Ana səhifə »  Siyasət »  Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır
A+   Yenilə  A-
Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır

Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit və ən uğurla inkişaf edən ölkələrdən biridir
Bu gün dünyanın mənzərəsi kifayət qədər mürəkkəbdir və bir sıra hallarda heç də xoş olmayan təhlükəli meyillərlə səciyyələnir. Uzun sürən daxili çəkişmələr üzündən sabitliyin pozulması, bütöv regionları bürüyən qanlı savaşlar, qlobal güc mərkəzlərinin özlərinin təsir dairələrini genişləndirmək cəhdləri və bu kimi digər mənfi amillər ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadi tənəzzülə gətirib çıxardıb və bunun da nəticəsində sosial sferada problemlər artıb. Acınacaqlı haldır ki, bəzi dövlətlər üçün perspektivdə zəif ümid yeri belə görünmür.
Dünyadakı belə kədərli mənzərə ilə müqayisədə Azərbaycan sabitlik və inkişaf adası kimi fərqlənir. Ölkənin maddi potensialı, insan resursları bütünlüklə quruculuğa, yeni, daha genişmiqyaslı tərəqqi mərhələsinə istiqamətlənib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində respublikamızdakı müsbət reallıqlardan məmnunluğunu ifadə edib. “Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit və ən uğurla inkişaf edən ölkələrdən biridir”, - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Aparılan islahatlar böyük səmərə verir
Hər şey müqayisələrdə daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bəs dünyadakı çətin vəziyyətlə müqayisədə Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafa nail olması hansı amillərlə şərtlənir? Sualın cavabı olaraq bildirmək istərdik ki, ölkədə davamlı inkişafın təmin olunmasında Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında aparılan məqsədyönlü siyasət əsas amil rolunda çıxış edib. Dövlət başçısı tərəfindən mövcud reallıqlar düzgün dəyərləndirilib, heç vaxt populist vədlər verilməyib. Əksinə, yeni çağırışlar nəzərə alınmaqla real hədəflər müəyyənləşdirilib və bütün resurslar qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşdırılmasına səfərbər edilib.
Deyilənlər baxımdan respublikamızda reallaşdırılan islahatlar böyük aktuallıq daşıyır. Azərbaycanda son 15 ildə müxtəlif istiqamətlər üzrə islahatlar həyata keçirilməsi davamlı səciyyə daşıyıb. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində ölkədə aparılan genişmiqyaslı islahatlara diqqət çəkərək bildirib: “Biz son 15 il ərzində iqtisadi islahatlar aparmışıq və iqtisadi məsələlərə xüsusi diqqət yetirmişik”.
Belə məqsədyönlü siyasətin nəticəsində milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlılığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bəhs olunan dövrdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi sayəsində aparılan davamlı siyasətin nəticəsidir ki, qlobal miqyasda mənfi tendensiyaların dərinləşdiyi illərdə də Azərbaycan arzuolunmaz xarici təsirləri uğurla dəf etdi və ölkə yenə də inkişafa istiqamətləndi.
Bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunan yeni iqtisadi şəraitdə isə ölkəmizdə islahatlar daha intensiv şəkildə həyata keçirilir. Qabaqcıl dünya təcrübəsinin, müasir təsərrüfatçılıq metodlarının, yeni təşəbbüslərin tətbiqinə, liberal transformasiyalara uğurlu keçidin təmin olunmasına hesablanan kompleks islahatlar postneft dövründə milli iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün münbit zəmin rolunda çıxış edərək onun qarşısında yeni perspektivlər açıb. Yeni nəsil iqtisadi islahatların əhatə dairəsinə bank-maliyyə sektorunun sağlamlaşdırılması, büdcəyə vergi daxilolmaları bazasının genişləndirilməsi, gömrük idxal-ixrac əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, bütün sahələrdə şəffaflığın təmin edilməsi kimi mühüm istiqamətlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixində imzaladığı Fərmanla təsdiqlənən milli iqtisadiyyat perspektivi və onun 11 sektoru üzrə strateji yol xəritələri yaxın, orta və uzunmüddətli dövrlərdə ölkəmizin hərtərəfli inkişafına hesablanıb.
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçivəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun üstün inkişafının təmin edilməsi hədəflənib. İxracın səmərəli təşviqi mexanizminin işə salınması, “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılması və dünyada təbliğ edilməsi bu baxımdan xüsusi aktuallıq daşıyır. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanına əsasən, 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə müəyyənləşdirilmiş qaydalar çərçivəsində ixrac təşviqinin ödənilməsi nəzərdə tutulub. Tətbiqinə başlanıldığı qısa müddətdə sahibkarlarda təşviq mexanizminə böyük maraq yaranıb.
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçivəsində həmçinin daxili istehsalın dəstəklənməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. İndiyədək qeyri-neft sektorunda istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə özünütəminetmə səviyyəsi və yerli istehsal potensialı yüksək olan 80-dən çox məhsul üzrə idxala ikiillik spesifik rüsumlar tətbiq edilib.
Aparılan islahatlar çərçivəsində dövlət həmçinin investisiyaların təşviqinin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsinə böyük siyasi iradə nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Fərmana əsasən “İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası” təsdiqlənib. Qaydalarda ölkənin investisiya cəlbediciliyinə nail olmaq üçün böyük güzəştlər nəzərdə tutulub. Dövlət başçısının 2016-cı il 20 aprel tarixdə imzaladığı “İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri”nin təsdiq edilməsi haqqında müvafiq Fərman da ölkəmizin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə xidmət edən vacib sənəddir. Dövlət başçısının 5 sentyabr 2016-cı il tarixdə imzaladığı növbəti Fərmanla isə “İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmana müəyyən dəyişikliklər edilib.
Ümumiyyətlə, respublikamızda aparılan islahatların əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Həyata keçirilən iqtisadi və institusional islahatlar Azərbaycanın inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi yaradır. Bu amilə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bizim islahatlarımız böyük səmərə verir.
Son 15 ildə Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında yer alıb. Əlbəttə, bəhs olunan dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafında neft amili xüsusi yer tutur. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan ölkədir. Ancaq bununla bərabər, ölkəmizin qeyri-neft ixracı 15 il ərzində dörd dəfədən çox artıb. Respublikada sənaye istehsalının 2,6 dəfə genişlənməsi böyük uğurdur. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb, bu gün 44 milyard dollara bərabərdir. Respublikamıza 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Ölkəmizdə çox gözəl investisiya iqlimi vardır.
Faktlardan da göründüyü kimi, Azərbaycan aparılan məqsədyönlü siyasət və genişmiqyaslı islahatlar sayəsində qısa zaman kəsiyində özünün iqtisadi müstəqilliyini tam təmin edə bilib. Güclü iqtisadi dayaqlar quran və iqtisadi müstəqilliyini təmin edən respublikamızın özünə inam hissi də artıb. Öz gücünə arxalanan Azərbaycan tam müstəqil siyasət həyata keçirir, milli maraqları qətiyyətlə qoruyur və bütün dünyada ləyaqətli ölkə kimi tanınır. Bu gün heç bir başqa dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla diktat dili ilə danışa bilməz. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində Azərbaycanın özünün iqtisadi müstəqilliyini təmin etməsini qürur hissi ilə nəzərə çatdırıb: “Biz çalışırdıq ki, iqtisadi müstəqilliyə çataq və buna da nail olduq. Biz indi heç bir kreditə möhtac deyilik, özümüz kreditlər veririk. Bizim dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 20 faizini təşkil edir. Mən qarşıya vəzifə qoymuşam və biz gələcək illərdə dövlət borcumuzu daha da aşağı səviyyəyə salmalıyıq. İqtisadiyyat son 15 il ərzində 3,2 dəfə artıbdır. Bu, çox böyük göstəricidir”.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək
Azərbaycan iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi strategiyasında dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən bəhrələnərək respublikada özəl bölmənin, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına böyük diqqət göstərir. Yeni şəraitdə ölkədə aparılan islahatların böyük qismi özəl sektorda aktivliyin artmasına, ölkədə biznes mühitinin optimallaşdırılmasına hesablanıb. Respublikamızda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin istehsal imkanlarının artırılması məqsədilə həyata keçirilən genişməzmunlu islahatlar sahibkarların yeni ideyalarını həyata keçirmələrinə və onların maddi imkanlarının daha da genişlənməsinə əlverişli iqtisadi mühit formalaşdırır. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 13 iyul tarixdə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” müvafiq Sərəncamı əsasında ölkəmizdə özəl bölmənin dəstəklənməsi məqsədilə kompleks tədbirlər intensiv şəkildə davam etdirilib. Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2021-ci ilədək uzadılıb, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı 59-dan 37-yə endirilib, lisenziyalar müddətsiz müəyyən edilib, dövlət rüsumunun məbləği Bakıda 2 dəfə, regionlarda isə 4 dəfə azaldılıb, lisenziyaların İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsinə başlanılıb.
Ölkəmizdə dövlət tərəfindən davamlı olaraq həyata keçirilən maddi dəstək tədbirləri sahibkarlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Respublikamızda hər il sahibkarlıq subyektlərinin ayrı-ayrı layihələrinin dəstəklənməsinə təxminən 200 milyon manat həcmində güzəştli kreditlər ayrılır. Əlamətdar haldır ki, artıq sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan kreditlər dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına deyil, qaytarılan kreditlər hesabına formalaşır.
Yeni şəraitdə respublikamızda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin istehsal imkanlarının artırılması məqsədilə həyata keçirilən genişməzmunlu islahatlar özəl sektorun investisiya cəlbediciliyinin artmasına müsbət təsir göstərib. Dövlət dəstəyindən bəhrələnən sahibkarlar həm aqrar, həm də sənaye sektorlarında yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər. İndiyədək regionlarda sahibkarların iştirakı ilə çoxlu sayda iri fermer təsərrüfatları yaradılıb. Özəl bölmə təmsilçiləri həmçinin regionlarda aqroparkların yaradılmasına investisiyalar yönəldirlər.
Sənaye sektorunda sahibkarların iştirakı ilə reallaşdırılan layihələr də kifayət qədər böyük investisiya tutumuna malikdir. Bu sırada Bakıda, Sumqayıtda, Mingəçevirdə və digər bölgələrdə yaradılan sənaye parklarını xüsusi qeyd etmək mümkündür. Prezident İlham Əliyev belə bir məqamı xüsusi olaraq vurğulayıb ki, sahibkarlıq subyektlərinin investisiya qoyuluşunu artırmaları sayəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilib: “Sahibkarlığın inkişafı sürətlə getmişdir. Bu illər ərzində sahibkarlara 2 milyard manatdan çox güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Bu kreditlər hesabına və sahibkarların öz vəsaiti hesabına yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə yeni müəssisə yaradılmışdır və qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilmişdir”.
Əlbəttə, respublikamızda özəl sektorun imkanları daha genişdir. Milli sahibkarlar ordusunun investisiya imkanlarından daha səmərəli şəkildə bəhrələnməklə respublika miqyasında, ələlxüsus da regionlarda iqtisadi aktivliyi daha da artırmaq, məşğulluğu daha geniş miqyasda təmin etmək mümkündür. Buna görə də ölkəmizdə özəl bölmənin dəstəklənməsi siyasəti bundan sonra da davam etdiriləcək. “Gələcək illərdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əlavə addımlar atılacaq, iqtisadi islahatlar dərinləşəcək”, - deyə Azərbaycanın dövlət başçısı vurğulayıb.
Azərbaycanın intellektual məhsulun ixracatçısına çevrilməsi qürurverici haldır
Azərbaycanda son 15 ildə reallaşdırılan islahatlar yalnız iqtisadi sferanı əhatə etməyib. Ölkədə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında aparılan istitusional islahatların miqyası da kifayət qədər genişdir. Bu istiqamətdə aparılan islahatlar belə bir məqsədə yönəldilib ki, ölkədə idarəetmədə çeviklik artırılsın və vətəndaş məmnunluğu təmin edilsin. Bu baxımdan dünyada Azərbaycan brendi kimi tanınan “ASAN xidmət”in əhatə dairəsinin genişləndirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir vaxtlar ayrı-ayrı qurumların vətəndaşlara göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsi heç də arzuedilən səviyyədə deyildi. Süründürməçilik, get-gəllər, əlavə tələblər vətəndaşlarda haqlı narazılıq yaradırdı. “ASAN xidmət”ın fəaliyyətə başlaması ilə bu kimi neqativ hallar, necə deyərlər, tarixin arxivində qalıb. Prezident İlham Əliyev “ASAN xidmət”i ictimai xidmətlər sahəsində iqilabi yenilik kimi səciyyələndirərək deyib: “Bu illər ərzində Azərbaycan intellektual məhsulun ixracatçısına çevrilibdir. “ASAN xidmət” artıq başqa ölkələrdə tətbiq olunur, bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bu, ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi”.
Çox haqlı olaraq ölkəmizdə “ASAN xidmət” sosial layihə kimi səciyyələndirilir. Bu layihə vətəndaşların məmurlarla təmaslarının azaldılmasına, onlara göstərilən müxtəlif hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Artıq Bakıda və respublikanın bölgələrində 13 “ASAN xidmət” mərkəzi, həmçinin “ASAN xidmət” qatarları uğurla fəaliyyət göstərir. 2018-ci ilin sonunadək ölkə miqyasında “ASAN xidmət” mərkəzlərinin sayı 15-ə, gələn il ərzində isə 20-yə çatdırılacaq.
Diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, “ASAN xidmət” mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilərdə böyük vətəndaş məmnunluğu yaradıb. İnsanlar bu qurumun nümunəvi fəaliyyətindən razıdırlar. Qeyd edək ki, indiyədək “ASAN xidmət” mərkəzlərində 20 milyondan çox müraciət qeydə alınıb. Vətəndaşların qurumun fəaliyyətini bəyənmə əmsalı isə 100 faizə yaxındır.
Azərbaycan innovativ islahatlar aparmaqla, vətəndaşlara müxtəlif hüquqi xidmətlər göstərilməsini eyni bir məkanda cəmləşdirməklə korrupsiyaya qarşı ciddi bir zərbə vurub ki, bu da, əslində, Azərbaycan dövlətinin siyasətini və niyyətini əks etdirir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə rüşvətxorluğa qarşı mübarizə bundan sonra da davam etdiriləcək. “Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparılır, bundan sonra da aparılacaqdır. Bu istiqamətdə inzibati tədbirlər, cəza tədbirləri görüləcək və ən böyük səmərə verən sistem xarakterli tədbirlər, institusional islahatlar həyata keçiriləcəkdir. “ASAN xidmət” onların arasında xüsusi yer tutur. Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, biz tədricən bu qurumun funksiyalarını genişləndiririk”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
Ölkədə reallaşdırılan institusional islahatlardan söhbət açarkən insan kapitalının inkişafına yönələn səylərin önəmini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Son illərdə respublikamızda müasir elmi-texnoloji inkişafa böyük diqqət göstərilir. Bu sahədə nailiyyətlərin əldə olunması isə lazımi kadr potensialının hazırlanması ilə sıx bağlı olan bir məsələdir. Bu xüsusda fikirlərini ifadə edən Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz gələcəyə baxırıq və gələcək də elmi-texnoloji inkişafla bağlıdır. Məhz buna görə biz təhsilə, elmə diqqət veririk, növbəti illərdə daha da böyük diqqət göstərməliyik. Çünki hər bir dövlətin uğurlu inkişafı texnoloji təminata əsaslanır. Biz ən müasir texnologiyaları Azərbaycanda tətbiq etməliyik. Buna nail olmaq üçün bizdə hazırlıqlı kadr potensialı olmalıdır, bu istiqamətdə bundan sonrakı illərdə də işlər görüləcəkdir”.
İslahatlar sayəsində qazanılan uğurlar beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir
Respublikamızda islahatlar sayəsində qazanılan uğurlar beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycandakı prosesləri adekvat qiymətləndirərək perspektiv inkişafla bağlı müsbət proqnozlar irəli sürüblər. Dünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”na əsasən isə Azərbaycanın mövqeyi daha iki pillə yaxşılaşıb və ölkəmiz 35-ci yerdə qərarlaşıb.
Nüfuzlu Dünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycanın mövqeyi 12 indikatordan doqquz indikator üzrə yaxşılaşıb. Bunlar institutlar, infrastruktur, səhiyyə və ibtidai təhsil, ali təhsil və təlim, əmtəə bazarının səmərəliliyi, əmək bazarının səmərəliliyi, maliyyə bazarının inkişafı, biznesin mürəkkəbliyi və innovasiya indikatorlarıdır.
Beynəlxalq aləmin ən mötəbər reytinqində Azərbaycan dünya ölkələrinin hər dördündən üçünü geridə qoyaraq MDB-də liderliyini qoruyub. Hətta G20-yə daxil olan İtaliya, Rusiya, İndoneziya, Hindistan, Türkiyə, Cənubi Afrika Respublikası kimi ölkələr də iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycandan geridə qalır. Prezident İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanın 35-ci yerdə qərarlaşmasını tarixi nailiyyət kimi səciyyələndirib. “Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycanı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerə layiq görübdür. İnkişafda olan ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə biz üçüncü yerdəyik. Yəni bu göstəricilər özlüyündə hər şeyi açıq-aydın bildirir, onu göstərir ki, iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar, nailiyyətlər tarixi nailiyyətlərdir”, - deyə dövlət başçısı bildirib.
Mübariz ABDULLAYEV

 
  • Oxunub:  3690  |  
  • Tarix:  18-05-2018  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan Xəzəryanı ölkələr üçün mühüm tranzit rolu oynayır və bu rol ildən-ilə artmaqdadır

17:56
20 Avqust
İlin birinci yarısında Türkiyə Azərbaycandan 3,2 milyard kubmetrədək təbii qaz idxal edib
17:50
20 Avqust
Qurban bayramı ilə əlaqədar paytaxt və bölgələrdə təşkil olunacaq satış yarmarkalarının ünvanları
17:45
20 Avqust
Naxçıvanda yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş olub
16:59
20 Avqust
UEFA və AFFA əməkdaşlarının iştirakı ilə seminar keçirilib
16:56
20 Avqust
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalı günü ilə bağlı tədbir keçirilib
16:22
20 Avqust
Cavid Osmanov: Azərbaycan tranzit daşımaları üçün kifayət qədər əlverişli coğrafi mövqeyə və geniş imkanlara malikdir
16:02
20 Avqust
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində kollegiya iclası keçirilib
15:19
20 Avqust
Rauf Əliyev: Beynəlxalq hesabatlardakı məqamlar Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafının davamlı xarakter daşıdığını göstərir
15:16
20 Avqust
Tahir Rzayev: Son illər ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü dövlət dəstəyi göstərilir
15:03
20 Avqust
Yerli istehsalçılar və ixracatçılar assosiasiyalarının gələcək fəaliyyəti müzakirə edilib
14:43
20 Avqust
“Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası” Azərbaycan dilində...
14:20
20 Avqust
Gənclər arasında milli-dini dözümlülük, sülhsevərlik və humanizm dəyərləri təbliğ olunur
14:06
20 Avqust
Boksçularımız Serbiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar
14:03
20 Avqust
Bu il məktəbli formalarının qiymətlərində heç bir dəyişiklik edilməyib
14:02
20 Avqust
Fövqəladə hallar naziri Qəbələ şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək
12:58
20 Avqust
Rusiya səfiri Mixail Boçarnikov: Bizim məqsədimiz Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin razılığa gəlməsinə dəstək verməkdir
12:40
20 Avqust
Bakıda keçirilən “MDB Start-ap platformu” layihəsi başa çatıb
12:23
20 Avqust
Səfir: Konvensiya Xəzəryanı ölkələr arasında mehriban qonşuluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək
12:20
20 Avqust
Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələri müzakirə edilib
12:04
20 Avqust
Kənd təsərrüfatı naziri Şəmkirdə bölgə sakinləri ilə görüşəcək
11:54
20 Avqust
Prezidenti İlham Əliyev Хüsusi Dövlət Mühafizə Хidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif edib
11:38
20 Avqust
Yarım ildə 64,7 min daimi iş yeri açılıb
10:31
20 Avqust
Ali məktəblərin boş qalan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi bu gün başa çatır
10:22
20 Avqust
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 92 dəfə pozub
16:20
18 Avqust
Bu il Azərbaycan MDB ölkələrinə 600 milyon dollarlıq məhsul ixrac edib
16:12
18 Avqust
“Jewish Journal”: Nə Koçaryan, nə də Sarkisyan ədalət mühakiməsindən yaxa qurtara bilməyəcəklər
16:06
18 Avqust
Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa birinciliyində mübarizə aparacaqlar
16:03
18 Avqust
Azərbaycan cari ildə Avropa İttifaqı ölkələrinə 5,4 milyard dollarlıq məhsul ixrac edib
13:26
18 Avqust
YAP-ın Sədr müavini Əli Əhmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Ədalət və İnkişaf Partiyasının VI Qurultayında iştirak edir
11:28
18 Avqust
Elçin Quliyev: Son 15 ildə Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən 29 minə yaxın axtarışda olan şəxs saxlanılıb
11:14
18 Avqust
Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopter bölmələrinin taktiki-uçuş məşqləri keçirilib
10:44
18 Avqust
DSX-nin rəhbərliyi və şəxsi heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
09:59
18 Avqust
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 81 dəfə pozub
09:39
18 Avqust
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin yaranmasından 99 il ötür
18:03
17 Avqust
Prezident İlham Əliyev Lənkəranda yol tikintisinə 9,1 milyon manat ayırıb
17:59
17 Avqust
Bərdənin 2 kəndində içməli su infrastrukturunun yaradılması işləri görülür
17:51
17 Avqust
Taxılçılıqda keyfiyyətli toxuma olan tələbatın daxili istehsal hesabına tam ödənilməsi prioritet vəzifələrdəndir
17:29
17 Avqust
Baş Prokurorluq, DİN və DTX Gəncə hadisələri ilə bağlı birgə məlumat yayıblar
16:55
17 Avqust
Xəzərin hüquqi statusu: Aktau sammitinin tarixi və geosiyasi özəllikləri
16:48
17 Avqust
Ramin Quluzadə: Azərbaycanda startapların maliyyələşdirilməsi üçün investorlar klubu yaradılacaq
16:41
17 Avqust
SOCAR Bakıda ikinci sıxılmış təbii qaz yanacaqdoldurma məntəqəsini açıb
16:37
17 Avqust
Yeni tədris ilində orta məktəblərdə keçiriləcək ilk dərslərin mövzuları açıqlanıb
16:32
17 Avqust
XVI Yay Paralimpiya Oyunlarına hazırlıq məsələləri müzakirə edilib
16:25
17 Avqust
Elmar Məmmədyarov Malayziyanın ölkəmizdəki səfiri Dato Roslan Tan Sri Abdul Rəhmanla görüşüb
16:01
17 Avqust
Azərbaycan Xəzərlə bağlı problemlərin həllinə daim öz töhfəsini verir
15:55
17 Avqust
Səyavuş Heydərov: Əsas vəzifəmiz vətəndaşlarımızı, xüsusilə gənclərimizi yad dini ideologiyaların təsirindən qorumaqdır
15:46
17 Avqust
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri İsmayıllı rayonunda vətəndaşları qəbul edib
15:45
17 Avqust
Gənclər və idman naziri vətəndaşlarla görüşüb
15:20
17 Avqust
Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Koreya Respublikasında təlimdə iştirak edəcək
15:02
17 Avqust
Çay İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası fermerlərə dəstək üçün görüşləri davam etdirir
14:28
17 Avqust
“Qarabağ”-“Şerif” oyunun başlama saatı açıqlanıb
14:09
17 Avqust
Sərhəd Qoşunlarının yaradılması müstəqil dövlət quruculuğunun əsas tərkib hissələrindən biridir
13:58
17 Avqust
Fermer Cavanşir Paşayev: İndiyə kimi pomidor becərib ziyana düşən adam görməmişəm
13:56
17 Avqust
Polşanın “Ambasador” jurnalında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı məqalə dərc edilib
12:37
17 Avqust
DSX-nin Yevlaxdakı hərbi hissəsində gənc əsgərlər Vətənə sədaqət andı içiblər
12:27
17 Avqust
İlin əvvəlindən 7,8 milyard manatlıq qiymətli kağız buraxılışı qeydiyyata alınıb
12:24
17 Avqust
UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində bütün rəqiblər müəyyənləşib
12:22
17 Avqust
Muxtar respublika əhalisi payız-qış mövsümündə də fasiləsiz içməli su ilə təmin olunacaq
12:10
17 Avqust
Qazaxıstan Xəzər dənizinin statusu barədə Konvensiyanı tezliklə ratifikasiya edəcək
11:58
17 Avqust
Taxıl sahələrində yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün nə etməli – mütəxəssis məsləhəti
11:56
17 Avqust
“ADNSU Yay məktəbi - 2018” uğurla davam edir
11:32
17 Avqust
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə “Caspian European Club” əməkdaşlığı genişləndirir
10:49
17 Avqust
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 92 dəfə pozub
10:17
17 Avqust
Ürəkləri fəth edən səs
10:09
17 Avqust
Naftalanda qolf meydançası, tennis kortu və atçılıq meydanı yaradılacaq
18:34
16 Avqust
Nazirlər Kabinetinin Twitter səhifəsi açıldı
18:00
16 Avqust
Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi keçirilir
17:53
16 Avqust
Bu il dəmir yolu ilə 1,5 milyondan çox sərnişin daşınıb
17:21
16 Avqust
Dövlət Baytarlıq Xidməti heyvandarlıq təsərrüfatlarında dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirir
17:15
16 Avqust
Müdafiə naziri Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə aparılan təmir-tikinti işlərinin gedişini yoxlayıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA