Ana səhifə »  Siyasət »  Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır
A+   Yenilə  A-
Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır

Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit və ən uğurla inkişaf edən ölkələrdən biridir
Bu gün dünyanın mənzərəsi kifayət qədər mürəkkəbdir və bir sıra hallarda heç də xoş olmayan təhlükəli meyillərlə səciyyələnir. Uzun sürən daxili çəkişmələr üzündən sabitliyin pozulması, bütöv regionları bürüyən qanlı savaşlar, qlobal güc mərkəzlərinin özlərinin təsir dairələrini genişləndirmək cəhdləri və bu kimi digər mənfi amillər ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadi tənəzzülə gətirib çıxardıb və bunun da nəticəsində sosial sferada problemlər artıb. Acınacaqlı haldır ki, bəzi dövlətlər üçün perspektivdə zəif ümid yeri belə görünmür.
Dünyadakı belə kədərli mənzərə ilə müqayisədə Azərbaycan sabitlik və inkişaf adası kimi fərqlənir. Ölkənin maddi potensialı, insan resursları bütünlüklə quruculuğa, yeni, daha genişmiqyaslı tərəqqi mərhələsinə istiqamətlənib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində respublikamızdakı müsbət reallıqlardan məmnunluğunu ifadə edib. “Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit və ən uğurla inkişaf edən ölkələrdən biridir”, - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Aparılan islahatlar böyük səmərə verir
Hər şey müqayisələrdə daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bəs dünyadakı çətin vəziyyətlə müqayisədə Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafa nail olması hansı amillərlə şərtlənir? Sualın cavabı olaraq bildirmək istərdik ki, ölkədə davamlı inkişafın təmin olunmasında Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında aparılan məqsədyönlü siyasət əsas amil rolunda çıxış edib. Dövlət başçısı tərəfindən mövcud reallıqlar düzgün dəyərləndirilib, heç vaxt populist vədlər verilməyib. Əksinə, yeni çağırışlar nəzərə alınmaqla real hədəflər müəyyənləşdirilib və bütün resurslar qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşdırılmasına səfərbər edilib.
Deyilənlər baxımdan respublikamızda reallaşdırılan islahatlar böyük aktuallıq daşıyır. Azərbaycanda son 15 ildə müxtəlif istiqamətlər üzrə islahatlar həyata keçirilməsi davamlı səciyyə daşıyıb. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində ölkədə aparılan genişmiqyaslı islahatlara diqqət çəkərək bildirib: “Biz son 15 il ərzində iqtisadi islahatlar aparmışıq və iqtisadi məsələlərə xüsusi diqqət yetirmişik”.
Belə məqsədyönlü siyasətin nəticəsində milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlılığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bəhs olunan dövrdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi sayəsində aparılan davamlı siyasətin nəticəsidir ki, qlobal miqyasda mənfi tendensiyaların dərinləşdiyi illərdə də Azərbaycan arzuolunmaz xarici təsirləri uğurla dəf etdi və ölkə yenə də inkişafa istiqamətləndi.
Bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunan yeni iqtisadi şəraitdə isə ölkəmizdə islahatlar daha intensiv şəkildə həyata keçirilir. Qabaqcıl dünya təcrübəsinin, müasir təsərrüfatçılıq metodlarının, yeni təşəbbüslərin tətbiqinə, liberal transformasiyalara uğurlu keçidin təmin olunmasına hesablanan kompleks islahatlar postneft dövründə milli iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün münbit zəmin rolunda çıxış edərək onun qarşısında yeni perspektivlər açıb. Yeni nəsil iqtisadi islahatların əhatə dairəsinə bank-maliyyə sektorunun sağlamlaşdırılması, büdcəyə vergi daxilolmaları bazasının genişləndirilməsi, gömrük idxal-ixrac əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, bütün sahələrdə şəffaflığın təmin edilməsi kimi mühüm istiqamətlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixində imzaladığı Fərmanla təsdiqlənən milli iqtisadiyyat perspektivi və onun 11 sektoru üzrə strateji yol xəritələri yaxın, orta və uzunmüddətli dövrlərdə ölkəmizin hərtərəfli inkişafına hesablanıb.
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçivəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun üstün inkişafının təmin edilməsi hədəflənib. İxracın səmərəli təşviqi mexanizminin işə salınması, “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılması və dünyada təbliğ edilməsi bu baxımdan xüsusi aktuallıq daşıyır. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanına əsasən, 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə müəyyənləşdirilmiş qaydalar çərçivəsində ixrac təşviqinin ödənilməsi nəzərdə tutulub. Tətbiqinə başlanıldığı qısa müddətdə sahibkarlarda təşviq mexanizminə böyük maraq yaranıb.
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçivəsində həmçinin daxili istehsalın dəstəklənməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. İndiyədək qeyri-neft sektorunda istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə özünütəminetmə səviyyəsi və yerli istehsal potensialı yüksək olan 80-dən çox məhsul üzrə idxala ikiillik spesifik rüsumlar tətbiq edilib.
Aparılan islahatlar çərçivəsində dövlət həmçinin investisiyaların təşviqinin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsinə böyük siyasi iradə nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Fərmana əsasən “İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası” təsdiqlənib. Qaydalarda ölkənin investisiya cəlbediciliyinə nail olmaq üçün böyük güzəştlər nəzərdə tutulub. Dövlət başçısının 2016-cı il 20 aprel tarixdə imzaladığı “İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri”nin təsdiq edilməsi haqqında müvafiq Fərman da ölkəmizin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə xidmət edən vacib sənəddir. Dövlət başçısının 5 sentyabr 2016-cı il tarixdə imzaladığı növbəti Fərmanla isə “İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmana müəyyən dəyişikliklər edilib.
Ümumiyyətlə, respublikamızda aparılan islahatların əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır. Bu amilə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bizim islahatlarımız böyük səmərə verir.
Son 15 ildə Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında yer alıb. Əlbəttə, bəhs olunan dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafında neft amili xüsusi yer tutur. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan ölkədir. Ancaq bununla bərabər, ölkəmizin qeyri-neft ixracı 15 il ərzində dörd dəfədən çox artıb. Respublikada sənaye istehsalının 2,6 dəfə genişlənməsi böyük uğurdur. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb, bu gün 44 milyard dollara bərabərdir. Respublikamıza 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Ölkəmizdə çox gözəl investisiya iqlimi vardır.
Faktlardan da göründüyü kimi, Azərbaycan aparılan məqsədyönlü siyasət və genişmiqyaslı islahatlar sayəsində qısa zaman kəsiyində özünün iqtisadi müstəqilliyini tam təmin edə bilib. Güclü iqtisadi dayaqlar quran və iqtisadi müstəqilliyini təmin edən respublikamızın özünə inam hissi də artıb. Öz gücünə arxalanan Azərbaycan tam müstəqil siyasət həyata keçirir, milli maraqları qətiyyətlə qoruyur və bütün dünyada ləyaqətli ölkə kimi tanınır. Bu gün heç bir başqa dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla diktat dili ilə danışa bilməz. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində Azərbaycanın özünün iqtisadi müstəqilliyini təmin etməsini qürur hissi ilə nəzərə çatdırıb: “Biz çalışırdıq ki, iqtisadi müstəqilliyə çataq və buna da nail olduq. Biz indi heç bir kreditə möhtac deyilik, özümüz kreditlər veririk. Bizim dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 20 faizini təşkil edir. Mən qarşıya vəzifə qoymuşam və biz gələcək illərdə dövlət borcumuzu daha da aşağı səviyyəyə salmalıyıq. İqtisadiyyat son 15 il ərzində 3,2 dəfə artıbdır. Bu, çox böyük göstəricidir”.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək
Azərbaycan iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi strategiyasında dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən bəhrələnərək respublikada özəl bölmənin, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına böyük diqqət göstərir. Yeni şəraitdə ölkədə aparılan islahatların böyük qismi özəl sektorda aktivliyin artmasına, ölkədə biznes mühitinin optimallaşdırılmasına hesablanıb. Respublikamızda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin istehsal imkanlarının artırılması məqsədilə həyata keçirilən genişməzmunlu islahatlar sahibkarların yeni ideyalarını həyata keçirmələrinə və onların maddi imkanlarının daha da genişlənməsinə əlverişli iqtisadi mühit formalaşdırır. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 13 iyul tarixdə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” müvafiq Sərəncamı əsasında ölkəmizdə özəl bölmənin dəstəklənməsi məqsədilə kompleks tədbirlər intensiv şəkildə davam etdirilib. Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2021-ci ilədək uzadılıb, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı 59-dan 37-yə endirilib, lisenziyalar müddətsiz müəyyən edilib, dövlət rüsumunun məbləği Bakıda 2 dəfə, regionlarda isə 4 dəfə azaldılıb, lisenziyaların İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsinə başlanılıb.
Ölkəmizdə dövlət tərəfindən davamlı olaraq həyata keçirilən maddi dəstək tədbirləri sahibkarlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Respublikamızda hər il sahibkarlıq subyektlərinin ayrı-ayrı layihələrinin dəstəklənməsinə təxminən 200 milyon manat həcmində güzəştli kreditlər ayrılır. Əlamətdar haldır ki, artıq sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan kreditlər dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına deyil, qaytarılan kreditlər hesabına formalaşır.
Yeni şəraitdə respublikamızda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin istehsal imkanlarının artırılması məqsədilə həyata keçirilən genişməzmunlu islahatlar özəl sektorun investisiya cəlbediciliyinin artmasına müsbət təsir göstərib. Dövlət dəstəyindən bəhrələnən sahibkarlar həm aqrar, həm də sənaye sektorlarında yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər. İndiyədək regionlarda sahibkarların iştirakı ilə çoxlu sayda iri fermer təsərrüfatları yaradılıb. Özəl bölmə təmsilçiləri həmçinin regionlarda aqroparkların yaradılmasına investisiyalar yönəldirlər.
Sənaye sektorunda sahibkarların iştirakı ilə reallaşdırılan layihələr də kifayət qədər böyük investisiya tutumuna malikdir. Bu sırada Bakıda, Sumqayıtda, Mingəçevirdə və digər bölgələrdə yaradılan sənaye parklarını xüsusi qeyd etmək mümkündür. Prezident İlham Əliyev belə bir məqamı xüsusi olaraq vurğulayıb ki, sahibkarlıq subyektlərinin investisiya qoyuluşunu artırmaları sayəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilib: “Sahibkarlığın inkişafı sürətlə getmişdir. Bu illər ərzində sahibkarlara 2 milyard manatdan çox güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Bu kreditlər hesabına və sahibkarların öz vəsaiti hesabına yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə yeni müəssisə yaradılmışdır və qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilmişdir”.
Əlbəttə, respublikamızda özəl sektorun imkanları daha genişdir. Milli sahibkarlar ordusunun investisiya imkanlarından daha səmərəli şəkildə bəhrələnməklə respublika miqyasında, ələlxüsus da regionlarda iqtisadi aktivliyi daha da artırmaq, məşğulluğu daha geniş miqyasda təmin etmək mümkündür. Buna görə də ölkəmizdə özəl bölmənin dəstəklənməsi siyasəti bundan sonra da davam etdiriləcək. “Gələcək illərdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əlavə addımlar atılacaq, iqtisadi islahatlar dərinləşəcək”, - deyə Azərbaycanın dövlət başçısı vurğulayıb.
Azərbaycanın intellektual məhsulun ixracatçısına çevrilməsi qürurverici haldır
Azərbaycanda son 15 ildə reallaşdırılan islahatlar yalnız iqtisadi sferanı əhatə etməyib. Ölkədə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında aparılan istitusional islahatların miqyası da kifayət qədər genişdir. Bu istiqamətdə aparılan islahatlar belə bir məqsədə yönəldilib ki, ölkədə idarəetmədə çeviklik artırılsın və vətəndaş məmnunluğu təmin edilsin. Bu baxımdan dünyada Azərbaycan brendi kimi tanınan “ASAN xidmət”in əhatə dairəsinin genişləndirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir vaxtlar ayrı-ayrı qurumların vətəndaşlara göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsi heç də arzuedilən səviyyədə deyildi. Süründürməçilik, get-gəllər, əlavə tələblər vətəndaşlarda haqlı narazılıq yaradırdı. “ASAN xidmət”ın fəaliyyətə başlaması ilə bu kimi neqativ hallar, necə deyərlər, tarixin arxivində qalıb. Prezident İlham Əliyev “ASAN xidmət”i ictimai xidmətlər sahəsində iqilabi yenilik kimi səciyyələndirərək deyib: “Bu illər ərzində Azərbaycan intellektual məhsulun ixracatçısına çevrilibdir. “ASAN xidmət” artıq başqa ölkələrdə tətbiq olunur, bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bu, ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi”.
Çox haqlı olaraq ölkəmizdə “ASAN xidmət” sosial layihə kimi səciyyələndirilir. Bu layihə vətəndaşların məmurlarla təmaslarının azaldılmasına, onlara göstərilən müxtəlif hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Artıq Bakıda və respublikanın bölgələrində 13 “ASAN xidmət” mərkəzi, həmçinin “ASAN xidmət” qatarları uğurla fəaliyyət göstərir. 2018-ci ilin sonunadək ölkə miqyasında “ASAN xidmət” mərkəzlərinin sayı 15-ə, gələn il ərzində isə 20-yə çatdırılacaq.
Diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, “ASAN xidmət” mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilərdə böyük vətəndaş məmnunluğu yaradıb. İnsanlar bu qurumun nümunəvi fəaliyyətindən razıdırlar. Qeyd edək ki, indiyədək “ASAN xidmət” mərkəzlərində 20 milyondan çox müraciət qeydə alınıb. Vətəndaşların qurumun fəaliyyətini bəyənmə əmsalı isə 100 faizə yaxındır.
Azərbaycan innovativ islahatlar aparmaqla, vətəndaşlara müxtəlif hüquqi xidmətlər göstərilməsini eyni bir məkanda cəmləşdirməklə korrupsiyaya qarşı ciddi bir zərbə vurub ki, bu da, əslində, Azərbaycan dövlətinin siyasətini və niyyətini əks etdirir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə rüşvətxorluğa qarşı mübarizə bundan sonra da davam etdiriləcək. “Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparılır, bundan sonra da aparılacaqdır. Bu istiqamətdə inzibati tədbirlər, cəza tədbirləri görüləcək və ən böyük səmərə verən sistem xarakterli tədbirlər, institusional islahatlar həyata keçiriləcəkdir. “ASAN xidmət” onların arasında xüsusi yer tutur. Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, biz tədricən bu qurumun funksiyalarını genişləndiririk”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
Ölkədə reallaşdırılan institusional islahatlardan söhbət açarkən insan kapitalının inkişafına yönələn səylərin önəmini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Son illərdə respublikamızda müasir elmi-texnoloji inkişafa böyük diqqət göstərilir. Bu sahədə nailiyyətlərin əldə olunması isə lazımi kadr potensialının hazırlanması ilə sıx bağlı olan bir məsələdir. Bu xüsusda fikirlərini ifadə edən Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz gələcəyə baxırıq və gələcək də elmi-texnoloji inkişafla bağlıdır. Məhz buna görə biz təhsilə, elmə diqqət veririk, növbəti illərdə daha da böyük diqqət göstərməliyik. Çünki hər bir dövlətin uğurlu inkişafı texnoloji təminata əsaslanır. Biz ən müasir texnologiyaları Azərbaycanda tətbiq etməliyik. Buna nail olmaq üçün bizdə hazırlıqlı kadr potensialı olmalıdır, bu istiqamətdə bundan sonrakı illərdə də işlər görüləcəkdir”.
İslahatlar sayəsində qazanılan uğurlar beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir
Respublikamızda islahatlar sayəsində qazanılan uğurlar beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycandakı prosesləri adekvat qiymətləndirərək perspektiv inkişafla bağlı müsbət proqnozlar irəli sürüblər. Dünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”na əsasən isə Azərbaycanın mövqeyi daha iki pillə yaxşılaşıb və ölkəmiz 35-ci yerdə qərarlaşıb.
Nüfuzlu Dünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycanın mövqeyi 12 indikatordan doqquz indikator üzrə yaxşılaşıb. Bunlar institutlar, infrastruktur, səhiyyə və ibtidai təhsil, ali təhsil və təlim, əmtəə bazarının səmərəliliyi, əmək bazarının səmərəliliyi, maliyyə bazarının inkişafı, biznesin mürəkkəbliyi və innovasiya indikatorlarıdır.
Beynəlxalq aləmin ən mötəbər reytinqində Azərbaycan dünya ölkələrinin hər dördündən üçünü geridə qoyaraq MDB-də liderliyini qoruyub. Hətta G20-yə daxil olan İtaliya, Rusiya, İndoneziya, Hindistan, Türkiyə, Cənubi Afrika Respublikası kimi ölkələr də iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycandan geridə qalır. Prezident İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanın 35-ci yerdə qərarlaşmasını tarixi nailiyyət kimi səciyyələndirib. “Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycanı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerə layiq görübdür. İnkişafda olan ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə biz üçüncü yerdəyik. Yəni bu göstəricilər özlüyündə hər şeyi açıq-aydın bildirir, onu göstərir ki, iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar, nailiyyətlər tarixi nailiyyətlərdir”, - deyə dövlət başçısı bildirib.
Mübariz ABDULLAYEV

 
  • Oxunub:  4860  |  
  • Tarix:  18-05-2018  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan öz daxili imkanlarına arxalanaraq irəliyə gedir

21:23
23 Yanvar
AŞPA-nın qış sessiyasında süni intellektin yaratdığı risk və təhdidlərdən danışılıb
21:22
23 Yanvar
Azərbaycanlı deputat AŞPA-nın sessiyasında internet idarəçiliyinin əhəmiyyətindən danışıb
20:51
23 Yanvar
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 76-cı kitabı çapdan çıxıb
20:43
23 Yanvar
Sevinc Fətəliyeva: Hər bir KİV yaydığı xəbərə görə məsuliyyət daşıdığını unutmamalıdır
20:40
23 Yanvar
Dini radikalizmlə mübarizədə maarifləndirmə böyük rol oynayır
19:16
23 Yanvar
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları treninqlərə cəlb edilib
19:08
23 Yanvar
Azərbaycan Dillər Universiteti və İstanbul Okan Universiteti arasında əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb
18:58
23 Yanvar
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan baş nazirinin Davosdakı görüşü Düşənbə və Sankt-Peterburqdakı görüşlərin davamı kimi qiymətləndirilə bilər
17:59
23 Yanvar
“Məxməri inqilab”ın birinci mərhələsi: Ermənistan dalanda!
17:49
23 Yanvar
Təl-Əviv Qran-Prisində 18 cüdoçumuz mübarizə aparacaq
17:44
23 Yanvar
UNEC 24/7 kitabxanasını gündəlik 500-ə qədər tələbə ziyarət edir
17:36
23 Yanvar
Azərbaycan sülhməramlıları Cənubi Sudana yola düşüb
17:26
23 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İsveçrə Prezidenti Ueli Maurerin görüşü olub
17:22
23 Yanvar
Nejdet Erkan: Bütün köhnə reaktorlar kimi, “Metsamor” AES-dəki reaktorun da fəaliyyəti dayandırılmalıdır
17:20
23 Yanvar
Sahibə Qafarova: Azərbaycan öz parlaq mədəniyyəti, mənəvi dəyərləri ilə bəşəriyyətin mədəni irsinə böyük töfhələr verib
17:16
23 Yanvar
Sədaqət Vəliyeva: Böyük enerji şirkətlərinin Azərbaycana sərmayə yatırması ölkəmizdəki siyasi sabitlik və təhlükəsizlik amili ilə bağlıdır
17:14
23 Yanvar
Eldəniz Səlimov: Ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti uğurla həyata keçirilir
17:12
23 Yanvar
Qoşqar Təhməzli: Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar ərzaq və qida təhlükəsizliyi sektorundan da yan keçməyib
17:09
23 Yanvar
Sona Əliyeva: 2019-cu ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edilməsi milli-mənəvi sərvətimizə verilən dəyərin, hörmət və ehtiramın yüksək göstəricisidir
17:07
23 Yanvar
Məmməd Musayev: ASK ölkəyə xarici investorların cəlbi üçün danışıqlar aparır
16:57
23 Yanvar
Ölkəmizin mədəniyyəti və turizm imkanları Küveytdə təqdim olunub
16:50
23 Yanvar
Ukrayna və Belarus mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Forumunda iştirakına geniş yer ayırıb
16:43
23 Yanvar
Milli Məclisin deputatı Avropada Azərbaycan əleyhinə dezinformasiya yayan siyasətçiləri və KİV-ləri tənqid edib
16:38
23 Yanvar
Politoloq: Ermənistan imitasiyadan əl çəkməli, danışıqları sürətləndirməli və bunlar nəticəyə yönəlik olmalıdır
16:32
23 Yanvar
Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycana beynəlxalq səviyyədə verilən dəyər uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsidir
16:02
23 Yanvar
Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin yaz sessiyasında ilk iclası keçirilib
16:01
23 Yanvar
Rafael Hüseynov: Azərbaycana qarşı sosial şəbəkələr vasitəsilə informasiya təcavüzü aparılır
15:54
23 Yanvar
Bakı Ali Neft Məktəbi “Huawei” şirkətilə əməkdaşlığa başladı
15:52
23 Yanvar
Məlahət İbrahimqızı: Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
15:13
23 Yanvar
Səməd Seyidov: Ölkələrlə qarşıdurma deyil, dialoq yaratmaq lazımdır
15:11
23 Yanvar
Bakıda “Mediada gender bərabərliyi” mövzusunda təlimlər başlayıb
15:09
23 Yanvar
Qabil Mehdiyev: Azərbaycan KİV-ləri II Avropa Oyunlarına hazırlığı diqqətlə izləyirlər
14:44
23 Yanvar
Səhiyyə naziri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib
14:38
23 Yanvar
Georgi Logvinski: AŞPA-nın bir çox üzvləri Azərbaycanın sürətli inkişafını düzgün qiymətləndirə bilmirlər
14:36
23 Yanvar
Vergilər Nazirliyi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi anlaşma memorandumu imzalayıb
14:28
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyev “Equinor” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb
14:15
23 Yanvar
Azərbaycan sülhməramlılarının bir qrupu Əfqanıstana yola salınıb
14:13
23 Yanvar
İdris İsayev: Ötən il peşə sahəsində 20 yeni ixtisas peşə təsnifatına daxil edilib
13:00
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyevin “Suez Group”un beynəlxalq inkişaf üzrə icraçı vitse-prezidenti ilə görüşü
12:57
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyevin “VTB-Bank”ın prezidenti ilə görüşü olub
12:56
23 Yanvar
Naxçıvanda ailə təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib
12:54
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyev “Lazard Freres” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb
12:51
23 Yanvar
Uşaq ədəbiyyatının müxtəlif problemləri və onların həlli yolları müzakirə edilib
12:48
23 Yanvar
Akademik: Tədqiqatçıların elmi mühitdə sosiallaşması vacib məsələdir
12:35
23 Yanvar
Deputat: Prezident İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Forumunda iştirakı xarici investorların Azərbaycana marağını daha da artırır
12:31
23 Yanvar
Azərbaycanın sərbəst konvertasiya olunan valyuta ehtiyatları xarici borcdan 4-5 dəfə çoxdur
12:10
23 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “The Boston Consulting Group” şirkətinin prezidenti ilə görüşü olub
11:58
23 Yanvar
Azərbaycandakı mövcud infrastruktur investorlar, biznes dairələri üçün böyük potensial və vətəndaşlar üçün rahatlıq yaradacaq
11:56
23 Yanvar
AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi hesabat verib
11:27
23 Yanvar
Ankarada TÜRKPA-nın ətraf mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının toplantısı keçirilir
11:20
23 Yanvar
Bakıda “Gənclərin məşğulluğu: işəgötürənlərin baxışı, çağırışlar və prespektivlər” mövzusunda konfrans işə başlayıb
11:03
23 Yanvar
Son 15 ildə Azərbaycan 250 milyard dollar sərmayə cəlb edib
11:02
23 Yanvar
İlham Əliyev: Prezident kimi mənim üçün ən vacibi xalqın gündəlik həyatı, iqtisadiyyatımız, sənayemiz, sosial problemlərimizin həllidir
10:55
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyev Davosda “Procter and Gamble Europe” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
10:29
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyev: Biz böyük enerji şirkətlərini Azərbaycana sərmayə yatırmaq üçün cəlb etdiyimizə görə çox böyük tərəqqiyə nail olmuşuq
10:21
23 Yanvar
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan təcrübəsi, əldə etdiyimiz nəticələr siyasətimizin doğru olduğunu nümayiş etdirir
10:14
23 Yanvar
Şahin Mustafayev: Ötən il “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi ilə 158 min ton yük daşınıb
10:04
23 Yanvar
Azərbaycanlı deputat: Azərbaycanda 100 il əvvəl qadınlara səsvermə hüququ verilib
10:02
23 Yanvar
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəsi pozmaqda davam edir
09:43
23 Yanvar
Sadə ermənilər Paşinyandan üz döndərir
09:42
23 Yanvar
Əli Kərimli və qondarma “Milli şura” üzvləri Ümumxalq hüzn günündə də təxribat törədiblər
21:37
22 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin CGTN televiziyasına müsahibəsi
21:17
22 Yanvar
Avropa Şurasının baş katibi təxribatçı deputatları Azərbaycanla bağlı məsələləri qəsdən siyasiləşdirməməyə çağırıb
20:40
22 Yanvar
Prezident İlham Əliyevin “Signify” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşü olub
20:37
22 Yanvar
Prezident İlham Əliyev “Microsoft” şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşüb
19:45
22 Yanvar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və “Total” şirkətinin baş icraçı direktorunun görüşü olub
19:23
22 Yanvar
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 2018-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib
19:15
22 Yanvar
Prezident İlham Əliyev Davosda Rusiyanın “LUKoil” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
19:11
22 Yanvar
Prezident İlham Əliyev Davosda “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi: Çinin trilyon dollarlıq baxışı” adlı sessiyada iştirak edib
19:00
22 Yanvar
Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Dünya Təhsil Forumunda çıxış edib

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+6 +9
gecə+1 +4