Ana səhifə »  Mədəniyyət »  O kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir
A+   Yenilə  A-
O kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir
Yaş və təcrübə baxımından hər zaman özümdən öndə sandığım həmkarım Bəxtiyar Sadıqovla neçə müddətdir tanışam. Olub-keçənləri yada salanda bunu dostluq adlandırmaq daha məntiqlidir. 30 il az gəlməsin. Mən tələbə kimi jurnalistliyə iddialı olanda onun oxunaqlı yazılarına irili-xırdalı ölkə mətbuatında tərəddüdsüz yer ayrılıb. Söz sənətimizdəki paralel addımlarımızın 6 il əvvəl Azərbaycan Mətbuat Şurasında (MŞ) kəsişməsindən isə indinin özündə də şükürlüyəm. ölkə jurnalistlərinin müxtəlif qurultaylarında üç dəfə MŞ-nin İdarə Heyətinə üzv seçilib. Necə deyərlər, həmkarları ərklə çiyinlərindəki yükün üzərinə daha birini əlavə ediblər: keçid dövrünü yaşayan mediamızı mənzilbaşına - vətəndaş cəmiyyətinə çatdırmağa yardımçı olmağı. İllərin yaşantıları göz önündə canlandıqca etimaddan seçənlərin də, mətbuatımızın da qazandığı göz önündədir. Milli jurnalistikamızın aktual, həlli vacib məsələlərinə, problemlərinə dair beynəlxalq və yerli tədbirlərdəki çıxışları, təklifləri, Şuraya ünvanlanan yüzlərlə müraciətin araşdırılmasında, rəylərin, qərarların qəbulunda tutduğu obyektiv mövqe... təmsil olunduğumuz quruma başlıca vəzifəsini yerinə yetirməkdə, media-ictimaiyyət, media-hakimiyyət münasibətlərini tənzimləməkdə sanballı köməyini göstərməkdədir.
Hörmətli oxucu, məqsədim heç də yaxşı tanıdığım insanın, aparıcı nəşrin baş redaktorunun, millət vəkilinin xarakterik cəhətlərinin səciyyəsini vermək deyil. Bunun üçün çox dərinliyə baş vurmaq məsuliyyətini hiss etdiyimdən mətləbdən uzaqlaşmaq istəmirəm. Bir də onu yada salım ki, atalarımız “görünən kəndə nə bələdçi” deyiblər. Yazım Bəxtiyar müəllimin tale yoluna sədaqətlə bağlılığı fonunda duyğularının cəmləşdiyi yeni kitabına - “ömrün söz yadigarı”na həmkar baxışıdır.
Şəxsi kitabxanamda dəyərli həmkarımın Qarabağ müharibəsindən bəhs edən “Qeyrət və xəyanət”ini, habelə, “İnsan və zaman”ını, “Həqiqət və yalan”ını, müştərək müəllifi, yaxud redaktoru olduğu ictimai-siyasi mövzudakı 20-dək kitabının müəyyən qismini toplamışam. Tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, “Oskar” NPM-in mətbəəsində bu yaxınlarda nəfis tərtibatla çapdan çıxan 472 səhifəlik yeni nəşr həssas və tələbkar oxucu yaddaşında xüsusi özəlliyi ilə qalır. Kitabdan sinni 60-ın həndəvərində dolaşan, bəlkə də aşmağa tələsməyən, fəqət yaratdığı nümunələrlə kamil jurnalistlər düşərgəsinin sakini hüququnu qazanmış istedadlı qələm sahibinin qayğı, düşüncə və narahatlığı boylanır. İstər-istəməz özlüyündə sualların əhatəsinə düşürsən. Belə qənaətə gəlirsən ki, hamıya cansız görünən qələm, onunla yazılan sözlər necə qüdrətə malikdir. O, “ürəyin açarı, düşüncənin gerçəkliyidir”, “dünya sözlə yaranıb, sözlə yaşayır, sözlə idarə olunur. Bu, həm də sözun qüdrətinin və sülhtəbiətli olmasının təsdiqidir”... Kitabın cəmi bir səhifəlik “Müəllifdən” sərlövhəli hissəsi B.Sadıqovda az sözlə dərin məna ifadəetmə bacarığının formalaşdığını təsdiqləyir. Yəni hər cümlə fikir, kazus kimi təhlil ehtiyacı doğurur. Bu barədə bir qədər sonra. İstərdim öncə rəy yazmağımın nədən qaynaqlandığına aydınlıq gətirim. Axı, müəllif yenə əvvəlki ənənəsinə sadiq qalaraq ərmağanına əli ilə üç-dörd kəlmə də olsun qeyd etməyib. Təvazökarlığına bələd olduğumdan bunu unutqanlıq, hövsələsizlik adlandırmazdım.
Kitabın “Tarixi yaradanlar və yaşadanlar” adlı birinci fəslinin “İlk uğurumun müəllifi - sonrakı nailiyyətlərimin səbəbkarı” bölməsini oxuyanda qeyri-ixtiyari düşüncələrə dalıram. İlahi, şükür kəramətinə ki, xalqımıza Heydər Əliyev kimi misilsiz dühanı bəxş etmisən. Müəllifin yazdığı kimi, 34 il Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ümummilli lider Heyder Əliyevin gördüyü bütün işləri, etdiyi xeyirxahlıqları və alicənablıqları qələmə almaq, yaxud Onun kömək göstərdiyi, həyatlarında müəyyən rol oynadığı bütün insanları müəyyənləşdirərək qəzetdə yazılarını vermək mümkün deyil.
Fəslin “İlk uğurumun müəllifi - sonrakı nailiyyətlərimin səbəbkarı” bölməsində müəllif həmin insanlardan biri kimi sadəcə olub-keçənləri xatırlamır, Ulu öndərin ruhu qarşısında bunlardan qürur hissi, səmimiyyətlə söhbət açır. Azərbaycan mediasının simasına çevrilən, ictimai rəyə təsir göstərən, müntəzəm yayımlanan kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərini, bir çox tanınmış jurnalistləri yada salıram. Əksəriyyəti B.Sadıqov və mənim kimi məhz Heydər Əliyevin sayəsində ya hansısa ədalətsizlik aradan qaldırıldıqdan sonra jurnalistika fakültələrinə qəbul olunub, ya da iri qruplar halında keçmis SSRİ-nin müxtəlif respublikalarındakı ali məktəblərdə eyni ixtisasa yiyələnmək imkanı qazanıblar.
Dahi insanın yenitipli Azərbaycan mətbuatının təşəkkülü, inkişafına, söz və mətbuat azadlığının cəmiyyətin ayrılmaz hissəsinə çevrilməsinə, elə peşəkar jurnalistlərin yetişdirilməsinə, yazarların şəxsi həyatındakı misilsiz roluna nəzər yetirərək “halallıq” ifadəsinə diqqəti yönəldək. Rəhbərin həmin istiqamətlərdəki fəaliyyətindən çox yazılıb, gələcəkdə də bunun üçün tükənməz mövzular mövcuddur. Birinci fəsildəki “Niyə məhz Heydər Əliyev gəlməliydi”, “Hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti”, “Müasirtipli parlamentin memarı və yaradıcısı”, “Böyük qurucu” və sair yazılarda Heydər Əliyevin qibtə ediləcək insan, qayğıkeş, tələbkar rəhbər, xilaskar... obrazından ştrixləri verən jurnalistin orijinal axtarışları “Qeyri-adi rekordlar”da cəmləşir. Biz də onun bu fikrinə şərikik ki, ümummilli liderimiz indiyədək rəsmi şəkildə qeydə alınmayan, lakin hamının yaxşı bilib qəbul etdiyi bir sıra “dünya rekordları”nın sahibidir. “Dünyaşöhrətli siyasətçi ölkə başçıları arasında ən uzunömürlü siyasi xadim”, “Son 30-40 ildə ən çox tikib-quran dövlət başçısı”, “Ən çox sənəd imzalayan dövlət rəhbəri”, “Heydər Əliyev qədər nəhəng beynəlxalq layihələrin müəllifi və həyata keçirilməsinin səbəbkarı olan lider yoxdur”. Nəhayət, jurnalistlərlə görüş üzrə dünya rekordunun sahibi. Sonuncusu media əməkdaşlarına, belə desək, daha yaxınıdır. B.Sadıqovun mövzu ilə bağlı yazılarında qələm sahiblərimizin 2002-ci ildə Heydər Əliyevi haqlı olaraq “Jurnalistlərin dostu” mükafatına layiq gördüklərinin geniş publisistik təsdiqi əksini tapır.
Həmkarımızın kitabındakı IV fəsil (“Mətbuat və mənəvi dəyərlər”) bütövlükdə peşə yaşantılarımıza həsr olunub. Bəxtiyar müəllim görmək istədiyi mətbu mühitin arzu və istəklərində seyrçi deyil. Fəal həyat mövqeyi, faydalı əməlləri onun ayrılmaz yol yoldaşıdır. Fəslin “Müqəddəslik” adlı ilk məqaləsindən də göründüyü kimi, bu insan üçün jurnalistika şərəfli, ləkə götürməyən, sözü üzə vaxtında, düz demək cəsarətinə malik insanların peşəsidir. Kitabdan oxuyuruq: “Bəs, söz demək üçün insana nə lazımdır? Təbii ki, əvvəlcə söz söyləmək istedadı. Sonra dediyinin eşidilməsi üçün ağıllı mühakimə yürütmək bacarığı və bir də mənəvi haqq!” Doğrudan da bunlar olmasa, deyilən sözlər mənasız yığıma çevrilər. “Dilimizə qayıdış”, “Məsuliyyətsiz sözün sərhədsiz azadlığı” və digər materiallar Mətbuat Şurasının Dil komissiyasının sədri B.Sadıqovun dillə bağlı vətəndaş, ziyalı, jurnalist düşüncələrinin, baxışlarının təzahürləridir. “Milli mətbuat və milli mənafe”, “Oxucu axtarışında”, “Ağıl vermək səlahiyyəti” əsasən jurnalistikaya üz tutanlara ünvanlansa da, həssas oxucunun peşəsindən asılı olmayaraq hər birinin mütaliəsi faydalıdır.
Kitabın peşəmizlə bağlı hissəsindən ətraflı bəhs istəməzdim qınağa tuş gəlsin. Amma bir halda ki, kimlərinsə götürməli olduğu kifayət qədər müsbət cəhətlər var, ötərgi söhbət də məqbul sayıla bilməz.
Digər fəsilləri vərəqləyək. Bəxtiyar müəllim əslən Qarabağlıdır. Baxışlarındakı nisgildən, nigaran söhbətlərindən doğulduğu, boya-başa çatdığı doğma yurd həsrətini hər gün, hər saat daxilində yaşatdığı şəksizdir. Nikbinlik bu hisslərin ayrılmaz müttəfiqidir. “Qarabağa gedən yol” fəslindəki məqalələrdə bu üzüntülər və mübarizlik dərin publisistik məna çalarları ilə təqdim olunur. Həmin nümunələr öncə 2002-ci ildən bəri “Azərbaycan” qəzetində işıq üzü görub. Boya-başa çatdığı Ağdamla yanaşı Qarabağın bütün guşələrini beş barmağı kimi tanıyan jurnalist hər bir mövzunu elə ustalıqla, şirin dillə qələmə alır ki, özündə bu yazıları təkrar oxumaq ehtiyacı duyursan. B.Sadıqov millət vəkili kimi ölkənin müxtəlif regionlarında məskunlaşan insanlara müntəzəm baş çəkir, kömək əlini uzadır, evlərdə çörək kəsdiyi, ictimai yerlərdə rastlaşdığı, tədbirlərdə söhbətləşdiyi insanların dediklərini, müşahidələrini qələmə alır. “Cəbhədən-cəbhəyə”, “Harada qalmısınız əzizlərim?!”, “Azərbaycan əsgəri. Onu güclü və qüdrətli edən nədir?” , “Əqidədən doğan inamın rəmzi”... yazılarında bütün bunlar nikbin notlarla müşayiət edilir. Dediklərimiz “Ziyalı sözü, vətəndaş mövqeyi” fəslində cəmləşmiş yazılara da xas xüsusiyyətlərdir.
“ömrün söz yadigarı” barədə duyğularımızı söz boxçamızdan götürdüklərimizlə ifadə etməyə çalışdıq. Həqiqətən o kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir. Sayğılı həmkarım Bəxtiyar Sadıqovun bu kitabı ilə də belə tale yaşayacağı şəksizdir.
Əflatun AMAŞOV,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri

 
  • Oxunub:  17190  |  
  • Tarix:  17-09-2009  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır

27 İyun 09:54
Misir KİV-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 101 illiyi geniş işıqlandırılıb
27 İyun 09:13
Meksikanın paytaxtında keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi təqdim olunub
27 İyun 09:09
Naqif Həmzəyev: Psixi xəstələrə münasibətdə insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmanın tətbiqinə ehtiyac var
27 İyun 09:02
Beynəlxalq Türk Akademiyası yanında “Dil və Terminologiya” Daimi Komissiyası qurulub
27 İyun 08:58
Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycanda aparılan inqilabi islahatlar vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına yönəlib
27 İyun 08:53
Braziliya səfiri: Bakı forumu BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsinə dəyərli töhfədir
27 İyun 08:51
Avropa Şurasının yeni Baş katibi seçilib
27 İyun 08:47
Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü İslamabadda qeyd olunub
27 İyun 08:42
Azərbaycan və Çexiya Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb
27 İyun 08:41
Hacı Əliyev: Bu gün iki erməni idmançı üzərində qazandığım qələbəni hərbçilərimizə həsr edirəm
27 İyun 08:36
“Bakı-2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına 25 gün qalıb
27 İyun 08:33
Azərbaycanlı deputat: Psixi xəstələrlə bağlı tətbiq olunan müalicə üsullarına yenidən baxılmalıdır
27 İyun 08:25
Sərbəst güləşçimiz Mahir Əmiraslanov “Minsk 2019”da Azərbaycana ilk qızıl medal qazandırıb
26 İyun 18:50
AŞPA sessiyası çərçivəsində “Yeni çağırışlar və Azərbaycanda davam edən islahatlar” mövzusunda tədbir keçirilib
26 İyun 18:38
Sumqayıtda məhkəmə-hüquq islahatları müzakirə olunub
26 İyun 18:07
Füzuli rayonunun ictimaiyyəti Silahlı Qüvvələr Gününü hərbçilərlə birgə qeyd edib
26 İyun 17:43
Şəhid ailələrinin bir qrupu ilə görüş keçirilib
26 İyun 17:22
“Dünya irsi. Gənc Peşəkarlar Forumu” Qobustan qoruğunda davam edib
26 İyun 17:00
NATO-nun mənzil-qərargahında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə tədbir keçirilib
26 İyun 16:20
Prezident İlham Əliyev Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə yenidənqurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub
26 İyun 15:57
Silahlı Qüvvələr Günü Tbilisidə qeyd olunub
26 İyun 15:30
BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu başa çatıb
26 İyun 15:23
Azərbaycan ilə BƏƏ arasında əməkdaşlıq təcrübəsinin formalaşması üçün imkanlar mövcuddur
26 İyun 14:06
Azərbaycan nümayəndə heyəti “ARMY-2019” Forumu çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
26 İyun 14:04
AŞPA-nın yay sessiyasında Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması sahəsində görülən işlərdən danışılıb
26 İyun 13:48
Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkün qadınlarının problemləri AŞPA-nın yay sessiyasında qaldırılıb
26 İyun 13:45
Pakistan Prezidenti Azərbaycanın bu ölkədəki səfirini qəbul edib
26 İyun 13:42
Ağsaqqallar Şurasının sədri: Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü orduları sırasındadır
26 İyun 13:39
AŞPA-da azərbaycanlı deputat psixi xəstələrin hüquqlarının müdafiəsindən danışıb
26 İyun 13:36
“Səninlə fəxr edirik, Azərbaycan əsgəri!” aksiyasına yekun vurulub
26 İyun 11:52
Misir universitetlərinin tələbələri Azərbaycan dilinə böyük maraq göstərirlər
26 İyun 11:50
Azərbaycan atletləri “Minsk 2019”un altıncı günündə idmanın beş növü üzrə mübarizə aparacaqlar
26 İyun 11:48
Azərbaycan tolerant ölkədir və milli dəyərlərin qorunub saxlanılmasına böyük önəm verir
26 İyun 11:38
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Şəki, Qəbələ və Oğuzda vətəndaşları qəbul edib
26 İyun 11:35
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
26 İyun 11:07
Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır
25 İyun 21:03
Ali hərbi rütbələrin təqdimetmə mərasimi keçirilib
25 İyun 20:52
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib
25 İyun 20:47
Azərbaycan nümayəndə heyəti İsveçrəyə səfər edəcək
25 İyun 20:44
Elmira Süleymanova: BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin müxtəlif aspektlərinə yönəlib
25 İyun 20:41
İyunun 26-da “ASAN xidmət” və "ASAN Kommunal" mərkəzlərində qeyri-iş günüdür
25 İyun 20:35
Monteneqronun Baş Nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
25 İyun 20:31
Mübariz Qurbanlı: Azərbaycanın dövlət-din modeli dünya ölkələri üçün örnəkdir
25 İyun 20:17
Gədəbəy rayonunda ilk dəfə Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
25 İyun 19:54
AŞPA-nın komitə iclasında azərbaycanlı deputatın məruzəsi qəbul olunub
25 İyun 19:38
AŞPA-da azərbaycanlı deputat İstanbul Konvensiyasından danışıb
25 İyun 19:35
AŞPA-da azərbaycanlı mülki girovların məsələsi müzakirə olunub
25 İyun 19:20
İsrail qəzeti: Azərbaycanda yəhudilər cəmiyyətin ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edilir
25 İyun 19:15
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Belarusun yerli kanalına xüsusi müsahibə verib
25 İyun 19:10
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti: Çimərlik ərazilərinə giriş pulsuzdur
25 İyun 19:00
Polşanın Azərbaycandakı səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatır
25 İyun 18:37
Monteneqronun Baş Naziri Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub
25 İyun 18:29
Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinin – Elbası Kitabxanasının direktoru Prezident Kitabxanasında olub
25 İyun 18:23
Baş Nazir Duşko Markoviç Monteneqronun Azərbaycandakı fəxri konsulluğunda olub
25 İyun 18:21
Heç kim kənarda qalmadan inklüziv və bərabər xidmətlərin göstərilməsi
25 İyun 18:15
Rauf Əliyev: Azərbaycan Ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməyə tam hazırdır
25 İyun 18:05
Şəkidə “Müasir çağırışlar: dini durum və vəzifələr” mövzusunda regional konfrans keçirilib
25 İyun 18:00
Hüseynbala Mirələmov: Prezidentimizin uğurlu kadr islahatları dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir
25 İyun 17:41
Azərbaycan və Monteneqro arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın yekunlarına dair protokol imzalanıb
25 İyun 17:37
Azərbaycan qadınları ictimai həyatın bütün sahələrində fəallıqları ilə seçilirlər
25 İyun 17:34
Terri Miller: Azərbaycan “İqtisadi Azadlıq İndeksi”ndə ən böyük irəliləyiş edən ölkədir
25 İyun 17:30
Naxçıvanda taxıl biçini mütəşəkkil aparılır
25 İyun 17:23
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün həssas qrupların sosial müdafiəsi ilə bağlı yeniliklər
25 İyun 17:20
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva görkəmli alim Şirməmməd Hüseynovun hüzr mərasimində iştirak edib
25 İyun 17:13
Səmərəli və məsuliyyətli dövlət qurumlarının inkişafı
25 İyun 17:09
Gövhər Baxşəliyeva: Sosialyönümlü sənədlərin hər biri Azərbaycan vətəndaşının rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir
25 İyun 17:06
Qarabağ qazisi Kamil Musəvi İlahiyyat İnstitutunun tələbələrinə döyüş yolundan danışıb
25 İyun 17:02
Cavanşir Paşazadə: Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər uğurla davam etdirilir
25 İyun 17:00
Adil Əliyev: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına cavab verən səviyyədə formalaşıb
25 İyun 16:51
Avropa Şurası kürsüsündən yalan və saxtakarlığın Ermənistanın real sifəti olması bəyan edildi

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
HAVA HAQQINDA