Ana səhifə »  Sosial »  Əmək müqaviləsi: gələcəyin təminatı
A+   Yenilə  A-
Əmək müqaviləsi: gələcəyin təminatı

Çox az adam tapılar ki, öz-özünə belə bir sualla müraciət etməsin: Bu gün işləyirəm, pul qazanıram, ailəmi dolandırıram. Bəs sabah, yaşın üstünə yaş gələndə, əmək qabiliyyətim məhdudlaşanda necə olacaq? Özünəməxsus qayda-qanunlara malik olan bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu sual daha aktual səslənir. Bundan başqa, heç kəs bədbəxt hadisələrdən, xəstəliklərdən sığortalanmayıb. Qəfildən əmək qabiliyyətindən məhrum olan insanların dolanışığı hansı mənbələr hesabına təmin olunmalıdır? Əlbəttə, Azərbaycanda insanların manat-manat dar gün üçün pul artırması ənənəsi də var. Ancaq həyatda, ayrı-ayrı ailələrin timsalında rastlaşdığımız faktlar təsdiqləyir ki, bu kimi tədbirlərlə gələcəyi etibarlı təmin etmək mümkün deyil. Bəs onda çıxış yolu nədədir?
Yox, ümidsizliyə qapılmağına dəyməz. Hər birimizin arzuladığı maddi cəhətdən təminatlı gələcəyi reallığa çevirmək mümkündür. Bunun üçün əmək qabiliyyətli hər kəsdən gələcəyinin qayğısına, sadəcə elə bu gündən qalması tələb olunur. “Sehrli çubuq”un şərtləri də bir o qədər mürəkkəb və əlçatmaz deyil. Çalışdığımız müəssisədə, şirkətdə, ticarət və xidmət obyektində işəgötürənlərlə bağlayacağımız əmək müqaviləsi bizi dar gün qayğılarından birdəfəlik xilas edə bilər.
Əmək müqaviləsi nədir?
Əmək müqaviləsi (kontraktı) - işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan, əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir və işəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətlərinin yaranmasının əsasını təşkil edir. Əmək müqaviləsi digər müqavilələrdən həm tənzimlədiyi münasibətlərin xarakterinə, həm əhatə dairəsinə, həm də dərin sosial mahiyyətinə görə fərqlənir. İşəgötürənlə işçi arasında bu müqavilənin imzalanmasının zəruriliyi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində, o cümlədən Əmək Məcəlləsində öz əksini tapıb.
İşəgötürənlərlə işçi arasında fərdi əmək müqavilələrinin bağlanması əlaqədar dövlət qurumları tərəfindən əmək bazarına effektiv nəzarət mexanizminin vacib bir halqasıdır. İşəgötürənlə işçi arasında imzalanan əmək müqaviləsi əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsində, burada baş verən proseslərin izlənməsində və gələcək üçün proqnozların müəyyənləşdirilməsində, qeyri-leqal məşğulluğun qarşısının alınmasında, eləcə də vergi bazasını genişləndirməklə büdcəyə vergi daxilolmalarının artmasını şərtləndirən çox vacib iqtisadi rıçaqdır.
Lakin əmək müqavilələrinin əhəmiyyətini şərtləndirən təkcə iqtisadi amillər deyil. İşəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməsinin sosial məzmunu, daşıdığı sosial yük daha genişdir. Bu müqavilə işçinin işəgötürənlə əmək münasibətlərinə girdiyi andan onun əsas müdafiə vasitəsinə çevrilir. Cəmi bir neçə məqama diqqət yetirmək kifayətdir ki, əmək müqaviləsinin dərin sosial məzmunu barədə konkret təsəvvür yaransın.
Əmək müqaviləsi bağlamadan işəgötürənlə əmək münasibətlərinə girən işçi hüquqları pozulan zaman məhkəmədə özünü müdafiə etmək imkanından məhrum qalır. Bundan başqa, əmək müqaviləsi işçinin pensiyaya çıxarkən sosial vəziyyətinə bilavasitə təsir edən gələcəyə təminat sənədidir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycanda pensiyalar sığorta sistemi ilə müəyyənləşdirilir. 2006-cı ildən etibarən əmək fəaliyyəti ilə pensiyaya çıxan vətəndaşın sosial sığortası olduğu üçün, onun pensiyasının məbləği də işlədiyi müddətdə ödənilən sosial sığortaya uyğun olaraq yüksək və yaxud aşağı səviyyədə olur. Qeyd edək ki, vətəndaşın işlədiyi müddətdə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən sosial sığortanın 22 faizi işəgötürən, 3 faizi isə işçinin özü tərəfindən formalaşdırılır. Əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, deməli, işçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondundakı hesabına da sosial sığorta ödənməsi aparılmır ki, bu da həmin işçinin gələcəkdə pensiya təminatında problemlər yaradır.
Bundan başqa, işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlamayan, şifahi sövdələşmə əsasında qeyri-leqal əmək münasibətlərinə girən işçilər əmək prosesində baş verən qəzalar, bədbəxt hadisələr zamanı belə hallar üçün nəzərdə tutulan müavinətlərdən də məhrum qalırlar.
Beləliklə, əmək müqaviləsinin bağlanmaması təkcə vergilərin, sosial sığorta ödəmələrinin gizlədilməsinə gətirib çıxartmır, eyni zamanda, gələcəkdə vətəndaşın özü üçün ciddi sosial problemə çevrilir. Bu gün əmək bazarında iştirak edən hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun gələcəkdə etibarlı sosial təminatı öz əlindədir. İşçinin işəgötürənlə qeyri-leqal əmək münasibətlərindən çəkinməsi gələcəkdə onun pensiya, müavinət və digər sosial hüquqlarının tam təmin olunması deməkdir.
Bəs əmək bazarında real vəziyyət necədir?
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və hazırda dövlət başçısı İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyası sayəsində hazırda Azərbaycanın əmək bazarı yüksək inkişaf dinamikası ilə xarakterizə olunur. Neft müqavilələri çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyalar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilən Dövlət proqramlarının uğurla reallaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə əlavə tədbirlər görülməsi, sahibkarlığın təşviq edilməsi və güclü maliyyə təminatı ilə dəstəklənməsi sayəsində son 10 ildə ölkədə təxminən 1 milyon 200 min yeni iş yerləri açılıb, işsizlik 5 faizdən aşağı düşüb. Ötən ilin yekunlarına görə, respublikada cəmi 236,6 min nəfər işsiz qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, 2014-cü ilin 1-ci rübündə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 mln. 510,4 min nəfər olub. Onlardan 900,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 609,7 min nəfəri isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərib.
Lakin ardıcıl həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sayəsində əmək bazarında müşahidə edilən inkişaf dinamikası ilə müqayisədə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsinin, qeyri-leqal məşğulluğun aradan qaldırılmasının bu dinamikaya uyğun gəldiyini söyləmək mümkün deyil. Statistik məlumatlardan məlum olur ki, muzdla işləyənlərin əksəriyyəti əmək müqaviləsi imzalamadan çalışır. Özəl sektorda, xidmət sektorunda, iaşə obyektlərində, nəqliyyatda, eləcə də tikintidə əmək müqavilələrinin bağlanmaması hallarına daha tez-tez rast gəlinir. Qeyri-leqal əmək münasibətlərinə aid bir sıra xarakterik halları misal göstərmək mümkündür. Məsələn, bəzən işəgötürənlər tərəfindən vergi orqanlarına təqdim olunan bəyannamələrdə işçi sayının məqsədli şəkildə az göstərilməsi halına rast gəlinir. Bundan başqa, işəgötürənlər vergi ödəmələrindən yayınmaq, sosial ödəmələrin məbləğini azaltmaq üçün ikili mühasibatlıq aparılmasına da meyil göstərirlər. Bir çox hallarda müvafiq orqanlara təqdim olunan hesabatlarda əməkhaqları real vəziyyətdən aşağı göstərilir.
Bütün bu kimi hallar həm büdcəyə vergi ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxarır, əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirilməsinə əngəllər yaradır, eyni zamanda, işçilərin əmək və sosial hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir.
Vergi orqanları və digər əlaqədar qurumlar birgə səylərlə əmək bazarına nəzarəti artırıblar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyri-leqal məşğulluğun yaratdığı fəsadların, vətəndaşların sosial və əmək hüquqlarının pozulması hallarının aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulayaraq vergitutma bazasını genişləndirməklə büdcəyə vergi daxilolmalarının həcmini artırmağı qarşıya vəzifə kimi qoyub. Bundan başqa, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən olunan hədəflərdən biri də əmək bazarında baş verən dəyişikliklərə uyğun tədbirlərin görülməsidir.
Əlbəttə, Vergi Məcəlləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində və digər sənədlərdə işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsindən yayınan işəgötürənlər haqqında sərt cəza tədbirləri nəzərdə tutulub. Bir sıra hallarda Vergilər Nazirliyi və Əmək Müfəttişliyi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalarına müraciət olunur. Xatırladaq ki, Vergi Məcəlləsinin 58.10-cu maddəsinə görə, vergi orqanı tərəfindən əmək müqaviləsi bağlamadan işləri yerinə yetirdiyi aşkar edilən hər bir şəxs üzrə işəgötürənə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsinə əsasən Əmək Müfəttişliyi tərəfindən əmək müqaviləsini bağlamadan işəgötürənlər tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərə cəlb edilməsinə görə - vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manatadək miqdarda cərimə edilir. Bunlar kifayət qədər sərt sanksiyalardır.
Lakin Vergilər Nazirliyində əmək bazarında şəffaflığın təmin edilməsi üçün vergi inzibatçılığını yeganə yol hesab etmirlər. Ümumi qənaət belədir ki, yalnız vergi ödəyicilərini cərimələməklə, inzibati yollara əl atmaqla yox, daha çox səmərəli iqtisadi mexanizmlər tətbiq etməklə onları ödənişləri yerinə yetirməyə sövq etmək lazımdır.
Qeyd edək ki, son vaxtlar vergi orqanlarının digər müvafiq dövlət qurumları ilə birgə apardığı iş öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən vergi orqanları tərəfindən əmək bazarında işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, ölkədə qeyri-leqal məşğulluğun aradan qaldırılması, işəgötürənlərlə işçilər arasında əmək müqavilələrinin imzalanması istiqamətində aparılan genişmiqyaslı iş ölkə ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanıb.
Ötən il vergi orqanlarının muzdlu işlə əlaqədar əməkhaqqından tutulan gəlir vergisi üzrə vergitutma bazasının və qeyri-leqal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində həyata keçirdikləri tədbirlər uğurlu olub. Belə ki, 2013-cü ildə əmək münasibətlərinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi nəticəsində respublika miqyasında 57853 vergi ödəyicisi üzrə 200973 yeni əmək müqaviləsinin bağlanması təmin edilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, 2014-cü ildə vergi orqanlarının önəm verdiyi istiqamətlərdən biri yenə də iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsi və vergi ödənişlərinin büdcəyə ödənilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı olacaqdır.
Zahid İLHAMOĞLU
“Vergilər Nazirliyinin “Vergilər” qəzetinin və Azərbaycan Mətbuat Şurasının keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün”

 
  • Oxunub:  12630  |  
  • Tarix:  24-05-2014  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Prezident İlham Əliyev: 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir

17 Fevral 11:41
Gəncənin "İmamzadə" dini kompleksində ehsan süfrəsi açılıb
17 Fevral 11:32
Ötən il Azərbaycanda 868,6 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunub
17 Fevral 11:30
Qlobal böhrana doğru: bir müqavilənin ləğvi və dünya üçün yeni risklər
17 Fevral 11:29
Elçin Əhmədov: Qaradağlı soyqırımı Xocalıya gedən yolun başlanğıcı idi
17 Fevral 11:25
Sevinc Fətəliyeva: Məişət zəminində baş vermiş adi kriminal hadisədən sui-istifadə etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək
17 Fevral 11:22
Azərbaycan və Almaniya arasında əməkdaşlığın gündəliyi müzakirə olunub
17 Fevral 11:19
Qaradağlı faciəsindən 27 il ötür
17 Fevral 11:18
Münxendə Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə Xorvatiya Baş nazirinin müavininin görüşü olub
17 Fevral 11:12
Astanada keçirilən beynəlxalq təhsil sərgisində ADA Universiteti də iştirak edib
17 Fevral 11:08
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi: Feyk xəbərlərə və təxribat xarakterli bəyanatlara inanmamağı təkidlə xahiş edirik
17 Fevral 11:02
Azərbaycan ilə ABŞ arasında ikitərəfli dialoq və əməkdaşlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparılıb
17 Fevral 10:56
Heydər Əliyev Sarayında “Zima-2019” beynəlxalq uşaq festivalı keçirilib
17 Fevral 10:49
Azərbaycan Balkan Atletika Assosiasiyasına üzv olub
17 Fevral 10:48
Elçin Əhmədov: Xırda məişət hadisəsini şişirdərək münaqişə kimi təqdim etmək təxribatdan başqa bir şey deyil
16 Fevral 18:22
Naxçıvanda sahibkarlarla görüş olub
16 Fevral 18:17
Депутат Госдумы прокомментировал произошедший в Москве инцидент между азербайджанцами и чеченцами
16 Fevral 18:15
Руководитель азербайджано-российской межпарламентской рабочей группы прокомментировал инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве
16 Fevral 18:13
Джамбулат Умаров: Мы не допустим разжигания конфликта между азербайджанским и чеченским народами (Эксклюзив)
16 Fevral 15:38
Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb
16 Fevral 15:36
Əbülfəs Qarayev Koventri Universitetində tələbələr qarşısında çıxış edib
16 Fevral 15:33
Builki Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar 2445 marşal müraciət edib
16 Fevral 14:06
Millət vəkili: Moskvada azərbaycanlılarla çeçenlər arasındakı insident heç bir halda millətlərarası münaqişə kimi təqdim edilə bilməz
16 Fevral 13:31
Şahin İsmayılov: Ölkəmizdə gənclərin yüksək təhsil almaları üçün bütün imkanlar yaradılıb
16 Fevral 13:28
Hicran Hüseynova: Ailənin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında xüsusi rolu var
16 Fevral 13:21
Təqaüdlərin artırılması ölkə rəhbərinin öz vətəndaşlarına olan insani münasibətinin nəticəsidir
16 Fevral 13:16
Ziyad Səmədzadə: Verilən qərarlar əhalinin yaşayış səviyyəsinin və rifahının xeyli yaxşılaşmasına yönəlib
16 Fevral 12:55
Pərviz Şahbazov: Cənub Qaz Dəhlizi gələcəkdə daha çox Avropa ölkəsini əhatə edə bilər
16 Fevral 12:52
Gəncədə Region Gənclərinin I Sahibkarlıq Forumu keçirilib
16 Fevral 12:44
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan əsassız fikirlərə münasibət bildirib
16 Fevral 12:27
İsmayıl İsmayılov: Mehriban Əliyevanın əzmkar rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan gimnastikasına münasibət əsaslı şəkildə dəyişib
16 Fevral 12:25
VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Ulu Öndərin və şəhidlərin xatirəsini anıblar
16 Fevral 12:23
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku yarışlarının açılış mərasimi olub
16 Fevral 12:21
Nurlana Məmmədzadə: Mehriban Əliyeva Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçildikdən sonra Azərbaycanda bu idman növünün intibah dövrü başladı
16 Fevral 10:42
Ermənistan ordusu atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub
16 Fevral 10:36
Bundestaqın üzvü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların hazırkı vəziyyəti barədə məlumatlandırılıb
16 Fevral 10:32
Azərbaycanın enerji daşıyıcılarının Ukraynaya nəqli imkanları müzakirə edilib
16 Fevral 10:25
Akademik Arif Paşayev - intellektual və mənəvi səma zirvəsində
16 Fevral 10:23
HEYDƏR ƏLİYEV İDEYALARINA SADİQ OLAN MÖHKƏM ƏQİDƏLİ, PRİNSİPİAL VƏ VƏTƏNPƏRVƏR ŞƏXSİYYƏT
16 Fevral 10:21
Dövlət Komitəsinin sədri Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
16 Fevral 10:20
General-leytenant Ziya Yusifzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə tədbiri keçirilib
16 Fevral 10:19
Prezident İlham Əliyev: 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir
16 Fevral 10:14
Medianı öz çirkli əməllərinə alət edən cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar
16 Fevral 10:12
YAP Sumqayıt şəhər təşkilatında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Məktəbində gənclərlə görüş keçirilib
16 Fevral 10:11
“Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri” mövzusu tədqiqat müstəvisində
16 Fevral 10:09
Qətərli və livanlı jurnalistlər Mətbuat Şurasında olublar
16 Fevral 10:09
Antimilli ünsürlərin əməlləri xalqımıza qarşı mənəvi terrora cəhddir
16 Fevral 10:07
Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti fermerləri Bakıda keçiriləcək Novruz bayramı yarmarkasına dəvət edir
16 Fevral 10:07
Azercell-in Barama Mərkəzi yeni inkubasiya proqramına başlayır
16 Fevral 10:06
“Nar” müştəri məmnuniyyəti üzrə yüksək artım nümayiş etdirib
16 Fevral 10:04
Azərbaycanın regionlarında meyvəçiliyin geniş inkişaf potensialı var
15 Fevral 20:36
“Toplan” sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin növbəti hissəsinin təməli qoyulub
15 Fevral 20:21
Buzovnadakı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub
15 Fevral 20:19
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
15 Fevral 19:08
Əli Həsənov: Məişət zəminində yaşanan hər hansı insident Azərbaycan və çeçen xalqları arasında tarixən mövcud olmuş dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirə bilməz
15 Fevral 17:52
Mediaya açıq Prezident: İlham Əliyev fikirlərini KİV-lə bölüşür
15 Fevral 17:47
Konstitusiya Məhkəməsi gənc hüquqşünasları könüllü fəaliyyətə dəvət edir
15 Fevral 17:46
Neftçalada özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılmış təsərrüfatlara baxış olub
15 Fevral 17:41
Pərvin Kərimzadə: Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar gənclərin elm və təhsil sahəsinə marağının artmasını stimullaşdıracaq
15 Fevral 17:38
Azərbaycanda yeni "ASAN Xidmət" mərkəzləri açılacaq
15 Fevral 17:34
Prezident İlham Əliyev Sabirabad və Salyan rayonlarında qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsinə 30 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:34
Eldəniz Səlimov: Demokratiya, söz azadlığı o demək deyil ki, hər kəs istənilən zaman başqalarını təhqir edə bilər
15 Fevral 17:32
Prezident İlham Əliyev Tovuzda yol tikintisinə 3,3 milyon manat ayırıb
15 Fevral 17:31
“ASAN xidmət” və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdəki vətəndaşlarımız üçün səyyar xidmətlər göstərəcək
15 Fevral 17:28
Bərdədə məcburi köçkünlər üçün ödənişsiz tibbi müayinə təşkil edilib
15 Fevral 17:24
Neftçalada kütləvi tibbi müayinəyə 65 min nəfərdən çox sakin cəlb olunacaq
15 Fevral 17:05
Göyçaya rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalı diqqət mərkəzində saxlanılacaq
15 Fevral 17:02
Əli Məsimli: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq və qitəyə daha güclü inteqrasiya edəcək
15 Fevral 16:58
İnam Kərimov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xaricdə təhsil almış əməkdaşları ilə görüşüb
15 Fevral 16:57
İsmayıllıda əsas kapitala 6,7 faiz çox investisiya qoyulub
15 Fevral 16:44
Böyük Britaniya baş nazirinin ticarət elçisi Bakıda bir sıra mədəni tədbirlərdə iştirak etməyi planlaşdırır

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
HAVA HAQQINDA