Ana səhifə »  Qəzetin pdf formatı »  Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindəndir
A+   Yenilə  A-
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindəndir

Əhliman Tağıyev
Yeni Azərbaycan Partiyası
Yasamal rayon təşkilatının Şura
üzvü, Milli Məclisin İnsan
hüquqları komitəsinin eksperti

 

Müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu olan Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Dünyada çox az siyasətçi tapmaq olar ki, onların fəaliyyəti öz xalqının milli dövlətçilik tarixinin ayrılmaz hissəsinə çevrilsin. Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Ulu Öndər belə simalardan biri olmuşdur. XX əsrin 70-ci illərindən etibarən Onun təqribən 30 illik fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin milli dövlət quruculuğu prosesinin əsasları müəyyənləşdirilmişdir. Ulu Öndərin fəaliyyətinin, atdığı hər bir addımın siyasi-ictimai mühitə ciddi təsir etmək gücündə olduğunu hamı etiraf edir. Fitri istedadı, liderlik xüsusiyyətləri, istənilən situasiyada ən düzgün qərar qəbul etmək, başqalarını dinləmək və onların müsbət təcrübəsindən məharətlə istifadə etmək bacarığı, demokratik dəyərlərə bağlılığı məhz Ona məxsus olan və Ulu Öndəri digərlərindən fərqləndirən xüsusi keyfiyyətləri idi.
1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan tarixinə, iqtisadi inkişafa, milli-mənəvi tərəqqiyə dönüş mərhələsi başlandı. Dövrün və sistemin ictimai-siyasi, xüsusən ideoloji reallıqlarından doğan sərt məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, milli ruhun və milli özünüdərkin inkişafı ustalıqla gələcək müstəqil dövlətin zəruri bünövrəsinin yaradılmasına istiqamətləndirildi. Azərbaycanın 1970-80-ci illərdə iqtisadi sahədə əldə etdiyi büyük uğurlar - iqtisadiyyatın yeni sahələrinin yaradılması, sənaye istehsalının sürətli artımı, yüzlərlə nəhəng sənaye müəssisələrinin işə salınması, kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı özlüyündə siyasi müstəqilliyə xidmət edirdi. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev 1969-82-ci illərdə Azərbaycanda yüksək iqtisadi, elmi, intellektual, kadr, energetika, infrastruktur potensialı yaratmaqla bugünkü müstəqil dövlətçiliyin bünövrəsini yaratdı, onun yaşamasına tarixi şans verdi. Bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın milli-mənəvi inkişaf potensialını sistemləşdirərək milli maraqlarımızı müdrikliklə reallaşdıra bildi. Bu illər Azərbaycanın quruculuq tarixinə sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olmuş, iqtisadi və sosial tərəqqiyə, struktur islahatlarının xarakterinə, xalqın maddi rifahının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına görə yeni tariximizin intibah mərhələsi olmuşdur.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi postunda və sonradan Moskvada yüksək vəzifədə çalışanda Azərbaycanın qüdrətlənməsi, xalqın inamının özünə qaytarılması və dirçəldilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etdi. Həmin illərdə Azərbaycanda cəmiyyətin elə bir sahəsi yox idi ki, orada inkişaf, müasirləşmə, yerli kadrların hazırlanması prosesi getməsin. Milli ruh, böyük dövlətçilik məfkurəsi, Vətənə və xalqa bağlılıq Heydər Əliyevi total siyasi və ideoloji məhdudiyyətlər çərçivəsində belə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin zəruri əsaslarının yaradılmasına ruhlandırırdı.
Sovetlər İttifaqının o zamankı rəhbərliyinin təzyiqlərindən sonra 1987-ci ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev istefa verdikdən sonra erməni separatçıları və imperiya mərkəzi tərəfindən ortaya atılmış Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, vətəndaşlarımızın konstitusion hüquqlarına qarşı yönəldilmiş təcavüz aksiyası idi. Heydər Əliyevin Azərbaycandan ayrı salındığı dövr ölkəmizin tarixində Kremlin ağır repressiyaları, erməni təcavüzü, qanlı müharibə, torpaqlarımızın işğalı, soydaşlarımızın qətli və deportasiyası, iqtisadi, siyasi və hərbi böhranlarla müşahidə olundu. Xaos vəziyyətinə salınmış ölkədə ard-arda saysız problemlər artaraq onların həlli müşkül məsələyə çevrilirdi. Ulu Öndərin, görkəmli dövlət xadiminin xalqdan ayrı salınması Azərbaycanın ölçüyəgəlməz itkilərlə üzləşməsinə səbəb oldu.
1990-cı ilin iyulunda çətinliklə Azərbaycana qayıdan Ulu Öndər paytaxt Bakıda yaranmış gərgin durumu düzgün dəyərləndirərək Naxçıvana getməyə qərar verdi. Çox keçmədi ki, yerli əhalinin israrlı təkid və xahişlərindən sonra Heydər Əliyev muxtar respublikanın Ali Məclisinin Sədri seçildi və burada Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ən parlaq səhifələri yazıldı. Lakin o dövrkü hakimiyyət mənsubları millətin və torpaqlarımızın taleyini düşünmək, çoxsaylı və ağrılı problemlərin həllinə cəhd etmək əvəzinə Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyəti susdurmağa, bütün proseslərdən kənarda saxlamağa, hətta Onun fiziki cəhətdən məhvinə çalışırdılar.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin1991-ci il oktyabr ayının 18-də Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etməsi ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi və xalqımızın həyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin bünövrəsi qoyuldu. Bu tarixi hadisənin nəticəsində Azərbaycan xalqı öz həyatını sərbəst və müstəqil qurmaq imkanı qazandı. Ancaq müstəqilliyin ilk illərində dövlət quruculuğu prosesi çox böyük problemlər və çətinliklərlə müşayiət olunmağa başladı. Bu çətinliklərin bir qismi ölkəmizə ərazi iddiaları irəli sürən nankor qonşumuz olan Ermənistanın hərbi təcavüzə əl ataraq xarici havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində meydana çıxmışdı. Müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə ciddi maneə yaradan səbəblərdən biri də həmin dövrdə səriştəsiz və təsadüfi adamların Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmaları ilə bağlı idi. Milli mənafelər kimi dəyərləri anlamayan, dövlətçilik və idarəçilik səriştəsi olmayan həmin qüvvələr müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf etdirilməsi haqqında heç bir konkret təsəvvürə malik deyildilər.
Həmin dövrdə cəmiyyətdə hökm sürən qeyri-müəyyənlik və özbaşınalıq siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək niyyəti güdən müxtəlif təmayüllü qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyəti üçün münbit şərait yaratdı. Ölkədəki böhrandan fürsət kimi istifadə edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi siyasi hakimiyyəti ələ keçirdi. Sırf təsadüfi şəxslərin siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmaları çox keçmədən özünün ağır fəsadlarını qabarıq şəkildə göstərdi. Hakimiyyət nümayəndələri Heydər Əliyevə qarşı siyasi təqib yolunu tutdular. Daşıdıqları məsuliyyətin mahiyyətini belə anlamayan bu anarxist ünsürlər çox tez bir zamanda öz naşı əməlləri ilə ağır ictimai-siyasi, iqtisadi və hərbi problemlərin girovuna çevrildilər. Hakimiyyətdə olduqları qısa müddət ərzində nəinki heç bir problemi həll etməyən, üstəlik, əziyyətini xalqımızın uzun müddət çəkəcəyi ağır fəsadlar törədən AXC-”Müsavat” liderləri 1993-cü ilin yayı ərəfəsində tamamilə nüfuzdan düşmüş və xalqın böyük əksəriyyəti onlardan üz döndərmişdi. Onların səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində yaranmış sosial-iqtisadi böhran, getdikcə dərinləşən xaos və anarxiya ölkə ictimaiyyətini ciddi narahat etməyə başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə gəlməsi ilə bağlı getdikcə güclənən çağırışlar xalqın, cəmiyyətin sosial sifarişinə çevrildi.
Belə bir vəziyyətdə, yəni 1992-ci ilin noyabr ayının 21-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin xeyir-duası və rəhbərliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi. Xalqımızın müqəddəs arzularının, sabaha olan ümidlərinin, müstəqilliyinin və azadlığının təminatçısı kimi yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən etibarən ölkəmizin son onilliklərdə nail olduğu ən böyük uğurların carçısına çevrildi. Partiyanın təsis konfransından çox qısa müddət sonra, 15 iyun 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi əsasında Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın çağdaş tarixində yeni, şərəfli bir səhifə açıldı.
Böyük siyasət ustası Heydər Əliyevin xalqın nicatı üçün atdığı məqsədyönlü addımların real nəticələri ilk günlərdən özünü göstərməyə başladı. Ölkə parçalanmaq təhlükəsindən xilas oldu, vətəndaş müharibəsi qorxusu, anarxiya, itaətsizlik təzahürləri aradan qaldırıldı, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi, respublikada kriminogen vəziyyət nizamlandı, ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu. Bu siyasət Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin əsaslarını formalaşdırmaqla bərabər, insanların gələcəyə olan ümidlərini artırdı, müstəqil dövlətçiliyimizi möhkəmləndirdi. 1993-cü ildə daxili və xarici düşmənlərin dağıdıcı, separatçı hərəkətlərinin, 1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını alan Heydər Əliyev hakimiyyət uğrunda didişmələrə, hərc-mərcliyə, qanunsuz silahlı qruplaşmaların fəaliyyətinə son qoyaraq dövlətçiliyi sağlam təməl üzərində inkişafa istiqamətləndirdi. Sosial-iqtisadi islahatlar, cəmiyyət üçün yenilik olan bazar iqtisadiyyatına keçid, özəlləşdirmə siyasəti, hüquq islahatları, neft strategiyasının işlənib hazırlanması, qlobal və regional layihələrin reallaşdırılması, Böyük İpək Yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi Azərbaycanın hegemon supergüclərin asılılığına düşməsinə imkan verməməklə yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq birliyə inteqrasiyasını gücləndirdi, müstəqilliyimizin əbədi olmasını təmin etdi. Heydər Əliyevin gərgin əməyi və qətiyyəti sayəsində yeni, müasir Azərbaycan dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Ulu Öndər həyatının bütün mərhələlərində Öz ali məqsədlərini - mənsub olduğu xalqa və cəmiyyətə sədaqət, vicdanlı və əzmkar xidmət prinsiplərini rəhbər tutaraq dönmədən və fədakarlıqla çalışmışdır. Heydər Əliyev mənəvi keyfiyyətlərinə, möhkəm iradəsinə, idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə görə fenomenal şəxsiyyətlərdəndir. Ulu Öndərin müdrikliyi, aydın zəkası, fenomenal yaddaşı, dözüm və təmkini, diplomatiya məharəti, hədəfləri dəqiq müəyyənləşdirmək və insanlara Özünə inam hissini aşılamaq qabiliyyəti Onun böyük lider obrazını yaradan xüsusi keyfiyyətləridir. Məhz bu keyfiyyətlər Ona ən çətin anlarda siyasi iradə nümayiş etdirərək qısa müddət ərzində milli mənafelərin, dövlətçiliyin ifadəçisi kimi ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin əsaslarını formalaşdırmağa və xarici siyasətlə bağlı taleyüklü məsələlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olmağa imkan vermişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindəndir. Vətənə, xalqa xidmət Onun həyat məramı, ömür amalı olmuşdur. Bu günlərdə anadan olmasının 96-cı ildönümünü böyük təntənə ilə qeyd etdiyimiz Ulu Öndərin adı tarixdə təkrarolunmaz siyasətçi, qüdrətli dövlət başçısı, əfsanəvi şəxsiyyət kimi qalacaq, Onun parlaq xatirəsi əbədi olaraq yaddaşlarda yaşayacaqdır. Dünyada siyasətlə məşğul olan insanlar çoxdur, lakin öz xalqının və dövlətinin şəksiz lideri və öndəri titulunu qazanmaq çox az sayda şəxslərə müyəssər olmuşdur. Bu mənada O, xalqımızın milli iftixarı, güvənc yerimiz və qürur duyduğumuz ən böyük azərbaycanlımızdır.
Həyatı qədər sevdiyi xalqının gələcək taleyini daim düşünən Ulu Öndər Onun tərəfindən müəyyənləşdirilmiş mükəmməl siyasətin Özündən sonra da dönmədən və cəsarətlə həyata keçirilməsini təmin edə biləcək siyasi varisini də müəyyənləşdirdi. Tam əminliklə söyləyə bilərik ki, Ulu Öndərin memarı və qurucusu olduğu müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin və xalqının gələcək taleyi etibarlı əllərdədir. Məhz Onun müəllifi olduğu milli dövlətçilik konsepsiyası Heydər Əliyev məktəbinin ən istedadlı, ən layiqli nümayəndəsi olan Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük yaradıcılıqla inkişaf etdirilir. İlbəil dövlətimiz daha da qüdrətlənir, xəyal edilə biləcək və nankor düşmənlərin həsəd apara biləcəyi meqa layihələrin icrası ardıcıl olaraq müvəffəqiyyətlə həyata vəsiqə qazanır. Dövlətimiz tarixinin ən qüdrətli və ən möhtəşəm intibah dövrünü yaşamaqdadır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən yenilənmiş, tamamilə müasir görkəm almış, güclü və etibarlı dayaqlar üzərində bərqərar olan bir məmləkətə sahibik. Prezident İlham Əliyevin milli məfkurəyə, yüksək intellektə, praqmatizmə, reallığa əsaslanan, xalqımızın istək və arzularını, firavan gələcəyini hədəfləyən siyasi iradəsi və möhkəm əzmi nəticəsində Azərbaycan heç zaman olmadığı qədər tarixinin ən inkişaf etmiş fazasına daxil olmuş və bu uğurlu siyasətin ardı xalqımızı və dövlətimizi daha böyük zəfərlərə daşıyacaqdır.

 
  • Oxunub:  3900  |  
  • Tarix:  16-05-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür

24 Avqust 15:14
Yeni Azərbaycan Partiyasının Masallı, Cəlilabad, Yardımlı və Biləsuvar rayon ilk təşkilat sədrləri ilə zona müşavirəsi keçirilib
24 Avqust 14:18
Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
24 Avqust 13:56
Əli Əhmədov: Azərbaycan hökuməti gənclərin bu günü və gələcəyi uğrunda böyük işlər görməkdədir
24 Avqust 13:48
Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Masallı Olimpiya İdman Kompleksində gənclərlə görüş keçirilib
24 Avqust 13:18
Bakı 2022-ci ildə akrobatika gimnastikası üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək
24 Avqust 13:15
Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında estrada ulduzlarının konserti keçiriləcək
24 Avqust 13:13
Fransada G7 dövlətlərinin sammiti başlayıb
24 Avqust 13:07
Rəvan Həsənov: Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq əsas məqsədimizdir
24 Avqust 13:02
Əli Kərimli o qədər çaşıb ki, öz yalanlarına da inanmağa başlayıb
24 Avqust 12:34
Azərbaycanın hərbi orkestri ilk dəfə “Spasskaya Başnya” XII beynəlxalq hərbi musiqi festivalında təmsil olunur
24 Avqust 11:41
Mərhəmət Zirvəsini Nura Boyayan MEHRİBANlıq
24 Avqust 11:39
Vaqif Əliyev: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə çevrilmiş bir ölkədir
24 Avqust 11:34
Düşənbədə MDB ölkələri Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
24 Avqust 11:32
Şəmkirdə icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar "Sığortalı ol, sağlam yaşa!" adlı maarifləndirici tədbir keçirilib
24 Avqust 11:29
Eldəniz Səlimov: Ölkəmizdə islahatlar davamlı xarakter daşıyır
24 Avqust 11:25
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri vətəndaşlarla görüşüb
24 Avqust 09:30
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür
24 Avqust 09:20
“Türkologiya” jurnalı ABŞ-ın “EBSCO” məlumat bazasına daxil edilib
24 Avqust 09:10
Əli Kərimli bilərəkdən gəncləri aqressiv formada fəaliyyətə təhrik edir
24 Avqust 09:08
Regionlarda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı istiqamətində görülən işlər öz nəticəsini verir
23 Avqust 20:18
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb
23 Avqust 20:05
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başa çatıb
23 Avqust 20:04
Hərbi hissələrdə gənc əsgərlərə psixoloji dəstək fəaliyyətləri həyata keçirilir
23 Avqust 20:00
Putin-Makron: Rusiya ilə Aİ münasibətlərinin ziddiyyətləri azalmır
23 Avqust 19:56
Azərbaycan ilə Qayana arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
23 Avqust 19:34
YAP-ın İcra Katibliyində partiyanın Suraxanı, Sabunçu və Pirallahı rayonlarının ilk partiya təşkilatları sədrlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib
23 Avqust 17:58
Azərbaycan Prezidenti milli bayram münasibətilə ukraynalı həmkarını təbrik edib
23 Avqust 17:48
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və YAP Qadınlar Şurası xeyriyyə aksiyası keçirəcək
23 Avqust 17:39
Dövlət Komitəsində Füzuli və Cəbrayılın işğalının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib
23 Avqust 17:26
Vergilər naziri Qubada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 17:21
Səyyad Salahlı: Din xadimləri də sosial şəbəkələrdən fəal istifadə etməlidirlər
23 Avqust 17:11
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında mübarizə başlayıb
23 Avqust 17:09
Türkiyədə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan xatirə sikkəsi buraxılıb
23 Avqust 16:53
Beyləqanda “Pambıq yığımına hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
23 Avqust 16:48
Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi Baş katib Antonio Quterreşə məktub ünvanlayıb
23 Avqust 16:42
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində vətəndaşların müraciət və qəbulları canlı bağlantı ilə aparılacaq
23 Avqust 16:35
Məhəbbət Vəliyeva: Bu tədris ili üçün 7 mindən artıq vakant müəllim yeri var
23 Avqust 16:29
Azər Badamov: Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqra sahədə daha böyük nailiyyətlər qazanılacaq
23 Avqust 16:24
Tahir Mirkişili: Texnoloji dünyada onun sirlərini və şərtlərini daha yaxşı mənimsəyərək öz milli maraqlarımızı qorumalıyıq
23 Avqust 16:20
Pərvin Kərimzadə: Mehriban xanım Əliyevanın çoxistiqamətli fəaliyyətinin əsasında xalq sevgisi dayanır
23 Avqust 16:17
Fransanın Azərbaycanda yeni səfiri təyin olunub
23 Avqust 16:11
Ramin Quluzadə Tovuzda, birinci müavini Ağstafada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 16:07
Sabah Fransada G7 sammiti başlayacaq
23 Avqust 15:47
Srisuda Vanapinyosak: Azərbaycan ilə Tailand arasında birbaşa aviareysin açılması hər iki ölkəyə turist axınını artıracaq
23 Avqust 15:42
Qusarın fındıq bağlarından 4 min tona yaxın məhsul toplanacaq
23 Avqust 15:13
Mehriban xanım Əliyeva müasir Azərbaycan qadın hərəkatının lideri kimi dövlətimizin tərəqqisi naminə geniş fəaliyyət göstərir
23 Avqust 14:54
Qarabağ müharibəsi veteranları “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasında olublar
23 Avqust 14:42
Azərbaycanın xarici dövlət borcu açıqlanıb
23 Avqust 14:19
Kənd Təsərrüfatı naziri Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 14:15
İlin sonunadək Şəkidə 13 subartezian quyusu istismara veriləcək
23 Avqust 14:10
Bu il 750-dək məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub
23 Avqust 14:01
Vüqar Rəhimzadə: Bu gün Azərbaycan dövləti və xalqı əleyhinə satqınlardan ibarət “virtual terrorçular” fəaliyyət göstərir
23 Avqust 12:57
KOB-lar “Kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşdirmə” mövzusunda maarifləndirilib
23 Avqust 12:54
Hava hücumundan müdafiə vasitələri döyüş atışları icra edib
23 Avqust 12:52
Naxçıvanda Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasının beş illiyi qeyd olunub
23 Avqust 12:43
Səidə Əhmədova: Müəllimlər işə qəbul olunarkən onların psixoloji hazırlıq səviyyəsi nəzərə alınmalıdır
23 Avqust 12:37
Gənclər və İdman naziri Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 12:09
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Çeçenistanda səfərdədir
23 Avqust 12:03
Şərurda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ikigünlük təlim başa çatıb
23 Avqust 12:01
UNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil olan müsəlman qəbiristanlığı
23 Avqust 11:42
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci ildönümü qeyd olunub
23 Avqust 11:36
Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və Sivilizasiyalarası Əməkdaşlıq Mərkəzi bəyanat yayıb
23 Avqust 11:31
Azərbaycanda istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin artırılması mövzusunda İşçi Qrupunun iclası keçirilib
23 Avqust 11:05
Jewish Journal: Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ verilməsinin 100 illiyi tamam olur
23 Avqust 10:40
Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb
23 Avqust 10:13
Bu gün Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yaranmasının 26-cı ildönümü tamam olur
23 Avqust 10:03
Füzuli rayonunun tarixi memarlıq və arxeoloji abidələri erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib
23 Avqust 10:00
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
23 Avqust 09:58
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
23 Avqust 09:49
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 26 il ötür

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA