Ana səhifə »  Müsahibə »  Xalq daha müasir və güclü Azərbaycan naminə referenduma “HƏ” deyir
A+   Yenilə  A-
Xalq daha müasir və güclü Azərbaycan naminə referenduma “HƏ” deyir

“Yeni Azərbaycan” referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Siyasi Şurasının üzvü Vüqar Rəhimzadə www.yap.org.az saytına müsahibə verib:
- Vüqar müəllim, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə sentyabrın 26-da keçiriləcək Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq səsverməsinə hazırlıq prosesinin təbliğat-təşviqat mərhələsindəyik. Konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri zəruri edən səbəblər barədə fikirlərinizi bilmək istərdik...
- Hər bir önəmli hadisə keçilən yolun təhlilini zərurətə çevirir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanan Konstitusiyamızın ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbulundan 21 ilə yaxın zaman keçir. Ölkəmiz bu il dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinin 25 ilini qeyd edəcək. 25 il zaman baxımından qısa dövr olsa da, uğurlarımızın miqyasına diqqət yetirdikdə sanki 100 ilə bərabər yol keçildiyini düşünmək olar. Təbii ki, bu uğurları möhkəm təmələ əsaslanan siyasət şərtləndirir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin düşünülmüş və gələcəyə hesablanmış siyasətinin son 13 ildə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi bu gün Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr sırasında görmək hədəfimizə yol açır. Müasirləşmə, yeniləşmə dövlət siyasətinin əsasını təşkil edərək, hər zaman təkmilləşməni bir tələb kimi ortaya qoyur. Konstitusiyamızın qəbulundan ötən 21 ilə yaxın zamanda iki dəfə bu ali sənədə əlavə və dəyişiklik olunub, növbəti dəyişikliklər üçün isə ümumxalq səsverməsi dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə sentyabrın 26-da keçiriləcək.
Əlavə və dəyişikliklər bütün sahələri əhatə etdiyindən bu reallıq bir daha təsdiqlənir ki, hərtərəfli inkişaf dövlət siyasətinin əsasında dayanır. Son ümumxalq səsverməsindən, yəni 2009-cu ildən ötən 7 ildə Azərbaycan hansı uğurlara imza atıb? Fikrimizi bu sual ətrafında tamamlamağa çalışsaq, bu illərdə ölkənin siyasi həyatında əhəmiyyətli rol oynayan, demokratik inkişafına töhfə kimi dəyərləndirilən bir prezident, 2 parlament və 1 bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Bu seçki proseslərində ölkənin ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynayan, nəinki ölkənin, regionun aparıcı siyasi təşkilatına çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə qazanmış, Azərbaycanın uğurlu inkişafına töhfələrinin davamlılığına xalqın dəstəyinin bir daha şahidi olmuşdur.
- Vüqar müəllim, müasir dövrdə qanunvericilik sisteminin daim inkişaf etdirilməsi, idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, idarəçiliyin elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yeni forma və metodlarının seçilməsi, yeni təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması əsas məqsədlərdən biridir. Əlavə və dəyişikliklər arasında bu məqsədləri özündə ehtiva edən düzəlişlərə münasibətinizi bilmək istərdik...
- Konstitusiyanın 23 maddəsinə edilən dəyişikliklərə, eyni zamanda, əlavə olunan 6 maddəyə diqqət yetirdikdə qeyd olunan vəzifələrin prioritetliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Öncə insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və yeni müdafiə mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsinə yönələn əlavə və dəyişikliklərə diqqət yetirmək istərdim. Vətəndaşlıq hüququnun, seçki hüququnun təminatlarına dair əlavə və dəyişikliklər xüsusilə diqqət çəkəndir. Bu əlavə və dəyişikliklər bir daha insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasının dövlət siyasətinin əsasında dayanmasına işıq salır. Son ümumxalq səsverməsindən ötən 7 ildə insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönələn addımlara diqqət yetirmək kifayətdir. Ənənəvi əvf fərmanları, eyni zamanda, Amnistiya aktları humanizmin dövlət siyasətinin əsasında dayanan mühüm amil olduğunu bir daha təsdiqləyir. O da məlumdur ki, Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə daha geniş sferanı əhatə edən “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” təsdiq edilib. Bu sənəd atılan addımların davamlılığının, dövrün tələbinə uyğun təkmilləşmənin həyata keçirilməsinin göstəricisidir. Milli Fəaliyyət Proqramının əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyinin artırılması, cəmiyyətdə hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, hüquq müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki islahatların davamlılığını təmin etməkdir. Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər də bu məqsədə xidmət edir. Qeyd edək ki, 71-ci maddənin II hissəsinə bu məzmunda əlavə edilib - “Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır”.
Təbii ki, insan hüquqları insan azadlığının ölçüsünü müəyyən edir. Qeyd etdiyimiz kimi, dövlət vətəndaşlara bütün azadlıqları verir. Amma bir reallığı unutmayaq ki, hər kəs siyasi mənsubiyyətindən, əqidəsindən asılı olmayaraq, qanun qarşısında eyni məsuliyyəti daşıyır. Yəni qanunlara əməl etmək hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. “İnsan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması” dedikdə, təbii ki, müvafiq hüquq və azadlığın konstitusion qaydada çərçivəsinin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Əlavə və dəyişikliklərdən də göründüyü kimi, vətəndaşların sərbəst toplaşmasını, seçki proseslərində sərbəst iştiraklarını təmin edən qanunvericilik bazası mövcuddur və təkmilləşmə dövrün tələbidir. Hüquqlarımızla yanaşı, vəzifələrimiz də vardır ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bu fikirləri onların aydın mənzərəsini yaradır: “Bu gün Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcuddur. Ancaq eyni zamanda, qanun-qayda da var. Azərbaycanda Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün azadlıqlar, hüquqlar qorunur. Eyni zamanda, hər bir vətəndaş da məsuliyyətini hiss etməlidir. Heç kimə imkan verilməyəcək ki, qanunu pozsun. Heç kimə imkan verilməyəcək ki, hansısa müstəsna güzəştlərə malik olsun. Hamı necə, başqası da elə. Biz hüquqi dövlət qururuq. Qanunun aliliyi bizim üçün başlıca şərtdir və heç kimə, heç bir şəxsə, heç bir qüvvəyə imkan verilməyəcək ki, qayda-qanunu pozsun, qeyri-qanuni hərəkətlər etsin”.
Əlavə və dəyişikliklərdə yaş məhdudiyyətinin aradan götürülməsi xüsusilə diqqətçəkəndir. Dövlət idarəçiliyində gənclərin irəli çəkilməsi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulur. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin gənclərə diqqət və qayğısı imzalanan Dövlət proqramlarından, Fərman və sərəncamlardan da aydın görünür. Cənab İlham Əliyev gənclərin potensial imkanlarından səmərəli istifadənin vacibliyini hər bir çıxışında xüsusi qeyd edir. Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafını, gənc nəslin bu inkişafdan daha yüksək səviyyədə bəhrələndiyini, bu və ya digər mühüm hadisələrə daha çevik və məntiqi cavab verdiklərini və bu kimi bir-birindən əhəmiyyətli uğurları nəzərə alsaq, yaş senzinin azaldılmasının mütləq olduğunu daha aydın görə bilərik. Konstitusiyanın 85-ci maddəsinin I hissəsində Milli Məclis deputatı seçilmək üçün yaşı 25-dən aşağı olmama, 100-cü maddəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçilmək üçün yaşı otuz beşdən aşağı olmama, 121-ci maddəsində Azərbaycan Respublikası Baş naziri vəzifəsinə təyin olunmaq üçün yaşı 30-dan aşağı olmama, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmaq üçün yaşı 30-dan aşağı olmama şərtləri nəzərdə tutulur ki, Konstitusiyaya nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklər bu məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq.
Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin I hissəsində “5” rəqəminin “7” rəqəmi ilə əvəz edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilər” məzmunda cümlənin əlavə olunması təklif edilir. Bu əlavə və dəyişiklik də dünya praktikasına müraciət etsək, qəbul olunandır, eyni zamanda, mütləqdir. Bu gün ölkəmizin uğurlarına diqqət yetirsək, bu fonda deyə bilərik ki, davamlı inkişaf növbəti dövr üçün yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini zəruri edir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı, sabitliyi, demokratik tərəqqisi, beynəlxalq münasibətlər sistemində artan mövqeyi və s. kimi amillər qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə uzadılmasının zəruriliyinə bir daha işıq salır. Xalq dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir, xalq-iqtidar birliyi sarsılmazdır. Bu fikir beynəlxalq sorğu mərkəzlərinin keçirdiyi sorğuların nəticələrində də öz əksini tapır ki, xalqın Prezidentinə etimadının böyük olduğu ölkədə hansısa narazılıqdan söhbət gedə bilməz. Dövlətimizin həyata keçirdiyi siyasətin alternativsizliyi beynəlxalq səviyyədə qeyd olunursa, bu halda prezidentlik dövrünun 5 ildən 7 ilə uzadılması sosial sifariş kimi dəyərləndirilməlidir.
Əminik ki, təbliğat-təşviqat mərhələsində Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin mahiyyətinin düzgün təhlili seçicilərin 26 sentyabr ümumxalq səsverməsində xüsusi fəallığı ilə müşayiət olunacaq.
- “Yeni Azərbaycan” referendum üzrə təşviqat qrupu tərəfindən seçilmiş səlahiyyətli nümayəndə kimi təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində bölgələrdə seçicilərlə görüşləriniz olur. Bu görüşlər sizdə 26 sentyabr ümumxalq səsverməsi ilə bağlı hansı təəssüratı yaradır?
- Reallıqların içərisində olan xalq atılan hər bir addımın əhəmiyyətini, mahiyyətini düzgün dəyərləndirir. Hər addımda özünə diqqətin, qayğının şahidi olan ölkə ictimaiyyəti möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin çıxışlarının əsasında dayanan “Həyata keçirilən siyasətin təməlində vətəndaş amili dayanır” tezisinin reallıqlarda öz əksini tapdığının şahididir. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın hər bir bölgəsi, kəndi, qəsəbəsi inkişaf, tərəqqi dövrünü yaşayır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi, möhtərəm Prezidentimizin sərəncamları ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirmək üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsaitlərin ayrılması inkişafa böyük stimul verir. Cənab Prezident İlham Əliyevin hər bir bölgəyə səfəri yeni-yeni obyektlərin açılışı və təməlqoyma mərasimləri ilə yadda qalır. İctimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlərində onların problemləri ilə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin aidiyyəti qurumlara tapşırıqlar verməsi böyük rəğbət hissi ilə qarşılanır. Möhtərəm Prezidentimiz hər zaman bildirir ki, nə zaman ki xalq görülən işlərdən razı qalır, onda biz də razı oluruq.
Bu günümüzün əsas tələblərindən biri neft kapitalını insan kapitalına çevirməkdir. Cənab Prezident İlham Əliyev bildirir ki, burada hər bir məsələdə insanlara diqqət və qayğıdan söhbət gedir.
Ölkəmizdə insan amilinə verilən dəyər beynəlxalq səviyyədə də təqdir edilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın yoxsulluqla mübarizə sahəsində təcrübəsi digər ölkələrə nümunə göstərilir və öyrənilməsinin vacibliyi bildirilir. Konstitusiyamızın “Dövlətin ali məqsədi” maddəsində də qeyd edilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu məqsəd atılan addımlardan, əldə olunan uğurlardan daha aydın görünür.
Bu baxımdan söyləyə bilərəm ki, ümumxalq səsverməsinin təbliğat-təşviqat mərhələsi çərçivəsində bölgələrdə seçicilərlə görüşlər məndə xoş ovqat yaradır. Bu baxımdan ki, ictimaiyyət bu görüşlərə böyük əhval-ruhiyyə ilə qatılır, Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklərin mahiyyətini daha dərindən öyrənməyə səy göstərir. Ölkənin hərtərəfli inkişafına dəstək olacaq Referendum Aktı layihəsinə insanların dəstəkləri xüsusi diqqət çəkir. Azərbaycan vətəndaşları bu əminliyi ifadə edirlər ki, 26 sentyabrda keçiriləcək ümumxalq səsverməsinə fəal şəkildə qatılacaq, seçki hüquqlarından istifadə edərək, Konstitusiyaya təklif olunan əlavə və dəyişikliklərə dəstəklərini verəcəkləri səsləri ilə təsdiqləyəcəklər.

 
  • Oxunub:  12240  |  
  • Tarix:  21-09-2016  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan dünyada 20 ən islahatçı ölkə sırasında yer alır

22 Oktyabr 22:09
Polşada keçirilən rəsm müsabiqəsində Azərbaycan da iştirak edib
22 Oktyabr 21:28
“Rossiya-24” telekanalının reportajında Azərbaycan Prezidentinin tələbə bileti nümayiş olunub
22 Oktyabr 21:23
Xırdalanda gənc alimlərin məktəblərlə əməkdaşlığı müzakirə olunub
22 Oktyabr 21:17
Ankarada fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına orta məktəbdə Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub
22 Oktyabr 20:49
“İnnovasiya həftəsi” çərçivəsində “İnnovasiya ekosisteminə siyasi baxış” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib
22 Oktyabr 20:38
Azərbaycanın tolerantlıq və multikulturalizm təcrübəsinin təbliği məsələləri müzakirə olunub
22 Oktyabr 20:35
İstanbulda “Türk dünyasının görkəmli ictimai-siyasi xadimi – Əhməd bəy Ağaoğlu” elmi konfransına yekun vurulub
22 Oktyabr 20:33
Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə sərnişin daşınmasına tam hazırdır
22 Oktyabr 20:22
Prezident İlham Əliyev Şahin Mustafayevi yeni vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar qəbul edib
22 Oktyabr 17:46
Bahar Muradova: Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi bu cür hərəkətlərin qiymətini hüquqi müstəvidə verməklə yanaşı, öz yoluna davam edəcək
22 Oktyabr 17:38
Yaxın Şərqdə geosiyasi dinamikada yeni mərhələ: Türkiyə faktorunun təsiri
22 Oktyabr 17:35
Akademik Gövhər Baxşəliyeva: Biz hamımız vahid komandanın üzvləriyik
22 Oktyabr 17:31
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin regional idarələri yaradılacaq
22 Oktyabr 17:30
Ölkə başçısı tarix-mədəniyyət qoruqlarının yaradılması haqqında Sərəncam imzalayıb
22 Oktyabr 17:22
Polis Akademiyasını bitirmiş 45 nəfərin zabit yerlərinə təyin edilmələrinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
22 Oktyabr 17:19
Pekində əcnəbi jurnalistlər üçün “Bir kəmər, bir yol” informasiya şəbəkəsi çərçivəsində ikinci tədris proqram-seminarı açılıb
22 Oktyabr 17:13
İkinci “Bakı Elektron Ticarət Forumu” davam edir
22 Oktyabr 17:11
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib
22 Oktyabr 17:08
Bakı Limanı ilə Aktau və Kurik limanları bilet satışlarını vahid onlayn rejim üzərindən aparacaq
22 Oktyabr 17:07
Suraxanı rayonunda Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib
22 Oktyabr 17:03
Prezident İlham Əliyev Macarıstanın milli bayramı münasibətilə Prezident Yanoş Aderi təbrik edib
22 Oktyabr 16:58
Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan bundan sonra da inkişaf edəcək və dünyanın ən seçilən dövlətlərindən biri olacaq
22 Oktyabr 16:55
Hikmət Babaoğlu: Belə təxribatlar nə qədər cox olacaqsa, Azərbaycan xalqı radikalları bir o qədər də küncə sıxışdıracaq (VİDEO)
22 Oktyabr 16:53
Eldar İbrahimov: Azərbaycan xalqı onları yaxşı tanıyır
22 Oktyabr 16:51
Siyavuş Novruzov: Hər kəs qanunsuz aksiyalar keçirməklə qarşıdurma yaratmaq istəyənlərin hərəkətlərinə münasibət bildirməlidir
22 Oktyabr 16:32
Lənkəranda çoxmənzilli binaların dam örtükləri dəyişdiriləcək
22 Oktyabr 16:04
Azərbaycan Prezidenti rusiyalı həmkarına başsağlığı verib
22 Oktyabr 15:55
Nigar Arpadarai: Formula 1 yarışına dördgünlük biletlər 20 faiz endirimlə təklif edilir
22 Oktyabr 15:53
Soçidə Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin görüşü keçirilir
22 Oktyabr 15:38
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarlara 631 min manat güzəştli kredit verilib
22 Oktyabr 15:21
Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatında “Vikipediya” Metodik Mərkəzi yaradılıb
22 Oktyabr 15:15
Azərbaycanda ilk dəfə “StartupFest 2019” adlı beynəlxalq startap festivalı keçiriləcək
22 Oktyabr 15:08
Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu yeni islahatlar strategiyası inkişafı sürətləndirməkdədir
22 Oktyabr 14:55
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının XIV konfransı keçirilib
22 Oktyabr 14:43
Sofiyada Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunan dəyirmi masa təşkil olunub
22 Oktyabr 14:15
Siyavuş Novruzov: Heydər Əliyev heç bir təhlükə və təhdidin onu yolundan çəkindirməyəcəyini qayıdışı ilə hər kəsə sübut etdi
22 Oktyabr 14:00
Yaxın günlərdə daha 121 şəhidin 177 vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə veriləcək
22 Oktyabr 13:41
Rövzət Qasımov Mərkəzi Seçki Komissiyasına üzv təyin edilib
22 Oktyabr 13:35
Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşünə 60-a yaxın ölkənin dövlət və hökumət başçısı qatılacaq
22 Oktyabr 13:33
Azərbaycan ilə Rusiyanın Primorsk diyarı arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
22 Oktyabr 13:29
Monitorinq insidentsiz başa çatıb
22 Oktyabr 13:27
Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşündə 158 ölkə və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı təsdiqlənib
22 Oktyabr 13:01
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinə bilet satışına start verilib
22 Oktyabr 12:58
Naxçıvan Dövlət Universitetində “Akademik İsa Həbibbəyli-70” mövzusunda elmi konfrans keçirilib
22 Oktyabr 12:56
Yubiley “BakuBuild 2019” sərgisi açılıb
22 Oktyabr 12:51
Maksim Şevçenko: Aİ Azərbaycandakı aksiyadan narahatlıq ifadə etməkdənsə, İspaniya hökumətinə qarşı bəyanatlar versin
22 Oktyabr 12:48
Bu il TANAP-la 1,8 milyard kubmetrədək təbii qaz nəql olunub
22 Oktyabr 12:42
Brüsseldə Pan Avropa Regional Şurasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib
22 Oktyabr 12:38
Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir
22 Oktyabr 12:16
Azərbaycana 10 min tonadək çay idxal edilib
22 Oktyabr 12:13
Oktyabrın 29-da Belarusda Azərbaycan Gəncləri Günlərinə start veriləcək
22 Oktyabr 12:06
Azərbaycanı səsimizlə birinci edək
22 Oktyabr 11:57
Pekində Azərbaycan və Çin Müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib
22 Oktyabr 11:40
Azərbaycanın şimal rayonlarında 12 modul tipli yeni məktəb binası quraşdırılır
22 Oktyabr 11:28
Giorgi Qaxariya: Regionda həyata keçirilən layihələrin çox böyük əhəmiyyəti var
22 Oktyabr 11:05
Beynəlxalq Enerji Agentliyi: "Cənub Qaz Dəhlizi" Avropaya tədarükün təhlükəsizliyinin təmin olunmasında vacib amil olacaq
22 Oktyabr 10:52
UEFA Çempionlar Liqası: bu gün üçüncü tura start verilir
22 Oktyabr 10:51
Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın Əsasnaməsi qəbul edilib
22 Oktyabr 10:48
Mirzəcan Xəlilov: Azərbaycan sosial-iqtisadi sahədə inkişafını uğurla davam etdirir
22 Oktyabr 10:38
Sahibə Qafarova: İmkan vermək olmaz ki, xaricdən tapşırıq alan hansısa qruplar ölkəmizdəki sabitliyə xələl yetirsin
22 Oktyabr 10:34
“Üçüncü Tbilisi İpək Yolu Beynəlxalq Forum”u işə başlayıb
22 Oktyabr 10:21
Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək
22 Oktyabr 10:19
Sevinc Fətəliyeva: Radikal müxalifətin bütün fəaliyyəti xalqın deyil, şəxsi maraqların təminatına, ölkədəki sabitliyin pozulmasına istiqamətlənib
22 Oktyabr 10:17
İradə Hüseynova: Biz Liderimizin ətrafında daha da sıx birləşməli, ziyalı olaraq dövlətimizin başçısına hər zaman dəstək olmalıyıq
22 Oktyabr 10:14
Naqif Həmzəyev: Xalq dağıdıcı müxalifətin pafoslu çağırışlarını rədd edir
22 Oktyabr 09:50
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDBMİ-ni yubiley münasibətilə təbrik edib
22 Oktyabr 09:46
Yaponiya paytaxtında İmperator Naruhitonun taxta çıxması mərasimi keçiriləcək
22 Oktyabr 09:40
Azərbaycan ilə Meksika gömrük məsələlərində qarşılıqlı inzibati yardıma dair saziş imzalayacaq
22 Oktyabr 09:34
YAP Nərimanov rayon təşkilatının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi üzrə ərazi ilk partiya təşkilatında tədbir keçirilib
22 Oktyabr 09:33
Azərbaycan dünyada 20 ən islahatçı ölkə sırasında yer alır

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA