Ana səhifə »  Sosial »  Jurnalistika onun ömrünün mənası idi
A+   Yenilə  A-
Jurnalistika onun ömrünün mənası idi

Xasay Vəzirovun 100 illiyi münasibətilə
Deyirlər ki, insanın nə istədiyini bilməsi istedadın əsas əlamətidir. Bəlkə də belədir: hər halda bunu təsdiq edən nümunələr az deyildir. Ən parlaq nümunələrdən biri isə həmvətənimiz Xasay Həsən oğlu Vəzirovun həyatıdır. Onun adı haqlı olaraq sovet dövrü Azərbaycan jurnalistikasının üç sütunu sırasında çəkilir: Nəsir İmanquliyev, İsrafil Nəzərov və o - Xasay Vəzirov. İndi artıq yaşlı nəslin nümayəndələri olan biz jurnalistlərin çoxu onu öz müəllimi hesab edir.
Tutduğu yüksək vəzifələrə baxmayaraq, bu, son dərəcə sadə, hətta bir qədər utancaq olan insanı onu tanımayanlara və ya az tanıyanlara təqdim etmək üçün əlimə yenidən qələm götürəndə (beş il əvvəl mən Xasay müəllim haqqında yazmışam) nədənsə böyük Eynşteynin haradasa oxuduğum “Xoşbəxt yaşamaq istəyirsinizsə, məqsədə bağlı olmalısınız” sözlərini xatırladım.
Bax, Xasay Vəzirovun həyatının məqsədi sözün əsl mənasında həmişə jurnalistika olmuşdur. Hərçənd jurnalistikaya aparan yol o qədər də asan olmamışdır...
Xasay Vəzirov Şuşada dünyaya göz açmışdır. 1918-ci ildə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə atası ailəsini Bakıya gətirir və əsilli-nəcabətli kökdən olmasına baxmayaraq, ailəni dolandırmaq üçün neft mədənlərində adi fəhlə işləməyə başlayır. O vaxtlar Xasayın 4 yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Vaxt yel kimi ötüb keçir. Göz açıb-yummağa macal tapmamış orta məktəbi bitirən Xasay atasının yanında işləməyə başlayır. Lakin mədəndə çox ləngimir. Mətbəədə işləmək imkanı yarananda o, bu fürsəti əldən vermir. Sən demə, çap işi onu çoxdan maraqlandırırmış. Gənc fəhlə müxtəlif qəzetlərə məqalələr yazmağa başlayır və onları məmnuniyyətlə dərc edirlər. Bu isə onu daha da ruhlandırır.
Yəqin ki, Xasay Vəzirovun həyatının elə bu dövrünü gələcək böyük jurnalistin, intellektualın, əsl peşəkarın yaradıcılıq bioqrafiyasının başlanğıcı saymaq olar.
Lakin iş elə gətirir ki, Xasay Vəzirov ötən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Sənaye İnstitutuna (indiki Neft Akademiyası) daxil olur. Bu, zamanın hökmü idi. İnstitutu mühəndis-iqtisadçı ixtisası ilə müvəffəqiyyətlə bitirən X.Vəzirov hətta müəyyən müddət kafedrada laborant işləyir, aspiranturanı bitirir. Öhdəsinə düşən vəzifələri ona xas olan məsuliyyət və vicdanla yerinə yetirir. Lakin mətbəədə işlədiyi illərdə yaranan jurnalist olmaq arzusu qəlbinin dərinliklərində böyüyür və getdikcə qol-budaq atır. Ona görə də “Neft kadrları uğrunda” adlı tələbə qəzetini redaktoru olmaq təklifinə həvəslə razılıq verir. Sevimli işi ilə məşğul olmağa başlayanda sanki qol-qanad açır, özünü sözün əsl mənasında xoşbəxt hiss edir...
Çox-çox sonralar onu jurnalistikaya aparan yoldan söz düşəndə artıq yaşa dolmuş oğluna deyirdi: “Bilirsən, oğlum, xoşbəxt olmaq üçün mütləq sənə səadət bəxş edən işi görməlisən və belə bir xoşbəxtliyin mümkünlüyünə inanmalısan”.
Xasay Vəzirov hələ Böyük Vətən müharibəsi başlayana qədər mətbuatda ən aktual mövzularda 200-dən çox məqalə dərc etdirmişdir. Fəal surətdə, ən başlıcası böyük həvəslə kitab redaktə edirdi. Hərçənd bir çoxları başqasının işinə düzəliş etməyi hədər zəhmət sayır. O, belə hesab etmirdi. Redaktorluq bacarığı ona peşəkarlar arasında hörmət qazandırdı, bu da istedadın göstəricisi idi. Təxminən elə o dövrdə Xasay müəllim tanınmış alim Heydər Hüseynovun rəhbərliyi altında hazırlanmış 4 cilddə “Rusca-azərbaycanca lüğət”in tərtibçilərindən biri olur.
Xasay Vəzirov alman faşizminə qarşı müharibəni hərbi müxbir kimi Qafqazdan Berlinədək keçmişdir. O, respublika qəzetlərinə azərbaycanlı döyüşçülər haqqında oçerklər yazırdı. O vaxtkı böyük ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar ilə birlikdə Vətənin müdafiəsinə qalxan həmvətənlərimizdən qürur hissi ilə söz açan bu oçerkləri həm redaksiyalar, həm də oxucular səbirsizliklə gözləyirdilər.
Azərbaycan xalqının da misilsiz töhfə verdiyi möhtəşəm qələbədən bir neçə il sonra Xasay Vəzirovun həyatına yetərincə böyük zaman kəsiyində respublikamızın başlıca qəzeti - “Kommunist” qəzeti daxil olur. Xasay müəllimin məhz bu mətbu orqanın redaktoru vəzifəsində həm Şəxsiyyət, həm ictimai-siyasi xadim, həm də başçılıq etdiyi nəşrdə hər sözə görə məsuliyyət daşıyan jurnalist kimi yüksək keyfiyyətləri parlaq təzahürünü tapır.
Qəzet oxumaq eyni zamanda, necə deyərlər, onun birinci şəxsi ilə tanışlıq deməkdir. Qəzetdə nə yazırlar, necə yazırlar və kim yazır - bütün bunları, birinci şəxs, yəni, özünəməxsus zövqü və maraqları olan redaktor müəyyən edir. Hətta qəzet səhifəsində görünməsə belə qəzet bir növ onun ideologiyasının, zəkasının və qəlbinin aynası olur. X.Vəzirovun başçılıq etdiyi dövrdə çıxan “Kommunist” qəzetinin bağlamalarını vərəqləyərkən, nə gizlədək, bir çox mətləblərdən sərbəst yazmağın mümkün olmadığı o çətin dövrdə qəzetin can atdığı əsas məqsədi görürsən. Redaktor X.Vəzirov insanları narahat edən məsələləri, konyunktura ilə bağlı olmayan aktual mövzuları, eyni dərəcədə məsələnin yeni tərzdə qoyuluşunu, dəqiq və dərin təhlili, özünəməxsus jurnalist araşdırmasını həmişə özünün əsas məqsədi sayırdı. İlliyinə qədər ziyalı olan, daxili mədəniyyəti ilə seçilən Xasay müəllim xalq üçün ziyalı qəzeti buraxmaq istəyirdi. Təbii ki, qəzet ziyalıların məhdud dairəsi üçün deyil, bütün xalq üçün - dövlətə xidmət edən, dövlətdən asılı olan, taleyini onunla bölüşən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Xasay Vəzirov çox nəcib və dürüst adam idi. Öz əməkdaşlarından da bunu gözləyir və tələb edirdi. Deyilənə görə, redaksiyanın çaparaq iclaslarında tez-tez bu sözləri təkrarlayırmış: “Bəli, biz oxuculara müəyyən biliklər, kiminsə yeni təcrübəsini çatdırırıq. Amma axı, qəzet öz oxucularına həm də ədalətin zəfər çalacağına ümid, həyatın ritmini pozan müəyyən hərəkətlərlə razılaşmadığını bildirmək imkanı verməlidir. Bizim onları məyus etməyə haqqımız yoxdur. Hətta bir insanın ümidlərini doğrultsaq belə, hesab edin ki, əbəs yerə yaşamırıq”.
Onun redaktorluq etdiyi qəzetin səhifələrində parlaq publisistika nümunələri ilə bərabər, sadə insanların problemləri barədə, o cümlədən insanları, o vaxtın dili ilə desək, “doğma sovet hakimiyyətindən” və ya “dünyada ən ədalətli sovet məhkəməsindən” müdafiə etmək üçün materiallar işıq üzü görürdü. O başa düşürdü ki, oxucunu yalnız dürüst və mötəbər qəzet cəlb edə bilər. Eyni zamanda, istedadlı, yaxşı ədəbi dili ilə seçilən, zövqlə tərtib edilən qəzet. Axı, bunun özü də oxucuya olan hörmətin təzahürüdür.
Qəzetin və qəzet işçilərinin fəaliyyətini səciyyələndirən bu prinsiplər Xasay Vəzirovun dövründə daha da möhkəmləndi.
İnsan mövzusu redaktoru çox narahat edirdi. O bilirdi ki, qəzet bəzilərinə sevinc bəxş edir, digərlərini isə məyus edir. Xeyirxah və səmimi olan Xasay müəllim tənqidi materiallar hazırlayan müəlliflərə öyüd-nəsihət verərək deyirdi ki, materialda tənqidə məruz qalanları təhqir etməsinlər, onları incidib, şərəf və ləyaqətlərini alçaltmasınlar. Ancaq bütün bunlar, şəksiz ki, gerçəklik, dəqiqlik və obyektivlik fonunda olmalıdır: axı, qəzeti milyonlarla insan oxuyur. Lakin nə qədər nəzakətli tərzdə səslənsə də tənqid elə tənqiddir və o vaxtlar heç kim adının qəzetdə hallanmasını istəmirdi. Napoleon əbəs yerə deməyib ki, üç qəzetdən 100 min süngüdən daha çox qorxur...
Xasay Vəzirovun redaktorluq istedadı həm də bunda idi ki, o, düşünən, ideya və təşəbbüslərinə inandığı və dəstəklədiyi insanları qəzetdə işləməyə cəlb etməyi çox gözəl bacarırdı. Bir çox peşəkar jurnalistlər məhz onun rəhbərlik etdiyi illərdə redaksiyaya gəlmiş, uzun müddət işləmiş və bəlkə kimsə hələ də işləyir. Zənnimcə, X.Vəzirovun redaktorluq fəaliyyəti dövrünə aid yazılara hakim kəsilən səmimiyyət, xeyirxahlıq və həmrəylik hissi, ilk növbədə, həmin jurnalistlərin sayəsində mümkün olmuşdur.
Məgər ictimai nikbinliyi bütün bunlar müəyyən etmirmi?!
Biz belə yanaşmanın əhəmiyyətini, əfsuslar olsun ki, çox-çox sonra, mətbuat özünün “illüziyalar dünyası” yarada bilmək kimi böyük bacarığından tamamilə imtina etdikdən sonra daha dərindən başa düşdük.
Xasay müəllim ötən əsrin 50-ci illərinin sonunda Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin - AzTAc-ın (hazırda AzərTAc) direktoru təyin olunur. O, bu məsul vəzifədə yenə də öz məsləkinə - dövlətin müəyyən etdiyi siyasi mövqeyə müvafiq materiallar buraxmaq, informasiyanın dürüstlüyünə və yüksək ədəbi səviyyəsinə nail olmaq əqidəsinə sadiq qalır. Müxbirlərdən məsuliyyət, böyük dəqiqlik və dürüstlük tələb edir.
İndiki AzərTAc-da olanlar yəqin ki, müxtəlif illərdə müxtəlif cür adlanan agentliyin bütün rəhbərlərinin divardan asılan şəkillərinin fəxri sırasında hörmətli Xasay Vəzirovun da portretini görmüş və əlbəttə, üzündəki mehriban, onu çoxlarından fərqləndirən xəfif təbəssümə diqqət yetirmişlər.
Lakin həmişə nə qədər mülayim, səbirli və başa düşən olsa da, tələbkarlığı da vardı. Qeyd edim ki, o, ilk növbədə özünə qarşı tələbkar idi. Onu tanıyanlar belə bir epizodu xatırlayırlar... Amma bu barədə bir qədər sonra...
Məlumdur ki, X.Vəzirov dövlət informasiya agentliyində iki dəfə işləmişdir: onun direktorluq fəaliyyəti 1962-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ideologiya məsələləri üzrə katibi vəzifəsinə seçilməsi ilə bağlı dayandırılmışdı. O dövrdə ittifaq miqyaslı “İzvestiya” qəzetinin Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri kimi onunla tez-tez görüşürdüm və etiraf edim ki, onun müdrik və xeyirxah məsləhətlərinə həmişə qulaq asırdım.
Xasay Vəzirov Mərkəzi Komitədən sonra düz 10 il Partiya Tarixi İnstitutuna başçılıq etdi. Sonra 15 il Azərnəşrdə işlədi. Axı, onun redaktorluq məharətində rəqibi yox idi. Doğma AzərTAc-a, təəssüf ki, artıq ömrünün sonlarına yaxın - ötən əsrin 90-cı illərində bu dəfə tərcüməçi kimi qayıtdı. Gənclərə ilk növbədə məsuliyyətli olmağı, işə ciddi yanaşmağı məmnuniyyətlə öyrədirdi. Özü də sözlə yox, şəxsi nümunəsi ilə öyrədirdi, çünki uzun danışmağı xoşlamırdı. Yadımdadır, agentlikdə (o vaxtlar mən də bu agentlikdə işləyirdim) əməkdaşlar üzlərində qocaman jurnalistə çox böyük hörmət sezilən gülümsər ifadə ilə danışırdılar ki, Xasay müəllim çox vaxt özünün bu və ya digər tərcüməsini təkrar-təkrar yoxlayır, halbuki tərcümələri qüsursuz idi. Lakin narahat təbiətli, mətbuatda gedən sözün xüsusi məsuliyyətini unutmayan Xasay müəllim əmin idi ki düzgün hərəkət edir. AzərTAc-ın indiki baş direktoru Aslan Aslanov bu yaxınlarda Xasay müəllimin oğlu ilə görüşündə belə bir epizodu yada saldı.
O vaxtlar baş direktorun müavini işləyən Aslan müəllim bir gün axşamdan xeyli keçmiş evinə gedəndə agentliyin qapısında Vəzirovla rastlaşır. “Niyə geri qayıdırsınız? Axı, növbədən sonra, deyəsən, evə getmişdiniz?”, - deyə soruşur. Xasay müəllim bir qədər pərtləşərək cavab verir: “Bəli, elədir. Amma evə çatar-çatmaz bugünkü bir tərcümə yadıma düşdü və mənə elə gəldi ki, orada qeyri-dəqiqliyə yol verilib. Material isə artıq buraxılıb və sabah qəzetdə çıxacaq. Elə ona görə qayıtmışam: yoxlamaq lazımdır”. Məncə, şərhə ehtiyac yoxdur.
Çəkdiyi zəhmətə belə münasibət, işinə belə sədaqət böyük ehtirama layiqdir. Nə demək olar, yaşlı nəslin nümayəndələri öz peşəsinə daha həssas yanaşır, jurnalist adını uca tuturdular. O dövrə xas olan məsuliyyətin cüzi hissəsi bu gün olsaydı!
Zənnimcə, bəzi redaksiyalarda jurnalist adının dəyərdən düşməsi bəzən həmin kollektivlərdə yaradıcılıq və xeyirxahlıq ab-havasının olmaması üzündən baş verir. Yadımdadır, peşəkar jurnalist, “İzvestiya” qəzetinin baş redaktoru Aleksey Acubey deyirdi ki, əgər jurnalistika sahəsində xeyirxahlıq itirsə, orada fırıldaqçılar at oynatmağa başlayır.
Xasay Vəzirov bu həqiqəti Acubeydən hələ çox-çox əvvəl başa düşən insanlardan idi. O, harada işləyirsə-işləsin, həmkarları ilə söhbətlərində onlara jurnalistikanın söykəndiyi başlıca prinsipi - çox vaxt istedad və peşəkarlıqla yanaşı addımlayan xeyirxahlığı aşılamağa çalışırdı. Onu bilavasitə tanıyan AzərTAc-ın əməkdaşları bunu yaxşı bilirlər. Xasay müəllim agentlikdə tərcüməçi işləyəndə təcrübəsini həvəslə gənclərlə bölüşür, ona müraciət edən müxbirlərə məsləhətlər verir, agentliyin yaydığı bu və ya digər materialla bağlı maraqlı müzakirələr aparırdı.
İctimai-siyasi xadim, jurnalist, publisist, tərcüməçi-redaktor Xasay Vəzirov Azərbaycan tarixinə həm də ölkəmizin mətbuatının yorulmaz tədqiqatçısı kimi daxil olmuşdur. Onun hazırladığı monoqrafiyalar, tarixi oçerklər və sənədlər toplusu milli Azərbaycan jurnalistikasının hələ 1920-ci ildən əvvəlki yoluna işıq salmışdır. Xasay müəllim qəzet-jurnal işinin praktiki aspektlərindən, çap işinin təşkilinin əsas prinsiplərindən, redaksiya-nəşriyyat fəaliyyətindən, qəzet janrlarının xüsusiyyətlərindən, redaktorun məsuliyyətindən, tərcüməçinin peşəkarlığından çox və maraqlı yazırdı. Axı, o, bütün bunları ovcunun içi kimi bilirdi, çünki özü də bu yollardan keçmişdi...
Xasay Vəzirovun həyat devizini qısaca ifadə etsək, belə səslənər: “O, heç vaxt soruşmazdı ki, Vətən mənim üçün nə edib. Hesab edirdi ki, sən özün soruşmalısan: “Vətən, sənin üçün nə edə bilərəm?”.
Xasay Vəzirovun xidmətləri diqqətdən kənarda qalmırdı: onu ordenlərlə təltif edir, fəxri adlar verir, ali hakimiyyət orqanlarına seçirdilər. Hələ həyata vəsiqə verdiyi tələbələrinin, gənc jurnalistlərin minnətdarlıq hissindən danışmıram. Onlar Xasay müəllimi təkcə gözəl müəllim kimi deyil, həm də nəcib və səmimi insan kimi xatırlayırlar.
Bəli, bütün bunlar Xasay Vəzirovun həyatında var idi və ona sevinc və məmnunluq hissi bəxş edirdi. Lakin onu tanıyanlar bilirlər ki, bu gözəl insan heç də mükafat və ad-san üçün yaşayıb-yaratmırdı. Titullar, adlar - bütün bunlar onun üçün ikinci dərəcəli idi, həyatının məqsədi deyildi.
Bunlar ona lazım idimi?! Əminəm ki, bütün böyük insanlar kimi Xasay müəllimə də öz adı bəs idi. Xasay Vəzirov isə Azərbaycan jurnalistikasında silinməz bir iz qoymuş Addır.
Elmira ƏLİYEVA
AzərTAc

 
  • Oxunub:  15120  |  
  • Tarix:  04-03-2014  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir

25 Yanvar 19:52
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun rektoru ADA Universitetində mühazirə oxuyub
25 Yanvar 19:45
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri “Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransının iştirakçıları ilə görüşüb
25 Yanvar 17:32
Saatlıda “Pambıqçılıq 2020: qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
25 Yanvar 17:27
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunda Azərbaycanın yeni hökumətinin prioritetlərini açıqlayıb
25 Yanvar 17:17
Əli Əhmədov: Beynəlxalq İqtisadi Forum gündən günə inkişaf edən Azərbaycanın və onun iqtisadiyyatının dünyaya açılması üçün gözəl bir imkandır
25 Yanvar 17:11
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdə rayonunda şəhid ailələrini ziyarət edib
25 Yanvar 16:37
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
25 Yanvar 16:31
İnanıram ki, seçicilər gələcəyin partiyası olan YAP-ın namizədlərinə səs verəcəklər
25 Yanvar 16:28
Deputatlığa namizəd Elnur Rəhimovun seçicilərlə növbəti görüşü keçirilib
25 Yanvar 16:24
Prezident İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının General-Qubernatorunu təbrik edib
25 Yanvar 16:22
"Seçkilərin yüksək səviyyədə keçirilməsində məntəqə seçki komissiyaları böyük məsuliyyət daşıyırlar"
25 Yanvar 16:17
Yevlax gəncləri “Könüllü qonaq” təşəbbüsünə qoşulublar
25 Yanvar 16:15
Deputatlığa namizəd Səməd Seyidov Qazax rayonunda seçicilərlə görüşlər keçirib
25 Yanvar 16:03
Ermənistan işğal olunmuş ərazilərimizdəki abidələri “bərpa” etmək adı altında erməniləşdirmə siyasəti aparır - BƏYANAT
25 Yanvar 15:59
Deputatlığa namizəd Aqiyə Naxçıvanlı Oğuz rayonu Bucaq kəndində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 15:54
Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki azərbaycanlı tələbələrin zəlzələ zonasından təxliyəsi haqqında tapşırıq verib
25 Yanvar 15:25
Pakistan portalı Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı məqalə yayıb
25 Yanvar 15:16
Azərbaycan deputatları AŞPA-nın qış sessiyasında iştirak edəcəklər
25 Yanvar 15:12
Bütün seçiciləri daha güclü Azərbaycan naminə partiyamızın namizədlərinə səs verməyə çağırıram
25 Yanvar 15:03
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdənin Şatırlı, İkinci Nazırlı, Kürdborakı, Hacılı, Birinci Qazaxlar kəndlərində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 14:56
Ehsan Zahidov: “Salyanda polisin qıza təcavüz etməsi barədə məlumat tamamilə əsassız və uydurmadır”
25 Yanvar 14:22
Azərbaycan Ordusunda Həzi Aslanovun 110 illiyinə həsr olunan silsilə tədbirlər keçirilib
25 Yanvar 13:25
Azərbaycan Prezidenti türkiyəli həmkarına başsağlığı verib
25 Yanvar 11:47
YAP-ın 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən namizədi Aydın Hüseynovun Ələt qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşü keçirilib
25 Yanvar 11:29
Nazirlər Kabinetində icbari sığorta sahəsində qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
25 Yanvar 11:26
Heydər Əliyev Mərkəzində “Onları Bakı və Moskva sevir” fotosərgisi açılıb
25 Yanvar 11:21
Dilarə Cəbrayılova: Azərbaycanın nüfuzlu Davos İqtisadi Forumu ilə fəal əməkdaşlığı ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açıb
25 Yanvar 11:19
Fevralın 24-dən “Gənclər Paytaxtı 2020” müsabiqəsinin onlayn səsvermə mərhələsi start götürəcək
25 Yanvar 11:17
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Dünya İqtisadi Forumunda təmsil olunub
25 Yanvar 11:15
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində ötən ilin yekunları müzakirə olunub
25 Yanvar 11:12
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Samuxda və Göygöldə nümayəndəlikləri açılıb
25 Yanvar 11:09
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə UNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılacaq
25 Yanvar 10:14
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin açıqlaması
25 Yanvar 10:08
Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir
24 Yanvar 18:11
Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məcburi köçkünləri qəbul edib
24 Yanvar 18:09
Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncədən olan 4 namizədinin gənclərlə görüşü keçirilib
24 Yanvar 17:43
Deputatlığa namizəd Kamran Bayramov Şəmkirin Mehrili və Abbaslı kəndlərində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 17:43
Türkiyəli professor: "Azərbaycanda seçici, media və dövlət arasında əlaqə düzgün qurulub"
24 Yanvar 17:40
YAP tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Niyazi Tağıyev seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 17:36
Yuli Qusman: "Parlament seçkilərindən sonra da Azərbaycanın demokratik inkişafı davam edəcək"
24 Yanvar 17:28
Mariya Zaxarova: "Parlament seçkilərinin nəticələri dost Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək"
24 Yanvar 17:26
“Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransı çərçivəsində “Mədəniyyətlərin dialoqu xalqların dialoqunun əsasıdır” mövzusunda dəyirmi masa keçirilir
24 Yanvar 17:19
Deputatlığa namizəd Ramil Həsən Ucarda seçicilərlə növbəti görüşlər keçirib
24 Yanvar 17:07
Energetika naziri Siyəzəndə, nazir müavinləri isə Qobustan və Cəlilabadda vətəndaşları qəbul ediblər
24 Yanvar 16:59
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 16:04
“YARAT”da yeni tamaşanın premyerası olacaq
24 Yanvar 15:57
Sabirabadlıların seçimi Əhliman Əmiraslanovdur
24 Yanvar 15:49
Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan “Balaca Şahzadə” növbəti dəfə repertuara salınıb
24 Yanvar 15:40
Deputatlığa namizəd Eldəniz Səlimov Xaçmazda seçicilərlə növbəti görüş keçirib
24 Yanvar 15:36
İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş “Mənəm, mən...” tamaşası yenidən səhnədə
24 Yanvar 15:34
Seçicilər ümumxalq partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcəklər
24 Yanvar 15:31
Bakı məktəblilərinin beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi uğurların sayı artmaqdadır
24 Yanvar 15:26
MSK-nın Şəkidə keçirdiyi regional seminarda seçki mübahisələrinin həllinə dair məsələlər müzakirə olunub
24 Yanvar 15:22
Gəncədə seçki mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həllinə dair regional müşavirə keçirilib
24 Yanvar 15:12
Ağdaşlılar YAP-ın namizədinə səs verəcəklər
24 Yanvar 14:51
YAP-ın namizədi Kamaləddin Qafarovun təhsil işçiləri ilə görüşü keçirilib
24 Yanvar 14:43
Deputatlığa namizəd Məşhur Məmmədov Masallı rayonu Xırmandalı kəndində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 14:35
Fikrət Sadıqov: "Cəmiyyətdə seçkilərə maraq kifayət qədər yüksəkdir"
24 Yanvar 14:29
Yeni TV-də qonaq Yeni Azərbaycan Partiyasının 21 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Məlahət İbrahimqızıdır (VİDEO)
24 Yanvar 14:20
Prezident İlham Əliyevin Davosda İsveçrənin Montrö şəhərinin meri ilə görüşü olub
24 Yanvar 14:15
Prezident İlham Əliyev Davosda “Equinor” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb
24 Yanvar 14:08
Şöhrət Barlas: "Parlament seçkilərindən yalnız müsbət gözləntilərim var”
24 Yanvar 14:04
Azərbaycanda qar ehtiyatlarının toplanmasında azalma tendensiyası müşahidə olunur
24 Yanvar 13:58
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun tribunasından Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırır
24 Yanvar 13:54
İnanıram ki, 2020-ci il fevral ayının 9-da seçicilərin əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcək
24 Yanvar 13:05
Elçin Əhmədov: Prezident İlham Əliyevin Davosdakı görüşləri Azərbaycanın yüksək beynəlxalq nüfuzunun əyani göstəricisidir
24 Yanvar 12:43
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım növbəti görüşlərini Bərdə rayonunun mədəniyyət və səhiyyə işçiləri ilə keçirib
24 Yanvar 11:46
"Yeni parlamentdə Azərbaycanın daha da inkişafına töhfə verəcək insanların yer alacağına ümid edirəm"
24 Yanvar 11:29
Stefan Şennak: "Əminəm ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri ədalət prinsipləri əsasında keçiriləcək"
24 Yanvar 11:15
Moldova MSK-sının və parlamentinin nümayəndələri Azərbaycanda seçkiləri izləyəcəklər

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA