Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı
A+   Yenilə  A-
"Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı

"Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsinin 2050-ci ilə qədər uzadılması ilə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulub

Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında müstəqillik əldə etsə də, həmin dövrdə ölkədəki hərc-mərclik nəinki müstəqil dövlətə təbii ehtiyatların istismarı yönündə hansısa addım atmağa, hər hansı iqtisadi inkişaf haqda fikirləşməyə də imkan vermirdi. 15 iyun 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün sahələrə olduğu kimi, iqtisadiyyata da diqqət yetirildi və məhz Onun birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə cəmi 1 il ərzində Azərbaycan özünün yeni neft strategiyasını işləyib hazırladı. Bu strategiyanın əsas müddəalarını Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatlarının müasir texnologiya ilə istismarı, xarici bazarlara ixrac olunması, bu sahədən əldə olunan gəlirlərin ölkənin problemlərinin həllinə yönəldilməsi təşkil etməkdədir.

"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə dövlətimizin yeni neft strategiyası rəsmiləşdirildi

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 20 sentyabr 1994-cü il tarixində Bakıdakı "Gülüstan" sarayında dünyanın 7 ölkəsini təmsil edən 11 nəhəng neft şirkəti ("Amoco" , "Unocal", "Pennzoil", "Exxon", "British Petroleum", "Ramco", "Lukoil", "Statoil", "Türkiye Petrolleri", "Delta" və "Itochu") ilə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təmin edilməsində əvəzsiz rol oynadı. Onu da qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) arasında 1994-2024-cü illəri əhatə edən Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin imzalanması dövlətimizin yeni neft strategiyasının rəsmiləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından ötən 25 il ərzində tarixi inkişaf yolu keçən SOCAR Azərbaycan daxilində və xaricdə bir çox nəhəng layihələr həyata keçirib. "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində istismar olunan karbohidrogen ehtiyatlarını xarici bazara çıxarmaq üçün nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi nəhəng layihələrlə yanaşı, 2018-ci ildə dünyanın ən böyük sənaye layihələrindən olan "Cənub qaz dəhlizi"nin, TANAP-ın, Türkiydə "STAR" neft emalı zavodunun işə salınması həmin tarixi nailiyyətlər sırasındadır.
Əldə edilən nailiyyət və inkişaf göz qabağındadır. Belə ki, "Əsrin müqaviləsi" imzalandığı zaman xarici investisiyaya ehtiyacı olan SOCAR indiki dövrdə daxili imkanları hesabına müasir dərin dəniz özülləri inşa edir, dənizin böyük dərinliklərində qazma işləri aparır, ən müasir standartlar səviyyəsində sənaye müəssisələri qurur, böyük transmilli layihələrdə operator qismində iştirak edir, xarici ölkələrə sərmayə yatırır.

Murtuza Muxtarovun "Podrat qazma" kontoru sənaye üsulu ilə quyuların qazılmasında mühüm rol oynayıb

Odlar yurdunda "qara qızıl"ın mövcud olduğu əcdadlarımıza məlum olsa da, onun hasilatının tarixi o qədər də qədim deyil. Buna rəğmən neft istehsalı sahəsində ilklərin bir neçəsi Azərbaycanda baş verib. Belə ki, XIX əsrin əvvəllərində dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə sahildən 30 m aralı dənizdə əllə qazılmış quyudan neft hasil edilib.
Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, neft hasilatının keçmişinə nəzər saldıqda isə məlum olur ki, bu tarix 1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanır. 1847-1848-ci illərdə ilk dəfə Bibiheybət və sonra Balaxanı yataqlarında mexaniki üsulla qazılmış quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft əldə edilib və Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı həmin ildən hesablanır. Bir qədər sonra mexaniki üsulla quyuların qazılmasının texnologiyası inkişaf etdikcə Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı kimi bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu.
Həmin dövrdə dövlətə məxsus istifadəsiz torpaqlar 24 il müddətinə icarəyə verilirdi. İcarədar hasil etdiyi nefti ixrac etmək və onun satış qiymətini təyin etmək hüququna malik idi. Buna görə də XIX əsrin sonunda neft sənayesində fəaliyyət göstərən 167 sahibkarın 49-u azərbaycanlı idi. Onlardan biri də Murtuza Muxtarov idi. Xüsusi texniki təhsili olmasa da, həmin dövrdə neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini M.Muxtarov kimi dərindən bilən ikinci bir sahibkar yox idi. Diplomsuz neft mühəndisi kimi şöhrət qazanmış M.Muxtarov Azərbaycanın neft sənayesi tarixinə özünün ixtirası ilə də daxil olub. 1895-ci ildə dünyada ilk dəfə metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahını quraşdırıb və bunun üçün dövlət patenti alıb. O, bu ixtirasına "Bakı qazma sistemi" adı verib. M.Muxtarovun öz zavodunda buraxdığı dəzgah və avadanlıqlar Rusiyaya və xarici ölkələrə, hətta uzaq Amerikaya da ixrac edilirdi.
Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanın neft sənayesi tarixində Murtuza Muxtarovun yaratdığı "Podrat qazma" kontoru Bakının Balaxanı, Suraxanı, Ramana və Sabunçu neft rayonlarındakı quyuların əksəriyyətinin qazılmasında əsas rol oynayıb. Bu sahələrdəki quyuların əksəriyyəti onun "Podrat qazma" kontoru tərəfindən qazılıb. M.Muxtarov təkcə Bakıda yox, müqavilə əsasında Şimali Qafqazda, o cümlədən Maykop və Qroznı neft mədənlərində quyu qazdırır, zavod və mədənlər, konstruktor büroları ilə texniki və işgüzar əlaqələr saxlayırdı.
1920-ci ildən sonra da Azərbaycanda bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu. 1941-ci ildə isə istehsal həcmi 23,6 milyon tona çatan Bakı nefti SSRİ-nin neft hasilatının 76%-ni təşkil edirdi. 7 noyabr 1949-cu ildə "Neft daşları"nda 942 m dərinliyi olan 1№-li quyunun istismara daxil olması ilə dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyuldu. 1950-ci ildə "Neft daşları" yatağının istismara verilməsi Azərbaycanda dəniz neft sənayesinin inkişafına da töhfə oldu.

Ümummilli Liderin 1972-ci ildə əsasını qoyduğu Bakı Dərin Özüllər Zavodu müasir inkişaf yolu keçib

1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, neft və qaz sənayesi də yüksək dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin, xüsusilə dəniz neftinin hasilatının inkişaf tarixində yeni mərhələ başlayır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi nəticəsində 70-80-ci illərdə Azərbaycana 75 növdə 400-dən çox ağır yük qaldıran kran gəmisi, boruçəkən gəmilər, seysmik, sərnişin və s. gəmi növləri gətirildi.
İlk vaxtlarda dənizin 70 m dərinliyində olan sahələrdə geoloji-kəşfiyyat işləri aparmaq üçün "Xəzər" tipli özüqalxan, sonralar isə dənizin 200 m dərinliyindəki sahələrdə işləməyə imkan verən "Şelf" tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Nəticədə yeni 8 neft və qaz yatağı kəşf edildi, 1980-ci illərdə üzən qazma qurğularının sayı 11-ə çatdı.
Ümummilli Liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq həmin dövrdə Azərbaycanda neft emalı üçün hazırlanmış xüsusi proqrama əsasən, yeni texnika və texnologiyaya malik zavodlar yaradıldı, təzə qurğular inşa olundu. Həştərxanda tikilməsi nəzərdə tutulan Dərin Dəniz Özülləri zavodunun Bakıda inşa edilməsi üçün Moskvadan icazənin alınmasına nail olmaq isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhkəm iradəsinin və cəsarətinin nəticəsi idi.
Zavodun tikilməsinə 1978-ci ildə başlandı və 1989-cu ildə istismara verildi. Tarix Ümummilli Liderin haqlı olduğunu sübut etdi. Beləliklə, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə hazırda Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan zavodun tarixində yeni səhifə açıldı. Müqavilə imzalandıqdan sonra müasir neftayırma qurğuları, habelə "Dədə Qorqud", "İstiqlal" və "Qurtuluş" kimi üzən qazma qurğuları istismara buraxıldı. Bakı Dərin Özüllər Zavodu və "Star Gulf FZCO" şirkəti  tərəfindən təsis edilən "BOS Şelf" şirkəti zavodun ərazisində öz fəaliyyətinə 2011-ci ildə başlayıb və o vaxtdan bəri Xəzər dənizinin ən böyük obyektlərindən birinə çevrilib.

160 illik təcrübə və qabaqcıl qazma texnologiyaları "SOCAR AQŞ"nin uğurlarını şərtləndirir

Məlum olduğu kimi, neft hasilatında lazımi qurğularla yanaşı, bu vasitələrdən istifadə edərək neft-qaz yataqlarını istismar edən müvafiq qurumlara da ehtiyac var idi. Bu məqsədlə 2007-ci ildə  SOCAR  və  Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən qazma və quyu xidmətlərini göstərən "SOCAR AQS" MMC birgə müəssisəsi təsis edilib. Təsisçilərdən biri sənayə üsulu ilə neft və qaz quyularının qazılması sahəsində 160 ildən çox təcrübəyə malik olan SOCAR və digəri isə qabaqcıl qazma texnologiyalarına və yeni idarəetmə metodlarına malik olan AQŞ-dir. Belə ki, "SOCAR AQŞ" Dənizdə Neft və Qaz Quyularının Qazılması və Quyu Təmiri Xidmətlərinin göstərilməsi, Kəmər Endirmə Xidmətləri, Atqıya Qarşı Avadanlıqların və Quyuağzı Avadanlıqların Təmiri və Sınağı Xidmətlərinin göstərilməsi üçün beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb. Eyni zamanda, "SOCAR AQŞ" 2017-ci ildə dənizdə neft və qaz quyularının qazılması və quyu təmiri xidmətlərinin göstərilməsi sahəsi üzrə API Spec Q2 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, hazırda "SOCAR AQŞ" Xəzərdə 4 neft və qaz yatağında, o cümlədən dayazsulu "Günəşli" yatağında yerləşən  7 və 11 saylı, "Qərbi Abşeron" yatağının 20 saylı, "Ümid" yatağının 1 saylı və  "Bulla" yatağında  6 saylı Dərin Dəniz Stasionar Özüllərində qazma işləri aparır. Ümumiyyətlə, SOCAR son 4 ildə həyata keçirdiyi qazma işlərini 53,5% artırıb. 2015-ci ildə SOCAR 104 411 metr qazma işləri görmüşdüsə, 2018-ci ildə bu göstərici 160 240 metr təşkil edib. Bundan əlavə, 2018-ci ildə ölkədə qazılan quyuların orta dərinliyi 1 878 metr təşkil edib ki, bu da 45,6% artım deməkdir.
Bununla yanaşı, "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi çərçivəsində qazanılmış nailiyyətlər, tərəfdaşlarla faydalı istehsalat münasibətləri nəticəsində 2017-ci ildə layihənin 2050-ci ilədək uzadılması təşəbbüsü ilə çıxış edildi və 14 sentyabr 2017-ci ildə Bakıda Azərbaycan üçün daha əlverişli şərtlərlə yeni müqavilə imzalandı. Yeni sazişlə "Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılır. Bu sazişlə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur.
Beləliklə, birmənalı şəkildə demək olar ki, SOCAR hələ uzun illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında, neft strategiyasının uğurlu təminatında, o cümlədən hər birimizin həyatı, yaşayışı ilə bağlı olan dövlət büdcəsinin maliyyə təminatında öz mühüm rolunu oynayacaq.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyası və onun ötən illər ərzində uğurlu icrası, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu istiqamətdəki çoxşaxəli fəaliyyəti ölkəmiz üçün beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində böyük önəmə və əhəmiyyətə malikdir.

Qaşqay ZİYƏDDİNOĞLU

"SOCAR-AQŞ" MMC və Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının 25 illiyi münasibəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri arasında keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur" 

 
  • Oxunub:  4020  |  
  • Tarix:  09-09-2019  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

Azərbaycan Prezidentinin İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində imzalanan sənədlər qarşılıqlı münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir

22 Fevral 22:34
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Vatikanda Papa Cəngavər Ordeninin ən ali dərəcəsinə layiq görülüb
22 Fevral 22:22
Prezident İlham Əliyevin Vatikanda Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi kardinal Pietro Parolin ilə görüşü olub
22 Fevral 21:52
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vatikanda Papa Fransisk ilə görüşüb
22 Fevral 21:33
Elçin Əhmədov: XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı və işğalçılıq siyasəti
22 Fevral 17:50
Gələn il Bakı IV Beynəlxalq Etnoidman Forumuna ev sahibliyi edəcək
22 Fevral 17:18
Azərbaycan Prezidenti Estoniya Prezidentinə təbrik məktubu göndərib
22 Fevral 16:59
Azərbaycan Prezidenti Bruney Sultanını milli bayram münasibətilə təbrik edib
22 Fevral 16:53
Pakistanın Xeybər Puxtunxva əyalətinin Assambleyası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörməti təsdiq edən qətnamə qəbul edib
22 Fevral 16:33
Berlində Ümumavropa Qarabağ mitinqi başlayıb
22 Fevral 16:31
Elxan Şahinoğlu: İtaliya Avropada Azərbaycanın əsas tərəfdaşıdır
22 Fevral 16:30
Nəsib Məhəməliyev: Erməni baş nazirin necə çətin duruma düşdüyünü hər kəs əyani şəkildə gördü
22 Fevral 16:16
YAP könüllüləri “Kitablarımızı paylaşaq, dilimizi yaşadaq” aksiyasına start verib (VİDEO)
22 Fevral 16:12
Dostluq və strateji tərəfdaşlığa əsaslanan Azərbaycan-İtaliya münasibətləri yeni inkişaf mərhələsində
22 Fevral 12:03
Misirxan Həsənov: Könüllülər hərəkatında iştirak etmək hər bir gənc üçün faydalıdır
22 Fevral 11:49
İtaliyada Azərbaycan dəmir yollarının yükdaşıma imkanları təqdim edilib
22 Fevral 11:31
Pərvin Abbasova: Könüllülük həm də vətənpərvərlik məktəbidir
22 Fevral 11:20
Culyetto Kyeza: Azərbaycan Prezidentinin İtaliyaya səfəri Bakı və Roma üçün əlamətdar hadisədir
22 Fevral 11:12
Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya səfəri bu ölkə mətbuatının diqqət mərkəzindədir
22 Fevral 11:02
AZPROMO ilə İtaliyanın “K-BEKSPORT SRL” şirkəti əməkdaşlıq edəcək
22 Fevral 10:58
Parisdə İslam Konfransı Gənclər Forumu Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı anım tədbir keçirib
22 Fevral 10:50
UNESCO-da Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd edilib
22 Fevral 10:42
KOBİA İtaliyanın müvafiq təşkilatları ilə üç anlaşma memorandumu imzalayıb
22 Fevral 10:36
“Dilin özü-sözün izi” adlı tərbir keçirilib
22 Fevral 10:35
“İtaliya Azərbaycanın ən mühüm iqtisadi tərəfdaşlarından biridir”
22 Fevral 10:32
100 yaşın mübarək, “Gəncənin səsi”!
22 Fevral 10:27
Azercell transformasiya ilininin nəticələrini açıqladı
22 Fevral 10:18
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının uğurlu icrası bölgələrin inkişafında əsaslı rol oynayır
22 Fevral 10:16
Azərbaycan Prezidentinin İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində imzalanan sənədlər qarşılıqlı münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir
21 Fevral 20:01
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib
21 Fevral 19:54
Ekspert: “Azəriqaz”dakı islahatlar yüz dəfə ölçülüb və bir dəfə qərar verilib”
21 Fevral 19:50
Dövlət Komitəsinin sədri Goranboyda məcburi köçkünləri qəbul edib
21 Fevral 19:47
Milli və dini ayrıseçkilik monoetnik cəmiyyətin yaranmasına səbəb olur
21 Fevral 19:36
Prezident İlham Əliyevin Romada rəsmi yolasalma mərasimi olub
21 Fevral 17:51
Kamal Abdulla Daşkənd Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru ilə görüşüb
21 Fevral 17:41
Romada Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib
21 Fevral 17:11
Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər mətbuat üçün açıqdır və KİV-lər bu prosesdə önəmli rola malikdir
21 Fevral 17:04
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi Hacıqabul, Saatlı rayonlarının və Şirvan şəhərinin sakinləri ilə görüşüb
21 Fevral 17:00
İstiqlal Muzeyində “Xocalıda can qaldı” adlı tədbir təşkil olunub
21 Fevral 16:52
Səhiyyə naziri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib
21 Fevral 16:49
Ali Məhkəmənin sədri Ağsu rayonunda vətəndaşları qəbul edib
21 Fevral 16:47
Milli Arxiv İdarəsində müşavirə keçirilib
21 Fevral 16:23
İradə İbrahimova: Vizual məlumat bazasının yaradılması yaşıllıqların qorunması işində müsbət başlanğıcdır
21 Fevral 15:51
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları peşə bayramlarını qeyd ediblər
21 Fevral 15:40
Təhsil naziri Kürdəmir şəhərində vətəndaşları qəbul edir
21 Fevral 15:37
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin ümumi yığıncağı keçirilib
21 Fevral 15:34
Nəzarətsiz zonalarda silahların qeyri-qanuni transferi təhlükəsizlik üçün kəskin təhdid yaradır
21 Fevral 15:18
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu ilə Yaponiya arasında elmi əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunub
21 Fevral 15:08
Seymur Orucov: Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri könüllülər hərəkatında fəal iştirak edirlər
21 Fevral 15:03
YAP İcra Katibliyində Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllülərinin toplantısı keçirilib
21 Fevral 14:36
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib
21 Fevral 14:13
Sercio Mattarella: İtaliya ilə Azərbaycan bir-biri ilə dost ölkələrdir və regionda əsas tərəfdaşlardır
21 Fevral 13:52
Ukrayna Ali Radası qondarma “erməni soyqırımı”na dair qanun layihəsinin müzakirəsindən imtina edib
21 Fevral 13:49
Los-Ancelesdəki UCLA Universitetində İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib
21 Fevral 13:45
Sercio Mattarella: İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf perspektivləri geniş və dərin panoramaya malikdir
21 Fevral 13:10
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir
21 Fevral 12:54
Sabah ölkə ərazisində temperaturu 15 dərəcəyə yüksələcək
21 Fevral 12:33
Milli Onkologiya Mərkəzində Azərbaycan-Türkiyə müştərək konfransı keçirilib
21 Fevral 12:28
Özbəkistanlı alim Ədəbiyyat İnstitutunun fəxri doktoru seçilib
21 Fevral 12:15
Kibertəhlükəsizlik üzrə yeni strategiya hazırlanır
21 Fevral 11:38
Yanvarda Azərbaycanla Ukraynanın ticarət dövriyyəsi 110 milyon dollara yaxın olub
21 Fevral 11:22
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin elektron xidməti “myGov” portalına inteqrasiya olunub
21 Fevral 11:07
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda Xocalı soyqırımı qurbanlarını xatirəsi anılıb
21 Fevral 10:57
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artıb
21 Fevral 10:36
Monoetnik dövlət olan Ermənistanın nümayəndələrinin insan hüquqlarından danışması riyakarlıqdır
21 Fevral 10:17
Ceyhun Ələkbərov: Azərbaycan Prezidentinin Münxendə parlaq çıxışı bir daha göstərdi ki, Ermənistanın işğalçı siyasətinin sonu sürətlə yaxınlaşmaqdadır
21 Fevral 10:11
Bu gün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür
21 Fevral 09:43
Şəffaf və operativ xidmət
21 Fevral 09:40
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yeni binada fəaliyyətə başlaması ilə bağlı tədbir keçirilib
21 Fevral 09:38
Naftalanda ötən ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub
21 Fevral 09:36
YAP Qazax rayon təşkilatı Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirib

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+8 +12
gecə+4 +7