Ana səhifə »  Siyasət »  “Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı
A+   Yenilə  A-
“Washington Post” qəzetinin söz diktatorluğu, yaxud transmilli medianın tiranı

Sözü “yumşaq güc”ə və manipulyasiya vasitəsinə çevirmək transmilli medianın bəzi nümunələrinin ən səciyyəvi xüsusiyyətidir. Bu gün söz qlobal ictimai rəyə təsir edən ən mühüm vasitə kimi çıxış etməklə, əslində, ictimai əhval-ruhiyyəni də müəyyənləşdirir. Sözün qiymətinin artdığı bir vaxtda və informasiya məkanının qloballaşdığı belə bir mühüm mərhələdə öz tarixi ənənəsi olan mətbuat orqanları daha çox media əxlaqına və etikasına, peşə dəyərlərinə söykənərək nüfuz qazana bilərlər. Amma çox təəssüf ki, əksər hallarda biz bunun tamamilə əksinin şahidi oluruq. Bəzən “yumşaq güc” o qədər idarəolunmaz hala gəlir ki, öz ölkəsinin siyasətçiləri tərəfindən belə tənqid olunmaqla feyk xəbərlər mənbəyi kimi səciyyələndirilir. Belə transmilli media orqanlarından biri də “Washington Post” qəzetidir.
Feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış qəzet
Təsadüfi deyil ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir neçə dəfə “Washington Post” qəzetini yanlış məlumatlar dərc etməkdə, faktları saxtalaşdırmaqda, müxtəlif qaranlıq siyasi mərkəzlərin maraqlarına xidmət göstərməkdə və feyk xəbərlər üzrə ixtisaslaşmaqda ittiham edib. “Washington Post” qəzetinin qərəzli mövqeyi ABŞ prezidentinin “twitter” səhifəsindən dünyaya yayılıb. Əslində, sadəcə, bu fakt kifayət idi ki, “Washington Post” qəzetinin xəbərlərinin, yazılarının etibarsız və qeyri-ciddi olması haqqında düşünək və orada yazılanlara cavab verməyək. Ancaq hər halda məsələ elədir ki, bu mətbu orqanı hələ də qlobal informasiya məkanında diqqət çəkən xəbər mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Ancaq bu dəfə “Washington Post” media ənənələrindən, obyektiv və tərəfsiz olmaqdan daha çox ABŞ-dakı bəzi monopolist dairələrin maraqlarına xidmət edən, hətta öz dövlət başçısının fəaliyyətinə böhtan atan bir vasitəyə çevrilir. Eyni zamanda, transmilli media kimi də ayrı-ayrı dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq, təzyiq vasitəsi missiyasını yerinə yetirməklə diqqəti cəlb edir.
Qaranlıq marginal qrupların şər tribunası
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar və qlobal imperializmə xidmət edən müxtəlif media orqanlarının fəaliyyəti o qədər qərəzli və qeyri-obyektivdir ki, bunu kənardan müşahidə etmək heç də çətin deyil. Bu, bir həqiqətdir ki, milli dövlətləri şantaj etmək tendensiyası adətən milli dövlətlər və onların liderlərinin həyata keçirdikləri müstəqil siyasətlə bağlıdır. Əgər beynəlxalq münasibətlərin müstəqil aktoru olan hər hansı bir ölkənin başçısı öz dövlətinin və xalqının maraqlarını müdafiə edirsə, dərhal transmilli mediada və beynəlxalq təşkilatlarda koordinasiya edilmiş sistemli hücuma məruz qalır. Bu, əsas etibarilə, qlobal imperializmin XXI əsrdə başlıca silahı olan və “yumşaq güc” kimi xarakterizə olunan “insan hüquqları” və “demokratik dəyərlər” üzərindən təşkil edilir. Hazırkı mərhələdə ayrı-ayrı imperialist mərkəzlər hər hansı bir ölkədə öz maraqlarını təmin etmək üçün ilk növbədə orada müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları adı altında təşklatlanmalar yaradırlar, onları maliyyələşdirirlər, himayə edirlər və öz strateji maraqları naminə onlardan istifadə edirlər. Burada maliyyə və ideoloji formada təzahür edən iki aspektə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İlk növbədə, müstəqil dövlətlərin vətəndaşlarını əqli və idraki cəhətdən, informasiya vasitəsilə manipulyasiyaya məruz qoymaqla onları Qərb mədəniyyətinin, Qərb dəyərlərinin, “insan hüquqları”nın, “demokratiya”nın aludəçisi kimi “tərbiyə edirlər”. Bu tərbiyə yeni keyfiyyətdə insanı formalaşdırır və onun adı homoinformatikusdur. Bu homoinformatikuslar hələ ötən əsrin 90-cı illərində Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaratdığı manqurt obrazı ilə identifikasiya oluna bilər. Əgər qədim dövrlərdə bir insanın beynini qurudub onu öz anasına düşmən etmək üçün xüsusi fiziki vasitələrdən istifadə edirdilərsə, müasir dövrdə transmilli media bunu manipulyativ informasiya ilə insanların şüuraltı yaddaşını yükləyərək onu “müasir manqurt”a çevirmək yolu ilə edirlər. Beləliklə, qlobal imperializm manqurtlar vasitəsilə dövlətlərə təzyiq göstərməyə, öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. İkincisi isə, maliyyə məsələsidir ki, bu da xüsusi effektiv vasitə kimi qarşımıza çıxır. Ayrı-ayrı marginal qruplar bu və ya digər şəkildə maliyyə vəsaiti ilə həvəsləndirilərək öz dövlətinə, onun maraqlarına qarşı təzyiq alətinə çevrilir. Milli dövlət öz maraqları naminə həmin marginal qrupların fəaliyyətini nəzarətə götürən zaman isə beynəlxalq imperializmin təzyiq və şantaj vasitələri işə düşür.
Azərbaycanın müstəqilliyini məhdudlaşdırmağa çalışan siyasi şantaj mərkəzləri
Son bir ayda baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, belə islamofob və ksenofob mərkəzlər sistemli şəkildə vahid bir ansambl kimi çıxış etməyi bacarırlar. “The Guardian” və “Washington Post” qəzetlərində bir müddət bundan öncə dərc olunan yazılar, bununla yanaşı, bu günlərdə Avropa Şurasının Baş katibi T.Yaqlandın Azərbaycanı ittiham etməsi, ardınca Kris Smitin Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı yaydığı bəyanatlara diqqət yetirsək, görəcəyik ki, transmilli media və ayrı-ayrı təşkilatlar Qərb imperializminin silahı kimi hücuma keçibdir. Həm informasiya ilə, həm də beynəlxalq təşkilatlardan ixrac olunan “dəyərlər” ilə manipulyasiya etməklə Azərbaycanı küncə sıxışdırmağa çalışırlar. Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan milli maraqlara söykənən xarici siyasət həyata keçirir. Ölkəmiz gələcəkdə öz müstəqil siyasətini davam etdirmək üçün elə sentyabr ayının 14-də yenilənmiş “Azəri-Çıraq-Günəşli” Sazişini imzalayaraq müstəqil siyasətinin yeni iqtisadi əsaslarını formalaşdırdı. Məsələ ondadır ki, bütün bunlar Azərbaycanın hərbi-siyasi qüdrətini artırmaqla onun ərazi bütövlüyünü təmin etməsini şərtləndirən vasitələrə çevirir. Bu həm də Azərbaycanın milli gücü kimi səciyyələndirilir, ölkəmizin siyasi müstəqilliyi təmin edilir. Təsadüfi deyil ki, sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın müstəqilliyini vurğulayaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir və əgər status-kvo saxlanılarsa, Aprel hadisələri təkrarlana bilər. Prezidentin qətiyyətli mövqeyi və milli maraqlarla bağlı hər hansı bir güzəştə getməməsi imperialist mərkəzlər tərəfindən narahatlıqla qarşılandı. “Washington Post” qəzetində dərc olunan yazıda Azərbaycan Prezidentinə qarşı ittihamların ifadə olunması bunun bariz nümunəsidir.
“Washington Post” xalqları lidersizləşdirmək və dövlətsizləşdirmək siyasətinin informasiya təminatçısı rolunda
XXI əsrdə müasir beynəlxalq münasibətlərin xarakteristikasını müəyyənləşdirən əsas paradiqmalardan biri xalqların lidersizləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsidir. Biz bu prosesi uzun müddətdir ki, bir çox müsəlman ölkələrinin timsalında müşahidə edirik. “Washington Post” qəzeti kimi qlobal imperializmin bu cür əxlaqsız və mənəviyyatsız məqsədlərini həyata keçirən transmilli media orqanları nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycana yönəlik bu cür cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Media əxlaqından və peşə etikasından uzaq düşən media nümunəsi
“Washington Post” qəzeti bu dəfə bütün əxlaq normaları və media etikasını pozaraq Azərbaycan Prezidenti haqqında qeyri-etik fikirlər səsləndirib. Əslində, bu, “Washington Post” qəzetindən maşa kimi istifadə edən mənəviyyatsız mərkəzlərin əxlaqlarının və mədəniyyətinin göstəricisidir. Əks halda, demokratik, hüquqi dövlət olan Azərbaycanın Prezidenti haqqında bu cür ittiham xarakterli yazı dərc etməzdilər. Qeyri-etik sözlər elə peşə dəyərləri və media etikasını pozan “Washington Post” qəzetinin özünə yaraşır. Bu qəzet söz diktatoru və media tiranı kimi çıxış etməklə böhtan xarakterli məlumatları qlobal informasiya məkanında həqiqət kimi təqdim etməyə çalışır. Bu faktın özü bəhs olunan qəzetdə çalışan vicdanlı jurnalistlərdə də ikrah hissi yaradır.
Azərbaycan milli maraqlara söykənən müstəqil siyasət həyata keçirən müstəqil, demokratik ölkədir
Bütün hallarda bu cür cəhdlər Azərbaycanın müstəqil siyasətinə təsir edə bilməz. İstər imperializmin struktur vahidləri kimi çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də “yumşaq güc” kimi təzyiq vasitəsinə çevrilən ayrı-ayrı transmili media orqanları, eləcə də “Washington Post” qəzeti Azərbaycanın müstəqil siyasətinə və qətiyyətli mövqeyinə təsir etmək gücündə deyillər. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər intellektualdır, ölkəmizdə tolerant mühit mövcuddur, insan hüquqları və azadlıqları təmin edilib. “Washington Post” qəzeti bu cür manipulyativ cəhdlər ilə Azərbaycan cəmiyyətini aldadacağını zənn edirsə, yanılır. Bu qəzet Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir edəcəyini düşünürsə, tamamilə yanlış fikirdədir. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir və 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi bunun bariz nümunəsidir. “Washington Post” qəzeti yalançı informasiyalarla hətta Amerika oxucusunu aldadacağını düşünürsə, yenə də yanılır. Çünki elə bu qəzetin yalan mənbəyi olması ABŞ Prezidenti Tramp tərəfindən birmənalı şəkildə bəyan edilib.
Hikmət BABAOĞLU

 
  • Oxunub:  6510  |  
  • Tarix:  30-11--0001  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Prezident İlham Əliyev: 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir

17 Fevral 11:41
Gəncənin "İmamzadə" dini kompleksində ehsan süfrəsi açılıb
17 Fevral 11:32
Ötən il Azərbaycanda 868,6 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunub
17 Fevral 11:30
Qlobal böhrana doğru: bir müqavilənin ləğvi və dünya üçün yeni risklər
17 Fevral 11:29
Elçin Əhmədov: Qaradağlı soyqırımı Xocalıya gedən yolun başlanğıcı idi
17 Fevral 11:25
Sevinc Fətəliyeva: Məişət zəminində baş vermiş adi kriminal hadisədən sui-istifadə etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək
17 Fevral 11:22
Azərbaycan və Almaniya arasında əməkdaşlığın gündəliyi müzakirə olunub
17 Fevral 11:19
Qaradağlı faciəsindən 27 il ötür
17 Fevral 11:18
Münxendə Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə Xorvatiya Baş nazirinin müavininin görüşü olub
17 Fevral 11:12
Astanada keçirilən beynəlxalq təhsil sərgisində ADA Universiteti də iştirak edib
17 Fevral 11:08
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi: Feyk xəbərlərə və təxribat xarakterli bəyanatlara inanmamağı təkidlə xahiş edirik
17 Fevral 11:02
Azərbaycan ilə ABŞ arasında ikitərəfli dialoq və əməkdaşlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparılıb
17 Fevral 10:56
Heydər Əliyev Sarayında “Zima-2019” beynəlxalq uşaq festivalı keçirilib
17 Fevral 10:49
Azərbaycan Balkan Atletika Assosiasiyasına üzv olub
17 Fevral 10:48
Elçin Əhmədov: Xırda məişət hadisəsini şişirdərək münaqişə kimi təqdim etmək təxribatdan başqa bir şey deyil
16 Fevral 18:22
Naxçıvanda sahibkarlarla görüş olub
16 Fevral 18:17
Депутат Госдумы прокомментировал произошедший в Москве инцидент между азербайджанцами и чеченцами
16 Fevral 18:15
Руководитель азербайджано-российской межпарламентской рабочей группы прокомментировал инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве
16 Fevral 18:13
Джамбулат Умаров: Мы не допустим разжигания конфликта между азербайджанским и чеченским народами (Эксклюзив)
16 Fevral 15:38
Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb
16 Fevral 15:36
Əbülfəs Qarayev Koventri Universitetində tələbələr qarşısında çıxış edib
16 Fevral 15:33
Builki Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar 2445 marşal müraciət edib
16 Fevral 14:06
Millət vəkili: Moskvada azərbaycanlılarla çeçenlər arasındakı insident heç bir halda millətlərarası münaqişə kimi təqdim edilə bilməz
16 Fevral 13:31
Şahin İsmayılov: Ölkəmizdə gənclərin yüksək təhsil almaları üçün bütün imkanlar yaradılıb
16 Fevral 13:28
Hicran Hüseynova: Ailənin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında xüsusi rolu var
16 Fevral 13:21
Təqaüdlərin artırılması ölkə rəhbərinin öz vətəndaşlarına olan insani münasibətinin nəticəsidir
16 Fevral 13:16
Ziyad Səmədzadə: Verilən qərarlar əhalinin yaşayış səviyyəsinin və rifahının xeyli yaxşılaşmasına yönəlib
16 Fevral 12:55
Pərviz Şahbazov: Cənub Qaz Dəhlizi gələcəkdə daha çox Avropa ölkəsini əhatə edə bilər
16 Fevral 12:52
Gəncədə Region Gənclərinin I Sahibkarlıq Forumu keçirilib
16 Fevral 12:44
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan əsassız fikirlərə münasibət bildirib
16 Fevral 12:27
İsmayıl İsmayılov: Mehriban Əliyevanın əzmkar rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan gimnastikasına münasibət əsaslı şəkildə dəyişib
16 Fevral 12:25
VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Ulu Öndərin və şəhidlərin xatirəsini anıblar
16 Fevral 12:23
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku yarışlarının açılış mərasimi olub
16 Fevral 12:21
Nurlana Məmmədzadə: Mehriban Əliyeva Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçildikdən sonra Azərbaycanda bu idman növünün intibah dövrü başladı
16 Fevral 10:42
Ermənistan ordusu atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub
16 Fevral 10:36
Bundestaqın üzvü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların hazırkı vəziyyəti barədə məlumatlandırılıb
16 Fevral 10:32
Azərbaycanın enerji daşıyıcılarının Ukraynaya nəqli imkanları müzakirə edilib
16 Fevral 10:25
Akademik Arif Paşayev - intellektual və mənəvi səma zirvəsində
16 Fevral 10:23
HEYDƏR ƏLİYEV İDEYALARINA SADİQ OLAN MÖHKƏM ƏQİDƏLİ, PRİNSİPİAL VƏ VƏTƏNPƏRVƏR ŞƏXSİYYƏT
16 Fevral 10:21
Dövlət Komitəsinin sədri Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
16 Fevral 10:20
General-leytenant Ziya Yusifzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə tədbiri keçirilib
16 Fevral 10:19
Prezident İlham Əliyev: 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir
16 Fevral 10:14
Medianı öz çirkli əməllərinə alət edən cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar
16 Fevral 10:12
YAP Sumqayıt şəhər təşkilatında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Məktəbində gənclərlə görüş keçirilib
16 Fevral 10:11
“Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri” mövzusu tədqiqat müstəvisində
16 Fevral 10:09
Qətərli və livanlı jurnalistlər Mətbuat Şurasında olublar
16 Fevral 10:09
Antimilli ünsürlərin əməlləri xalqımıza qarşı mənəvi terrora cəhddir
16 Fevral 10:07
Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti fermerləri Bakıda keçiriləcək Novruz bayramı yarmarkasına dəvət edir
16 Fevral 10:07
Azercell-in Barama Mərkəzi yeni inkubasiya proqramına başlayır
16 Fevral 10:06
“Nar” müştəri məmnuniyyəti üzrə yüksək artım nümayiş etdirib
16 Fevral 10:04
Azərbaycanın regionlarında meyvəçiliyin geniş inkişaf potensialı var
15 Fevral 20:36
“Toplan” sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin növbəti hissəsinin təməli qoyulub
15 Fevral 20:21
Buzovnadakı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub
15 Fevral 20:19
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
15 Fevral 19:08
Əli Həsənov: Məişət zəminində yaşanan hər hansı insident Azərbaycan və çeçen xalqları arasında tarixən mövcud olmuş dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirə bilməz
15 Fevral 17:52
Mediaya açıq Prezident: İlham Əliyev fikirlərini KİV-lə bölüşür
15 Fevral 17:47
Konstitusiya Məhkəməsi gənc hüquqşünasları könüllü fəaliyyətə dəvət edir
15 Fevral 17:46
Neftçalada özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılmış təsərrüfatlara baxış olub
15 Fevral 17:41
Pərvin Kərimzadə: Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar gənclərin elm və təhsil sahəsinə marağının artmasını stimullaşdıracaq
15 Fevral 17:38
Azərbaycanda yeni "ASAN Xidmət" mərkəzləri açılacaq
15 Fevral 17:34
Prezident İlham Əliyev Sabirabad və Salyan rayonlarında qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsinə 30 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:34
Eldəniz Səlimov: Demokratiya, söz azadlığı o demək deyil ki, hər kəs istənilən zaman başqalarını təhqir edə bilər
15 Fevral 17:32
Prezident İlham Əliyev Tovuzda yol tikintisinə 3,3 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:31
“ASAN xidmət” və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdəki vətəndaşlarımız üçün səyyar xidmətlər göstərəcək
15 Fevral 17:28
Bərdədə məcburi köçkünlər üçün ödənişsiz tibbi müayinə təşkil edilib
15 Fevral 17:24
Neftçalada kütləvi tibbi müayinəyə 65 min nəfərdən çox sakin cəlb olunacaq
15 Fevral 17:05
Göyçaya rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalı diqqət mərkəzində saxlanılacaq
15 Fevral 17:02
Əli Məsimli: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq və qitəyə daha güclü inteqrasiya edəcək
15 Fevral 16:58
İnam Kərimov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xaricdə təhsil almış əməkdaşları ilə görüşüb
15 Fevral 16:57
İsmayıllıda əsas kapitala 6,7 faiz çox investisiya qoyulub
15 Fevral 16:44
Böyük Britaniya baş nazirinin ticarət elçisi Bakıda bir sıra mədəni tədbirlərdə iştirak etməyi planlaşdırır

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+5 +7
gecə+2 +4