Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  Azərbaycan neft-qaz sənayesində qazma işlərinin tarixi, bu günü və perspektivləri
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan neft-qaz sənayesində qazma işlərinin tarixi, bu günü və perspektivləri

Azərbaycanın həyatı tarixən neft və qazla sıx bağlı olub. Əsrlər boyu məmləkətimizdə, ələlxüsus da Abşeronda yerin təkindən karbohidrogen resursları çıxardılıb. Neft və qazla zəngin olması səbəbindəndir ki, respublikamız dünyada “odlar yurdu” kimi tanınır.
Neft-qaz ehtiyatlarının zənginliyi öz növbəsində Azərbaycanda insanların məişətində və məşğulluğunda silinməz izlər buraxıb. O cümlədən respublikamızda quruda və açıq dənizdə neft-qaz hasilatı, quyuların qazılması və istismarı ilə bağlı zəngin ənənələr formalaşıb.
Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu Bibiheybətdə qazılıb
Abşeronda ilk neft quyuları kəhriz üsulu ilə qazılıb. Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, Bakıda kəhriz üsulu ilə quyuların qazılması hələ orta əsrlərdə ən yüksək səviyyəyə çatmışdı və XIX əsrin ortalarına qədər inkişaf edirdi. Verilən məlumatlara görə, XVI əsrin əvvəllərində Bakı ətrafında 500-ə qədər neft çalası və quyusu mövcud idi.
Qürurverici haldır ki, dünyada mexaniki üsulla ilk quyu Azərbaycanda - Bibiheybətdə qazılıb. Tarixi mənbələr və son illərdə Rusiyanın Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivindən tapılmış sənədlər dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusunun 1847-ci ildə Bibiheybətdə qazıldığını təsdiqləyir.
Sonradan mexaniki üsulla quyuların qazılması Balaxanı neft yataqlarını da əhatə edib. Həmin quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft əldə olunub. Onu da əlavə edək ki, dünyada mexaniki üsulla qazılan ilk quyu bərpa edilib. Prezident İlham Əliyev 2017-ci il aprelin 26-da Bibiheybət mədəninə gələrək quyunun bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan neftçiləri dünya qazma sənayesinə bir sıra ilklər təqdim ediblər. 1844-cü ildə F.N.Semyonovun səyi ilə qazma üsulu ilə Bakı mədənlərində dünyada ilk dərin quyu qazılıb. Bu hadisə əllə qazmanın sonu olub. 1872-1873-cü illərdə Abşeronda ABŞ-dan 15 il əvvəl quyu nasosundan istifadə edilib. 1884-cü ildə ilk dəfə vurma üsulu ilə qazmanın tətbiqinə başlanıb. Bu, sonralar dünyada “Bakı üsulu” kimi məşhurlaşıb. 1905-ci ildə Balaxanıda dünya neft sənayesi tarixində ilk dəfə kompressor istismarı tətbiq edilib. 1916-cı ildə Ramanada ilk dəfə qazlift texnologiyasından istifadə olunub. 1941-ci ildə dünyada ilk dəfə Bayılda 2000 metr dərinlikdə “Ağa Nemətulla turbin üsulu” ilə maili quyu qazılıb.
“Qara daşlar”da qazılan quyu ilə dünyada açıq dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyuldu
Azərbaycanın buruq ustaları quruda neft quyularının qazılmasında bir sıra ilklərə imza atdıqları kimi, açıq dənizdə də neftçıxarmanın əsasını qoyublar. 1803-cü ildə (bəzi məlumatlarda 1798-ci ildə) Bakı sakini Qasımbəy Mənsurbəyov Bibiheybət yaxınlığında, dənizdə, sahildən 18 m və 30 m aralıda iki neft quyusu qazdırıb. Sonralar Xəzər dənizinin qalxması nəticəsində həmin neft kəhrizləri suyun altında qalıb.
Dünyada açıq dənizdə neftçıxarmanın tarixi isə 1949-cu ildə yenə də Bakıda qoyulub. Həmin ildə Azərbaycan neftçiləri Xəzəri ram etməyə nail oldular. “Qara daşlar” deyilən ərazidə neft yatağının kəşfi neftçi-geoloq Ağaqurban Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ərazidə ilk kəşfiyyat buruğunun yerini məşhur neftçi Yusif Səfərov müəyyənləşdirib. Burada ilk quyunun qazılması qazma ustası Mixail Kaveroçkinlə birlikdə Qurban Abasova həvalə edilmişdi. Onların rəhbərlik etdiyi briqada işə 1949-cu il iyunun 24-də başladı. Həmin il noyabrın 7-də isə 942 metr dərinlikdən - Qala lay dəstəsindən ilk neft fontan vurdu. Quyunun gündəlik hasilatı 100 tondan artıq idi. Açıq dənizdə qazılan ilk quyudan neft fontan vurmasının şərəfinə ərazinin əvvəlki adı “Qara daşlar” “Neft Daşları” ilə əvəzləndi. Üç il sonra burada dünyada ilk dəfə olaraq estakadalar tikildi. Daha sonra “Möcüzələr adası”nda növbəti quyunun qazılmasına start verildi.
Beləliklə, mavi Xəzərin qoynunda estakadalar üzərində “Neft daşları” şəhəri yarandı. Bu şəhər Azərbaycan neftçilərinin rəşadətini, yenilməzliyini və əlbəttə ki, məharətini bütün dünyaya nümayiş etdirir.
Azərbaycanda müasir qazma infrastrukturunun yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Azərbaycanda müasir qazma infrastrukturunun yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Keçmiş ittifaq dönəmində - 1969-cu ildə respublikamızın siyasi rəhbərliyinə gələn Ulu Öndər Azərbaycanın neft sənayesində müşahidə edilən geriləmənin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görməyə başladı. Ulu Öndər qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün infrastrukturun yenilənməsindən başladı. Neft hasilatını artırmaq üçün Xəzərin daha dərin sulu hissələrinə doğru irəliləmək tələb olunurdu. Əvvəlcə dənizin 70 metr dərinliyində kəşfiyyat-axtarış işləri aparmağa imkan verən “Xəzər” tipli üzən qazma qurğuları alındı. Görülən tədbirlər tezliklə “Bahar” və “Bulla-dəniz” yataqlarının açılması ilə nəticələndi. Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev az sonra qarşıya dənizin 200 metr və daha çox dərinliyində işləmək vəzifəsi qoydu və böyük siyasi qətiyyət, iradə bahasına bu məqsədinə də nail oldu. 1970-1980-ci illərdə “Şelf” tipli o dövr üçün ən müasir yarımdalma üzən qazma qurğularının respublikaya gətirilməsi dərinsulu sahələrdə zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yaratdı.
Ulu Öndərin respublikamızın qazma infrastrukturunun yüksək səviyyəyə qaldırılmasına verdiyi töhfələr sırasında Onun müstəsna xidmətləri sayəsində araya-ərsəyə gələn Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun önəmini xüsusi qeyd edə bilərik. Keçmiş ittifaq rəhbərliyi bəhs olunan müəssisənin Həştərxanda tikilməsində israrlı idi. Ulu Öndər Özünün keçmiş ittifaqdakı nüfuzundan istifadə edərək o dövrdə analoqu olmayan Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun Bakıda inşa olunmasına nail oldu. Bir-birinin ardınca kəşf olunan dəniz yataqlarında platformaların tikilməsi üçün nəzərdə tutulan sənaye nəhəngi 1984-cü ildə istismara verildi.
Ulu Öndərin respublikamızda qazma infrastrukturunun yenilənməsinə verdiyi töhfələrin bir qismi Azərbaycanın müstəqillik illərinə təsadüf edir. Ümummilli Lider 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə müstəqil Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə qayıtdıqdan sonra ölkəmizin yeni neft strategiyasını işləyib hazırladı və onu uğurla həyata keçirməyə başladı.
“Əsrin müqaviləsi”nin uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycanda qazma sahəsində yeni mərhələ başlayıb
1994-cü il sentyabrın 20-də müstəqil Azərbaycanın həyatında tarixi hadisə baş verdi - Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri sayəsində Bakıda dünyanın altı dövlətini təmsil edən 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının işlənməsinə dair “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycanın bu gün beynəlxalq miqyasda uğurlu model kimi qəbul edilən davamlı inkişaf strategiyasının əsası da məhz “Əsrin müqaviləsi” ilə qoyulub.
“Əsrin müqaviləsi”nin uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycanda həmçinin qazma sahəsində yeni mərhələ başladı. Bəhs olunan müqavilə çərçivəsində ölkəmizə gələn neft gəlirləri, eləcə də xarici investorların Azərbaycanın neft-qaz sektorunda digər layihələrin icrasında da iştirak etməyə böyük maraq göstərmələri yeni yataqların işlənməsi üçün geniş imkanlar açmışdı. Bu imkanların reallaşdırılması üçün müasir qazma texnologiyalarının respublikamıza gətirilməsi, mövcud qurğuların modernləşdirilməsi əsas vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdi. Bu vəzifələrə uyğun olaraq “Bakı” elmi-tədqiqat gəmisi yenidən quruldu, “Xəzərdənizneft” yarımdalma qazma qurğusu yenidənqurmadan sonra “Dədə Qorqud” adı ilə ikinci həyata başladı, əsaslı şəkildə yenidən qurulan “Şelf-5” qazma qurğusu 1998-ci ildə “İstiqlal” adı ilə istifadəyə verildi, yenidən inşa olunan “Qurtuluş” özüqalxan qazma qurğusunun istismarına başlanıldı. 2002-ci ilin yayında Xəzərdə ən yeni texnologiyalar əsasında ilk dəfə qazma qurğuları üçün sualtı dayaq tavası quraşdırıldı. Modernləşdirmə işləri həmçinin Heydər Əliyev adına Dərin Özüllər Zavodunu əhatə etdi və müəssisə dəniz platformalarının tikintisinə cəlb olundu. Bundan başqa, ARDNŞ-nin xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığının nəticəsi olaraq möhtəşəm “Lider” yarımdalma üzən qazma qurğusu inşa olundu və 2003-cü ildə istifadəyə verildi.
Ölkəmizdə qazma infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ənənələr dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən də eyni ardıcıllıqla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən yeni neft-qaz layihələri ilə əlaqədar meydana çıxan çağırışları nəzərə alaraq Xəzər dənizində 6-cı nəsil qazma qurğusunun yaradılması haqqında göstəriş verib və bu layihənin icrasını daim dəstəkləyib. Yeni layihə çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan yeni nəsil yarımdalma qurğusu inşa olunub və 2017-ci il mayın 18-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilib. Dənizdə suyun 1000 metr dərinliyə qədər hissələrində qazma əməliyyatları həyata keçirə bilən qurğu ilə maksimal dərinliyi 12,2 min metrə çatan quyular qazmaq mümkündür.
SOCAR-AQŞ Azərbaycan neftçilərinin qazma ənənələrini daha da zənginləşdirir
Bu gün SOCAR-AQŞ Azərbaycan neftçilərinin qazma ənənələrini uğurla davam etdirərək daha da zənginləşdirir. Hazırda Azərbaycanda hər il 70-80 quyu qazılaraq istismara verilir. SOCAR-AQŞ-nin baş direktoru Ramin İsayev bildirib ki, indi Azərbaycanın özünün qazma məktəbi formalaşıb. Bu məktəb yalnız Azərbaycan deyil, ümumilikdə Xəzər regionu üçün gələcək nəsil qazmaçıların yetişdirilməsində mühüm rol oynayır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, SOCAR-AQŞ 2007-ci ildə SOCAR və Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən inteqrə olunmuş qazma və quyu xidmətlərini göstərən birgə müəssisə kimi təsis edilib. Hazırda SOCAR-AQŞ dayazsulu “Günəşli” yatağında yerləşən 7 və 11 saylı, “Qərbi Abşeron” yatağının 20 saylı, “Ümid” yatağının 1 saylı və “Bulla” yatağında 6 saylı Dəniz Stasionar Özüllərində qazma işləri aparır.
Müasir qazma avadanlıqları ilə təchiz olunan SOCAR-AQŞ fəaliyyəti dövründə bir sıra ilklərə imza atıb. Belə ki, dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq SOCAR-AQŞ tərəfindən horizontal istismar quyusu qazılıb. SOCAR-AQŞ-nin kollektivi Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə 100% nəticə əldə edərək kerna nümunələri götürməyə nail olub. Müəssisə tərəfindən Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılıb.
SOCAR-AQŞ 2009-cu ilin iyun ayından etibarən Qazma Podratçıları Beynəlxalq Assosiyasının (IADC), eləcə də 2017-ci ildən Quyuya Nəzarət Beynəlxalq Forumun üzvüdür. SOCAR-AQŞ-nin qazma sahəsində qazandığı uğurlar milli və beynəlxalq səviyyədə bir sıra nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb.

 

Mübariz ABDULLAYEV
“SOCAR-AQŞ” MMC və
Azərbaycan Mətbuat Şurasının
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 25 illiyi
münasibəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin
təmsilçiləri arasında keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur

 
  • Oxunub:  2790  |  
  • Tarix:  06-09-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi ilə əlaqədar İnstaqram səhifəsində paylaşım edib

22 Sentyabr 09:59
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının birinci toplantısı keçirilib
22 Sentyabr 09:56
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri uğurla inkişaf edir
21 Sentyabr 18:51
Bakı dünyanın 60 ən təhlükəsiz şəhəri sırasındadır
21 Sentyabr 16:46
Cenevrədə BAMF-ın qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarına dair bəyanatı yayılıb
21 Sentyabr 16:42
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədri Xalça Muzeyi ilə tanış olub
21 Sentyabr 16:24
Prezident İlham Əliyevin siyasətində prioritet istiqamətlər milli maraqlarımızın qorunması və əhalinin rifahının yüksəlməsidir
21 Sentyabr 16:20
ATƏT-in görüşündə Azərbaycanda məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə dair görülən işlərdən danışılıb
21 Sentyabr 16:17
Bitki sağlamlığı ilə əlaqədar Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına dair məsələlər müzakirələr edilib
21 Sentyabr 16:14
Vergilər nazirinin müavini Qazaxda vətəndaşları qəbul edib
21 Sentyabr 16:12
UNEC-in bakalavr və magistr pilləsi üzrə ikili diplom proqramlarının sərgisi keçirilib
21 Sentyabr 16:02
Macarıstanın “Daily News Hungary” portalında AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinin xəbəri dərc edilib
21 Sentyabr 15:59
Çin nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub
21 Sentyabr 13:49
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan bölgəsi üzrə rayon təşkilatlarının ərazi ilk təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə İsmayıllıda müşavirə keçirilib
21 Sentyabr 13:26
Seyfəddin Talıbov: Ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün strateji bir məsələyə çevrilib
21 Sentyabr 13:11
Azərbaycanın Müdafiə naziri Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi ilə görüşüb
21 Sentyabr 13:07
Mirzə Əliyev: Kənd təsərrüfatı Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ən vacib istiqamətlərindən biridir
21 Sentyabr 13:02
Milli Məclisin Sədri Avrasiya ölkələri parlament sədrlərinin IV konfransında iştirak edəcək
21 Sentyabr 12:59
Orxan Məmmədov: Hazırkı mərhələdə KOB-ların investisiya təşəbbüsləri ətraflı təhlil olunur, onların reallaşdırılması üçün dövlətin dəstək mexanizmləri təşviq edilir
21 Sentyabr 12:56
BP-nin regional prezidenti: “Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanı müasir enerji mərkəzinə çevirməsi göz qabağındadır
21 Sentyabr 12:54
Samir Vəliyev: Azərbaycan investorlar üçün etibarlı tərəfdaşdır
21 Sentyabr 12:50
Xoşbəxt Yusifzadə: “Əsrin müqaviləsi”nin müddətinin uzadılmasının Azərbaycan neftinin gələcəyi üçün böyük əhəmiyyəti oldu
21 Sentyabr 12:48
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini-İcra katibi Əli Əhmədov İsmayıllı şəhərində gənclərlə görüşüb
21 Sentyabr 12:45
Deputat: Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycan güclü, dinamik inkişaf edən ölkəyə çevrilib
21 Sentyabr 12:39
BMT Baş Assambleyası 74-cü sessiyasının sədri ölkələr arasında etimadsızlığı azaltmağa çağırıb
21 Sentyabr 12:32
Müdafiə naziri cəbhəboyu zonada tikintisi davam edən hərbi hissələrdə olub
21 Sentyabr 12:29
Nazir Gəncə şəhərində mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub
21 Sentyabr 12:15
Əli Əhmədov İsmayıllı şəhərində Qarabağ müharibəsi veteranları ilə görüşüb
21 Sentyabr 12:11
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini Əli Əhmədov İsmayıllıda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
21 Sentyabr 10:27
“Əsrin kontraktı”nın bizim müstəqil tariximizdə xüsusi yeri, xüsusi rolu var
21 Sentyabr 10:13
ADU-nun rektoru Polis Akademiyasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb
21 Sentyabr 10:11
YAP Nəsimi rayon təşkilatı “Xəzər dostluq, inkişaf və sülh rəmzidir” adlı tədbir keçirib
21 Sentyabr 10:09
YAP Şəmkir rayon təşkilatında ərazi ilk partiya təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə seminar-müşavirə keçirilib
21 Sentyabr 10:08
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir
21 Sentyabr 09:59
Sosial-iqtisadi böhran və hökumətdəki istefalar Nikol Paşinyanın sonunu yaxınlaşdırır
21 Sentyabr 09:58
Türkiyədə akademik Nizami Cəfərovun “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin etüdləri” kitabı oxuculara təqdim olunub
20 Sentyabr 21:00
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 87-ci kitabı çapdan çıxıb
20 Sentyabr 20:56
Dövlət Komitəsinin sədri Ağdamda məcburi köçkünləri qəbul edib
20 Sentyabr 20:55
Zhang Yesui: Çin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verir
20 Sentyabr 20:53
Nazir müavini: Azərbaycanda bərpaolunan enerji sahəsinin investorlar üçün əlverişli olmasına çalışırıq
20 Sentyabr 20:51
Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycanın multikultural dəyərlərinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb
20 Sentyabr 20:46
Aran iqtisadi rayonundakı 41 sahibkara 767 min manat güzəştli kredit verilib
20 Sentyabr 20:43
Robert Dadli: “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dünyada yüksək strateji enerji təchizatçısı kimi böyüyən rolunu daha da artırıb
20 Sentyabr 20:38
Əhməd bəy Ağaoğluya həsr edilmiş elmi konfrans işini yekunlaşdırıb
20 Sentyabr 20:34
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi Maykl Pompeo Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
20 Sentyabr 20:30
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Budapeştdə ofisi açılıb
20 Sentyabr 20:27
Vergilər Nazirliyi BP şirkəti ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
20 Sentyabr 20:09
Azərbaycanın Baş Naziri Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsi sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb
20 Sentyabr 20:05
Maltanın UNESKO üzrə Milli Komissiyasının sədri ölkəmizin zəngin mədəni irsi ilə tanış olub
20 Sentyabr 20:01
Macarıstan nazirinə Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi medalı təqdim olunub
20 Sentyabr 19:44
Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında idman sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
20 Sentyabr 19:41
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin nümayəndə heyəti İçərişəhərlə tanış olub
20 Sentyabr 19:37
Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın ikinci günü 20-dən çox məruzə dinlənilib
20 Sentyabr 19:36
“Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində daha bir həyət abadlaşdırılıb
20 Sentyabr 19:29
Təhsil naziri Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzinin direktoru ilə görüşüb
20 Sentyabr 19:26
Londonda “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı konsert proqramı təşkil olunub
20 Sentyabr 19:20
İƏT-in Baş katibi Ermənistan baş nazirinin bəyanatı ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib
20 Sentyabr 19:01
“Washington Examiner” jurnalında “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyinə həsr olunmuş məqalə dərc edilib
20 Sentyabr 18:56
Baş Nazir Novruz Məmmədov: “Əsrin müqaviləsi” dövlət müstəqilliyimizin mühüm təminatına çevrildi
20 Sentyabr 18:48
BAMF BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında görüşlərə başlayıb
20 Sentyabr 18:46
Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq
20 Sentyabr 18:44
Ədliyyə naziri Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib
20 Sentyabr 18:40
Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyası birgə əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalayıb
20 Sentyabr 18:26
Mərakeşli nazir: Mərakeş Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir
20 Sentyabr 18:10
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin iclası keçirilib
20 Sentyabr 18:05
Prezident İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü münasibətilə Azərbaycanın neft sənayesi işçilərini təbrik edib
20 Sentyabr 18:02
Şahin Mustafayev: İlin sonunadək Çində Azərbaycanın 3 ticarət evi və bir şərab evi açılacaq
20 Sentyabr 17:59
Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı təlimləri başa çatıb
20 Sentyabr 17:58
Eldəniz Səlimov: Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə Ermənistan və onun havadarları narahatlıq keçirirlər
20 Sentyabr 17:52
Prezident İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak edib
20 Sentyabr 17:50
Vüqar Rəhimzadə: MDB-yə üzvlük Azərbaycana geosiyasi məsələlərdə bir çox üstünlüklər qazandırıb

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
HAVA HAQQINDA