Ana səhifə »  Sosial »  2015-ci ilin yaz semestrində 7 xarici ölkə universitetində “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənni tədris olunur
A+   Yenilə  A-
2015-ci ilin yaz semestrində 7 xarici ölkə universitetində “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənni tədris olunur

Bu ildən ölkəmizin bəzi ali məktəblərində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təklif etdiyi layihənin əsasında ilk dəfə olaraq “Multikulturalizmə Giriş” (bakalavr səviyyəsi üçün) və “Azərbaycan Multikulturalizmi” (magistratura səviyyəsi üçün) adlı yeni fənlər tədris olunmağa başlanılıb. Bundan başqa, “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin bir sıra xarici ölkələrin universitetlərində də tədrisi həyata keçirilməkdədir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri xidmətinin baş məsləhətçisi, professor Etibar Əli oğlu Nəcəfovla müsahibəni oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.
- Bu gün multikulturalizm haqqında ziddiyyətli fikirlər var. Belə bir situasiyada multikulturalizmin bir fənn kimi ali təhsil ocaqlarımızda tədrisi hansı zərurətdən irəli gəlir?
- Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər mövcuddur. Bu müxtəlifliklər xalqların etnik-mədəni dəyərlərini, ümumiyyətlə, mədəniyyətlərini xarakterizə etməklə onların dünyagörüşü və fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir və həyatında müsbət rol oynayır. Lakin bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin müəyyən bir cəmiyyətdə mövcudluğu dövlət tərəfindən tənzimlənmədikdə və yaxud düzgün tənzimlənmədikdə, o, cəmiyyətin inkişafının müxtəlif sahələrində ciddi problemlərə, hətta münaqişələrə səbəb olur. Buna görə də bu müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi hər bir çoxmədəniyyətli dövlət üçün böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Tarixi təcrübə göstərir ki, qeyd olunan müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə ölkələr eyni şəkildə yanaşmırlar. Bəzi ölkələr etnik-mədəni müxtəlifliklərin mövcud olmasına məhəl qoymur, onlara əhəmiyyət vermir. Bəzi ölkələr isə cəmiyyətdəki etnik, dini və irqi azlıqların mədəni dəyərlərini sıxışdırır və onların qorunmasını təmin etmirlər. Belə ölkələr assimilyasiya siyasəti vasitəsilə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini titular etnosun mədəniyyətinə qatmaqla cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin ləğv edilməsinə nail olmaq istəyir. Etnik-mədəni müxtəlifliklərlə üzləşən dövlətlər bu müxtəlifliklərin tənzimlənməsində assimilyasiya siyasəti ilə yanaşı izolyasiya (təcridolma) və aparteid siyasətindən də istifadə etmişdilər. Lakin tarixi hadisələrin gedişatı assimilyasiya, izolyasiya və aparteid siyasətlərinin səmərəsizliyini göstərdi. Bu, ötən əsrin 60-70-ci illərində əvvəlcə Kanadada, sonra isə Avstraliyada, Avropanın bir sıra çoxmədəniyyətli ölkələrində multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsinə səbəb olan faktorlardan biri oldu.
Multikulturalizm siyasətini qəbul edən ölkələrin təcrübəsi bu siyasətin assimilyasiya, izolyasiya və aparteid siyasətlərindən səmərəli olduğunu göstərdi. Belə ki, multikulturalizm müəyyən birləşmiş cəmiyyət daxilində etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına və inkişafına yönələn bir siyasətdir. Bu siyasət nə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini assimilyasiyaya uğradır, nə də ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafından təcrid edir. Multikulturalizm titular etnos ilə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin inkişafı üçün eyni şərait yaratmaqla onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri üçün əlverişli zəmin yaradır.
- Sizin dediklərinizdən biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, cəmiyyət daxilindəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində multikulturalizmin ən səmərəli siyasət olması bu fənlərin tədris olunmasına səbəb olub?
- Bəli, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, müasir dövrdə cəmiyyətdə mövcud olan etnik-mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına və inkişafına yönələn multikulturalizm digər siyasətlərdən daha səmərəli siyasətdir. Lakin “Multikulturalizmə Giriş” və “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənlərinin ölkəmizin bir sıra ali məktəblərində tədrisinə başlanması tək bu faktla məhdudlaşmır. Bu olduqca mühüm, əhəmiyyətli işin başlıca səbəbi əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasətinin mahiyyətini, onun xüsusiyyələrini və bu siyasətin ölkəmizdə uğurla həyata keçirilməsinin səbəblərini izah etməkdir, müasir dövrdə özünü mütərəqqi və uğurlu model kimi göstərən multikulturalizmin Azərbaycan modelinin öyrənilməsidir. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, cəmiyyətdə mövcud olan etnik-mədəni müxtəlifliklər dövlət tərəfindən düzgün tənzimlənməlidir, əks halda cəmiyyətin inkişafının qarşısında ciddi problemlər yarana bilər. Azərbaycan dövləti ölkədəki etnik- mədəni müxtəliflikləri özünün multikulturalizm siyasəti vasitəsilə düzgün tənzimləməyə nail olmuşdur. Ölkəmizin bu sahədə olan nailiyyətlərini dünyanın bir çox dövlətləri, hətta multikulturalizm siyasətinin meydana gəldiyi aparıcı Qərb dövlətləri də etiraf edir. Ölkəmizin multikulturalizm siyasəti sahəsindəki uğurlu təcrübəsinin tədris fənləri vasitəsilə tələbə gənclərimiz tərəfindən öyrənilməsi bu siyasətin sonrakı inkişafına səbəb olacaq, onu davamlı edəcək. Belə ki, tələbə gənclərimiz tərəfindən bu fənlərin mənimsənilməsi multikulturalizm siyasəti sahəsində elmi araşdırmaların aparılmasına səbəb olaraq praktiki əhəmiyyət kəsb edən tövsiyələrin irəli sürülməsinə gətirəcək. Beləliklə, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasətinin öyrənilməsi, geniş təbliğ olunması və bu sahədə elmi araşdırmaların aparılmasının təmin edilməsi bu fənlərin ali məktəblərdə tədris olunmasını zəruri etmişdir.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullayev bu fənlərin ölkənin bir sıra ali təhsil ocaqlarında tədris olunmasının təşkilinə dair Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişdir. Kamal müəllimin müraciəti qəbul olunmuş və “Multikulturalizmə Giriş”, “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənləri Azərbaycan İqtisad Universitetində, Bakı Ali Neft Məktəbində, Bakı Slavyan Universitetində, Gəncə Dövlət Universitetində, Naxçıvan Dövlət Universitetində, Lənkəran Dövlət Universitetində və Azərbaycan Texniki Universitetində tədris olunmağa başlanmışdır. Hal-hazırda “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənni bir neçə xarici ölkələrin universitetlərində də tədris olunur.
- “Multikulturalizmə Giriş” və “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənləri indiyədək ölkəmizdə tədris olunmamışdır. Buna görə də bu fənlərin tədrisini həyata keçirmək üçün ilk növbədə, müəllimlərin olması vacibdir. Bu məsələ necə həll olunur?
- Bu layihənin həyata keçirilməsinə başlayanda müəyyən obyektiv çətinliklər var idi. Bu çətinliklər fənlərin tədrisi ilə bağlı təcrübənin olmamasından irəli gəlirdi. Daha konkret desək, respublikada bu fənlərin nə tədris proqramları, nə onlar üzrə dərs vəsaitləri, nə də ki, onları tədris etmiş müəllimlər var idi. Lakin qeyd olunan çətinlikləri biz qısa müddətdə aradan qaldıra bildik. Belə ki, “Multikulturalizmə Giriş” və “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənləri üzrə tədris proqramları hazırlandı və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olundu. Fənləri tədris edəcək müəllimlərin hazırlanması məqsədilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi treyninqlər təşkil etmişdi. Oktyabr ayından başlayan treyninqlər mütəmadi olaraq respublikanın tanınmış mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Treyninq zamanı mütəxəssislər dinləyicilərə “Multikulturalizmə Giriş” və “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənlərinin tədris proqramlarının əsasında mühazirələr oxuyur, onları lazımi dərs materialları ilə təchiz edir və sonda imtahanda onların biliklərini yoxlayırlar. İmtahandan uğurla keçənlərə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilir. Treyninqlərdə “Multikulturalizmə Giriş” və “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənlərini tədris edəcək müəllimlərin hazırlanması bu sahədəki mövcud tələbatı müəyyən dərəcədə qarşılaya bilmişdir. Lakin yaxın gələcəkdə bu fənlərin tədris olunacağı Azərbaycan, eləcə də, xarici ölkə ali təhsil müəssisələrinin sayının artması səbəbindən fənni tədris edə biləcək daha çox müəllimlərə ehtiyac yaranacaq. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, treyninqlərdə dinləyici kimi iştirak etmək istəyənlərin sayı daima artır. Əgər birinci treyninqdə 26 dinləyici iştirak etmişdirsə, hazırda davam edən ikinci treyninqdə 46 dinləyici iştirak edir. Aprel ayında başlayacaq növbəti treyninqə artıq 30-dan çox dinləyici yazılmışdır.
- Etibar müəllim, Siz “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin bir neçə xarici ölkələrin universitetlərində tədris olunmasını qeyd etdiniz. Xahiş edirəm, bu haqda bir qədər ətraflı məlumat verəsiniz.
- Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində qazandığı nailiyyətləri dünya dövlətləri, o cümlədən, hətta multikulturalizm siyasətinin meydana gəldiyi aparıcı Qərb dövlətləri də etiraf edir. Onlar ölkəmizin bu sahədəki uğurlarına necə nail olduğunu bilmək istəyirlər. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyir: “Bu gün sivilizasiyalararası dialoq haqqında müxtəlif fikirlər, fərziyyələr irəli sürülür. Alimlər, jurnalistlər, ictimai xadimlər, hətta siyasətçilər də bəzi hallarda bu münasibətlərin gələcəyinə o qədər də müsbət baxmırlar, yanaşmırlar. Çox təəssüf edirəm. Gəlsinlər Azərbaycanın təcrübəsini görsünlər, öyrənsinlər. Görsünlər ki, bir ölkədə bütün dinlərin nümayəndələri mehribanlıq şəraitində necə yaşaya bilərlər, bütün millətlərin hüquqları necə təmin edilə bilər. Biz buna necə nail ola bilmişik? Bəzi hallarda xarici qonaqlar məndən bunu soruşurlar. Bunu izah etmək üçün gərək bir neçə gün vaxt sərf edəsən. Çünki yenə də deyirəm ki, bu, dövlət siyasətimizdir. Eyni zamanda, tarixən belə olubdur.” Xarici dövlətlərin Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində qazandığı uğurlu təcrübəyə marağı, onu öyrənib tətbiq etmək istəkləri “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin xarici ölkə universitetlərində tədris olunması üçün real imkan yaratmışdır. Bu imkanın həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullayevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun təşəbbüsü ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi “Xarici ölkə universitetlərində “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin tədris olunması” adlı layihəni hazırlayıb həyata keçirməyə başladı.
Hal-hazırda bu layihə uğurla icra olunur. 2015-ci ilin yaz semestrində 7 xarici ölkə universitetində “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənni tədris olunur. Bu universitetlər aşağıdakılardır: Müqəddəs Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti; İvan Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti; Ural Federal Universitetinin Yekaterinburq filialı (Yekaterinburq, Rusiya Federasiyası); Litva Pedaqoji Universiteti; Praqa Karlov Universiteti (Çexiya Respublikası); Roma Sapienza Universiteti (İtaliya) və Belarus Dövlət Universiteti.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir neçə çıxışında Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində təcrübəsinin xarici ölkələrdə öyrənilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir: “Bizim təcrübəmiz öyrənilir. Əminəm ki, başqa ölkələrdə Azərbaycan təcrübəsi tətbiq olunduqda o ölkələrdə də dinlərarası, millətlərarası münasibətlər sağlam zəmində öz həllini tapacaqdır.” “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin xarici ölkə universitetlərində tədris olunması qeyd olunan təcrübənin öyrənilməsinin bariz nümunələrindən biridir. “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin bu və ya digər xarici ölkə universitetində tədris olunmasını təklif edəndə biz qarşı tərəfə ona heç bir şirnikləndirici vəd və ya təzyiq etmirik. Qarşı tərəf öz universitetində bu fənnin tədrisini təşkil edərkən o, ilk növbədə, bunun böyük praktiki əhəmiyyətini dərk edərək razılıq verir, daha konkret desək, ölkəmizin multikulturalizm sahəsində əldə etdiyi zəngin təcrübəsindən bəhrələnmək məqsədini güdür.
Yaxın gələcəkdə “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin tədrisini təşkil etmək istəyən xarici ölkə universitetlərinin sayı artacaq. Bunu xarici universitetlərin rəhbərlərinin Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinə “Azərbaycan Multikulturalizmi” fənninin tədris olunması ilə bağlı rəsmi müraciətlərinin əsasında demək olar. Növbəti tədris ilinin I semestrində dərslərə başlamaq üçün Vürsburq Universiteti (Almaniya Federativ Respublikası), Frayburq Universiteti (İsveçrə Konfederasiyası), Sakarya Universiteti (Türkiyə Cümhuriyyəti), Doğu Akdeniz Universiteti (Şimali Kipr Türk Respublikası), Lutsk Milli Texniki Universiteti (Ukrayna Respublikası) öz rəsmi müraciətlərini göndərmişdir. Hazırda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Vatikan Sileza Universiteti (İtaliya Respublikası), Auqsburq Universiteti (Almaniya Federativ Respublikası) və İNALCO Universiteti (Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutu, Fransa Respublikası) ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır.

 
  • Oxunub:  9210  |  
  • Tarix:  11-03-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunan Azərbaycan mətbuatı özünün inkişaf dövrünü yaşayır

22 İyul 21:54
Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
22 İyul 21:44
Litvanın və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirlərinin diplomatik fəaliyyəti başa çatır
22 İyul 20:58
“EYOF Bakı 2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışlarının ikinci günü başa çatıb
22 İyul 20:45
Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Slovakiya Baş Nazirinin müavini ilə görüşüb
22 İyul 20:41
Azərbaycan Prezidenti milli bayram münasibətilə misirli həmkarını təbrik edib
22 İyul 20:25
ATƏT-in İnsan Ölçüsü üzrə görüşündə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı görülən işlərdən danışılıb
22 İyul 20:22
Məhkəmə-hüquq islahatlarının yeni mərhələsi
22 İyul 18:04
BDU-nun rektoru Milli Mətbuat Günü münasibətilə görüş keçirib
22 İyul 18:01
Qadın güləşçimiz “EYOF Bakı 2019”un gümüş medalına sahib olub
22 İyul 18:00
AzerTelecom Microsoft şirkətinin rəsmi tərəfdaşı oldu
22 İyul 17:59
Vergilər nazirinin müavini Qaxda vətəndaşları qəbul edib
22 İyul 17:55
Milli Məclisin deputatı Sahibə Qafarova seçicilərlə görüş keçirib
22 İyul 17:37
“EYOF 2019” Güləşçimiz Həsrət Cəfərov komandamızın aktivinə dördüncü qızıl medalı yazdırıb
22 İyul 17:18
Bakıda "Si Cinpinin yeni dövrü Çin səciyyəvi sosializm ideyası" mövzusunda konfrans keçirilib
22 İyul 17:13
Əli Əhmədov: Azərbaycanda insanlar öz həyatları, övladlarının gələcəyi üçün hər hansı narahatlıq yaşamırlar
22 İyul 17:11
Səttar Möhbalıyev: Azərbaycanda mətbu nəşrlərin sərbəst fəaliyyəti, jurnalistlərin öz iradələrini azad şəkildə ifadə etməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb
22 İyul 17:10
İsmayıllıda Milli Mətbuat Günü qeyd olunub
22 İyul 17:04
Yunan-Roma güləşçisi Qurban Qurbanov festivalda Azərbaycana üçüncü qızıl medalı qazandırıb
22 İyul 17:01
Gədəbəyin Koroğlu qalasına yol çəkilib
22 İyul 16:26
Bakıda “Gənc Qırğız şeiri antologiyası” şeirlər toplusunun təqdimatı olub
22 İyul 16:23
Çağırışçıların hərbi hissələrə qəbulu prosesi davam edir
22 İyul 16:01
Komitə sədri: Çin ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
22 İyul 16:00
Baş nazir: Müasir Azərbaycan mətbuatı bütün sahələrdə əldə edilən nailiyyətlərə uyğun olaraq, öz inkişaf dövrünü yaşayıb
22 İyul 15:26
Azərbaycanlıların 83,4 faizi xaricə dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatından istifadə edərək gedib
22 İyul 15:19
Hikmət Babaoğlu: 144 yaşlı milli mətbuatımız ötən zaman ərzində böyük inkişaf yolu keçib
22 İyul 15:12
Prezident İlham Əliyev Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib
22 İyul 15:05
“Azərsu” ASC-nin sədri Şəkidə vətəndaşları qəbul edib
22 İyul 14:59
Azərbaycanla Türkiyənin əmlak idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlığı daha da genişlənir
22 İyul 14:53
“Gənc Heydərçilər” hərbi-vətənpərvərlik təmayüllü yay istirahət düşərgəsi davam edir
22 İyul 14:42
“EYOF Bakı 2019”: Kişi və qadın voleybolçuların yarışında ilk görüşlər başa çatıb
22 İyul 14:38
Altı ayda ölkəyə gələn əcnəbilərin 40 faizdən çoxu hava nəqliyyatından istifadə edib
22 İyul 14:29
Milli Mətbuat Günü münasibətilə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində tədbir keçirilib
22 İyul 14:04
Mədəniyyət naziri “Real” televiziyasına müsahibə verib
22 İyul 13:45
Əli Əhmədov: Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq fəaliyyətimizdə mətbuatla əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk
22 İyul 13:40
Baş Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini-İcra katibi Əli Əhmədov 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşüb
22 İyul 13:27
Azərbaycanın və Ukraynanın Gənclər və İdman nazirlikləri arasında Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində İkiillik Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb
22 İyul 13:16
Milli Mətbuat Günü münasibətilə keçirilmiş müsabiqənin nəticələri təsdiq edilib
22 İyul 13:10
Baş nazirin müavini: Azərbaycanda mətbuatın sərbəst fəaliyyəti üçün heç bir maneə yoxdur
22 İyul 12:58
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda təlim: İş həyatında sosial məsuliyyət və etik-davranış qaydaları
22 İyul 12:50
Azərbaycanda nəşr olunan qəzetlərə əlavə maliyyə yardımı ayrılıb
22 İyul 12:45
Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şura yaradılır
22 İyul 12:38
Hesablama Palatası daha bir kənar dövlət maliyyə nəzarətinin nəticələrini açıqlayıb
22 İyul 12:29
XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında kişi və qadın voleybolçular mübarizəyə başlayıblar
22 İyul 12:06
Yaqub Mahmudov: KİV-lər Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını hər şeydən uca tuturlar
22 İyul 12:03
MM-in deputatı: Azərbaycan mətbuatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimayyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayır
22 İyul 11:59
Jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə
22 İyul 11:57
Altı ayda Bakı Limanından daşınan TIR-ların sayı 57,8 faiz artıb
22 İyul 11:36
Hikmət Şikarov: 144 il ərzində Azərbaycan milli mətbuatı zəngin və mənalı bir inkişaf yolu keçib
22 İyul 11:21
Dövlət Gömrük Komitəsinin bəzi gömrük ödənişləri “ASAN ödəniş” sisteminə inteqrasiya olunub
22 İyul 11:18
Prezident İlham Əliyev: Bünövrəsi "Əkinçi" ilə qoyulmuş milli mətbuatımız bu gün Azərbaycanın dünyada eşidilən səsidir
22 İyul 11:08
Bakıda II Azərbaycan Beynəlxalq Reklam və Çap İşləri sərgisi keçiriləcək
22 İyul 11:02
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti: Yeni layihənın ilkin nəticələri uğurlu alınıb
22 İyul 10:56
Əlilliyi olan bir qrup şəxs “Duzdağ” fizioterapiya mərkəzinə yola salınıb
22 İyul 10:54
Cəlilabad-Yardımlı yolunun yenidən qurulması yekunlaşır
22 İyul 10:42
XV Avropa gənclər Yay Olimpiya Festivalının ikinci günündə güləşçilər 7 çəki dərəcəsində yarışacaqlar
22 İyul 10:38
Azərbaycan mətbuatının nümayəndələri Fəxri xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
22 İyul 10:30
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışlarının ikinci gününün oyunları başlayıb
22 İyul 10:28
Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının atletika yarışları başlayıb
22 İyul 10:15
Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasından 144 il ötür
21 İyul 21:47
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib
21 İyul 20:13
“EYOF Bakı 2019”un birinci günündə medal siyahısına Azərbaycan yığma komandası başçılıq edir
21 İyul 20:07
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi başa çatıb
21 İyul 17:55
Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva Tailandda bir sıra görüşlər keçirib
21 İyul 13:40
Gənclər və İdman naziri: Olimpiya Festivalına 6750 bilet satılıb
21 İyul 12:49
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Əməliyyat Komitəsi mətbuat konfransı keçirib
21 İyul 10:35
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 17 dəfə pozub
21 İyul 09:48
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının tennis yarışları start götürüb
21 İyul 09:46
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib
20 İyul 21:11
AOK: Avropanın güclü yeniyetmə idmançıları Bakıda mübarizəyə hazırdırlar
20 İyul 19:53
Azad Rəhimov: XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı atletlər və idman həvəskarlarının xatirəsində xoş izlər buraxacaq

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
HAVA HAQQINDA