Ana səhifə »  Sosial »  Əmək müqaviləsi: gələcəyin təminatı
A+   Yenilə  A-
Əmək müqaviləsi: gələcəyin təminatı

Çox az adam tapılar ki, öz-özünə belə bir sualla müraciət etməsin: Bu gün işləyirəm, pul qazanıram, ailəmi dolandırıram. Bəs sabah, yaşın üstünə yaş gələndə, əmək qabiliyyətim məhdudlaşanda necə olacaq? Özünəməxsus qayda-qanunlara malik olan bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu sual daha aktual səslənir. Bundan başqa, heç kəs bədbəxt hadisələrdən, xəstəliklərdən sığortalanmayıb. Qəfildən əmək qabiliyyətindən məhrum olan insanların dolanışığı hansı mənbələr hesabına təmin olunmalıdır? Əlbəttə, Azərbaycanda insanların manat-manat dar gün üçün pul artırması ənənəsi də var. Ancaq həyatda, ayrı-ayrı ailələrin timsalında rastlaşdığımız faktlar təsdiqləyir ki, bu kimi tədbirlərlə gələcəyi etibarlı təmin etmək mümkün deyil. Bəs onda çıxış yolu nədədir?
Yox, ümidsizliyə qapılmağına dəyməz. Hər birimizin arzuladığı maddi cəhətdən təminatlı gələcəyi reallığa çevirmək mümkündür. Bunun üçün əmək qabiliyyətli hər kəsdən gələcəyinin qayğısına, sadəcə elə bu gündən qalması tələb olunur. “Sehrli çubuq”un şərtləri də bir o qədər mürəkkəb və əlçatmaz deyil. Çalışdığımız müəssisədə, şirkətdə, ticarət və xidmət obyektində işəgötürənlərlə bağlayacağımız əmək müqaviləsi bizi dar gün qayğılarından birdəfəlik xilas edə bilər.
Əmək müqaviləsi nədir?
Əmək müqaviləsi (kontraktı) - işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan, əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir və işəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətlərinin yaranmasının əsasını təşkil edir. Əmək müqaviləsi digər müqavilələrdən həm tənzimlədiyi münasibətlərin xarakterinə, həm əhatə dairəsinə, həm də dərin sosial mahiyyətinə görə fərqlənir. İşəgötürənlə işçi arasında bu müqavilənin imzalanmasının zəruriliyi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində, o cümlədən Əmək Məcəlləsində öz əksini tapıb.
İşəgötürənlərlə işçi arasında fərdi əmək müqavilələrinin bağlanması əlaqədar dövlət qurumları tərəfindən əmək bazarına effektiv nəzarət mexanizminin vacib bir halqasıdır. İşəgötürənlə işçi arasında imzalanan əmək müqaviləsi əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsində, burada baş verən proseslərin izlənməsində və gələcək üçün proqnozların müəyyənləşdirilməsində, qeyri-leqal məşğulluğun qarşısının alınmasında, eləcə də vergi bazasını genişləndirməklə büdcəyə vergi daxilolmalarının artmasını şərtləndirən çox vacib iqtisadi rıçaqdır.
Lakin əmək müqavilələrinin əhəmiyyətini şərtləndirən təkcə iqtisadi amillər deyil. İşəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməsinin sosial məzmunu, daşıdığı sosial yük daha genişdir. Bu müqavilə işçinin işəgötürənlə əmək münasibətlərinə girdiyi andan onun əsas müdafiə vasitəsinə çevrilir. Cəmi bir neçə məqama diqqət yetirmək kifayətdir ki, əmək müqaviləsinin dərin sosial məzmunu barədə konkret təsəvvür yaransın.
Əmək müqaviləsi bağlamadan işəgötürənlə əmək münasibətlərinə girən işçi hüquqları pozulan zaman məhkəmədə özünü müdafiə etmək imkanından məhrum qalır. Bundan başqa, əmək müqaviləsi işçinin pensiyaya çıxarkən sosial vəziyyətinə bilavasitə təsir edən gələcəyə təminat sənədidir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycanda pensiyalar sığorta sistemi ilə müəyyənləşdirilir. 2006-cı ildən etibarən əmək fəaliyyəti ilə pensiyaya çıxan vətəndaşın sosial sığortası olduğu üçün, onun pensiyasının məbləği də işlədiyi müddətdə ödənilən sosial sığortaya uyğun olaraq yüksək və yaxud aşağı səviyyədə olur. Qeyd edək ki, vətəndaşın işlədiyi müddətdə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən sosial sığortanın 22 faizi işəgötürən, 3 faizi isə işçinin özü tərəfindən formalaşdırılır. Əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, deməli, işçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondundakı hesabına da sosial sığorta ödənməsi aparılmır ki, bu da həmin işçinin gələcəkdə pensiya təminatında problemlər yaradır.
Bundan başqa, işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlamayan, şifahi sövdələşmə əsasında qeyri-leqal əmək münasibətlərinə girən işçilər əmək prosesində baş verən qəzalar, bədbəxt hadisələr zamanı belə hallar üçün nəzərdə tutulan müavinətlərdən də məhrum qalırlar.
Beləliklə, əmək müqaviləsinin bağlanmaması təkcə vergilərin, sosial sığorta ödəmələrinin gizlədilməsinə gətirib çıxartmır, eyni zamanda, gələcəkdə vətəndaşın özü üçün ciddi sosial problemə çevrilir. Bu gün əmək bazarında iştirak edən hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun gələcəkdə etibarlı sosial təminatı öz əlindədir. İşçinin işəgötürənlə qeyri-leqal əmək münasibətlərindən çəkinməsi gələcəkdə onun pensiya, müavinət və digər sosial hüquqlarının tam təmin olunması deməkdir.
Bəs əmək bazarında real vəziyyət necədir?
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və hazırda dövlət başçısı İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyası sayəsində hazırda Azərbaycanın əmək bazarı yüksək inkişaf dinamikası ilə xarakterizə olunur. Neft müqavilələri çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyalar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilən Dövlət proqramlarının uğurla reallaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə əlavə tədbirlər görülməsi, sahibkarlığın təşviq edilməsi və güclü maliyyə təminatı ilə dəstəklənməsi sayəsində son 10 ildə ölkədə təxminən 1 milyon 200 min yeni iş yerləri açılıb, işsizlik 5 faizdən aşağı düşüb. Ötən ilin yekunlarına görə, respublikada cəmi 236,6 min nəfər işsiz qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, 2014-cü ilin 1-ci rübündə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 mln. 510,4 min nəfər olub. Onlardan 900,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 609,7 min nəfəri isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərib.
Lakin ardıcıl həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sayəsində əmək bazarında müşahidə edilən inkişaf dinamikası ilə müqayisədə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsinin, qeyri-leqal məşğulluğun aradan qaldırılmasının bu dinamikaya uyğun gəldiyini söyləmək mümkün deyil. Statistik məlumatlardan məlum olur ki, muzdla işləyənlərin əksəriyyəti əmək müqaviləsi imzalamadan çalışır. Özəl sektorda, xidmət sektorunda, iaşə obyektlərində, nəqliyyatda, eləcə də tikintidə əmək müqavilələrinin bağlanmaması hallarına daha tez-tez rast gəlinir. Qeyri-leqal əmək münasibətlərinə aid bir sıra xarakterik halları misal göstərmək mümkündür. Məsələn, bəzən işəgötürənlər tərəfindən vergi orqanlarına təqdim olunan bəyannamələrdə işçi sayının məqsədli şəkildə az göstərilməsi halına rast gəlinir. Bundan başqa, işəgötürənlər vergi ödəmələrindən yayınmaq, sosial ödəmələrin məbləğini azaltmaq üçün ikili mühasibatlıq aparılmasına da meyil göstərirlər. Bir çox hallarda müvafiq orqanlara təqdim olunan hesabatlarda əməkhaqları real vəziyyətdən aşağı göstərilir.
Bütün bu kimi hallar həm büdcəyə vergi ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxarır, əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirilməsinə əngəllər yaradır, eyni zamanda, işçilərin əmək və sosial hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir.
Vergi orqanları və digər əlaqədar qurumlar birgə səylərlə əmək bazarına nəzarəti artırıblar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyri-leqal məşğulluğun yaratdığı fəsadların, vətəndaşların sosial və əmək hüquqlarının pozulması hallarının aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulayaraq vergitutma bazasını genişləndirməklə büdcəyə vergi daxilolmalarının həcmini artırmağı qarşıya vəzifə kimi qoyub. Bundan başqa, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən olunan hədəflərdən biri də əmək bazarında baş verən dəyişikliklərə uyğun tədbirlərin görülməsidir.
Əlbəttə, Vergi Məcəlləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində və digər sənədlərdə işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsindən yayınan işəgötürənlər haqqında sərt cəza tədbirləri nəzərdə tutulub. Bir sıra hallarda Vergilər Nazirliyi və Əmək Müfəttişliyi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalarına müraciət olunur. Xatırladaq ki, Vergi Məcəlləsinin 58.10-cu maddəsinə görə, vergi orqanı tərəfindən əmək müqaviləsi bağlamadan işləri yerinə yetirdiyi aşkar edilən hər bir şəxs üzrə işəgötürənə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsinə əsasən Əmək Müfəttişliyi tərəfindən əmək müqaviləsini bağlamadan işəgötürənlər tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərə cəlb edilməsinə görə - vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manatadək miqdarda cərimə edilir. Bunlar kifayət qədər sərt sanksiyalardır.
Lakin Vergilər Nazirliyində əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsi üçün vergi inzibatçılığını yeganə yol hesab etmirlər. Ümumi qənaət belədir ki, yalnız vergi ödəyicilərini cərimələməklə, inzibati yollara əl atmaqla yox, daha çox səmərəli iqtisadi mexanizmlər tətbiq etməklə onları ödənişləri yerinə yetirməyə sövq etmək lazımdır.
Qeyd edək ki, son vaxtlar vergi orqanlarının digər müvafiq dövlət qurumları ilə birgə apardığı iş öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən vergi orqanları tərəfindən əmək bazarında işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, ölkədə qeyri-leqal məşğulluğun aradan qaldırılması, işəgötürənlərlə işçilər arasında əmək müqavilələrinin imzalanması istiqamətində aparılan genişmiqyaslı iş ölkə ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanıb.
Ötən il vergi orqanlarının muzdlu işlə əlaqədar əməkhaqqından tutulan gəlir vergisi üzrə vergitutma bazasının və qeyri-leqal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində həyata keçirdikləri tədbirlər uğurlu olub. Belə ki, 2013-cü ildə əmək münasibətlərinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi nəticəsində respublika miqyasında 57853 vergi ödəyicisi üzrə 200973 yeni əmək müqaviləsinin bağlanması təmin edilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, 2014-cü ildə vergi orqanlarının önəm verdiyi istiqamətlərdən biri yenə də iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsi və vergi ödənişlərinin büdcəyə ödənilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı olacaqdır.
Zahid İLHAMOĞLU
“Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinin və Azərbaycan Mətbuat Şurasının keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün”

 
  • Oxunub:  13230  |  
  • Tarix:  24-05-2014  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən tam müstəqil ölkədir

20 Aprel 18:49
Milli Məclisin deputatı Ukraynada bir sıra görüşlərdə iştirak edib
20 Aprel 18:48
Elektron Xidmətlərin Təşviqi üzrə İctimai Şuranın növbəti toplantısı keçirilib
20 Aprel 18:19
Aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil olmasının 10 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib
20 Aprel 18:15
Balaxanı Tullantıların Zərərsizləşdirilməsi Poliqonunda indiyədək 12 mindən artıq ağac əkilib
20 Aprel 18:00
“Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” gənc liderlər proqramının icrasına başlanılıb
20 Aprel 17:55
Qobustan qoruğunda “açıq qapı” günü təşkil olunub
20 Aprel 17:53
“Olimpsport” jurnalının fəaliyyətə başlamasının 10 illik yubileyi qeyd olunub
20 Aprel 17:47
Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında “Kitabın işığın olsun” adlı tədbir keçirilib
20 Aprel 17:44
Milli Məclisin deputatı sağlam qidalanma ilə bağlı regional simpoziumda iştirak edəcək
20 Aprel 17:40
Bəstəkarlıq təhsili almış ilk azərbaycanlı qadın Ədilə Hüseynzadəyə həsr edilən kitabın təqdimatı olub
20 Aprel 17:36
Brüsseldə NATO Parlament Assambleyasının 100-cü Rouz-Rout seminarı keçiriləcək
20 Aprel 17:33
Seçenov Universitetinin Bakı filialında “Açıq qapı” günü keçirilib
20 Aprel 17:30
Gömrük sistemində həyata keçirilən islahatlarla bağlı məlumat verilib
20 Aprel 16:27
Erl Litzenberqer: Amerikada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayının ildən-ilə artmasından qürur duyuruq
20 Aprel 16:19
YAP-ın təşkilatçılığı ilə Şəki şəhərində “Uğurlu sosial siyasətin yeni hədəfləri” mövzusunda regional müşavirə keçirilib
20 Aprel 15:54
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov: Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əsas qayəsini insanların rifahının yaxşılaşdırılması təşkil edir
20 Aprel 15:25
Səfir: ABŞ Azərbaycanda aparılan islahatları dəstəkləyirik
20 Aprel 15:03
Əli Əhmədov: Azərbaycanda mövcud olan sabitlik insanların həyatı üçün böyük sərvətdir
20 Aprel 14:33
Türkiyə universitetləri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın inklüziv inkişafı barədə elmi ictimaiyyəti məlumatlandırmağa geniş imkanlar yaradır
20 Aprel 14:20
Professor Akkan Suver: Elmira Axundovanın əsərləri ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarını dərindən mənimsəmək üçün əsaslı vəsaitdir
20 Aprel 14:19
Daxili işlər nazirinin birinci müavini Qubada vətəndaşların qəbulunu keçirib
20 Aprel 14:11
YAP-ın təşkilatçılığı ilə Şəkidə “Uğurlu sosial siyasətin yeni hədəfləri” mövzusunda müşavirə keçirilir
20 Aprel 14:06
Azərbaycan-Fransız Universitetinin gələcək superkompüterinin təqdimatı olub
20 Aprel 14:02
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri əsgərlərlə görüşüblər
20 Aprel 13:53
Rauf Əliyev: Qarşıda duran bütün vəzifələr müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcək
20 Aprel 13:45
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov Şəki şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
20 Aprel 13:17
Hikmət Babaoğlu: Mürəkkəb beynəlxalq və regional şərtlər daxilində ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar anti-Azərbaycan şəbəkəni ciddi narahat edir
20 Aprel 13:07
Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi publik hüquqi şəxsin strukturu təsdiqlənib
20 Aprel 13:03
YAP rayon təşkilatlarında görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
20 Aprel 12:59
Cavid Osmanov: Enerji sektorunda uğurlarımız davamlıdır
20 Aprel 12:57
Qadınlar İKT-də Beynəlxalq Gününə həsr olunan elmi-praktik konfrans təşkil ediləcək
20 Aprel 12:55
Sona Əliyeva: Azərbaycan reallığında birgəyaşayış nümunəsi dünya üçün örnəkdir
20 Aprel 12:50
Azərbaycan və Rusiya arasında pensiya təminatı sahəsində müqavilə layihəsi hazırlanır
20 Aprel 12:48
Tahir Rzayev: Bu gün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində ölkəmizdə davamlı addımlar atılır
20 Aprel 11:08
“Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Normaları” təsdiq edilib
20 Aprel 10:58
Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə ikinci “AGF Junior Trophy” beynəlxalq turniri başlayıb
20 Aprel 10:49
Elçin Əhmədov: Anti-Azərbaycan qüvvələrin ölkəmizə təzyiq göstərmək, onu öz yolundan döndərmək cəhdləri əbəsdir
20 Aprel 10:44
Hanoyda OANA İcraiyyə Komitəsinin 44-cü iclası başa çatıb
20 Aprel 10:41
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
20 Aprel 10:32
Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən tam müstəqil ölkədir
20 Aprel 10:30
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin, sosial müəssisə sakinlərinin sərgisi təşkil olunub
20 Aprel 10:28
Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri Şamaxıya səfər ediblər
20 Aprel 10:26
Masallıda “Milli aktyorluq məktəbi” mövzusunda keçirilən mühazirə maraqla qarşılanıb
20 Aprel 10:22
YAP Səbail rayon təşkilatında Könüllülər Birliyinin təqdimatı keçirilib
20 Aprel 10:21
YAP Qubadlı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin V konfransı keçirilib
20 Aprel 10:16
Anti-Azərbaycan dairələr tərəfindən ölkəmizə qarşı aparılan “qara piar” kampaniyası heç bir nəticə verməyəcək
20 Aprel 10:13
BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun keçirdiyi beynəlxalq konfransın əsərləri “Clarivate Analytics”də yerləşdirilib
20 Aprel 10:11
“France-24” kanalının saytında Naftalan nefti haqqında məqalə verilib
20 Aprel 10:10
“Nar” korporativ müştərilərinə ödənişsiz MiFi cihazını təqdim edir
20 Aprel 10:09
Azərbaycanın regionlarında əhalinin su təchizatının yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır
19 Aprel 21:36
İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Türkmənistan enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib
19 Aprel 21:33
Peşə təhsili pilləsinin bir səviyyəsindən növbəti səviyyəsinə keçid qaydası təsdiqlənib
19 Aprel 21:28
Bakı Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi təsdiq edilib
19 Aprel 21:23
Azərbaycan “Equinor” üçün mühüm ölkədir
19 Aprel 21:17
Bakıda İran Ticarət Mərkəzi açılıb
19 Aprel 21:04
Anar Bağırov: Vəkilliyə qəbulla bağlı namizədlər üçün hər cür şərait yaradılıb
19 Aprel 21:01
Gənclər Fondunun yenilənmiş veb-səhifəsinin təqdimatı olub
19 Aprel 20:55
Bakı Metropolitenində Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününə həsr olunmuş seminar keçirilib
19 Aprel 20:53
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun növbəti iclası keçirilib
19 Aprel 20:50
Bakıda “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir” mövzusunda konfrans keçirilib
19 Aprel 20:45
Vüqar Rəhimzadə: Ölkəmizin uğurlu inkişafı antiazərbaycan qüvvələrin və “5-ci kolon”un çirkin kampaniyasına tutarlı cavabdır
19 Aprel 20:40
Mərakeş qəzeti Azərbaycanın əhalisinin sayının 10 milyona çatmasından bəhs edir
19 Aprel 20:37
Elçin Mirzəbəyli: Azərbaycana qarşı olan qüvvələr ölkə Prezidentinin böyük ictimai dəstəyə malik olmasından narahatdırlar
19 Aprel 20:27
Vyetnamın Baş naziri OANA İcraiyyə Komitəsi iclasının bir qrup iştirakçısını qəbul edib
19 Aprel 20:22
Ekspert: Ölkəmizin uğurları erməni lobbisini, anti-Azərbaycan qüvvələri və daxildəki “5-ci kolon”u ciddi narahat edir
19 Aprel 18:08
Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası fiziki şəxslərin problemli kreditləri ilə bağlı açıqlama yayıb
19 Aprel 18:05
Azərbaycan Ordusunun nümayəndələri NATO-nun çoxmillətli tibb təlimində iştirak edib
19 Aprel 17:57
Paşinyan hökumətində böyük korrupsiya qalmaqalı
19 Aprel 17:48
Azərbaycan və Rusiyanın təhsil müəssisələri arasında təcrübə mübadiləsinə dair müzakirələr aparılıb
19 Aprel 17:46
Seymur Orucov: Bakı şəhərində keçirilən “Formula 1” yarışına dünyada maraq ildən ilə artır

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
HAVA HAQQINDA