Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı
A+   Yenilə  A-
"Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı

"Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsinin 2050-ci ilə qədər uzadılması ilə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulub

Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında müstəqillik əldə etsə də, həmin dövrdə ölkədəki hərc-mərclik nəinki müstəqil dövlətə təbii ehtiyatların istismarı yönündə hansısa addım atmağa, hər hansı iqtisadi inkişaf haqda fikirləşməyə də imkan vermirdi. 15 iyun 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün sahələrə olduğu kimi, iqtisadiyyata da diqqət yetirildi və məhz Onun birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə cəmi 1 il ərzində Azərbaycan özünün yeni neft strategiyasını işləyib hazırladı. Bu strategiyanın əsas müddəalarını Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatlarının müasir texnologiya ilə istismarı, xarici bazarlara ixrac olunması, bu sahədən əldə olunan gəlirlərin ölkənin problemlərinin həllinə yönəldilməsi təşkil etməkdədir.

"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə dövlətimizin yeni neft strategiyası rəsmiləşdirildi

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 20 sentyabr 1994-cü il tarixində Bakıdakı "Gülüstan" sarayında dünyanın 7 ölkəsini təmsil edən 11 nəhəng neft şirkəti ("Amoco" , "Unocal", "Pennzoil", "Exxon", "British Petroleum", "Ramco", "Lukoil", "Statoil", "Türkiye Petrolleri", "Delta" və "Itochu") ilə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təmin edilməsində əvəzsiz rol oynadı. Onu da qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) arasında 1994-2024-cü illəri əhatə edən Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin imzalanması dövlətimizin yeni neft strategiyasının rəsmiləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından ötən 25 il ərzində tarixi inkişaf yolu keçən SOCAR Azərbaycan daxilində və xaricdə bir çox nəhəng layihələr həyata keçirib. "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində istismar olunan karbohidrogen ehtiyatlarını xarici bazara çıxarmaq üçün nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi nəhəng layihələrlə yanaşı, 2018-ci ildə dünyanın ən böyük sənaye layihələrindən olan "Cənub qaz dəhlizi"nin, TANAP-ın, Türkiydə "STAR" neft emalı zavodunun işə salınması həmin tarixi nailiyyətlər sırasındadır.
Əldə edilən nailiyyət və inkişaf göz qabağındadır. Belə ki, "Əsrin müqaviləsi" imzalandığı zaman xarici investisiyaya ehtiyacı olan SOCAR indiki dövrdə daxili imkanları hesabına müasir dərin dəniz özülləri inşa edir, dənizin böyük dərinliklərində qazma işləri aparır, ən müasir standartlar səviyyəsində sənaye müəssisələri qurur, böyük transmilli layihələrdə operator qismində iştirak edir, xarici ölkələrə sərmayə yatırır.

Murtuza Muxtarovun "Podrat qazma" kontoru sənaye üsulu ilə quyuların qazılmasında mühüm rol oynayıb

Odlar yurdunda "qara qızıl"ın mövcud olduğu əcdadlarımıza məlum olsa da, onun hasilatının tarixi o qədər də qədim deyil. Buna rəğmən neft istehsalı sahəsində ilklərin bir neçəsi Azərbaycanda baş verib. Belə ki, XIX əsrin əvvəllərində dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə sahildən 30 m aralı dənizdə əllə qazılmış quyudan neft hasil edilib.
Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, neft hasilatının keçmişinə nəzər saldıqda isə məlum olur ki, bu tarix 1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanır. 1847-1848-ci illərdə ilk dəfə Bibiheybət və sonra Balaxanı yataqlarında mexaniki üsulla qazılmış quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft əldə edilib və Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı həmin ildən hesablanır. Bir qədər sonra mexaniki üsulla quyuların qazılmasının texnologiyası inkişaf etdikcə Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı kimi bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu.
Həmin dövrdə dövlətə məxsus istifadəsiz torpaqlar 24 il müddətinə icarəyə verilirdi. İcarədar hasil etdiyi nefti ixrac etmək və onun satış qiymətini təyin etmək hüququna malik idi. Buna görə də XIX əsrin sonunda neft sənayesində fəaliyyət göstərən 167 sahibkarın 49-u azərbaycanlı idi. Onlardan biri də Murtuza Muxtarov idi. Xüsusi texniki təhsili olmasa da, həmin dövrdə neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini M.Muxtarov kimi dərindən bilən ikinci bir sahibkar yox idi. Diplomsuz neft mühəndisi kimi şöhrət qazanmış M.Muxtarov Azərbaycanın neft sənayesi tarixinə özünün ixtirası ilə də daxil olub. 1895-ci ildə dünyada ilk dəfə metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahını quraşdırıb və bunun üçün dövlət patenti alıb. O, bu ixtirasına "Bakı qazma sistemi" adı verib. M.Muxtarovun öz zavodunda buraxdığı dəzgah və avadanlıqlar Rusiyaya və xarici ölkələrə, hətta uzaq Amerikaya da ixrac edilirdi.
Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanın neft sənayesi tarixində Murtuza Muxtarovun yaratdığı "Podrat qazma" kontoru Bakının Balaxanı, Suraxanı, Ramana və Sabunçu neft rayonlarındakı quyuların əksəriyyətinin qazılmasında əsas rol oynayıb. Bu sahələrdəki quyuların əksəriyyəti onun "Podrat qazma" kontoru tərəfindən qazılıb. M.Muxtarov təkcə Bakıda yox, müqavilə əsasında Şimali Qafqazda, o cümlədən Maykop və Qroznı neft mədənlərində quyu qazdırır, zavod və mədənlər, konstruktor büroları ilə texniki və işgüzar əlaqələr saxlayırdı.
1920-ci ildən sonra da Azərbaycanda bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu. 1941-ci ildə isə istehsal həcmi 23,6 milyon tona çatan Bakı nefti SSRİ-nin neft hasilatının 76%-ni təşkil edirdi. 7 noyabr 1949-cu ildə "Neft daşları"nda 942 m dərinliyi olan 1№-li quyunun istismara daxil olması ilə dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyuldu. 1950-ci ildə "Neft daşları" yatağının istismara verilməsi Azərbaycanda dəniz neft sənayesinin inkişafına da töhfə oldu.

Ümummilli Liderin 1972-ci ildə əsasını qoyduğu Bakı Dərin Özüllər Zavodu müasir inkişaf yolu keçib

1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, neft və qaz sənayesi də yüksək dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin, xüsusilə dəniz neftinin hasilatının inkişaf tarixində yeni mərhələ başlayır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi nəticəsində 70-80-ci illərdə Azərbaycana 75 növdə 400-dən çox ağır yük qaldıran kran gəmisi, boruçəkən gəmilər, seysmik, sərnişin və s. gəmi növləri gətirildi.
İlk vaxtlarda dənizin 70 m dərinliyində olan sahələrdə geoloji-kəşfiyyat işləri aparmaq üçün "Xəzər" tipli özüqalxan, sonralar isə dənizin 200 m dərinliyindəki sahələrdə işləməyə imkan verən "Şelf" tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Nəticədə yeni 8 neft və qaz yatağı kəşf edildi, 1980-ci illərdə üzən qazma qurğularının sayı 11-ə çatdı.
Ümummilli Liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq həmin dövrdə Azərbaycanda neft emalı üçün hazırlanmış xüsusi proqrama əsasən, yeni texnika və texnologiyaya malik zavodlar yaradıldı, təzə qurğular inşa olundu. Həştərxanda tikilməsi nəzərdə tutulan Dərin Dəniz Özülləri zavodunun Bakıda inşa edilməsi üçün Moskvadan icazənin alınmasına nail olmaq isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhkəm iradəsinin və cəsarətinin nəticəsi idi.
Zavodun tikilməsinə 1978-ci ildə başlandı və 1989-cu ildə istismara verildi. Tarix Ümummilli Liderin haqlı olduğunu sübut etdi. Beləliklə, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə hazırda Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan zavodun tarixində yeni səhifə açıldı. Müqavilə imzalandıqdan sonra müasir neftayırma qurğuları, habelə "Dədə Qorqud", "İstiqlal" və "Qurtuluş" kimi üzən qazma qurğuları istismara buraxıldı. Bakı Dərin Özüllər Zavodu və "Star Gulf FZCO" şirkəti  tərəfindən təsis edilən "BOS Şelf" şirkəti zavodun ərazisində öz fəaliyyətinə 2011-ci ildə başlayıb və o vaxtdan bəri Xəzər dənizinin ən böyük obyektlərindən birinə çevrilib.

160 illik təcrübə və qabaqcıl qazma texnologiyaları "SOCAR AQŞ"nin uğurlarını şərtləndirir

Məlum olduğu kimi, neft hasilatında lazımi qurğularla yanaşı, bu vasitələrdən istifadə edərək neft-qaz yataqlarını istismar edən müvafiq qurumlara da ehtiyac var idi. Bu məqsədlə 2007-ci ildə  SOCAR  və  Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən qazma və quyu xidmətlərini göstərən "SOCAR AQS" MMC birgə müəssisəsi təsis edilib. Təsisçilərdən biri sənayə üsulu ilə neft və qaz quyularının qazılması sahəsində 160 ildən çox təcrübəyə malik olan SOCAR və digəri isə qabaqcıl qazma texnologiyalarına və yeni idarəetmə metodlarına malik olan AQŞ-dir. Belə ki, "SOCAR AQŞ" Dənizdə Neft və Qaz Quyularının Qazılması və Quyu Təmiri Xidmətlərinin göstərilməsi, Kəmər Endirmə Xidmətləri, Atqıya Qarşı Avadanlıqların və Quyuağzı Avadanlıqların Təmiri və Sınağı Xidmətlərinin göstərilməsi üçün beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb. Eyni zamanda, "SOCAR AQŞ" 2017-ci ildə dənizdə neft və qaz quyularının qazılması və quyu təmiri xidmətlərinin göstərilməsi sahəsi üzrə API Spec Q2 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, hazırda "SOCAR AQŞ" Xəzərdə 4 neft və qaz yatağında, o cümlədən dayazsulu "Günəşli" yatağında yerləşən  7 və 11 saylı, "Qərbi Abşeron" yatağının 20 saylı, "Ümid" yatağının 1 saylı və  "Bulla" yatağında  6 saylı Dərin Dəniz Stasionar Özüllərində qazma işləri aparır. Ümumiyyətlə, SOCAR son 4 ildə həyata keçirdiyi qazma işlərini 53,5% artırıb. 2015-ci ildə SOCAR 104 411 metr qazma işləri görmüşdüsə, 2018-ci ildə bu göstərici 160 240 metr təşkil edib. Bundan əlavə, 2018-ci ildə ölkədə qazılan quyuların orta dərinliyi 1 878 metr təşkil edib ki, bu da 45,6% artım deməkdir.
Bununla yanaşı, "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi çərçivəsində qazanılmış nailiyyətlər, tərəfdaşlarla faydalı istehsalat münasibətləri nəticəsində 2017-ci ildə layihənin 2050-ci ilədək uzadılması təşəbbüsü ilə çıxış edildi və 14 sentyabr 2017-ci ildə Bakıda Azərbaycan üçün daha əlverişli şərtlərlə yeni müqavilə imzalandı. Yeni sazişlə "Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılır. Bu sazişlə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur.
Beləliklə, birmənalı şəkildə demək olar ki, SOCAR hələ uzun illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında, neft strategiyasının uğurlu təminatında, o cümlədən hər birimizin həyatı, yaşayışı ilə bağlı olan dövlət büdcəsinin maliyyə təminatında öz mühüm rolunu oynayacaq.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyası və onun ötən illər ərzində uğurlu icrası, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu istiqamətdəki çoxşaxəli fəaliyyəti ölkəmiz üçün beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində böyük önəmə və əhəmiyyətə malikdir.

Qaşqay ZİYƏDDİNOĞLU

"SOCAR-AQŞ" MMC və Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının 25 illiyi münasibəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri arasında keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur" 

 
  • Oxunub:  2160  |  
  • Tarix:  09-09-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi ilə əlaqədar İnstaqram səhifəsində paylaşım edib

22 Sentyabr 09:59
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının birinci toplantısı keçirilib
22 Sentyabr 09:56
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri uğurla inkişaf edir
21 Sentyabr 18:51
Bakı dünyanın 60 ən təhlükəsiz şəhəri sırasındadır
21 Sentyabr 16:46
Cenevrədə BAMF-ın qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarına dair bəyanatı yayılıb
21 Sentyabr 16:42
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədri Xalça Muzeyi ilə tanış olub
21 Sentyabr 16:24
Prezident İlham Əliyevin siyasətində prioritet istiqamətlər milli maraqlarımızın qorunması və əhalinin rifahının yüksəlməsidir
21 Sentyabr 16:20
ATƏT-in görüşündə Azərbaycanda məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə dair görülən işlərdən danışılıb
21 Sentyabr 16:17
Bitki sağlamlığı ilə əlaqədar Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına dair məsələlər müzakirələr edilib
21 Sentyabr 16:14
Vergilər nazirinin müavini Qazaxda vətəndaşları qəbul edib
21 Sentyabr 16:12
UNEC-in bakalavr və magistr pilləsi üzrə ikili diplom proqramlarının sərgisi keçirilib
21 Sentyabr 16:02
Macarıstanın “Daily News Hungary” portalında AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinin xəbəri dərc edilib
21 Sentyabr 15:59
Çin nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub
21 Sentyabr 13:49
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan bölgəsi üzrə rayon təşkilatlarının ərazi ilk təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə İsmayıllıda müşavirə keçirilib
21 Sentyabr 13:26
Seyfəddin Talıbov: Ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün strateji bir məsələyə çevrilib
21 Sentyabr 13:11
Azərbaycanın Müdafiə naziri Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi ilə görüşüb
21 Sentyabr 13:07
Mirzə Əliyev: Kənd təsərrüfatı Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ən vacib istiqamətlərindən biridir
21 Sentyabr 13:02
Milli Məclisin Sədri Avrasiya ölkələri parlament sədrlərinin IV konfransında iştirak edəcək
21 Sentyabr 12:59
Orxan Məmmədov: Hazırkı mərhələdə KOB-ların investisiya təşəbbüsləri ətraflı təhlil olunur, onların reallaşdırılması üçün dövlətin dəstək mexanizmləri təşviq edilir
21 Sentyabr 12:56
BP-nin regional prezidenti: “Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanı müasir enerji mərkəzinə çevirməsi göz qabağındadır
21 Sentyabr 12:54
Samir Vəliyev: Azərbaycan investorlar üçün etibarlı tərəfdaşdır
21 Sentyabr 12:50
Xoşbəxt Yusifzadə: “Əsrin müqaviləsi”nin müddətinin uzadılmasının Azərbaycan neftinin gələcəyi üçün böyük əhəmiyyəti oldu
21 Sentyabr 12:48
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini-İcra katibi Əli Əhmədov İsmayıllı şəhərində gənclərlə görüşüb
21 Sentyabr 12:45
Deputat: Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycan güclü, dinamik inkişaf edən ölkəyə çevrilib
21 Sentyabr 12:39
BMT Baş Assambleyası 74-cü sessiyasının sədri ölkələr arasında etimadsızlığı azaltmağa çağırıb
21 Sentyabr 12:32
Müdafiə naziri cəbhəboyu zonada tikintisi davam edən hərbi hissələrdə olub
21 Sentyabr 12:29
Nazir Gəncə şəhərində mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub
21 Sentyabr 12:15
Əli Əhmədov İsmayıllı şəhərində Qarabağ müharibəsi veteranları ilə görüşüb
21 Sentyabr 12:11
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini Əli Əhmədov İsmayıllıda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
21 Sentyabr 10:27
“Əsrin kontraktı”nın bizim müstəqil tariximizdə xüsusi yeri, xüsusi rolu var
21 Sentyabr 10:13
ADU-nun rektoru Polis Akademiyasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb
21 Sentyabr 10:11
YAP Nəsimi rayon təşkilatı “Xəzər dostluq, inkişaf və sülh rəmzidir” adlı tədbir keçirib
21 Sentyabr 10:09
YAP Şəmkir rayon təşkilatında ərazi ilk partiya təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə seminar-müşavirə keçirilib
21 Sentyabr 10:08
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir
21 Sentyabr 09:59
Sosial-iqtisadi böhran və hökumətdəki istefalar Nikol Paşinyanın sonunu yaxınlaşdırır
21 Sentyabr 09:58
Türkiyədə akademik Nizami Cəfərovun “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin etüdləri” kitabı oxuculara təqdim olunub
20 Sentyabr 21:00
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 87-ci kitabı çapdan çıxıb
20 Sentyabr 20:56
Dövlət Komitəsinin sədri Ağdamda məcburi köçkünləri qəbul edib
20 Sentyabr 20:55
Zhang Yesui: Çin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verir
20 Sentyabr 20:53
Nazir müavini: Azərbaycanda bərpaolunan enerji sahəsinin investorlar üçün əlverişli olmasına çalışırıq
20 Sentyabr 20:51
Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycanın multikultural dəyərlərinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb
20 Sentyabr 20:46
Aran iqtisadi rayonundakı 41 sahibkara 767 min manat güzəştli kredit verilib
20 Sentyabr 20:43
Robert Dadli: “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dünyada yüksək strateji enerji təchizatçısı kimi böyüyən rolunu daha da artırıb
20 Sentyabr 20:38
Əhməd bəy Ağaoğluya həsr edilmiş elmi konfrans işini yekunlaşdırıb
20 Sentyabr 20:34
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi Maykl Pompeo Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
20 Sentyabr 20:30
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Budapeştdə ofisi açılıb
20 Sentyabr 20:27
Vergilər Nazirliyi BP şirkəti ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
20 Sentyabr 20:09
Azərbaycanın Baş Naziri Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsi sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb
20 Sentyabr 20:05
Maltanın UNESKO üzrə Milli Komissiyasının sədri ölkəmizin zəngin mədəni irsi ilə tanış olub
20 Sentyabr 20:01
Macarıstan nazirinə Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi medalı təqdim olunub
20 Sentyabr 19:44
Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında idman sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
20 Sentyabr 19:41
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin nümayəndə heyəti İçərişəhərlə tanış olub
20 Sentyabr 19:37
Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın ikinci günü 20-dən çox məruzə dinlənilib
20 Sentyabr 19:36
“Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində daha bir həyət abadlaşdırılıb
20 Sentyabr 19:29
Təhsil naziri Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzinin direktoru ilə görüşüb
20 Sentyabr 19:26
Londonda “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı konsert proqramı təşkil olunub
20 Sentyabr 19:20
İƏT-in Baş katibi Ermənistan baş nazirinin bəyanatı ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib
20 Sentyabr 19:01
“Washington Examiner” jurnalında “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyinə həsr olunmuş məqalə dərc edilib
20 Sentyabr 18:56
Baş Nazir Novruz Məmmədov: “Əsrin müqaviləsi” dövlət müstəqilliyimizin mühüm təminatına çevrildi
20 Sentyabr 18:48
BAMF BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında görüşlərə başlayıb
20 Sentyabr 18:46
Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq
20 Sentyabr 18:44
Ədliyyə naziri Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib
20 Sentyabr 18:40
Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyası birgə əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalayıb
20 Sentyabr 18:26
Mərakeşli nazir: Mərakeş Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir
20 Sentyabr 18:10
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin iclası keçirilib
20 Sentyabr 18:05
Prezident İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü münasibətilə Azərbaycanın neft sənayesi işçilərini təbrik edib
20 Sentyabr 18:02
Şahin Mustafayev: İlin sonunadək Çində Azərbaycanın 3 ticarət evi və bir şərab evi açılacaq
20 Sentyabr 17:59
Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı təlimləri başa çatıb
20 Sentyabr 17:58
Eldəniz Səlimov: Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə Ermənistan və onun havadarları narahatlıq keçirirlər
20 Sentyabr 17:52
Prezident İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak edib
20 Sentyabr 17:50
Vüqar Rəhimzadə: MDB-yə üzvlük Azərbaycana geosiyasi məsələlərdə bir çox üstünlüklər qazandırıb

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
HAVA HAQQINDA