Ana səhifə »  Sosial »  “İslam dini sülh və əmin-amanlığı tərənnüm edir”
A+   Yenilə  A-
“İslam dini sülh və əmin-amanlığı tərənnüm edir”

Müasir dünya sivilizasiyası nə qədər inkişaf etsə, bir çox böyük elmi kəşflərə imza atsa da, mənəvi dünyanın əsas lokomotivi hər zaman dini-mənəvi dəyərlər sayılıb. Dini dəyərlərlə müasirliyin vəhdəti bəşəri tərəqqinin mühüm komponentlərindən biri hesab edilir. Bu vəhdət cəmiyyətin siyasi, sosial və mədəni inkişafında, münasibətlərin formalaşmasında zəmin rolu oynayacaq qədər böyük əhəmiyyətə malikdir.
Amma təbii olaraq dini sahədə də hələlik mövcud olan müəyyən problemlərin həllinə nail olunması istiqamətində davamlı fəaliyyət nümayiş etdirilir. Ölkəmizdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, o cümlədən, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi gənclərimizin, inanclı insanların fərqli istiqamətlərə yönləndirilməsinin qarşısını almaq, yalanı, radikalizmi, fərqli maraqları təbliğ edən cərəyanlardan kənarda olmasını təmin etmək üçün bütün gücünü sərf edir. Bəs, cəmiyyət olaraq biz bu problemin aradan qaldırılması üçün nələri etməliyik?
“Yeni Azərbaycan” qəzetində keçirilən “dəyirmi masa”nın mövzusu da məhz bununla əlaqədardır. “Dəyirmi masa”mızın qonaqları millət vəkili Azər Badamov, Bakı Dövlət Universitetinin dinlər tarixi müəllimi, ilahiyyatçı Saleh Kazımov, Məşədi Dadaş məscidinin imam-camaatı, “Mənəvi Dünya” İB-in sədri Hacı Şahin Həsənli və ilahiyyatçı Elşad Miridir.

(əvvəli 15.02.2014 tarixli sayımızda)

Azər Badamov: Son 100 ildən də artıq zaman kəsiyində imperiya siyasəti birmənalı şəkildə Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini əlindən almağa çalışırdı. Hətta ali və orta məktəblərdə elmi ateizm təbliğ olunurdu. Amma nə qədər çalışsalar da buna nail ola blimədilər. Çünki milli-mənəvi dəyərlərə sevgi yüzillərlə, əsrlərlə formalaşıb. Bu, milli-mənəvi dəyərlər, İslami dəyərlər xalqımız tərəfindən çar imperiyası dövründə də, Sovet İttifaqı dövründə də qorundu, saxlanıldı. Müstəqillik əldə ediləndən sonra isə milli-mənəvi dəyərlərin, İslami dəyərlərin daha da geniş şəkildə təbliğ olunmasına münbit şərait yarandı. Elmi ateizm ləğv olundu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə məscidlər bərpa olundu, dini tolerantlığın təminatı qanuni şəkildə təsbit edildi. Bu gün isə əsası Ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulan siyasi kurs möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Amma xarici qüvvələrin səyi nəticəsində ölkəmizdə yaradılmasına çalışılan bir sıra problemlər var ki, onun həllinə nail olunması üçün cəmiyyətimiz müəyyən addımlar atmalıdır. Məsələn, mən istərdim ki, təhsil müəssisələrində İslam dini ilə bağlı dərs keçilsin, elmi maarifləndirmə aparılsın. Bu dərslər sayəsində də gənclərimizdə, şagirdlərimizdə əsl İslam, əsl İslami dəyərlər, İslam əxlaqı haqda fikirlər formalaşacaq. Digər tərəfdən, vurğulandı ki, nə üçün müsəlmanları terrorçu adlandırırlar. Əlbəttə ki, müsəlman dünyasının adına bu “etiketi” zorla yapışdırıblar. Çünki baxsaq dünyanın ən zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik torpaqları müsəlmanların yaşadıqları coğrafi ərazilərdir. Müsəlmanları terrorçu adlandıran xarici qüvvələrin gözü, tamahı isə müsəlmanların həmin sərvətlərindədir.
Saleh Kazımov: Hörmətli millət vəkilimizlə razıyam. Mən Bakı Dövlət Universitetində uzun müddətdir ki, dinlər tarixi fənnini tədris edirəm. Magistratura bölümündə isə “Qurani-Kərim tarixi mənbə kimi” adlı fənn keçilir. Həmin fənlərin tədrisi gənclərimizdə olduqca böyük maraq doğurur, yüksək müsbət enerji formalaşdırır. “Qurani-Kərim”in əsas mövzuları olan humanizm, insana və digər canlılara, Allaha sevgi və şəfqətlə yanaşma prinsipləri önə çıxarılaraq öyrədilir. Bu isə insanlara bir daha təlqin edir ki, “Qurani-Kərim” heç də ölülər üçün olan kitab deyil. Əksinə, insanlarımıza hər an gərək olan bir dəyərdir. Çünki “Qurani-Kərim” hər an dəstəyini hiss edə biləcəyin bir dayaqdır. Amma təəssüf ki, bu tədris Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi ilə məhdudlaşır. Yəni, bu fənnin digər fakültələrdə də tədrisinə ehtiyac var. Hətta başqa universitetlərdə, özəl təhsil müəssisələrində bu və ya buna bənzər fənlər tədris olunsa gənclərimiz əsl İslami dəyərlərlə yaxından tanış olmaq imkanı qazanarlar.
- Son günlərdə Azərbaycandan Suriyaya döyüşməyə gedənlərlə bağlı müəyyən müzakirələr oldu və ölkə parlamenti də bu mövzuya münasibət bildirdi. Bu məsələnin bir də dini tərəfi müzakirə predmetinə çevrilib. İstərdik bu məsələyə münasibət bildirəsiniz.
Hacı Şahin Həsənli: Bu gün gənclər arasında dini dəyərlərə maraq günü-gündən artır. Bunu məscidə gələn insanların sayına da baxdıqda görmək mümkündür. Mən də o fikirdəyəm ki, dini dəyərlərin təbliğinə geniş yer ayırmalıyıq. Bu gün həmin şərait mövcuddur. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma təhsil ocaqlarında və ya başqa yerlərdə şagirdlər dini dəyərlərin təbliğini ziyalının dilindən eşitməlidirlər. Ziyalılarımız dini dəyərlərimizə sahib çıxmalıdır. İstər orta məktəblərdə, istərsə də kütləvi informasiya vasitələrində əsrlərlə qoruyub saxladığımız dini dəyərlərimiz Azərbaycanın dövlət maraqları nəzərə alınaraq təbliğ olunmalı, müasir dildə insanlarımıza aşılanmalıdır. Bunun üçün isə istər BDU-nun İlahiyyat fakültəsində, istər İslam Universitetində mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Kadr potensialı olmadan bu məsələlər öz həllini tapmayacaq. Hər bir halda mən məsələlərin həllini maarifləndirmədə görürəm. Biz bayaq “Qurani-Kərim”dən kontekstdən çıxarılan ayələr məsələsinə toxunmuşduq. Məsələn, belə bir ayə var ki, orada deyilir öldürün, döyüşün. Bu ayələr kontekstdən çıxarıldıqda hansısa zorakılığa təşviq edən ayələr hesab edilə bilər. Amma “Qurani-Kərim”də sizinlə döyüşənlərlə döyüşün məntiqi ortaya qoyulur. Əgər bizim torpaqlarımız təcavüzə məruz qalıbsa, ilahi dəyərlərə təcavüz edilirsə, xalq öz torpağını, hüquqlarını, dəyərlərini qorumalıdır. Bu uğurda öldürülən insanlar isə şəhid hesab edilə bilər. Amma kimlərsə bundan sui-istifadə edib, bu ayələri qabardaraq Azərbaycan gənclərini Suriyaya, başqa ölkələrə yollayır, bu müharibəni “müqəddəs savaş” adlandırır. Gənclərin bu cür qruplaşmalara qoşulmasının qarşısı alınmalıdır.
Saleh Kazımov: Mən də razıyam ki, düzgün dini dəyərlərin təbliği orta məktəbdən başlamalıdır. Fikrimcə, müasir dövrümüzdə bu tədris fənninin, hətta ibtidai siniflərdən keçilməsinə ehtiyac var. Həmin fənni tədris edən mütəxəssislər də birmənalı şəkildə dövlətinə, millətinə və dininə bağlı şəxslər olmalıdırlar. BDU-nun İlahiyyət fakültəsindən ildə 30-40 nəfər məzun olur. Say etibarı ilə bunlar tam olaraq yaranan tələbatı ödəməsə də, problemin həlli yönündə dönüş etməyə imkan verir. Bu məzunlar, o cümlədən İslam Universitetindən məzun olan insanlar dinimizi Azərbycanın dövlət maraqları nöqteyi-nəzərdə təbliğ etməlidir. Məsələn, gedib Mədinədə, Şamda və ya başqa ölkədə təhsil alan şəxslər üzərlərində müəyyən qədər də olsa həmin ölkənin təsirlərini daşıyacaqlar.
- Bəs, qeyd edilən radikal qruplaşmalar insanları nə ilə özlərinə cəlb edirlər? Yəni, onların “cənnət vədi”nə inanaraq həmin “müqəddəs savaşa” gedənlər tapılırmı? Bunun qarşısını almaq üçün cəmiyyətimiz hansı addımları atmalıdır?
Elşad Miri: İlk olaraq qeyd edim ki, İslamda müqəddəslik Allaha məxsusdur. Səlib yürüşləri zamanı “müqəddəs savaş” terminindən istifadə edilib. O vaxt onlar Qüdsə gedərək guya Tanrının oğlunu qorumaq məqsədi ilə apardıqları savaşı müqəddəs savaş adlandırırdılar ki, bu da, insanların kütlə psixologiyasından din adı altında bir araya yığmaq məqsədi daşıyırdı. O ki qaldı “cihad” məsələsinə, bu tamam fərqli bir kontekstdir. “Qurani-Kərim”də Allah buyurur ki, “Quranlı cihad elə”. Yəni, bu o deməkdir ki, “Qurani-Kərim”lə maarifləndirmə apar. “Qurani-Kərim”in ilk sözü “oxu”dur. Oxumaq demək bütün kainatı oxumağı bacarmaqdır. Həqiqətən biz orta məktəb şagirdlərinə dini elmləri öyrətsək, onlara dünyəvi elmlərlə “Qurani-Kərim”in bağlılığını izah edə bilsək və bunun öyrənilməsinin onlara savab qazandırdığını anlatsaq, çox şeyə nail ola bilərik. Bütün bunları öyrənən gənclərimiz isə görəcək ki, “Qurani-Kərim” heç də VII əsrdən qalmış sadəcə bir kitab deyil, eyni zamanda, bizim müasirimizdir.
- Səsləndirilən fikirlərdən ümumi qənaət belə oldu ki, problemlərin həllində əsas və ilkin şərt maarifləndirmədir. Bununla yanaşı, yas mərasimlərində “Qurani-Kərim”in Azərbaycan dilində oxunması ilə bağlı təkliflər səsləndirilir. Sizlərin bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Azər Badamov: Təbii ki, “Qurani-Kərim” ərəb dilində yazıldığı üçün o kitabı oxuyan və ya oxunana qulaq asan insanların böyük bir qismi mahiyyətini dərk edə bilmir. Əgər yas mərasimlərində və ya ümumilikdə “Qurani-Kərim”in Azərbaycan dilində oxunuşu təmin olunarsa, bu böyük bir addım sayıla bilər. Çünki insanlarımız bu kitabda əks olunan yüksək əxlaqi, yaşam tərzini özündə əks etdirən fikirlərlə yaxından tanış olar. Bu da cəmiyyətimizdə mənəvi baxımdan yüksək inkişafa yol açar, dini maarifləndirmənin, əsl İslamın təbliğinə yaxından köməklik etmiş olar.
Hacı Şahin Həsənli: Biz də “Qurani-Kərim”in Azərbaycan dilində səsləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Din xadimləri məclislərdə “Qurani-Kərim”in ayələrinin öz dilimizdə təfsir etsinlər. İlahiyyatçılarımızın biliklərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılır. Bu yaxınlarda Dini Qurumlarla iş Üzrə Dövlət Komitəsində bu məsələyə həsr edilmiş treninqlər keçirildi, mən də orada iştirak etdim. Belə tədbirlər çox faydalıdır və düşünürəm ki, dövlət komitəsi tərəfindən bu kimi addımlar davamlı xarakter almalıdır. Burada həm milli maraqlarımıza zidd olan cərəyanlara qarşı hansı mövqedən çıxış etmək, din-dövlət münasibətləri ilə bağlı faydalı fikirlər səsləndirilir.
Saleh Kazımov: Bir müddət öncə bölgələrdə toplantılar keçirildi. Oraya ilahiyyat sahəsində kifayət qədər tanınmış insanlar dəvət olunmuşdular. Bu gün “Qurani-Kərim”in ərəb dilində oxunmasına can atılması bir sıra din xadimlərinin biliyinin geniş olmamasından irəli gəlir. Məsələn, kiçik surələri əzbərləyirlər və ondan başqa deyəcək bir sözləri olmur. Əlbəttə ki, din xadimləri surələri ərəb dilində oxusunlar, amma öz dilimizdə onun şərhini insanlarımıza izah etsinlər.
Elşad Miri: Biz bu istiqamətdə bir layihəyə başlamışıq. Artıq onlayn şəkildə kitab hazırlanır. Bu kitablar internet vasitəsilə bütün sistemlər üçün işlənəcək. Həmin kitabda, hətta tərcümə olunan surələrdə adları çəkilənlər haqqında da məlumatlar yer alacaq. Yəni, bu layihə olduqca geniş bir izahı özündə birləşdirəcək. “Qurani-Kərim”in ərəb dilində gəlməsi ərəb dilinin müqəddəsliyi ilə bağlı deyil. Hər bir peyğəmbər öz tayfasının dilində danışıb. Mən də bildirirəm ki, “Qurani-Kərim”in tərcümələri var, indiki mərhələdə izahlı şəkildə bu insanlara çatdırılmalıdır.
Pərviz SADAYOĞLU

 
  • Oxunub:  23340  |  
  • Tarix:  19-02-2014  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir

25 Yanvar 19:52
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun rektoru ADA Universitetində mühazirə oxuyub
25 Yanvar 19:45
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri “Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransının iştirakçıları ilə görüşüb
25 Yanvar 17:32
Saatlıda “Pambıqçılıq 2020: qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
25 Yanvar 17:27
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunda Azərbaycanın yeni hökumətinin prioritetlərini açıqlayıb
25 Yanvar 17:17
Əli Əhmədov: Beynəlxalq İqtisadi Forum gündən günə inkişaf edən Azərbaycanın və onun iqtisadiyyatının dünyaya açılması üçün gözəl bir imkandır
25 Yanvar 17:11
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdə rayonunda şəhid ailələrini ziyarət edib
25 Yanvar 16:37
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
25 Yanvar 16:31
İnanıram ki, seçicilər gələcəyin partiyası olan YAP-ın namizədlərinə səs verəcəklər
25 Yanvar 16:28
Deputatlığa namizəd Elnur Rəhimovun seçicilərlə növbəti görüşü keçirilib
25 Yanvar 16:24
Prezident İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının General-Qubernatorunu təbrik edib
25 Yanvar 16:22
"Seçkilərin yüksək səviyyədə keçirilməsində məntəqə seçki komissiyaları böyük məsuliyyət daşıyırlar"
25 Yanvar 16:17
Yevlax gəncləri “Könüllü qonaq” təşəbbüsünə qoşulublar
25 Yanvar 16:15
Deputatlığa namizəd Səməd Seyidov Qazax rayonunda seçicilərlə görüşlər keçirib
25 Yanvar 16:03
Ermənistan işğal olunmuş ərazilərimizdəki abidələri “bərpa” etmək adı altında erməniləşdirmə siyasəti aparır - BƏYANAT
25 Yanvar 15:59
Deputatlığa namizəd Aqiyə Naxçıvanlı Oğuz rayonu Bucaq kəndində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 15:54
Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki azərbaycanlı tələbələrin zəlzələ zonasından təxliyəsi haqqında tapşırıq verib
25 Yanvar 15:25
Pakistan portalı Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı məqalə yayıb
25 Yanvar 15:16
Azərbaycan deputatları AŞPA-nın qış sessiyasında iştirak edəcəklər
25 Yanvar 15:12
Bütün seçiciləri daha güclü Azərbaycan naminə partiyamızın namizədlərinə səs verməyə çağırıram
25 Yanvar 15:03
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdənin Şatırlı, İkinci Nazırlı, Kürdborakı, Hacılı, Birinci Qazaxlar kəndlərində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 14:56
Ehsan Zahidov: “Salyanda polisin qıza təcavüz etməsi barədə məlumat tamamilə əsassız və uydurmadır”
25 Yanvar 14:22
Azərbaycan Ordusunda Həzi Aslanovun 110 illiyinə həsr olunan silsilə tədbirlər keçirilib
25 Yanvar 13:25
Azərbaycan Prezidenti türkiyəli həmkarına başsağlığı verib
25 Yanvar 11:47
YAP-ın 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən namizədi Aydın Hüseynovun Ələt qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşü keçirilib
25 Yanvar 11:29
Nazirlər Kabinetində icbari sığorta sahəsində qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
25 Yanvar 11:26
Heydər Əliyev Mərkəzində “Onları Bakı və Moskva sevir” fotosərgisi açılıb
25 Yanvar 11:21
Dilarə Cəbrayılova: Azərbaycanın nüfuzlu Davos İqtisadi Forumu ilə fəal əməkdaşlığı ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açıb
25 Yanvar 11:19
Fevralın 24-dən “Gənclər Paytaxtı 2020” müsabiqəsinin onlayn səsvermə mərhələsi start götürəcək
25 Yanvar 11:17
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Dünya İqtisadi Forumunda təmsil olunub
25 Yanvar 11:15
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində ötən ilin yekunları müzakirə olunub
25 Yanvar 11:12
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Samuxda və Göygöldə nümayəndəlikləri açılıb
25 Yanvar 11:09
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə UNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılacaq
25 Yanvar 10:14
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin açıqlaması
25 Yanvar 10:08
Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir
24 Yanvar 18:11
Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məcburi köçkünləri qəbul edib
24 Yanvar 18:09
Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncədən olan 4 namizədinin gənclərlə görüşü keçirilib
24 Yanvar 17:43
Deputatlığa namizəd Kamran Bayramov Şəmkirin Mehrili və Abbaslı kəndlərində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 17:43
Türkiyəli professor: "Azərbaycanda seçici, media və dövlət arasında əlaqə düzgün qurulub"
24 Yanvar 17:40
YAP tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Niyazi Tağıyev seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 17:36
Yuli Qusman: "Parlament seçkilərindən sonra da Azərbaycanın demokratik inkişafı davam edəcək"
24 Yanvar 17:28
Mariya Zaxarova: "Parlament seçkilərinin nəticələri dost Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək"
24 Yanvar 17:26
“Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransı çərçivəsində “Mədəniyyətlərin dialoqu xalqların dialoqunun əsasıdır” mövzusunda dəyirmi masa keçirilir
24 Yanvar 17:19
Deputatlığa namizəd Ramil Həsən Ucarda seçicilərlə növbəti görüşlər keçirib
24 Yanvar 17:07
Energetika naziri Siyəzəndə, nazir müavinləri isə Qobustan və Cəlilabadda vətəndaşları qəbul ediblər
24 Yanvar 16:59
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 16:04
“YARAT”da yeni tamaşanın premyerası olacaq
24 Yanvar 15:57
Sabirabadlıların seçimi Əhliman Əmiraslanovdur
24 Yanvar 15:49
Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan “Balaca Şahzadə” növbəti dəfə repertuara salınıb
24 Yanvar 15:40
Deputatlığa namizəd Eldəniz Səlimov Xaçmazda seçicilərlə növbəti görüş keçirib
24 Yanvar 15:36
İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş “Mənəm, mən...” tamaşası yenidən səhnədə
24 Yanvar 15:34
Seçicilər ümumxalq partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcəklər
24 Yanvar 15:31
Bakı məktəblilərinin beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi uğurların sayı artmaqdadır
24 Yanvar 15:26
MSK-nın Şəkidə keçirdiyi regional seminarda seçki mübahisələrinin həllinə dair məsələlər müzakirə olunub
24 Yanvar 15:22
Gəncədə seçki mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həllinə dair regional müşavirə keçirilib
24 Yanvar 15:12
Ağdaşlılar YAP-ın namizədinə səs verəcəklər
24 Yanvar 14:51
YAP-ın namizədi Kamaləddin Qafarovun təhsil işçiləri ilə görüşü keçirilib
24 Yanvar 14:43
Deputatlığa namizəd Məşhur Məmmədov Masallı rayonu Xırmandalı kəndində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 14:35
Fikrət Sadıqov: "Cəmiyyətdə seçkilərə maraq kifayət qədər yüksəkdir"
24 Yanvar 14:29
Yeni TV-də qonaq Yeni Azərbaycan Partiyasının 21 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Məlahət İbrahimqızıdır (VİDEO)
24 Yanvar 14:20
Prezident İlham Əliyevin Davosda İsveçrənin Montrö şəhərinin meri ilə görüşü olub
24 Yanvar 14:15
Prezident İlham Əliyev Davosda “Equinor” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb
24 Yanvar 14:08
Şöhrət Barlas: "Parlament seçkilərindən yalnız müsbət gözləntilərim var”
24 Yanvar 14:04
Azərbaycanda qar ehtiyatlarının toplanmasında azalma tendensiyası müşahidə olunur
24 Yanvar 13:58
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun tribunasından Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırır
24 Yanvar 13:54
İnanıram ki, 2020-ci il fevral ayının 9-da seçicilərin əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcək
24 Yanvar 13:05
Elçin Əhmədov: Prezident İlham Əliyevin Davosdakı görüşləri Azərbaycanın yüksək beynəlxalq nüfuzunun əyani göstəricisidir
24 Yanvar 12:43
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım növbəti görüşlərini Bərdə rayonunun mədəniyyət və səhiyyə işçiləri ilə keçirib
24 Yanvar 11:46
"Yeni parlamentdə Azərbaycanın daha da inkişafına töhfə verəcək insanların yer alacağına ümid edirəm"
24 Yanvar 11:29
Stefan Şennak: "Əminəm ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri ədalət prinsipləri əsasında keçiriləcək"
24 Yanvar 11:15
Moldova MSK-sının və parlamentinin nümayəndələri Azərbaycanda seçkiləri izləyəcəklər

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA