Ana səhifə »  Mədəniyyət »  O kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir
A+   Yenilə  A-
O kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir
Yaş və təcrübə baxımından hər zaman özümdən öndə sandığım həmkarım Bəxtiyar Sadıqovla neçə müddətdir tanışam. Olub-keçənləri yada salanda bunu dostluq adlandırmaq daha məntiqlidir. 30 il az gəlməsin. Mən tələbə kimi jurnalistliyə iddialı olanda onun oxunaqlı yazılarına irili-xırdalı ölkə mətbuatında tərəddüdsüz yer ayrılıb. Söz sənətimizdəki paralel addımlarımızın 6 il əvvəl Azərbaycan Mətbuat Şurasında (MŞ) kəsişməsindən isə indinin özündə də şükürlüyəm. ölkə jurnalistlərinin müxtəlif qurultaylarında üç dəfə MŞ-nin İdarə Heyətinə üzv seçilib. Necə deyərlər, həmkarları ərklə çiyinlərindəki yükün üzərinə daha birini əlavə ediblər: keçid dövrünü yaşayan mediamızı mənzilbaşına - vətəndaş cəmiyyətinə çatdırmağa yardımçı olmağı. İllərin yaşantıları göz önündə canlandıqca etimaddan seçənlərin də, mətbuatımızın da qazandığı göz önündədir. Milli jurnalistikamızın aktual, həlli vacib məsələlərinə, problemlərinə dair beynəlxalq və yerli tədbirlərdəki çıxışları, təklifləri, Şuraya ünvanlanan yüzlərlə müraciətin araşdırılmasında, rəylərin, qərarların qəbulunda tutduğu obyektiv mövqe... təmsil olunduğumuz quruma başlıca vəzifəsini yerinə yetirməkdə, media-ictimaiyyət, media-hakimiyyət münasibətlərini tənzimləməkdə sanballı köməyini göstərməkdədir.
Hörmətli oxucu, məqsədim heç də yaxşı tanıdığım insanın, aparıcı nəşrin baş redaktorunun, millət vəkilinin xarakterik cəhətlərinin səciyyəsini vermək deyil. Bunun üçün çox dərinliyə baş vurmaq məsuliyyətini hiss etdiyimdən mətləbdən uzaqlaşmaq istəmirəm. Bir də onu yada salım ki, atalarımız “görünən kəndə nə bələdçi” deyiblər. Yazım Bəxtiyar müəllimin tale yoluna sədaqətlə bağlılığı fonunda duyğularının cəmləşdiyi yeni kitabına - “ömrün söz yadigarı”na həmkar baxışıdır.
Şəxsi kitabxanamda dəyərli həmkarımın Qarabağ müharibəsindən bəhs edən “Qeyrət və xəyanət”ini, habelə, “İnsan və zaman”ını, “Həqiqət və yalan”ını, müştərək müəllifi, yaxud redaktoru olduğu ictimai-siyasi mövzudakı 20-dək kitabının müəyyən qismini toplamışam. Tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, “Oskar” NPM-in mətbəəsində bu yaxınlarda nəfis tərtibatla çapdan çıxan 472 səhifəlik yeni nəşr həssas və tələbkar oxucu yaddaşında xüsusi özəlliyi ilə qalır. Kitabdan sinni 60-ın həndəvərində dolaşan, bəlkə də aşmağa tələsməyən, fəqət yaratdığı nümunələrlə kamil jurnalistlər düşərgəsinin sakini hüququnu qazanmış istedadlı qələm sahibinin qayğı, düşüncə və narahatlığı boylanır. İstər-istəməz özlüyündə sualların əhatəsinə düşürsən. Belə qənaətə gəlirsən ki, hamıya cansız görünən qələm, onunla yazılan sözlər necə qüdrətə malikdir. O, “ürəyin açarı, düşüncənin gerçəkliyidir”, “dünya sözlə yaranıb, sözlə yaşayır, sözlə idarə olunur. Bu, həm də sözun qüdrətinin və sülhtəbiətli olmasının təsdiqidir”... Kitabın cəmi bir səhifəlik “Müəllifdən” sərlövhəli hissəsi B.Sadıqovda az sözlə dərin məna ifadəetmə bacarığının formalaşdığını təsdiqləyir. Yəni hər cümlə fikir, kazus kimi təhlil ehtiyacı doğurur. Bu barədə bir qədər sonra. İstərdim öncə rəy yazmağımın nədən qaynaqlandığına aydınlıq gətirim. Axı, müəllif yenə əvvəlki ənənəsinə sadiq qalaraq ərmağanına əli ilə üç-dörd kəlmə də olsun qeyd etməyib. Təvazökarlığına bələd olduğumdan bunu unutqanlıq, hövsələsizlik adlandırmazdım.
Kitabın “Tarixi yaradanlar və yaşadanlar” adlı birinci fəslinin “İlk uğurumun müəllifi - sonrakı nailiyyətlərimin səbəbkarı” bölməsini oxuyanda qeyri-ixtiyari düşüncələrə dalıram. İlahi, şükür kəramətinə ki, xalqımıza Heydər Əliyev kimi misilsiz dühanı bəxş etmisən. Müəllifin yazdığı kimi, 34 il Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ümummilli lider Heyder Əliyevin gördüyü bütün işləri, etdiyi xeyirxahlıqları və alicənablıqları qələmə almaq, yaxud Onun kömək göstərdiyi, həyatlarında müəyyən rol oynadığı bütün insanları müəyyənləşdirərək qəzetdə yazılarını vermək mümkün deyil.
Fəslin “İlk uğurumun müəllifi - sonrakı nailiyyətlərimin səbəbkarı” bölməsində müəllif həmin insanlardan biri kimi sadəcə olub-keçənləri xatırlamır, Ulu öndərin ruhu qarşısında bunlardan qürur hissi, səmimiyyətlə söhbət açır. Azərbaycan mediasının simasına çevrilən, ictimai rəyə təsir göstərən, müntəzəm yayımlanan kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərini, bir çox tanınmış jurnalistləri yada salıram. Əksəriyyəti B.Sadıqov və mənim kimi məhz Heydər Əliyevin sayəsində ya hansısa ədalətsizlik aradan qaldırıldıqdan sonra jurnalistika fakültələrinə qəbul olunub, ya da iri qruplar halında keçmis SSRİ-nin müxtəlif respublikalarındakı ali məktəblərdə eyni ixtisasa yiyələnmək imkanı qazanıblar.
Dahi insanın yenitipli Azərbaycan mətbuatının təşəkkülü, inkişafına, söz və mətbuat azadlığının cəmiyyətin ayrılmaz hissəsinə çevrilməsinə, elə peşəkar jurnalistlərin yetişdirilməsinə, yazarların şəxsi həyatındakı misilsiz roluna nəzər yetirərək “halallıq” ifadəsinə diqqəti yönəldək. Rəhbərin həmin istiqamətlərdəki fəaliyyətindən çox yazılıb, gələcəkdə də bunun üçün tükənməz mövzular mövcuddur. Birinci fəsildəki “Niyə məhz Heydər Əliyev gəlməliydi”, “Hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti”, “Müasirtipli parlamentin memarı və yaradıcısı”, “Böyük qurucu” və sair yazılarda Heydər Əliyevin qibtə ediləcək insan, qayğıkeş, tələbkar rəhbər, xilaskar... obrazından ştrixləri verən jurnalistin orijinal axtarışları “Qeyri-adi rekordlar”da cəmləşir. Biz də onun bu fikrinə şərikik ki, ümummilli liderimiz indiyədək rəsmi şəkildə qeydə alınmayan, lakin hamının yaxşı bilib qəbul etdiyi bir sıra “dünya rekordları”nın sahibidir. “Dünyaşöhrətli siyasətçi ölkə başçıları arasında ən uzunömürlü siyasi xadim”, “Son 30-40 ildə ən çox tikib-quran dövlət başçısı”, “Ən çox sənəd imzalayan dövlət rəhbəri”, “Heydər Əliyev qədər nəhəng beynəlxalq layihələrin müəllifi və həyata keçirilməsinin səbəbkarı olan lider yoxdur”. Nəhayət, jurnalistlərlə görüş üzrə dünya rekordunun sahibi. Sonuncusu media əməkdaşlarına, belə desək, daha yaxınıdır. B.Sadıqovun mövzu ilə bağlı yazılarında qələm sahiblərimizin 2002-ci ildə Heydər Əliyevi haqlı olaraq “Jurnalistlərin dostu” mükafatına layiq gördüklərinin geniş publisistik təsdiqi əksini tapır.
Həmkarımızın kitabındakı IV fəsil (“Mətbuat və mənəvi dəyərlər”) bütövlükdə peşə yaşantılarımıza həsr olunub. Bəxtiyar müəllim görmək istədiyi mətbu mühitin arzu və istəklərində seyrçi deyil. Fəal həyat mövqeyi, faydalı əməlləri onun ayrılmaz yol yoldaşıdır. Fəslin “Müqəddəslik” adlı ilk məqaləsindən də göründüyü kimi, bu insan üçün jurnalistika şərəfli, ləkə götürməyən, sözü üzə vaxtında, düz demək cəsarətinə malik insanların peşəsidir. Kitabdan oxuyuruq: “Bəs, söz demək üçün insana nə lazımdır? Təbii ki, əvvəlcə söz söyləmək istedadı. Sonra dediyinin eşidilməsi üçün ağıllı mühakimə yürütmək bacarığı və bir də mənəvi haqq!” Doğrudan da bunlar olmasa, deyilən sözlər mənasız yığıma çevrilər. “Dilimizə qayıdış”, “Məsuliyyətsiz sözün sərhədsiz azadlığı” və digər materiallar Mətbuat Şurasının Dil komissiyasının sədri B.Sadıqovun dillə bağlı vətəndaş, ziyalı, jurnalist düşüncələrinin, baxışlarının təzahürləridir. “Milli mətbuat və milli mənafe”, “Oxucu axtarışında”, “Ağıl vermək səlahiyyəti” əsasən jurnalistikaya üz tutanlara ünvanlansa da, həssas oxucunun peşəsindən asılı olmayaraq hər birinin mütaliəsi faydalıdır.
Kitabın peşəmizlə bağlı hissəsindən ətraflı bəhs istəməzdim qınağa tuş gəlsin. Amma bir halda ki, kimlərinsə götürməli olduğu kifayət qədər müsbət cəhətlər var, ötərgi söhbət də məqbul sayıla bilməz.
Digər fəsilləri vərəqləyək. Bəxtiyar müəllim əslən Qarabağlıdır. Baxışlarındakı nisgildən, nigaran söhbətlərindən doğulduğu, boya-başa çatdığı doğma yurd həsrətini hər gün, hər saat daxilində yaşatdığı şəksizdir. Nikbinlik bu hisslərin ayrılmaz müttəfiqidir. “Qarabağa gedən yol” fəslindəki məqalələrdə bu üzüntülər və mübarizlik dərin publisistik məna çalarları ilə təqdim olunur. Həmin nümunələr öncə 2002-ci ildən bəri “Azərbaycan” qəzetində işıq üzü görub. Boya-başa çatdığı Ağdamla yanaşı Qarabağın bütün guşələrini beş barmağı kimi tanıyan jurnalist hər bir mövzunu elə ustalıqla, şirin dillə qələmə alır ki, özündə bu yazıları təkrar oxumaq ehtiyacı duyursan. B.Sadıqov millət vəkili kimi ölkənin müxtəlif regionlarında məskunlaşan insanlara müntəzəm baş çəkir, kömək əlini uzadır, evlərdə çörək kəsdiyi, ictimai yerlərdə rastlaşdığı, tədbirlərdə söhbətləşdiyi insanların dediklərini, müşahidələrini qələmə alır. “Cəbhədən-cəbhəyə”, “Harada qalmısınız əzizlərim?!”, “Azərbaycan əsgəri. Onu güclü və qüdrətli edən nədir?” , “Əqidədən doğan inamın rəmzi”... yazılarında bütün bunlar nikbin notlarla müşayiət edilir. Dediklərimiz “Ziyalı sözü, vətəndaş mövqeyi” fəslində cəmləşmiş yazılara da xas xüsusiyyətlərdir.
“ömrün söz yadigarı” barədə duyğularımızı söz boxçamızdan götürdüklərimizlə ifadə etməyə çalışdıq. Həqiqətən o kəslər xoşbəxtdirlər ki, dedikləri sözlər yadigara çevrilir. Sayğılı həmkarım Bəxtiyar Sadıqovun bu kitabı ilə də belə tale yaşayacağı şəksizdir.
Əflatun AMAŞOV,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri

 
  • Oxunub:  16560  |  
  • Tarix:  17-09-2009  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycanın liderliyi ilə regionda şaxələndirilmiş enerji və nəqliyyat dəhlizləri yaradılıb

18 Aprel 21:24
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü qeyd olunub
18 Aprel 21:21
Azərbaycanla Belarus arasında idxal-ixrac əməliyyatlarının həcmi 70 milyon dollara çatıb
18 Aprel 21:19
Formula 1 Azərbaycan Qran-Pri yarışı ilə əlaqədar Daxili Qoşunların şəxsi heyətinin hazırlığı yoxlanılıb
18 Aprel 21:17
Azərbaycandan Qətərə bir sıra məhsulların ixracına dair razılıq əldə olunub
18 Aprel 21:14
Dövlət İdarəçilik Akademiyası Türkiyə ilə əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirir
18 Aprel 21:05
Ali Məhkəmənin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib
18 Aprel 21:00
Dariqa Nazarbayeva: Azərbaycanın və Qazaxıstanın parlamentləri arasında möhkəm əlaqələr mövcuddur
18 Aprel 20:50
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə Nəsimi rayonunda tədbir keçirilib
18 Aprel 20:47
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda minimum əməkhaqqı, minimum pensiya bundan sonra da qaldırılacaq
18 Aprel 20:39
Cocuq Mərcanlı kəndində şagirdlərə Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti haqqında məlumat verilib
18 Aprel 20:37
Milli Məclisin deputatları 49 nömrəli “İntellekt” məktəb-liseyində olublar
18 Aprel 20:33
Toxumçuluq ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prioritet istiqamətlərindəndir
18 Aprel 20:30
Yol polisi: Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar bir sıra zəruri tədbirlər həyata keçirilir
18 Aprel 20:26
Sankt-Peterburqda MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının iclası keçirilib
18 Aprel 20:01
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Budapeştdə Nəsimiyə həs olunacaq tədbirlərdə iştirak edəcək
18 Aprel 19:58
Bakı Dövlət Universitetində SOCAR istiqrazları və “İqtisadiyyat 2.0” mövzusunda konfrans keçirilib
18 Aprel 19:53
Naxçıvan Hərbi Qarnizonunun Təlim-Tədris Mərkəzində komanda-qərargah təlimləri keçirilir
18 Aprel 19:47
Milli Məclisin deputatları Ukraynada seçkiləri müşahidə edəcəklər
18 Aprel 17:57
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Ağcabədidə abituriyent və tələbələrlə görüş keçirib
18 Aprel 17:56
Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” əsəri gürcü dilinə tərcümə olunub
18 Aprel 17:54
XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının komanda idman növlərinin qrupları bəlli olub
18 Aprel 17:53
Mayda Ankarada Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə sərnişindaşımaya dair müzakirələr aparılacaq
18 Aprel 17:50
"The Seoul Times" qəzeti Azərbaycan əhalisinin sayının 10 milyona çatmasından yazır
18 Aprel 17:30
Dilarə Cəbrayılova: Bu gün ölkəmizdə islahatlar dalğası bütün sahələri əhatə edir
18 Aprel 17:14
ADU-da “Heydər Əliyev və jurnalistikamız” mövzusunda tədbir keçirilib
18 Aprel 17:08
“Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti” ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin ilk iclası keçirilib
18 Aprel 17:04
Tahir Süleymanov: Azərbaycanın onilliklərə bərabər inanılmaz bir inkişaf yolu keçməsi Prezident İlham Əliyevin əzmkar fəaliyyətinin nəticəsidir
18 Aprel 16:47
Sergey Lavrov ATƏT-in baş katibi ilə Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək
18 Aprel 16:33
Prezident İlham Əliyev İranın sənaye, mədən və ticarət nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
18 Aprel 16:28
Ermənistan parlamentində qarşıdurma baş verib
18 Aprel 16:25
Əli Hüseynli: Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində terrorçu qruplaşmalar yaradılır
18 Aprel 16:21
“İrəli” İctimai Birliyinin “Gənclər kuboku: Aprel zəfəri” layihəsi davam edir
18 Aprel 16:09
Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti beynəlxalq müzakirələrdə iştirak edir
18 Aprel 16:06
Elmira Axundova: Əminəm ki, Ulu Öndərimizlə bağlı əsərlərim Türkiyədə bütün azərbaycansevər oxucuların qəlbini oxşayacaq
18 Aprel 15:49
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin rəisi Türkiyədə bir sıra görüşlərdə iştirak edib
18 Aprel 15:48
Elmar Məmmədyarov: Brüssel sammiti "Şərq tərəfdaşlığı" tarixində yeni bir səhifə olacaq
18 Aprel 15:44
Prezident İlham Əliyev Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yenidən qurulan Neftçilər parkında yaradılan şəraitlə tanış olub
18 Aprel 15:38
Xorvatiyalı nazir Bakıya səfər edəcək
18 Aprel 15:37
Azər Badamov: Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malik olan ölkədir
18 Aprel 15:08
NATO-nun Beynəlxalq Hərbi Qərargahının baş direktoru Hərbi Akademiyada olub
18 Aprel 15:02
“Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi”nin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin siyahısı təsdiq edilib
18 Aprel 14:53
Çexiyada Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının 10 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
18 Aprel 14:36
Azərbaycanla Ukraynanın ticarət dövriyyəsi 142 milyon dolları ötüb
18 Aprel 14:35
Gəncə Dövlət Universiteti ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb
18 Aprel 14:30
Akademik İqrar Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi qeyd edilib
18 Aprel 14:28
Son üç ayda Azərbaycana dünyanın 157 ölkəsindən 6 yüz mindən çox ziyarətçi gəlib
18 Aprel 14:21
Vəkillər Kollegiyası Prezidentin Fərmanından irəli gələn məsələlərlə bağlı genişmiqyaslı işlər həyata keçirəcək
18 Aprel 14:18
Amerikalı mütəxəssis tələbələri narkomaniyanın təhlükəli fəsadları barədə məlumatlandırıb
18 Aprel 14:10
Bakıda “Sağlamlıq və xoşbəxtlik” devizi altında növbəti yarışlara start verilib
18 Aprel 14:07
ABŞ-ın Vaşinqton ştatının ən böyük vilayətində Azərbaycanla bağlı təqdimat keçirilib
18 Aprel 14:03
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir
18 Aprel 14:00
Bəstəkarlar İttifaqında dahi şair və mütəfəkkir Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunan məruzələr dinlənilib
18 Aprel 13:59
Gənclər və idman naziri Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edib
18 Aprel 13:56
AQTA ilə Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Müəssisələrinin Baş İdarəsi arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub
18 Aprel 13:51
Cari ildə ölkədən 7,7 milyon tonadək neft ixrac edilib
18 Aprel 13:49
Orxan Məmmədov: Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi prioritet məsələdir
18 Aprel 13:39
Mavritaniya qəzetlərində Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlişi ilə bağlı məqalə dərc edilib
18 Aprel 13:33
Dövlət qulluqçularının peşə bayramı gününün qeyd edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib
18 Aprel 12:33
Azərbaycan ilə Pakistan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolları müzakirə edilib
18 Aprel 12:27
Ukraynanın dövlət agentliyi AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinin Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti barədə məqaləsini yayıb
18 Aprel 12:23
BMT və Vəkillər Kollegiyası vəkillər üçün seminar keçirir
18 Aprel 12:09
Azərbaycan pambıq lifi və ipliyinin ixracını artırıb
18 Aprel 12:00
Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsinin elmi-nəzəri təhlilinə dair dəyirmi masa keçirilir
18 Aprel 11:57
Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Portuqaliya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibinə təqdim edib
18 Aprel 11:45
Qusar və Xaçmaz rayonları ərazisində sərhəd mühafizə orqanlarının xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb
18 Aprel 11:41
Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində tibb fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan konfrans keçirilib
18 Aprel 11:32
Azərbaycan Turizm Assosiasiyası turizm kursları təşkil edəcək
18 Aprel 11:27
Çində nəşr olunan “Lookwe” jurnalının aprel buraxılışı Azərbaycana həsr olunub
18 Aprel 11:21
Raket və artilleriya bölmələri döyüş atışlarını yerinə yetirib
18 Aprel 11:12
Ötən gün 24 cinayətin üstü “isti izlər”lə açılıb

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+12 +15
gecə+9 +11