomatlaşdırılmış sorğu sistemini qurmağa xidmət edir. Mərkəzlərə müraciət edən şəxslərin ən azı 85 faizinin məmnunluq səviyyəsinin təmini modelin strateji məqsədlərindən biridir. Strateji məqsədlər adekvat informasiyaların əldə olunmasının təminatından, xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməkdən, xidmət istifadəçilərinin məmnuniyyətini daim təmin etməkdən, daxil olan müraciətləri düzgün idarə etməkdən, potensial risklərin aradan qaldırılmasını və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirməkdən, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər verməkdən və s. ibarətdir. Məlumatlar birbaşa müraciətdən, e-poçt ünvanlarından, sosial şəbəkələrdən, şikayət və təkliflər jurnalından, çağrı mərkəzindən və rəy sorğularından qəbul olunur. Rəy sorğularının keçirilməsində məqsəd göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi və xidmət istifadəçilərinin məmnunluq səviyyəsinin öyrənilməsindən ibarətdir. Dövri və mütəmadi sorğular vasitəsilə aparılan rəy sorğularını təşkil edən tərəf qismində həm qurumun özü, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də digər şəxslər çıxış edə bilərlər.
Beləliklə, müasir, güclü və demokratik dövlətin formalaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar insan faktoruna istiqamətlənmiş, “cəmiyyətə, xalqa qulluq” mənası qazanmış dövlət qulluğunun və müasir idarəetmə modelinin formalaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Səmərəli, peşəkar və şəffaf idarəetmənin formalaşdırılması, dövlət xidmətlərinin asan və şəffaf formada təqdim olunmasının qiymətləndirilməsi üçün ictimai nəzarət və ictimai rəyin öyrənilməsi mexanizmi təsbit olunmuşdur. İctimai rəyin öyrənilməsi vətəndaş məmnunluğunun hər zaman yüksək səviyyədə təmininin zəruri meyarı kimi müəyyən olunmuşdur. İctimai rəy isə Prezident seçkilərinin nəticəsində, dövlət siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsində, ölkə başçısının rəsmi internet səhifəsinin istifadəçilərinin Prezidentə məktub göndərmək, Ona arzularını bildirmək, müraciət etmək imkanından istifadə edərək çoxsaylı minnətdarlıq məktublarını yazmasında və gündən-günə güclənən, müasir, demokratik və innovativ idarəetmə üsulunun dəstəklənməsində təzahür edir.
Nazənin Hüseynova,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrasının dosenti

 
  • Oxunub:  28350  |  
  • Tarix:  30-03-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Prezident İlham Əliyev: Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir

17:55
13 Noyabr
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi tərəfindən növbəti aksiya keçirilib
17:44
13 Noyabr
Vüqar Gülməmmədov: Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı sənədlərdə sosial-iqtisadi inkişafın meyillərinin əsas göstəricilərinin əks etdirilməsi maliyyə inzibatçılığında şəffaflığının yüksəldilməsinə də şərait yaradır
17:41
13 Noyabr
Samir Şərifov: 2019-cu ilin büdcə layihəsi təkcə ölkəmizdə baş verən makroiqtisadi prosesləri deyil, dünyada və regionda baş verən geosiyasi proseslər nəzərə alınmaqla tərtib olunub
17:39
13 Noyabr
Tbilisidə keçirilən beynəlxalq konfransda “Azerkosmos” və “Azersky”in fəaliyyəti barədə məlumat verilib
17:25
13 Noyabr
Dövlət Komitəsində məcburi köçkünlərlə növbəti görüş olub
17:19
13 Noyabr
Azərbaycan regionda digər sahələrdə olduğu kimi, paralimpiya hərəkatında da lider ölkədir
17:16
13 Noyabr
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi: neqativ hallara qarşı aparılan mübarizə daha da gücləndiriləcək
17:14
13 Noyabr
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Bərdə şəhərində media nümayəndələri üçün seminar təşkil edib
17:12
13 Noyabr
Şamaxıda “Mənəvi dəyərlərimiz - dünən, bu gün, sabah” mövzusunda seminar-treninq keçirilib
17:10
13 Noyabr
Bakıda Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu keçirilib
17:03
13 Noyabr
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində UNESCO-nun dəyər və prinsipləri də kobudcasına pozulub
17:01
13 Noyabr
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin strateji istiqamətlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib
16:58
13 Noyabr
Leyla Abdullayeva: Avropa Parlamentinin etik məsələlərə məsul komitələri deputat Eleni Teoxarusun fəaliyyətini araşdırmalıdır
16:51
13 Noyabr
Peter Pelleqrini: Yaxın zamanlarda Slovakiyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılması nəzərdə tutulur
16:29
13 Noyabr
Folklorda milli dövlətçilik ideyaları ən müxtəlif janrlarda əksini tapıb
15:52
13 Noyabr
Azərbaycanda əmək münasibətlərinin leqallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır
15:43
13 Noyabr
Ölkə üzrə pambıq tədarükü 210 min tona yaxınlaşıb – operativ məlumat
15:37
13 Noyabr
Doqquz ayda Azərbaycan ilə Slovakiya arasında ticarət dövriyyəsi 33 faiz artıb
14:59
13 Noyabr
Bakıda gənclər təşkilatlarının V Respublika sərgisi açılıb
14:57
13 Noyabr
AQTA-da iri ticarət şəbəkələrinin rəhbərləri ilə görüş keçirilib
14:54
13 Noyabr
“Asan İmza” İƏİT nəzdində Dövlət Sektorunun İnnovasiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən ən innovativ nümunə kimi qəbul edilib
14:49
13 Noyabr
Nazir: Növbəti ildə əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının 17.9 milyard manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır
14:47
13 Noyabr
Respublika Veteranlar Təşkilatında Mehdi Hüseynzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd edilib
14:39
13 Noyabr
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanın özəl sektorunda 157 layihə reallaşdırılıb
14:36
13 Noyabr
Slovakiyanın Baş naziri ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
14:32
13 Noyabr
Şahin Mustafayev: 2019-cu ildə tədiyyə balansının cari hesabının müsbət olacağı proqnozlaşdırılır
13:32
13 Noyabr
Milli Məclisin sədri: 2019-cu ilin dövlət büdcəsi sosialyönümlülüyünü qoruyacaq
13:22
13 Noyabr
İndiyədək Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan layihələrə təqribən 32 milyard dollar xərclənib
13:19
13 Noyabr
Oqtay Əsədov: Vergi sistemində nəzərdə tutulan islahatlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verəcək
12:56
13 Noyabr
2040-cı ilədək qlobal enerji tələbatı 25 faizdən çox artacaq
12:51
13 Noyabr
Türkmənistan qazının Avropa bazarlarına tədarükü imkanları müzakirə edilir
12:31
13 Noyabr
İçərişəhərlə tanışlıq Slovakiyanın Baş nazirində zəngin təəssürat yaradıb
12:29
13 Noyabr
Hakan Aras: Azərbaycan ali təhsil verdiyi türkiyəli tələbələrə öz vətəndaşları kimi yanaşır
12:17
13 Noyabr
Səhiyyə Nazirliyi və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi Dünya Diabet Gününə həsr olunmuş aksiya keçirib
12:10
13 Noyabr
Milli Məclisin plenar iclasında 2019-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunur
12:05
13 Noyabr
Bakıda akademik Mahmud Kərimovun 70 illik yubileyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans işinə başlayıb
11:56
13 Noyabr
Yunanıstanın Saloniki şəhərində “Əbədi Ezamiyyət” filmi nümayiş etdirilib
11:34
13 Noyabr
“Caspian Ecology 2018” sərgisində 8 ölkədən 43 şirkət iştirak edəcək
11:08
13 Noyabr
Dünya şöhrətli professor ölkəmizdə aparılan islahatları izlədiyini bildirib
11:03
13 Noyabr
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitorinq keçiriləcək
10:49
13 Noyabr
Marko Alvera: TAP-ın inşası 2020-ci ildə başa çatacaq
10:43
13 Noyabr
Naxçıvanda tələbələr arasında keçirilən “Xəmsə” milli intellektual oyununun qalibləri müəyyənləşib
10:41
13 Noyabr
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub
10:35
13 Noyabr
Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək
10:32
13 Noyabr
Sona Əliyeva: Ölkəmiz dünya miqyasında sivilizasiyalar arasında dialoqa, humanitar əməkdaşlığa böyük töhfələr verir
10:30
13 Noyabr
Səyyar “ASAN xidmət” davam edir
10:29
13 Noyabr
“Azeri Light”ın bir barrelinin qiyməti 72 dolları keçib
17:53
12 Noyabr
Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün 3,5 milyon manat ayrılıb
17:44
12 Noyabr
Tahir Rzayev: Konstitusiyanın Azərbaycanın hüquqi, demokratik dövlət kimi formalaşmasındakı rolu olduqca böyükdür
17:21
12 Noyabr
Salyanda dini radikalizmlə mübarizə ilə bağlı seminar-müşavirə keçirilir
17:05
12 Noyabr
Nizami Cəfərov: Dövlət başçısının Fərmanı Azərbaycan dilinin həm qorunmasına, həm də inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərəcək
17:00
12 Noyabr
Pedaqoji Universitetdə Beynəlxalq Loqopedlər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
16:55
12 Noyabr
Siyasi Sənədlər Arxivində “Azərbaycan tarixində alman səhifələri” mövzusunda sərgi keçirilib
16:53
12 Noyabr
YAP Pirallahı rayon təşkilatı "Yeni Azərbaycan Partiyası zəfərlərə doğru" başlığı altında tədbir keçirib
16:49
12 Noyabr
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi təlimlərin gedişi ilə bağlı məruzələri dinləyib
16:38
12 Noyabr
Milli Məclisin bir sıra deputatı milli ordumuzun 100 illiyi ilə bağlı yubiley medalı ilə təltif olunub
16:26
12 Noyabr
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş
16:23
12 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Bakıda Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin inzibati binasının açılışında iştirak edib
16:20
12 Noyabr
Bəxtiyar Aslanbəyli: Ötən 21 ildə “Çıraq” platformasından 700 milyon barreldən çox neft hasil edilib
16:17
12 Noyabr
YAP Nəsimi rayon təşkilatının təşəbbüsü ilə Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə fləşmob keçirilib
15:58
12 Noyabr
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında “Konstitusiya günü” qeyd olunub
15:53
12 Noyabr
Zərdabda Konstitusiya Günü qeyd olunub
15:37
12 Noyabr
Bakı Slavyan Universitetində rus dili ilə bağlı beynəlxalq elmi-praktik seminar keçirilir
15:26
12 Noyabr
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə 24 min 510 ipoteka krediti verilib
15:26
12 Noyabr
YAP Yevlax rayon təşkilatı “Bayrağımız qürur mənbəyimizdir” devizi ilə təntənəli tədbir keçirib
15:09
12 Noyabr
ABŞ gələn il Azərbaycanın gündəlik neft və kondensat hasilatının həcmi ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb
15:05
12 Noyabr
Azərbaycan və Türkiyə ürək-damar cərrahlarının birgə toplantısı keçirilib
15:04
12 Noyabr
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın müqabil tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və bərabərhüquqlu prinsiplər əsasında ikitərəfli əlaqələri davamlı olaraq inkişaf edir
14:59
12 Noyabr
Zona seçim turunda Balakən və Oğuzun gənc intellektualları finala vəsiqə qazanıblar
14:46
12 Noyabr
Los-Ancelesdə “Əbədi Ezamiyyət” filminin ABŞ premyerası keçirilib

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA