Ana səhifə »  Diaspor »  “Sən yanmasan...”
A+   Yenilə  A-
“Sən yanmasan...”

Bilmirəm niyə, amma Qırğızıstan həmişə mənim üçün doğma və yaxın ölkələrdən biri olub. Uşaqlıqdan sevmişəm bu ölkəni. Bəlkə də eyni soy-kökdən olmağımız, ulu keçmişimiz, böyük Gök Türk anlamıdı bizləri bu qədər yaxınlaşdıran. Bilmirəm. Amma bu sevginin bir həqiqətini də zaman keçdikcə anlamağa başladım: Çingiz Aytmatov həqiqətini. 
Mən hələ uşaqkən onun yazdığı hekayələri çox böyük maraqla oxuyurdum. Çünki onun əsərlərində hadisələr o qədər gözəl təsvir olunurdu ki, baş verənlər bir-bir gözümün önündə canlanırdı. Ən çox da “Cəmilə” hekayəsi ilə tanıdım onu. Bütün dünya ədəbiyyatına səs salan “Cəmilə” hekayəsi. O zaman Moskvada çıxan “Novıy Mir” jurnalında böyük qazax yazıçısı Muxtar Auezovun “Yolun açıq olsun!” adlı xeyir-duası ilə dərc olunan və bununla da onun dünya ədəbiyyatına gəlişinə yaşıl işıq yandırılan həmin eşq hekayəsi. Hansı ki sonradan dahi fransız yazıçısı Lui Araqon bu əsəri “Dünyanın ən gözəl eşq hekayəsi” adlandıracaqdı.
Ç.Aytmatovun əsərləri məni göylərə qaldırır və mən saatlarla eləcə dibsiz göylərin ənginliklərində uçurdum, uçurdum... gah Cəmilə olurdum, sevdiyimə-Daniyara bənzər bir igidə qoşulub cırcıramaların əsrarəngiz nəğmələri və araba təkərlərinin cırıltısı altında gecələr yol gedirdim, pisliklərdən, yalandan, riyadan uzaqlaşmağa çalışırdım, gah Altınay kimi ucqar bir dağ kəndində uşaqlara savad, bilik öyrədirdim, gah vəfalı Asiya kimi vəfasız İlyasın yolunda bütün çətinliklərə dözürdüm, gah da Gülsarı kimi sadiq bir dostum olurdu...Və bu əsərlərin təsiri ilə özümü çox güclü, qüvvətli və daxilən azad sanırdım... Mən “Əlvida Gülsarı”da onun təsvir etdiyi Gülsarı adlı atı çox sevmişdim və məndə heyvanlara böyük bir məhəbbət oyanmışdı.
Bu, Aytmatovun əsərlərinin məndə oyatdığı təsir qüvvəsi idi. Elə o zamandan-12-13 yaşımdan sevdim onu. Və çox sonralar anladım ki, əslində, mənim uşaq vaxtı anlayıb dərk edə bilmədiyim əsl həqiqəti yazırmış Çingiz Aytmatov. Dərk elədim ki, sən demə bütün bu hadisələr yazıçının elə öz həyatı imiş. Çingiz Aytmatov heç demə böyük bir cəsarətlə ilk dəfə olaraq Sovet rejimindən qurtulmağın yolunu göstərirmiş. Qaranlıqdan işığa çıxan yolunu.. 7-8 yaşlı kiçik qırğız oğlanın gözündə durbin uzaqdan İssık-Kula baxaraq dediyi sözlər gəlir qulağıma: “Mən balıq olacağam. Eşidirsən, baba, çayla üzüb ağ gəminin yanına gedəcəyəm”. Sonra müəllifin pislik və haqsızlıqlardan bezib balığa dönmək, azadlıq istəyən bu balaca fədaiyə müraciətlə dedikləri səslənir qulağımda: “Sən üzüb getdin. Heyif, çox heyif! Niyə qaçıb yola çıxmadın? Əgər sən yolla xeyli qaçsaydın, hökmən onunla rastlaşardın. Qabaqda Buynuzlu Ana Maral səkərdi. Fəqət, sən üzüb getdin. Uşaq qəlbinin barışa bilmədiklərini sən rədd etdin. Sən şimşək kimi yaşadın-bircə dəfə çaxdın və söndün. Şimşəyi çaxdıran göydür; göy isə əbədidir!” (“Ağ gəmi”) Bu sözləri Ç.Aytmatov hələ “Domokl qılıncı” başının üzərində olan zamanlarda çatdırırdı xalqına... (O vaxt heç ağlıma da gəlməzdi ki, çox-çox sonralar günün birində mən o böyük yazıçı ilə görüşəcəyəm).
Bəli, illər sonra dərk etdim ki, Qırğızıstanı mənə sevdirən Aytmatov fenomeni olub. Bu sevgi zaman-zaman içimdə boy atıb, böyüyüb. Min ildən artıq yol gələn xalqın möhtəşəm abidəsi olan “Manas”la tanışlıq bu sevgini bir az da artırdı. Çox hörmət etdiyim dəyərli alimimiz, professor, millət vəkili Nizami Cəfərovun dediyi kimi: “Qırğızları (və Qırğızıstanı) düzgün dəyərləndirmək üçün onu hiss etmək gərəkdir... “Manas”dakı kimi, Çingiz Aytmatovdakı kimi!”.
Gözəl sözlərdir. Düşündürücüdür. Çox sonradan yetkin yaşımda Qırğızıstana və Çingiz ağaya olan məhəbbətimi dərinləşdirən bir insan da olub. Bu Qırğızıstanda Azərbaycanı layiqincə təmsil edən qeyrətli eloğlumuz, Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun (TDSDF) prezidenti Nüsrət Məmmədovdur. Onunla Bakıda tanış olduq.
Tarixin saatı 2008-ci il fevral ayının üstündədir. Həmin il Çingiz Aytmatov ili elan olunmuşdu və böyük yazıçının Bakıya gəlişi gözlənilirdi. Bakıya dəvətli idi Aytmatov. Öyrəndim ki, bu gəlişin əsas səbəbkarı Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən TDSDF-nin rəhbəri Nüsrət Məmmədovdur. Onunla yaxından tanış olmaq keçdi könlümdən.
Yaxşı yadımdadır, mən onda İctimai televiziyanın əməkdaşı idim. Bir neçə yazıçı və telejurnalistlə Atatürk Mərkəzində “dəyirmi masa”da əyləşib onu gözləyirdik. Bu tədbirdə rəsmi və qeyri-rəsmi dairələrdən, hətta Türkiyədən, Rusiyadan, Qırğızıstandan və İrandan çox hörmətli qonaqlar və millət vəkilləri də iştirak edirdi.
Qonaqlar gəlmiş, hamı öz yerini tutmuşdu. Amma Çingiz Aytmatov hələ gəlməmişdi. Dedilər ki, yoldadır, gəlir, başqa bir tədbirdə olduğu üçün bir qədər gecikir. Mən səbrsizliklə onu gözləyənlərin içində idim. Bu böyük yazıçını görmək mənə yuxu kimi gəlirdi.
Budur, mənim tam üzbəüz oturduğum qapı birdən açıldı və hündürboylu, şəkildə, televizorda göründüyündən də çox yaraşıqlı və əzəmətli Çingiz ağa zala daxil oldu. Ağ gümüşü saçları səliqə ilə arxaya daranmışdı. Əyninə tünd göy rəngli kostyum və ağappaq köynək geymiş, kostyuma uyğun göy miləmil qalstuk taxmışdı. İndiki kimi yadımdadır, o içəri girəndə hamı özündən asılı olmayaraq böyük ehtiramla bir andaca ayağa qalxdı. Mən özüm də nə zaman ayağa durmağımı hiss etmədim. Bu, o idi. Beyinlərdə inqilab yaradan gözəl əsərləri ilə dünya ədəbiyyatına səs salan, bütün Türk dünyasının böyük yazarı, qırğızların fəxri, qürur duyduğu Çingiz ağa! Çingiz Aytmatov!
Bu görüş mənimçün inanmayacağım bir səadət oldu, çünki uşaqlıqdan sevdiyim böyük yazıçı ilə üzbəüz görüşüb əlini sıxmaq mənə nəsib oldu... Onunla şəkil də çəkdirdim, həmin şəkli əziz bir xatirə kimi saxlayıram. O anları həmişə fərəhlə xatırlayıram.
Çingiz ağanın yanında dayanmış, ona çox yaxın olan bir insanı da gördüm. Dedilər, bu Nüsrət Məmmədovdur. Çox keçmədi ki, onunla da məni tanış etdilər. Və ona söylədim ki, siz çox böyük işlər görürsüz, məlumatımız var.
Əslində, onun haqqında kiçik araşdırma aparmışdım, bilirdim ki, 30 ildən çoxdur ki, Qırğızıstanda yaşayır.
Nüsrət Məmmədov TDSDF-nin rəhbəri, eyni zamanda, diaspora nümayəndəsi kimi Qırğızıstanda bir çox işlər görür. Bişkekdə ölkəmizlə bağlı onlarca bədii, elmi, siyasi kitablar, məqalələr çap olunub, Beynəlxalq konfranslar, toplantılar, müzakirələr keçirilib. Şübhəsiz ki, bu işdə Nüsrət müəllimə yardımçı olan fondun digər üzvlərinin adlarını çəkməmək günah olardı. Osman Səfərov, Etibar Qasımov, Qiyas Xəlilov, Çingiz Ələsgərov, Mürafəddin Şakimov və başqaları Nüsrət müəllimə dəstək olmaqla, Azərbaycan naminə çox işlər görüblər. Məhz onların gördüyü işlər sayəsində Qırğızıstanda Azərbaycan haqqında təsəvvürlər daha da genişlənir, ədəbiyyatımız, incəsənətimiz təbliğ olunur, uğurlu və ardıcıl siyasətimiz o bölgənin adamlarına kitablarla, görüşlərlə çatdırılır. Onlar, başda Nüsrət Məmmədov olmaqla, gördüyü işlərlə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırlar xaricdə yaşayan insanlara, onların təsəvvürlərini daha da genişləndirirlər.
İndiyədək Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlq Qarabağ münaqişəsi haqqında qırğız, rus və ingilis dillərində 50-yə yaxın kitab və kitabçalar dərc olunub. Ən maraqlı bir məqam diqqətimi çəkdi; fondun nəşr etdirdiyi bütün kitablar insanlara pulsuz paylanır. Budur, əsl vətənpərvərlik, doğma vətənə ürəkdən, candan yanmaq! Və heç şübhəsiz ki, Nüsrət müəllim bu fəaliyyəti ilə Azərbaycan gerçəkliklərindən uzaq olan bəzi insanlara əsl həqiqəti sübut edir. Onun öz işinə necə can yandırdığının dəfələrlə şahidi olmuşam. Əslində, hər şey göz qabağındadır. Elə bu yaxınlarda rejissor Vahid Mustafayevin çəkdiyi “Xoca” filminin Qırğızıstanda nümayiş olunduğunu və böyük əks-səda doğurduğunu xatırlayaq. Bu filmin qırğız tamaşaçılarına təqdim olunmasında Nüsrət müəllimin xidməti danılmazdır. Çünki bu film bir sıra təşkilatlarla yanaşı, məhz TDSDF-nin sifarişi ilə qırğız dilinə tərcümə olunaraq dublyaj edildi. Dublyajın rejissoru Qırğızıstanın Əməkdar artisti Murat Mambetov, filmi qırğız dilində səsləndirən bu ölkənin Əməkdar artistləri Nazım Mendebairov və Şair Kasımaliyevadır. Mən şəxsən şahidiyəm ki, Nüsrət müəllim bu filmin Qırğızıstanda nümayiş olunması üçün necə can yandırır, səy göstərirdi. Elə onun təşkilatçılığı ilə də fevralın 11-12-də filmin Bişkekdə təqdimatı keçirildi və tamaşaçıların böyük marağına səbəb oldu. Məhz bu film vasitəsi ilə qırğız tamaşaçısı Xocalıda baş verən dəhşətli qətliamın, Qarabağ müharibəsində cəllad ermənilərin xalqımızın başına gətirdikləri müsibətin bir daha şahidi oldular. “Xoca” filminə baxarkən Çingiz Aytmatovun bacısı Roza xanımın necə ağlamasını, başqa gənc bir qızın göz yaşları içində müsahibə verdiyini gördükdə, düşündüm ki, doğrudan da “Xoca” filmi Xocalı həqiqətlərini çatdıra bilib tamaşaçıya.
Nüsrət müəllim haqqında çox yazıblar, əməyinə, gördüyü işlərə dəyər veriblər. Bu yaxınlarda AzərTAC-ın bir məlumatını oxudum. Qırğızıstanın “Kabar” milli informasiya saytında akademik Abdildajan Akmataliyevin bir məqaləsi dərc olunub. Akademik yazır ki, “mənim bu məqaləm Xalq yazıçısı Çingiz Aytmatov və Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun (TDSDF) sədri Nüsrət Məmmədov haqqında olacaqdır. Çingiz Aytmatov onu belə adlandırırdı: “Bizim dostumuz Nüsrət”. Müəllif daha sonra yazır ki, 2008-ci ildə TDSDF-nin təşəbbüsü ilə dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatov Azərbaycana səfər etmiş, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çingiz Aytmatovu və Nüsrət Məmmədovu qəbul etmuş, böyük yazıçıya “Dostluq” ordeni təqdim olunmuşdur. Həmin ilin oktyabrında yenə də TDSDF-nin təşəbbüsü ilə SSRİ Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı Bolot Şəmsiyevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti Bakıda olmuş, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevlə görüşmüşlər.
Bundan başqa, TDSDF-nin təşəbbüsü ilə dəfələrlə Bişkekdə, Almatıda və başqa yerlərdə konfranslar, toplantılar təşkil olunub. Bu toplantılarda Türk dünyasının tanınmış siyasi xadimləri, deputatlar, alimlər, jurnalistlər iştirak ediblər. Vaxtaşırı olaraq Türk dünyasının tanınmış siyasi xadimləri Heydər Əliyev, Mustafa Kamal Atatürk, o cümlədən, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev haqqında məruzələr dinlənilib. Nüsrət müəllim, həmçinin, “Manas”ı Azərbaycan dilinə tərcümə edən, sonradan həmin əsərin tədqiqatını apararaq dəyərli bir elmi əsər ortaya qoyan görkəmli şair-alimimiz Adil Cəmilin bu elmi işini TDSDF-nin sifarişi ilə qırğız dilinə çevirərək nəşr etdirdi. Sonra Bişkekdə TÜRKPA-nın sammitində, Qırğızıstan Prezidenti iqamətgahında kitabın təqdimatı keçirildi və böyük rezonansa səbəb oldu.
Vətənpərvərlik, torpağa məhəbbət gərək insanın qanında, canında ola. Və hər bir vətən övladı vətən naminə lap xırda da olsa bir iş görməlidir. Yaxşı ki, Nüsrət müəllim kimi belə ziyalılarımız, diaspora nümayəndələrimiz var. Xalqa xidmətdən gözəl nə ola bilər ki? Böyük türk şairi Nazim Hikmətin məşhur misraları düşür yadıma: “Mən yanmasam, sən yanmasan, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa?”
Elə Çingiz Aytmatov da bunu deyirdi.
Südabə Sərvi
Yazıçı-publisist, Prezident mükafatçısı

 
  • Oxunub:  50070  |  
  • Tarix:  19-04-2013  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycanda sabitliyin möhkəmləndirilməsi dövlətin və hər bir vətəndaşın işi olmalıdır

15 Fevral 20:36
“Toplan” sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin növbəti hissəsinin təməli qoyulub
15 Fevral 20:21
Buzovnadakı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub
15 Fevral 20:19
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
15 Fevral 19:08
Əli Həsənov: Məişət zəminində yaşanan hər hansı insident Azərbaycan və çeçen xalqları arasında tarixən mövcud olmuş dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirə bilməz
15 Fevral 17:52
Mediaya açıq Prezident: İlham Əliyev fikirlərini KİV-lə bölüşür
15 Fevral 17:47
Konstitusiya Məhkəməsi gənc hüquqşünasları könüllü fəaliyyətə dəvət edir
15 Fevral 17:46
Neftçalada özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılmış təsərrüfatlara baxış olub
15 Fevral 17:41
Pərvin Kərimzadə: Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar gənclərin elm və təhsil sahəsinə marağının artmasını stimullaşdıracaq
15 Fevral 17:38
Azərbaycanda yeni "ASAN Xidmət" mərkəzləri açılacaq
15 Fevral 17:34
Prezident İlham Əliyev Sabirabad və Salyan rayonlarında qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsinə 30 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:34
Eldəniz Səlimov: Demokratiya, söz azadlığı o demək deyil ki, hər kəs istənilən zaman başqalarını təhqir edə bilər
15 Fevral 17:32
Prezident İlham Əliyev Tovuzda yol tikintisinə 3,3 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:31
“ASAN xidmət” və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdəki vətəndaşlarımız üçün səyyar xidmətlər göstərəcək
15 Fevral 17:28
Bərdədə məcburi köçkünlər üçün ödənişsiz tibbi müayinə təşkil edilib
15 Fevral 17:24
Neftçalada kütləvi tibbi müayinəyə 65 min nəfərdən çox sakin cəlb olunacaq
15 Fevral 17:05
Göyçaya rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalı diqqət mərkəzində saxlanılacaq
15 Fevral 17:02
Əli Məsimli: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq və qitəyə daha güclü inteqrasiya edəcək
15 Fevral 16:58
İnam Kərimov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xaricdə təhsil almış əməkdaşları ilə görüşüb
15 Fevral 16:57
İsmayıllıda əsas kapitala 6,7 faiz çox investisiya qoyulub
15 Fevral 16:44
Böyük Britaniya baş nazirinin ticarət elçisi Bakıda bir sıra mədəni tədbirlərdə iştirak etməyi planlaşdırır
15 Fevral 16:39
Vüqar Bayramov: Bu il ölkəmizin iqtisadi artım tempində daha yüksək faiz qeydə alınacaq
15 Fevral 16:21
“Nəsimi ili” ilə bağlı Özbəkistanda silsilə tədbirlər keçiriləcək
15 Fevral 16:16
Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə Naftalanda vətəndaşları qəbul edib
15 Fevral 16:12
Bakıda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat Dialoqunun ilk iclası keçiriləcək
15 Fevral 15:58
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
15 Fevral 15:40
Ötən il Yevlaxda 53,7 milyon manatlıq tikinti-quruculuq işləri aparılıb
15 Fevral 15:34
Professor Aygün Əttar: Azərbaycanın uğurlarının əsasını xalq-hakimiyyət birliyi təşkil edir
15 Fevral 15:15
ABŞ-ın Enerji Administrasiyası: Azərbaycan Cənubi Avropa üçün daha mühüm qaz tədarükçüsü olmaq niyyətindədir
15 Fevral 15:04
Gələn həftədən Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin tətbiqinə başlanacaq
15 Fevral 14:51
Ötən mövsüm ölkə üzrə 232,2 min ton pambıq istehsal olunub
15 Fevral 14:47
Milli Məclisdə “Ailə institutunun formalaşmasında qanunvericiliyin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib
15 Fevral 14:38
Milli Kitabxanada növbəti kitab sərgisi akademik Arif Paşayevin 85 illiyinə həsr edilib
15 Fevral 14:25
Elman Məmmədov: Nikol Paşinyan hələ də nəticə çıxara bilməyib
15 Fevral 14:23
Təqaüdlərin artırılması tələbələrin sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır
15 Fevral 14:19
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib
15 Fevral 14:16
“The Korea Times” qəzetində Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müsahibəsi dərc olunub
15 Fevral 14:16
Bakı Dövlət Universitetində doktorantların sualları cavablandırılıb
15 Fevral 14:12
Ötən il Ali Məhkəmənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb
15 Fevral 14:04
Mədəniyyət Nazirliyi ilə “British Council” arasında niyyət sazişi imzalanıb
15 Fevral 12:57
Saatlıda ötən il görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub
15 Fevral 12:54
Malayziya-Azərbaycan parlamentlərarası əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib
15 Fevral 12:41
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü VII Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək
15 Fevral 12:40
YAP Gənclər Birliyinin nümayəndəsi Moskvada «Единая Россия»nın gənc qvardiyaçılarının IX Qurultayında iştirak edib
15 Fevral 12:36
Təhsil naziri: Təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi tələbələrin sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edir
15 Fevral 12:31
YAP Mingəçevir şəhər təşkilatının yaradılmasının 26-cı ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib
15 Fevral 12:24
Bakı Ali Neft Məktəbində “Mühəndislər üçün biznes təhsili”nin növbəti dərsləri başlayıb
15 Fevral 12:22
Ötən il muxtar respublikada 1448 ton bal istehsal edilib
15 Fevral 12:21
Azərbaycan şirkətləri “Gulfood 2019” beynəlxalq qida sərgisində iştirak edəcək
15 Fevral 12:01
Azərbaycanda ilk dəfə rayon icra hakimiyyəti xidmətlərin asanlaşdırılması üçün vahid mərkəz yaradıb
15 Fevral 11:44
Reyhan Camalova ABŞ-da Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Sərgisində Azərbaycanı təmsil edəcək
15 Fevral 11:30
Fevralın 15-i Beynəlxalq Uşaq Xərçəng Xəstəlikləri ilə Mübarizə Günüdür
15 Fevral 11:12
Əqli Mülkiyyət Agentliyi biznes sektorunun nümayəndələri üçün təlimlər təşkil edəcək
15 Fevral 11:07
Ötən gün 27 cinayətin üstü “isti izlər”lə açılıb
15 Fevral 11:03
Qusarda son üç ildə 3 min 238 hektar yeni fındıq bağları əkilib
15 Fevral 10:48
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda Heydər Əliyev təqaüdü təsis olundu
15 Fevral 10:40
Hikmət Babaoğlu: Tələbələrin təqaüdlərinin artırılması Azərbaycan elminin inkişafında yeni üfüqlər açacaq
15 Fevral 10:22
Ceyhun Bayramov: Son sərəncamlar tələbələrin akademik göstəricilərinin yüksəldilməsi üçün atılan addımdır
15 Fevral 09:53
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub
15 Fevral 09:38
Prezident İlham Əliyevdən tələbə gənclərə mühüm dəstək
15 Fevral 09:37
Azərbaycanda dövlət-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub
15 Fevral 09:33
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevə öz yüksək inam və etimadını qətiyyətlə nümayiş etdirir
15 Fevral 09:32
Xəzər rayon İcra Hakimiyyətində şəhid ailələri ilə növbəti görüş keçirilib
15 Fevral 09:31
Abbas İsmayılov: Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayətə göz yummaq böyük haqsızlıqdır, erməni faşizmini dəstəkləməkdir
15 Fevral 09:31
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr olunan “Ustada sayğı gecəsi” adlı tədbir keçirilib
15 Fevral 09:29
Radikal müxalifət təmsilçiləri Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniyaların fəal iştirakçılarıdır
15 Fevral 09:28
“Xocalı - şahidlərin gözü ilə” sənədli-tarixi kitabı ingilis və rus dillərində nəşr olunub
15 Fevral 09:28
Bölgələrdə yeni uşaq bərpa mərkəzləri yaradılacaq
15 Fevral 09:27
Bakcell və ENGİNET “Təhlükəsiz İnternet günü” ilə bağlı təlimlər keçirib
15 Fevral 09:23
Azercell əməkdaşları bilik və təcrübələrini tələbələr ilə bölüşüblər
15 Fevral 09:23
Azərbaycanın regionlarında meyvəçiliyin geniş inkişaf potensialı var

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
HAVA HAQQINDA