Ana səhifə »  Siyasət »  “Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı
A+   Yenilə  A-
“Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı

Sözü “yumşaq güc”ə və manipulyasiya vasitəsinə çevirmək transmilli medianın bəzi nümunələrinin ən səciyyəvi xüsusiyyətidir. Bu gün söz qlobal ictimai rəyə təsir edən ən mühüm vasitə kimi çıxış etməklə, əslində, ictimai əhval-ruhiyyəni də müəyyənləşdirir. Sözün qiymətinin artdığı bir vaxtda və informasiya məkanının qloballaşdığı belə bir mühüm mərhələdə öz tarixi ənənəsi olan mətbuat orqanları daha çox media əxlaqına və etikasına, peşə dəyərlərinə söykənərək nüfuz qazana bilərlər. Amma çox təəssüf ki, əksər hallarda biz bunun tamamilə əksinin şahidi oluruq. Bəzən “yumşaq güc” o qədər idarəolunmaz hala gəlir ki, öz ölkəsinin siyasətçiləri tərəfindən belə tənqid olunmaqla feyk xəbərlər mənbəyi kimi səciyyələndirilir. Belə transmilli media orqanlarından biri də “Washington Post” qəzetidir.
Feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış qəzet
Təsadüfi deyil ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir neçə dəfə “Washington Post” qəzetini yanlış məlumatlar dərc etməkdə, faktları saxtalaşdırmaqda, müxtəlif qaranlıq siyasi mərkəzlərin maraqlarına xidmət göstərməkdə və feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmaqda ittiham edib. “Washington Post” qəzetinin qərəzli mövqeyi ABŞ prezidentinin “twitter” səhifəsindən dünyaya yayılıb. Əslində, sadəcə, bu fakt kifayət idi ki, “Washington Post” qəzetinin xəbərlərinin, yazılarının etibarsız və qeyri-ciddi olması haqqında düşünək və orada yazılanlara cavab verməyək. Ancaq hər halda məsələ elədir ki, bu mətbu orqanı hələ də qlobal informasiya məkanında diqqət çəkən xəbər mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Ancaq bu dəfə “Washington Post” media ənənələrindən, obyektiv və tərəfsiz olmaqdan daha çox ABŞ-dakı bəzi monopolist dairələrin maraqlarına xidmət edən, hətta öz dövlət başçısının fəaliyyətinə böhtan atan bir vasitəyə çevrilir. Eyni zamanda, transmilli media kimi də ayrı-ayrı dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq, təzyiq vasitəsi missiyasını yerinə yetirməklə diqqəti cəlb edir.
Qaranlıq marginal qrupların şər tribunası
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar və qlobal imperializmə xidmət edən müxtəlif media orqanlarının fəaliyyəti o qədər qərəzli və qeyri-obyektivdir ki, bunu kənardan müşahidə etmək heç də çətin deyil. Bu, bir həqiqətdir ki, milli dövlətləri şantaj etmək tendensiyası adətən milli dövlətlər və onların liderlərinin həyata keçirdikləri müstəqil siyasətlə bağlıdır. Əgər beynəlxalq münasibətlərin müstəqil aktoru olan hər hansı bir ölkənin başçısı öz dövlətinin və xalqının maraqlarını müdafiə edirsə, dərhal transmilli mediada və beynəlxalq təşkilatlarda koordinasiya edilmiş sistemli hücuma məruz qalır. Bu, əsas etibarilə, qlobal imperializmin XXI əsrdə başlıca silahı olan və “yumşaq güc” kimi xarakterizə olunan “insan hüquqları” və “demokratik dəyərlər” üzərindən təşkil edilir. Hazırkı mərhələdə ayrı-ayrı imperialist mərkəzlər hər hansı bir ölkədə öz maraqlarını təmin etmək üçün ilk növbədə orada müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları adı altında təşklatlanmalar yaradırlar, onları maliyyələşdirirlər, himayə edirlər və öz strateji maraqları naminə onlardan istifadə edirlər. Burada maliyyə və ideoloji formada təzahür edən iki aspektə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İlk növbədə, müstəqil dövlətlərin vətəndaşlarını əqli və idraki cəhətdən, informasiya vasitəsilə manipulyasiyaya məruz qoymaqla onları Qərb mədəniyyətinin, Qərb dəyərlərinin, “insan hüquqları”nın, “demokratiya”nın aludəçisi kimi “tərbiyə edirlər”. Bu tərbiyə yeni keyfiyyətdə insanı formalaşdırır və onun adı homoinformatikusdur. Bu homoinformatikuslar hələ ötən əsrin 90-cı illərində Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaratdığı manqurt obrazı ilə identifikasiya oluna bilər. Əgər qədim dövrlərdə bir insanın beynini qurudub onu öz anasına düşmən etmək üçün xüsusi fiziki vasitələrdən istifadə edirdilərsə, müasir dövrdə transmilli media bunu manipulyativ informasiya ilə insanların şüuraltı yaddaşını yükləyərək onu “müasir manqurt”a çevirmək yolu ilə edirlər. Beləliklə, qlobal imperializm manqurtlar vasitəsilə dövlətlərə təzyiq göstərməyə, öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. İkincisi isə, maliyyə məsələsidir ki, bu da xüsusi effektiv vasitə kimi qarşımıza çıxır. Ayrı-ayrı marginal qruplar bu və ya digər şəkildə maliyyə vəsaiti ilə həvəsləndirilərək öz dövlətinə, onun maraqlarına qarşı təzyiq alətinə çevrilir. Milli dövlət öz maraqları naminə həmin marginal qrupların fəaliyyətini nəzarətə götürən zaman isə beynəlxalq imperializmin təzyiq və şantaj vasitələri işə düşür.
Azərbaycanın müstəqilliyini məhdudlaşdırmağa çalışan siyasi şantaj mərkəzləri
Son bir ayda baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, belə islamofob və ksenofob mərkəzlər sistemli şəkildə vahid bir ansambl kimi çıxış etməyi bacarırlar. “The Guardian” və “Washington Post” qəzetlərində bir müddət bundan öncə dərc olunan yazılar, bununla yanaşı, bu günlərdə Avropa Şurasının Baş katibi T.Yaqlandın Azərbaycanı ittiham etməsi, ardınca Kris Smitin Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı yaydığı bəyanatlara diqqət yetirsək, görəcəyik ki, transmilli media və ayrı-ayrı təşkilatlar Qərb imperializminin silahı kimi hücuma keçibdir. Həm informasiya ilə, həm də beynəlxalq təşkilatlardan ixrac olunan “dəyərlər” ilə manipulyasiya etməklə Azərbaycanı küncə sıxışdırmağa çalışırlar. Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan milli maraqlara söykənən xarici siyasət həyata keçirir. Ölkəmiz gələcəkdə öz müstəqil siyasətini davam etdirmək üçün elə sentyabr ayının 14-də yenilənmiş “Azəri-Çıraq-Günəşli” Sazişini imzalayaraq müstəqil siyasətinin yeni iqtisadi əsaslarını formalaşdırdı. Məsələ ondadır ki, bütün bunlar Azərbaycanın hərbi-siyasi qüdrətini artırmaqla onun ərazi bütövlüyünü təmin etməsini şərtləndirən vasitələrə çevirir. Bu həm də Azərbaycanın milli gücü kimi səciyyələndirilir, ölkəmizin siyasi müstəqilliyi təmin edilir. Təsadüfi deyil ki, sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın müstəqilliyini vurğulayaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir və əgər status-kvo saxlanılarsa, Aprel hadisələri təkrarlana bilər. Prezidentin qətiyyətli mövqeyi və milli maraqlarla bağlı hər hansı bir güzəştə getməməsi imperialist mərkəzlər tərəfindən narahatlıqla qarşılandı. “Washington Post” qəzetində dərc olunan yazıda Azərbaycan Prezidentinə qarşı ittihamların ifadə olunması bunun bariz nümunəsidir.
“Washington Post” xalqları lidersizləşdirmək və dövlətsizləşdirmək siyasətinin informasiya təminatçısı rolunda
XXI əsrdə müasir beynəlxalq münasibətlərin xarakteristikasını müəyyənləşdirən əsas paradiqmalardan biri xalqların lidersizləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsidir. Biz bu prosesi uzun müddətdir ki, bir çox müsəlman ölkələrinin timsalında müşahidə edirik. “Washington Post” qəzeti kimi qlobal imperializmin bu cür əxlaqsız və mənəviyyatsız məqsədlərini həyata keçirən transmilli media orqanları nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycana yönəlik bu cür cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Media əxlaqından və peşə etikasından uzaq düşən media nümunəsi
“Washington Post” qəzeti bu dəfə bütün əxlaq normaları və media etikasını pozaraq Azərbaycan Prezidenti haqqında qeyri-etik fikirlər səsləndirib. Əslində, bu, “Washington Post” qəzetindən maşa kimi istifadə edən mənəviyyatsız mərkəzlərin əxlaqlarının və mədəniyyətinin göstəricisidir. Əks halda, demokratik, hüquqi dövlət olan Azərbaycanın Prezidenti haqqında bu cür ittiham xarakterli yazı dərc etməzdilər. Qeyri-etik sözlər elə peşə dəyərləri və media etikasını pozan “Washington Post” qəzetinin özünə yaraşır. Bu qəzet söz diktatoru və media tiranı kimi çıxış etməklə böhtan xarakterli məlumatları qlobal informasiya məkanında həqiqət kimi təqdim etməyə çalışır. Bu faktın özü bəhs olunan qəzetdə çalışan vicdanlı jurnalistlərdə də ikrah hissi yaradır.
Azərbaycan milli maraqlara söykənən müstəqil siyasət həyata keçirən müstəqil, demokratik ölkədir
Bütün hallarda bu cür cəhdlər Azərbaycanın müstəqil siyasətinə təsir edə bilməz. İstər imperializmin struktur vahidləri kimi çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də “yumşaq güc” kimi təzyiq vasitəsinə çevrilən ayrı-ayrı transmili media orqanları, eləcə də “Washington Post” qəzeti Azərbaycanın müstəqil siyasətinə və qətiyyətli mövqeyinə təsir etmək gücündə deyillər. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər intellektualdır, ölkəmizdə tolerant mühit mövcuddur, insan hüquqları və azadlıqları təmin edilib. “Washington Post” qəzeti bu cür manipulyativ cəhdlər ilə Azərbaycan cəmiyyətini aldadacağını zənn edirsə, yanılır. Bu qəzet Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir edəcəyini düşünürsə, tamamilə yanlış fikirdədir. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir və 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi bunun bariz nümunəsidir. “Washington Post” qəzeti yalançı informasiyalarla hətta Amerika oxucusunu aldadacağını düşünürsə, yenə də yanılır. Çünki elə bu qəzetin yalan mənbəyi olması ABŞ Prezidenti Tramp tərəfindən birmənalı şəkildə bəyan edilib.
Hikmət BABAOĞLU

 
  • Oxunub:  5760  |  
  • Tarix:  30-11--0001  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Bu tarixi bilmək lazımdır və ya keçmişin dərsləri

19:58
20 Noyabr
İzmirdə Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının Şura iclası keçirilib
17:45
20 Noyabr
“Son iclas” bədii-sənədli filmi Antalyada təqdim olundu
17:36
20 Noyabr
DOST Agentliyinin konsepsiyasının təqdimatı olub
17:30
20 Noyabr
Milli Məclisin iqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib
17:18
20 Noyabr
Deputat: Azərbaycan Prezidentinin Belarusa səfəri göstərdi ki, qarşılıqlı münasibətlərin böyük perspektivləri var
17:15
20 Noyabr
Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞPA-ya gedir
17:14
20 Noyabr
Bakıda “Mənəvi dəyərlərin təbliğində dini təhsil amili” mövzusunda konfrans keçirilib
17:01
20 Noyabr
Dövlət Komitəsində məcburi köçkünlərlə növbəti görüş keçirilib
16:50
20 Noyabr
Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair ictimai müzakirə keçirilib
16:49
20 Noyabr
Prezident İlham Əliyev hakimlərin və ədliyyə orqanları işçilərinin bir qrupunun təltif edilməsinə dair sərəncamlar imzalayıb
16:29
20 Noyabr
Baş nazir Novruz Məmmədov ATƏM-in Minsk konfransının ilk sədri ilə görüşüb
16:17
20 Noyabr
Vüqar Rəhimzadə: Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü bu günümüzün uğurlarının əsası olan Heydər Əliyev ideyalarının təbliğatçısıdır
16:13
20 Noyabr
AMEA-da Cümhuriyyət tarixinə dair dəyərli elmi-tədqiqat işləri aparılır
15:44
20 Noyabr
Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam etdirir
15:35
20 Noyabr
Operativ məlumat: Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 26 min tondan çox pambıq tədarük edilib
15:25
20 Noyabr
Belarus KİV-ləri: Azərbaycan Prezidentinin Belarusa səfəri iki ölkənin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində yeni səhifələr açır
15:22
20 Noyabr
Firdovsi Umudov: Heyətdə gənclərə üstünlük verməyə çalışırıq
15:09
20 Noyabr
YAP Qubadlı rayon təşkilatında partiyanın yaranmasının 26 illiyi qeyd olunub
15:01
20 Noyabr
Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyevin Belarusa rəsmi səfəri ikitərəfli əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını bir daha təsdiq etdi
14:59
20 Noyabr
Nazir Əmir Mehmud Kiyani: Pakistan Azərbaycanla səhiyyə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır
14:45
20 Noyabr
Moskvada MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin VI görüşü keçiriləcək
14:36
20 Noyabr
Şəhid anası: Birdəfəlik ödəmələrin verilməsi şəhid ailələrinə qayğının bariz nümunəsidir
14:32
20 Noyabr
Ukraynada Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq müsabiqənin qalibləri müəyyənləşib
14:28
20 Noyabr
Nəcməddin Sadıkov: Azərbaycan müdafiə qüdrətinin artırılması məqsədilə Türkiyə ilə əməkdaşlığı genişləndirir
14:27
20 Noyabr
Nyu-Yorkda Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası təsis edilib
14:24
20 Noyabr
Qarşılıqlı mədəni əlaqələr xalq diplomatiyasının ən mühüm vasitəsidir
14:21
20 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Jurnalistlər İttifaqının sədrini qəbul edib
14:16
20 Noyabr
Auditorlar Palatası Gömrük Komitəsi ilə əməkdaşlığa dair sənəd imzalayacaq
14:15
20 Noyabr
Məlahət İbrahimqızı: YAP milli siyasi iradəni təmsil edən və xalqımızın milli maraqlarını ifadə edən avanqard siyasi qüvvədir
14:12
20 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
14:08
20 Noyabr
Ziyafət Əsgərov: Azərbaycanın qazandığı uğurlarda Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük rolu var
12:41
20 Noyabr
NATO PA-nın payız sessiyasında Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin yaratdığı təhlükələrdən danışılıb
12:39
20 Noyabr
Vüsal Qasımlı Parisdə "Avrasiya həftəsi" tədbirində çıxış edib
12:07
20 Noyabr
İzmirdə Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının Şura iclası işə başlayıb
11:59
20 Noyabr
İtaliyanın məşhur şirkəti mühəndislər komandası üçün BANM-dən 25 tələbə seçib
11:55
20 Noyabr
AZƏRTAC-ın fotomüxbirinin işləri nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb
11:50
20 Noyabr
“Bakutel” çərçivəsində ilk dəfə olaraq Xəzər İnnovasiya Konfransı keçiriləcək
11:04
20 Noyabr
Azərbaycan dövlətinin qazandığı böyük nailiyyətlərdə Yeni Azərbaycan Partiyası müstəsna rol oynayıb və bu gün də eyni missiya ilə çıxış edir
10:41
20 Noyabr
Seymur Orucov: Yeni Azərbaycan Partiyası ötən 26 ildə böyük və güclü siyasi qüvvəyə çevrilib
10:30
20 Noyabr
Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyənin və Gürcüstanın Baş Qərargah rəisləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək
10:04
20 Noyabr
Nyu-Yorkda Azərbaycan İrəvanı haqqında film Amerika ictimaiyyətinə təqdim edilib
09:59
20 Noyabr
Bertrand Sorre: Fransa “Dağlıq Qarabağ hökumətini” tanımır
09:55
20 Noyabr
Bu gün Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu oyunun keçirəcək
09:52
20 Noyabr
Azərbaycan Lüksemburq Beynəlxalq Bazarında təmsil olunacaq
09:48
20 Noyabr
Ümumdünya İrs Komitəsinin xüsusi işçi qrupunun ilk iclası keçirilib
09:42
20 Noyabr
Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 8-ci Qlobal Forumunda təmsil olunur
09:37
20 Noyabr
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
22:11
19 Noyabr
Minskdə ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Belarus-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının iclası keçirilib
21:58
19 Noyabr
Moskvada Nəsiminin büstünün təntənəli açılış mərasimi olub
21:46
19 Noyabr
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 26-cı ildönümü Yasamal rayonunda qeyd olunub
20:31
19 Noyabr
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri davam edir
20:26
19 Noyabr
Berlində “Dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqdan əməkdaşlığa doğru” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib
20:20
19 Noyabr
Prezident İlham Əliyevin Belarusa rəsmi səfəri başa çatıb
17:54
19 Noyabr
YAP Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə “XXI əsr: Modern cəmiyyət-insan tərbiyəsində qadınların rolu” mövzusunda konfrans keçirilib
17:52
19 Noyabr
Hicran Hüseynova: Ölkəmizin qoşulduğu konvensiyalarda gender məsələsi də xüsusi yer tutur
17:49
19 Noyabr
Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə Rusiya Jurnalistlər İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
17:39
19 Noyabr
Bu tarixi bilmək lazımdır və ya keçmişin dərsləri
17:34
19 Noyabr
Ekspert: Prezidentin Belarusa səfəri ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrində yeni bir mərhələnin əsasını formalaşdırır
17:31
19 Noyabr
Nazir: TANAP Türkiyənin enerji mərkəzinə çevrilmə yolunda etibarlı addımlarla irəlilədiyinin bariz nümunəsidir
17:26
19 Noyabr
İtaliyalı diplomata azərbaycanlı məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verilib
17:25
19 Noyabr
İran XİN: Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafı regionda sülhün davamlı olmasına xidmət edir
17:14
19 Noyabr
Filologiya problemləri üzrə elmi şuranın növbəti iclasında 27 dissertasiya mövzusu təsdiqlənib
17:04
19 Noyabr
Doqquz ayda Azərbaycanda 94,5 min daimi iş yerləri açılıb
16:59
19 Noyabr
İlham Məmmədov: Yeni Azərbaycan Partiyası ötən dövr ərzində ümumxalq partiyası statusunu daha da mohkəmləndirib
16:46
19 Noyabr
İstanbulda “Türk axını”nın dəniz hissəsinin inşasının tamamlanması ilə bağlı mərasim keçirilib
16:44
19 Noyabr
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Şurasına üzvlük Azərbaycan üçün yeni imkanlar deməkdir
16:22
19 Noyabr
Ülvi Quliyev: Cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilən gənclər ölkə həyatının bütün sahələrində fəal iştirak edirlər
16:17
19 Noyabr
Azərbaycan və Belarus prezidentləri mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər
16:07
19 Noyabr
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət
15:56
19 Noyabr
Ekspert: 2019-cu ilin dövlət büdcəsi növbəti ilin iqtisadiyyatında artım tempinə uyğunlaşdırılmış maliyyə sənədi kimi xarakterizə olunmalıdır

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA