Ana səhifə »  Siyasət »  “Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı
A+   Yenilə  A-
“Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı

Sözü “yumşaq güc”ə və manipulyasiya vasitəsinə çevirmək transmilli medianın bəzi nümunələrinin ən səciyyəvi xüsusiyyətidir. Bu gün söz qlobal ictimai rəyə təsir edən ən mühüm vasitə kimi çıxış etməklə, əslində, ictimai əhval-ruhiyyəni də müəyyənləşdirir. Sözün qiymətinin artdığı bir vaxtda və informasiya məkanının qloballaşdığı belə bir mühüm mərhələdə öz tarixi ənənəsi olan mətbuat orqanları daha çox media əxlaqına və etikasına, peşə dəyərlərinə söykənərək nüfuz qazana bilərlər. Amma çox təəssüf ki, əksər hallarda biz bunun tamamilə əksinin şahidi oluruq. Bəzən “yumşaq güc” o qədər idarəolunmaz hala gəlir ki, öz ölkəsinin siyasətçiləri tərəfindən belə tənqid olunmaqla feyk xəbərlər mənbəyi kimi səciyyələndirilir. Belə transmilli media orqanlarından biri də “Washington Post” qəzetidir.
Feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış qəzet
Təsadüfi deyil ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir neçə dəfə “Washington Post” qəzetini yanlış məlumatlar dərc etməkdə, faktları saxtalaşdırmaqda, müxtəlif qaranlıq siyasi mərkəzlərin maraqlarına xidmət göstərməkdə və feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmaqda ittiham edib. “Washington Post” qəzetinin qərəzli mövqeyi ABŞ prezidentinin “twitter” səhifəsindən dünyaya yayılıb. Əslində, sadəcə, bu fakt kifayət idi ki, “Washington Post” qəzetinin xəbərlərinin, yazılarının etibarsız və qeyri-ciddi olması haqqında düşünək və orada yazılanlara cavab verməyək. Ancaq hər halda məsələ elədir ki, bu mətbu orqanı hələ də qlobal informasiya məkanında diqqət çəkən xəbər mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Ancaq bu dəfə “Washington Post” media ənənələrindən, obyektiv və tərəfsiz olmaqdan daha çox ABŞ-dakı bəzi monopolist dairələrin maraqlarına xidmət edən, hətta öz dövlət başçısının fəaliyyətinə böhtan atan bir vasitəyə çevrilir. Eyni zamanda, transmilli media kimi də ayrı-ayrı dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq, təzyiq vasitəsi missiyasını yerinə yetirməklə diqqəti cəlb edir.
Qaranlıq marginal qrupların şər tribunası
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar və qlobal imperializmə xidmət edən müxtəlif media orqanlarının fəaliyyəti o qədər qərəzli və qeyri-obyektivdir ki, bunu kənardan müşahidə etmək heç də çətin deyil. Bu, bir həqiqətdir ki, milli dövlətləri şantaj etmək tendensiyası adətən milli dövlətlər və onların liderlərinin həyata keçirdikləri müstəqil siyasətlə bağlıdır. Əgər beynəlxalq münasibətlərin müstəqil aktoru olan hər hansı bir ölkənin başçısı öz dövlətinin və xalqının maraqlarını müdafiə edirsə, dərhal transmilli mediada və beynəlxalq təşkilatlarda koordinasiya edilmiş sistemli hücuma məruz qalır. Bu, əsas etibarilə, qlobal imperializmin XXI əsrdə başlıca silahı olan və “yumşaq güc” kimi xarakterizə olunan “insan hüquqları” və “demokratik dəyərlər” üzərindən təşkil edilir. Hazırkı mərhələdə ayrı-ayrı imperialist mərkəzlər hər hansı bir ölkədə öz maraqlarını təmin etmək üçün ilk növbədə orada müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları adı altında təşklatlanmalar yaradırlar, onları maliyyələşdirirlər, himayə edirlər və öz strateji maraqları naminə onlardan istifadə edirlər. Burada maliyyə və ideoloji formada təzahür edən iki aspektə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İlk növbədə, müstəqil dövlətlərin vətəndaşlarını əqli və idraki cəhətdən, informasiya vasitəsilə manipulyasiyaya məruz qoymaqla onları Qərb mədəniyyətinin, Qərb dəyərlərinin, “insan hüquqları”nın, “demokratiya”nın aludəçisi kimi “tərbiyə edirlər”. Bu tərbiyə yeni keyfiyyətdə insanı formalaşdırır və onun adı homoinformatikusdur. Bu homoinformatikuslar hələ ötən əsrin 90-cı illərində Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaratdığı manqurt obrazı ilə identifikasiya oluna bilər. Əgər qədim dövrlərdə bir insanın beynini qurudub onu öz anasına düşmən etmək üçün xüsusi fiziki vasitələrdən istifadə edirdilərsə, müasir dövrdə transmilli media bunu manipulyativ informasiya ilə insanların şüuraltı yaddaşını yükləyərək onu “müasir manqurt”a çevirmək yolu ilə edirlər. Beləliklə, qlobal imperializm manqurtlar vasitəsilə dövlətlərə təzyiq göstərməyə, öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. İkincisi isə, maliyyə məsələsidir ki, bu da xüsusi effektiv vasitə kimi qarşımıza çıxır. Ayrı-ayrı marginal qruplar bu və ya digər şəkildə maliyyə vəsaiti ilə həvəsləndirilərək öz dövlətinə, onun maraqlarına qarşı təzyiq alətinə çevrilir. Milli dövlət öz maraqları naminə həmin marginal qrupların fəaliyyətini nəzarətə götürən zaman isə beynəlxalq imperializmin təzyiq və şantaj vasitələri işə düşür.
Azərbaycanın müstəqilliyini məhdudlaşdırmağa çalışan siyasi şantaj mərkəzləri
Son bir ayda baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, belə islamofob və ksenofob mərkəzlər sistemli şəkildə vahid bir ansambl kimi çıxış etməyi bacarırlar. “The Guardian” və “Washington Post” qəzetlərində bir müddət bundan öncə dərc olunan yazılar, bununla yanaşı, bu günlərdə Avropa Şurasının Baş katibi T.Yaqlandın Azərbaycanı ittiham etməsi, ardınca Kris Smitin Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı yaydığı bəyanatlara diqqət yetirsək, görəcəyik ki, transmilli media və ayrı-ayrı təşkilatlar Qərb imperializminin silahı kimi hücuma keçibdir. Həm informasiya ilə, həm də beynəlxalq təşkilatlardan ixrac olunan “dəyərlər” ilə manipulyasiya etməklə Azərbaycanı küncə sıxışdırmağa çalışırlar. Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan milli maraqlara söykənən xarici siyasət həyata keçirir. Ölkəmiz gələcəkdə öz müstəqil siyasətini davam etdirmək üçün elə sentyabr ayının 14-də yenilənmiş “Azəri-Çıraq-Günəşli” Sazişini imzalayaraq müstəqil siyasətinin yeni iqtisadi əsaslarını formalaşdırdı. Məsələ ondadır ki, bütün bunlar Azərbaycanın hərbi-siyasi qüdrətini artırmaqla onun ərazi bütövlüyünü təmin etməsini şərtləndirən vasitələrə çevirir. Bu həm də Azərbaycanın milli gücü kimi səciyyələndirilir, ölkəmizin siyasi müstəqilliyi təmin edilir. Təsadüfi deyil ki, sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın müstəqilliyini vurğulayaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir və əgər status-kvo saxlanılarsa, Aprel hadisələri təkrarlana bilər. Prezidentin qətiyyətli mövqeyi və milli maraqlarla bağlı hər hansı bir güzəştə getməməsi imperialist mərkəzlər tərəfindən narahatlıqla qarşılandı. “Washington Post” qəzetində dərc olunan yazıda Azərbaycan Prezidentinə qarşı ittihamların ifadə olunması bunun bariz nümunəsidir.
“Washington Post” xalqları lidersizləşdirmək və dövlətsizləşdirmək siyasətinin informasiya təminatçısı rolunda
XXI əsrdə müasir beynəlxalq münasibətlərin xarakteristikasını müəyyənləşdirən əsas paradiqmalardan biri xalqların lidersizləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsidir. Biz bu prosesi uzun müddətdir ki, bir çox müsəlman ölkələrinin timsalında müşahidə edirik. “Washington Post” qəzeti kimi qlobal imperializmin bu cür əxlaqsız və mənəviyyatsız məqsədlərini həyata keçirən transmilli media orqanları nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycana yönəlik bu cür cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Media əxlaqından və peşə etikasından uzaq düşən media nümunəsi
“Washington Post” qəzeti bu dəfə bütün əxlaq normaları və media etikasını pozaraq Azərbaycan Prezidenti haqqında qeyri-etik fikirlər səsləndirib. Əslində, bu, “Washington Post” qəzetindən maşa kimi istifadə edən mənəviyyatsız mərkəzlərin əxlaqlarının və mədəniyyətinin göstəricisidir. Əks halda, demokratik, hüquqi dövlət olan Azərbaycanın Prezidenti haqqında bu cür ittiham xarakterli yazı dərc etməzdilər. Qeyri-etik sözlər elə peşə dəyərləri və media etikasını pozan “Washington Post” qəzetinin özünə yaraşır. Bu qəzet söz diktatoru və media tiranı kimi çıxış etməklə böhtan xarakterli məlumatları qlobal informasiya məkanında həqiqət kimi təqdim etməyə çalışır. Bu faktın özü bəhs olunan qəzetdə çalışan vicdanlı jurnalistlərdə də ikrah hissi yaradır.
Azərbaycan milli maraqlara söykənən müstəqil siyasət həyata keçirən müstəqil, demokratik ölkədir
Bütün hallarda bu cür cəhdlər Azərbaycanın müstəqil siyasətinə təsir edə bilməz. İstər imperializmin struktur vahidləri kimi çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də “yumşaq güc” kimi təzyiq vasitəsinə çevrilən ayrı-ayrı transmili media orqanları, eləcə də “Washington Post” qəzeti Azərbaycanın müstəqil siyasətinə və qətiyyətli mövqeyinə təsir etmək gücündə deyillər. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər intellektualdır, ölkəmizdə tolerant mühit mövcuddur, insan hüquqları və azadlıqları təmin edilib. “Washington Post” qəzeti bu cür manipulyativ cəhdlər ilə Azərbaycan cəmiyyətini aldadacağını zənn edirsə, yanılır. Bu qəzet Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir edəcəyini düşünürsə, tamamilə yanlış fikirdədir. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir və 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi bunun bariz nümunəsidir. “Washington Post” qəzeti yalançı informasiyalarla hətta Amerika oxucusunu aldadacağını düşünürsə, yenə də yanılır. Çünki elə bu qəzetin yalan mənbəyi olması ABŞ Prezidenti Tramp tərəfindən birmənalı şəkildə bəyan edilib.
Hikmət BABAOĞLU

 
  • Oxunub:  5400  |  
  • Tarix:  30-11--0001  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatçı hərəkətlərinin layiqli cavabını verir və bundan sonra da verəcək

20:22
20 Sentyabr
Səccad Kərim: Azərbaycanda mövcud olan birgəyaşayış modeli bir çox ölkələr üçün nümunədir
20:04
20 Sentyabr
Nikol Paşinyanın Paris yalvarışları və növbəti böhtanları: erməni baş nazir öz ampluasında
20:00
20 Sentyabr
Azərbaycan-Vyetnam münasibətləri zəngin ənənələrə malikdir
19:51
20 Sentyabr
Gəncədə qanvermə aksiyasında 540 nəfər könüllü qan verib
19:48
20 Sentyabr
“ASAN xidmət”in fəaliyyəti Fransa mətbuatında
19:46
20 Sentyabr
Azərbaycan ilə Qətər arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub
19:43
20 Sentyabr
İndiyədək TANAP-la Türkiyəyə 200 milyon kubmetrədək “Şahdəniz” qazı nəql olunub
19:41
20 Sentyabr
İordaniyanın “Ər-Ray” dövlət qəzeti Qarabağ məsələsində Türkiyənin Azərbaycana dəstəyindən yazır
19:07
20 Sentyabr
Azərbaycan Milli Məclisi ilə NATO Parlament Assambleyası arasında sıx əlaqələr mövcuddur
19:06
20 Sentyabr
Azərbaycan-Pakistan təhsil əlaqələrinin geniş perspektivləri var
18:29
20 Sentyabr
Belarus parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycanda səfərdədir
18:26
20 Sentyabr
“İki sahil” Neftçilər Gününə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb
18:14
20 Sentyabr
Özbəkistan Bakı-Tbilisi-Qars vasitəsilə öz xarici ticarət yüklərinin daşınma həcminin artırılmasında maraqlıdır
18:01
20 Sentyabr
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi arasında memorandum imzalanıb
18:00
20 Sentyabr
Milli Məclisdə Hindistan parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
17:55
20 Sentyabr
Rektor: Dövlət Pedaqoji Universiteti bu günədək 150 mindən çox pedaqoji kadr hazırlayıb
17:54
20 Sentyabr
Xələf Xələfov: Azərbaycan Ermənistan rəhbərliyini sələflərinin səhvini təkrarlamamağa çağırır
17:50
20 Sentyabr
XİN: Cəbhə bölgəsində yaranmış gərginliyin bütün məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür
17:49
20 Sentyabr
Genişmiqyaslı təlimlərdə gündüz vaxtı döyüş atışları keçirilib
17:47
20 Sentyabr
ABŞ Dövlət Departamenti: Azərbaycan 2017-ci ildə terrorçuluqla mübarizədə Birləşmiş Ştatların güclü tərəfdaşı olub
17:46
20 Sentyabr
Bu gün Azərbaycan gəncliyində vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir
17:43
20 Sentyabr
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva NATO baş katibinin müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb
17:40
20 Sentyabr
Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
17:36
20 Sentyabr
Naxçıvanda Aşura mərasimləri keçirilib
17:24
20 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev NATO baş katibinin müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
17:22
20 Sentyabr
Prezident İlham Əliyev bir sıra ölkələrin parlament rəhbərlərini qəbul edib
17:09
20 Sentyabr
Pakistan Senatının sədri Milli Məclisdə olub
17:05
20 Sentyabr
Ağcabədidə Aşura günündə hemofiliyalı və talassemiyalı xəstələr üçün qan verilib
16:57
20 Sentyabr
Van Çunqan: Azərbaycanın iqtisadiyyatı qarşılıqlı investisiya qoyuluşları üçün əlverişlidir
16:53
20 Sentyabr
AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadə Belarusda medalla təltif edilib
16:49
20 Sentyabr
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndəsi Madriddə beynəlxalq marketinq seminarında iştirak edib
16:44
20 Sentyabr
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında ilk mühazirə “Heydər Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbi”ndə dinlənilib
16:39
20 Sentyabr
Aşura günü Qubada keçirilən humanitar aksiyada 100-dən çox könüllü qan verib
16:29
20 Sentyabr
Fəxri xiyabanda görkəmli alim Rəfiqə Əliyevanın xatirəsi anılıb
16:27
20 Sentyabr
Professor Oleq Kuznetsov: SSRİ DTK da daşnakları təhlükəli hesab edib
16:22
20 Sentyabr
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin sədri TÜRKPA Katibliyində olub
16:18
20 Sentyabr
UNEC yeni tədris ilinə yüksək keyfiyyət göstəriciləri ilə start verib
16:07
20 Sentyabr
Qurban Qurbanov: “Futbolçular meydanda əlindən gələni edəcək”
15:49
20 Sentyabr
Bu gün “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyununa çıxacaq
15:44
20 Sentyabr
Ağsuda keçirilən qanvermə aksiyasında 70 litrədək qan toplanıb
15:38
20 Sentyabr
Aşura günündə Bərdə və Beyləqanda 150 nəfər könüllü qan verib
15:26
20 Sentyabr
Varşavada Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının növbəti konfransı keçirilir
15:22
20 Sentyabr
Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun XII illik yığıncağı Bakıda keçiriləcək
15:07
20 Sentyabr
ATƏT-in İnsan Ölçüsü üzrə illik görüşündə Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən danışılıb
15:05
20 Sentyabr
Azərbaycanda Çinlə birgə elektron ticarət platformasının yaradılması təklif olunub
14:45
20 Sentyabr
Kiyevdəki Azərbaycan Ticarət Evi məhsullarımızın Ukrayna bazarında satışı üçün sertifikat və lisenziya alıb
14:42
20 Sentyabr
Bolqarıstan Azərbaycanın həyata keçirdiyi qlobal layihələrə böyük maraq göstərir
14:41
20 Sentyabr
Azərbaycanda kiçik və orta biznes evləri yaradılacaq
14:32
20 Sentyabr
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi uşaq qidaları ilə bağlı maarifləndirici məlumat yayıb
14:30
20 Sentyabr
Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti Cocuq Mərcanlıda fermerlərin yetişdirdiyi məhsulu satın alıb
14:25
20 Sentyabr
Tsveta Karayançeva: Bolqarıstan-Azərbaycan əlaqələri inkişaf edir
14:22
20 Sentyabr
İsmayıllıda Heydər Əliyev İdarəetmə Məktəbinin növbəti məşğələsi keçirilib
14:20
20 Sentyabr
Cüdoçumuz Aişə Qurbanlı dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb
14:18
20 Sentyabr
Sudan Milli Assambleyası sədrinin Azərbaycana səfəri başlayıb
14:16
20 Sentyabr
Milli Məclisdə Azərbaycan-Qırğızıstan ikitərəfli münasibətləri müzakirə olunub
14:15
20 Sentyabr
Bakı Dövlət Universitetində görkəmli alim Rəfiqə Əliyevanın xatirəsi anılıb
14:12
20 Sentyabr
Kamran Nəbizadə: Ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın dirçəlişinə, iqtisadi inkişafına böyük yol açdı
12:59
20 Sentyabr
Dövlət Gömrük Komitəsinin 3 500 əməkdaşı attestasiyadan keçiriləcək
12:45
20 Sentyabr
Pambığın alış qiymətinin artırılması fermerlər üçün 12-13 milyon manat əlavə qazanc deməkdir
12:43
20 Sentyabr
Kəramət Hüseynov rusiyalı Olimpiya çempionuna ipponla qalib gəlib
12:35
20 Sentyabr
Naxçıvanda “Avropa günləri” keçiriləcək
12:32
20 Sentyabr
Bakıda Əfqanıstan üzrə NATO proqramının məzunlarına sertifikatlar təqdim edilib
12:31
20 Sentyabr
Heydər Əliyev Fondu və BP birgə layihələrin icrasına dair əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb
12:13
20 Sentyabr
"Bakı-2018": Orxan Səfərov uğurlu çıxışını davam etdirir
12:12
20 Sentyabr
Rouz Gotemoller: Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizədə qətiyyətli mövqe sərgiləyir
12:01
20 Sentyabr
Azərbaycan beynəlxalq eID Forumunda “Asan İmza” və Rəqəmsal Ticarət Qovşağı ilə təmsil olunub
11:57
20 Sentyabr
Mübariz Qurbanlı: “Hər il xeyli sayda vətəndaşımız qanvermə aksiyasına qoşulur”
11:56
20 Sentyabr
İrəvan xanlığının tarixinə dair əsərlərin erməni və fars dillərinə çevrilmiş nəşrlərinin təqdimatı keçirilib
11:52
20 Sentyabr
Siyavuş Novruzov: “Paşinyanın ordudan xəbəri yoxdur”
11:45
20 Sentyabr
Bakıda “Qadınlar, sülh və təhlükəsizlik” mövzusunda konfrans keçirilir

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
HAVA HAQQINDA