Ana səhifə »  Müsahibə »  Həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanın gələcək inkişafını şərtləndirir
A+   Yenilə  A-
Həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanın gələcək inkişafını şərtləndirir

Elçin Quliyev: Yerli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət stimulverici tədbirlər həyata keçirir
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Elçin Quliyevdir:
- Elçin müəllim, öncə qlobal təsirlər nəticəsində ölkəmizdə yaranan yeni iqtisadi şərait haqqında fikirlərinizi bilmək istərdik. Yaranmış vəziyyətdə ölkəmizdə iqtisadi aktivliyi artırmaq və bununla da respublikanın inkişafının ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə nə kimi tədbirlər həyata keçirilir? Bu baxımdan başa vurduğumuz 2016-cı ilin nəticələrini necə xarakterizə edərdiniz?
- Təbii ki, dünyada baş verən iqtisadi böhran ölkəmizdən də yan keçə bilməzdi. Amma böhranın ölkə iqtisadiyyatına böyük təsir etməməsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir və bu gün Azərbaycanda bu tədbirlər həyata keçirilir. Tarixə nəzər salaq. Təxminən 2008-ci ildə dünyada iqtisadi böhran baş verməyə başladı. Amma biz bunu az da olsa indi hiss etməyə başlamışıq. Çünki Azərbaycanın uzaqgörən, müdrik Prezidentinin siyasəti nəticəsində ötən illər ərzində ölkə iqtisadiyyatı xeyli güclənib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müxtəlif Fərman və sərəncamlar sayəsində ölkəmizin iqtisadi aktivliyini qoruyub saxlamaq mümkün olub.
Dövlətimizin başçısının apardığı çevik siyasət nəticəsində makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, struktur və institusional islahatların sürətləndirilməsi istiqamətində mühüm sistemli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu zaman ölkə əhalisinin həssas sosial qruplarının müdafiəsinin gücləndirilməsi, bank sektorunun sağlamlaşdırılması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft ixracının artırılması məqsədi ilə sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi əsas məsələlərdəndir.
2017-ci ildə büdcə-vergi siyasətinin reallaşdırılmasında qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ümumi daxili məhsulda və büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinin artırılması, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferin tədricən azaldılması, dövlət büdcəsinə hesablanmış vergilərin və sair daxilolmaların yığım faizinin artırılması, vergi ödəyicilərinin optimal gəlirliliyini və investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə vergi yükünü optimallaşdırmaqla qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarının artımına nail olunması, sadələşdirilmiş verginin tətbiqi dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi, vergi bazasının genişləndirilməsi və vergi uçotunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində səmərəli vergi nəzarəti mexanizminin qurulması, o cümlədən elektron qaimə-faktura sisteminin tətbiqi, nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılması kimi tədbirlərin nəzərdə tutulması yuxarıda qeyd olunan məqsədlərə nail olunmasına güclü təkan verəcəkdir.
İqtisadiyyatın aparıcı sektorlarından biri olan qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi və onun iqtisadi artıma müsbət töhfə verəcəyi danılmaz faktdır. Bu istiqamətdə hökumət tərəfindən, xüsusilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən görülən işlər təqdirəlayiqdir.
- Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə milli iqtisadiyyatımızın inkişafına dair strateji yol xəritələri təsdiq olunub. Bütövlükdə strateji yol xəritələrinin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
- Möhtərəm Prezidentimizin imzaladığı Fərmandan göründüyü kimi, Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycan iqtisadiyyatını iterasiya metodu ilə hərtərəfli şəkildə - həm makro (milli iqtisadiyyat), həm də mikro (sektorlar) səviyyədə əhatə edəcək.
Son illərdə dünyada enerji amili ilə bağlı müşahidə edilən qeyri-müəyyənliklər, o cümlədən də birjalarda neftin kəskin dəyər itirməsi fonunda milli dövlətlər üçün yeni çağırışlar meydana çıxıb. Yaranmış vəziyyətdə iqtisadiyyatı enerji amili ilə bu və ya digər dərəcədə bağlı olan ölkələr özlərinin iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə etmək qayğısına qalmalı və neft gəlirlərinin azalmasını kompensasiya etmək üçün yeni inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirməlidirlər. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Fərmanla Azərbaycan Respublikasında strateji yol xəritələrinin təsdiqlənməsi milli iqtisadiyyatımızın perspektiv üçün inkişafının əsaslarından birini təşkil edir. Bu sənədə uyğun olaraq ölkədə sənaye zonaları, aqromərkəzlər, logistika qovşaqları və s. mərkəzlərin yaradılması həyata keçiriləcək.
Göründüyü kimi, iqtisadiyatımızın inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, bu Fərmandan irəli gələn vəzifələr uğurla yerinə yetiriləcək və dünyada baş verən iqtisadi böhranın ölkəmizə təsirini minimuma endirə biləcəyik. Bir sözlə, cənab Prezidentin bu Fərmanı da məhz ölkəmizin daha güclü və davamlı iqtisadiyyata malik olmasına xidmt edən bir sənəddir. Bütövlükdə, həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanın gələcək inkişafını şərtləndirir.
- Əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri necə qiymətləndirirsiniz?
- Azərbaycanda əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilmişdir və bu tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilir. Belə ki, investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı gömrük rüsumu və ƏDV-dən, torpaq və əmlak vergisindən azad olunub. Eləcə də hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini və fiziki şəxslərin gəlir vergisini 50 faiz güzəştlə ödənməsinin, habelə ixrac subsidiyaları, brendləşmə, regionlarda yaradılan sənaye parkları və sənaye məhəllələrinin iqtisadiyyata təsirinin orta müddət dövründə şahidi olacağıq. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatla məşğul olanların təqribən 40 faizi aqrar sektorda çalışır və bu sahənin inkişafı vacib məsələlərdəndir. Belə ki, son dövrlər ölkənin regionlarında aqroparklar, müasir tipli istixanalar, intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik, baramaçılıq, pambıqçılıq inkişaf etdirilmişdir. Beləliklə də, yerli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət stimulverici tədbirlər həyata keçirir.
- Son zamanlar ölkəmizdə sənaye quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilir. Respublikanın bölgələrində də sənaye zonalarının, məhəllələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Bütün bunların əhəmiyyəti haqqında da fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı...
- Respublikamızın zonalarında yeni sənaye və digər istehsal sahələri yaradılır. Bu tədbirlər Azərbaycan iqtisadiyyatına daha da təkan verəcək. Misal üçün, mən təmsil olunduğum rayondan danışmaq istəyirəm. Rayonda mövcud potensialı nəzərə alaraq, aidiyyəti təşkilatlardan Sabirabadda aqropark və sənaye məhəlləsinin yaradılması məsələsinə baxılmasını xahiş etmişəm. Əgər rayonda aqropark və sənaye məhəlləsi yaradılarsa, bu ölkə iqtisadiyyatına çox böyük töhfə vermiş olar. Təbii ki, respublikamızın digər şəhər və rayonlarında bu işlər həyata keçirilib. Sabirabad rayonunda da bu sahədə işlər həyata keçirilir. Rayonumuz pambıqçılıq rayonudur. Pambıq emal etmək üçün rayonun müxtəlif zonalarında yeni pambıq məntəqələri və iki zavodun istifadəyə verilməsi bu il üçün nəzərdə tutulub.
- Elçin müəllim, təmsil etdiyiniz Sabirabad rayonu kənd təsərrüfatı rayonudur. Bu rayonun iqtisadi potensialı, pambıqçılığın inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Ötən il rayonumuzda 6 min ha torpaq sahəsində pambıq əkilib və 8 min ton pambıq yığılıb. Hal-hazırda Sabirabad rayonunda 15 min ha torpaq sahəsində pambıq əkini bu il üçün hazırlanır. Artıq torpaqlarda şum işi başlanıb. Rayona yeni kənd təsərrüfatı texnikası verilib. Bu gün Sabirabad rayonunda nəinki pambıqçılığın, demək olar, kənd təsərrüfatının digər sahələrinin də inkişaf etdirilməsi üçün münbit şərait yaradılıb. Rayonumuzda iki pambıq emalı məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bu il üçün iki yeni pambıq zavodunun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bu da o deməkdir ki, sovetlər dövründə 100 min ton pambıq verən Sabirabad bu gün keçmiş şöhrətini geri qaytarmağa çalışır. Dövlətimiz pambıqçılığın inkişafı üçün lazımi güzəştlər və şərait yaratmışdır.
Rayonumuz üçün 2016-cı ildə ən yadda qalan hadisə isə 17 sentyabr 2016-cı ildə Sabirabad rayonunda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən pambıqçılığın inkişaf məsələlərinə dair ümumrespublika müşavirəsi olmuşdur. Məhz bu müşavirədən sonra toplanan pambığın hər kq-ı üçün 0,10 AZN əlavə edilib. Demək, pambıqçı əkdiyi pambığın hər tonuna görə dövlətdən 100 manat əlavə alacaq. Bu da pambıqçılığın inkişafına daha böyük stimul yaradacaq.
Nardar BAYRAMLI

 
  • Oxunub:  21990  |  
  • Tarix:  11-01-2017  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Mun Hi-sanq: Azərbaycan Koreya Respublikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

17 Oktyabr 17:49
Rüfət Məmmədov: Azərbaycan Fransa ilə regionlararası əməkdaşlığa böyük önəm verir
17 Oktyabr 17:46
Sona Əliyeva: Türkdilli ölkələr böyük nailiyyətlərə imza atıblar
17 Oktyabr 17:38
Aydın Hüseynov: Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı reallaşdırılan islahatlar dünyada nümunə ola bilər
17 Oktyabr 17:35
BDU-nun 100 illik yubileyi münasibətilə ADPU-da dəyirmi masa
17 Oktyabr 17:31
Şahin İsmayılov: Ermənistan hakimiyyətinin “Qarabağ xalqı” məsələsini qabartması işğal faktını ört-basdır etmək cəhdidir
17 Oktyabr 17:27
Siyavuş Novruzov: "Seçki məsələsində müsavatçılara maarifləndirici kurslar və treninqlər keçə bilərəm" - MÜSAHİBƏ
17 Oktyabr 17:24
David Zalkaliani: Azərbaycan bizim üçün dost və strateji tərəfdaş ölkədir
17 Oktyabr 17:22
Goranboyda Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd edilib
17 Oktyabr 17:19
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 790 min manat ayrılıb
17 Oktyabr 17:17
BDU-da Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub
17 Oktyabr 17:10
Media islahatlara mane olan deyil, onu təbliğ edən institut, Prezidentin ən yaxın ictimai dəstəkçisidir
17 Oktyabr 17:01
Azərbaycanın Müdafiə naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb
17 Oktyabr 16:59
İqtisadiyyat nazirinin müavinləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul edib
17 Oktyabr 16:57
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrini qəbul edib
17 Oktyabr 16:41
Qırğızıstan Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestri üzrə Azərbaycanın təcrübəsini öyrənir
17 Oktyabr 16:27
Azərbaycan nümayəndə heyəti Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının Baş Assambleyasında iştirak edir
17 Oktyabr 16:19
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin növbəti iclası keçirilib
17 Oktyabr 16:14
Tahir Mirkişili: Həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar əhalinin rifahının daha da yaxşılaşmasına xidmət edir
17 Oktyabr 16:12
Eldəniz Səlimov: Türk Şurasının fəaliyyəti dövründə üzv ölkələr iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri daha da genişləndirib
17 Oktyabr 16:07
Səbail gənclərindən “Qarabağ Azərbaycandır!” milli həmrəylik hərəkatına dəstək
17 Oktyabr 15:55
“Daily News Hungary” nəşrində Viktor Orbanın Türk Şurasının Zirvə Görüşündə iştirakı barədə məqalə dərc edilib
17 Oktyabr 15:50
DİN və Baş Prokurorluq: İctimai asayişin pozulmasına yönələn qanunsuz hərəkətlərin qarşısı qətiyyətlə alınacaq
17 Oktyabr 15:45
Qusarda Qadın Resurs Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
17 Oktyabr 15:44
Ağdamda Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub
17 Oktyabr 15:31
Bəxtiyar Əliyev: Prezident İlham Əliyev vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə daim böyük diqqət yetirir
17 Oktyabr 15:23
Çingiz Abdullayev: 650 min ağac əkmək gözəl təşəbbüsdür və ölkəmizin bütün vətəndaşları bu ideyanı dəstəkləməlidirlər
17 Oktyabr 15:15
18 oktyabr- Müstəqillik haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Aktının qəbuluna dair 5 tezis
17 Oktyabr 15:00
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Şəki filialının rəsmi açılışı olacaq
17 Oktyabr 14:55
Doqquz ayda əsas kapitala 10,1 milyard manat yönəldilib
17 Oktyabr 14:41
Səbail rayonu ilə Litvanın Druskininkay şəhəri arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə protokol imzalanıb
17 Oktyabr 14:35
Sədaqət Vəliyeva: Azərbaycanda düşünülmüş uzunmüddətli siyasət ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir
17 Oktyabr 14:30
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin bəhrəsini hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz həyatında hiss edir
17 Oktyabr 14:26
Əli Əhmədov: Azərbaycan Respublikası bütün dünyada ən uğurlu gənc dövlət hesab olunur
17 Oktyabr 14:17
Özbəkistan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə yüklərin daşınma həcminin artırılmasında maraqlıdır
17 Oktyabr 14:09
“Gənclər sektorunun idarə edilməsi və gənclər siyasəti üzrə 1-ci Magistr proqramı”nın təqdimat mərasimi keçirilib
17 Oktyabr 14:07
Prezidentin media həssaslığı: islahatlara alternativ yoxdur
17 Oktyabr 14:02
Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım Komitəsində iştirakçı statusu qazanıb
17 Oktyabr 13:54
YAP İcra Katibliyində Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri Ceyhun Bayramov mətbuat konfransı keçirib
17 Oktyabr 13:49
YAP Gənclər Birliyinin sədr müavini beynəlxalq konfransda iştirak edib
17 Oktyabr 13:46
Parisdə Azərbaycan-Fransa regionlararası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə İdarəetmə Komitəsinin ilk iclası keçirilib
17 Oktyabr 13:43
Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Bahar Enerji Əməliyyat Şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
17 Oktyabr 13:37
Yüz milyon tirajla yayılan "China Daily" qəzeti AZƏRTAC-ın İdarə Heyəti sədrinin analitik məqaləsini dərc edib
17 Oktyabr 13:36
Müstəqillik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir
17 Oktyabr 13:31
“Heydər Əliyev: Azərbaycançılıq ideologiyası və mənəvi dəyərlər” kitabı nəşr olunub
17 Oktyabr 12:53
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti obyekt rəhbərlərini paytaxtın yaşıllaşdırılmasına biganə qalmamağa çağırır
17 Oktyabr 12:49
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüblər
17 Oktyabr 12:45
Son 5 ildə 20 min gənc müəllim işə qəbul olunub
17 Oktyabr 12:38
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun illik toplantısında Azərbaycana dair xüsusi təqdimat keçirilib
17 Oktyabr 12:36
NASA Ayın cənub qütbündə buz təbəqəsini axtaracaq yeni lunoxod hazırlayacaq
17 Oktyabr 12:29
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib
17 Oktyabr 12:24
Cəlilabadda minlərlə gəncin iştirakı ilə yürüş keçirilib
17 Oktyabr 12:19
Politoloq: Türk Şurasına üzvlük Özbəkistana Transxəzər marşrutuna inteqrasiya imkanı yaradır
17 Oktyabr 12:13
Ceyhun Bayramov: 84 yeni təhsil müəssisəsinin tikintisi və əsaslı təmiri həyata keçirilir
17 Oktyabr 12:07
Bakıdan Avropaya ilk dəfə dəmir yolu ilə birbaşa konteyner qatarı yola salınır
17 Oktyabr 12:02
Naxçıvanda “Müstəqillik işığında” adlı sərgi açılıb
17 Oktyabr 11:53
Növbəti ildən STEAM layihəsində iştirak edən şagirdlərin sayı 20 minə çatdırılacaq
17 Oktyabr 11:43
Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib
17 Oktyabr 11:40
MDB dövlətlərinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasına sədrlik bir illik müddətinə Azərbaycana keçib
17 Oktyabr 11:36
Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq peşə təmayüllü siniflər yaradılıb
17 Oktyabr 11:26
Çində Asiya-Afrika Gənc Sahibkarlar Forumu işə başlayıb
17 Oktyabr 10:52
Bakı Slavyan Universitetinin kollektivi ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
17 Oktyabr 10:45
Bakıda Neonatologiya üzrə Beynəlxalq Konqres keçirilir
17 Oktyabr 10:36
Azərbaycan ilə Belarus 146 milyon dollarlıq ticarət əməliyyatları aparıb
17 Oktyabr 10:34
Uğurlu Azərbaycanımız uğrunda
17 Oktyabr 10:18
UNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi təntənə ilə qeyd edilib
17 Oktyabr 10:08
Kamran Bayramov: “Ermənistan Şahbaz Quliyevi və Dilqəm Əsgərovu əsirlikdə saxlamaqla beynəlxalq humanitar hüququ kobud surətdə pozur”
17 Oktyabr 10:02
YAP Abşeron rayon təşkilatında “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib
17 Oktyabr 10:00
YAP Binəqədi rayon təşkilatında “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” adlı tədbir keçirilib
17 Oktyabr 09:58
STEAM layihəsinin tətbiq olunduğu məktəbə mediatur təşkil edilib
17 Oktyabr 09:56
YAP Gədəbəy rayon təşkilatının İdarə Heyətinin növbəti iclası keçirilib

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+22 +26
gecə+16 +18