Ana səhifə »  Sosial »  Ömrünü elm və təhsilə həsr edən insan
A+   Yenilə  A-
Ömrünü elm və təhsilə həsr edən insan

Pedaqoji elmlər doktoru İranə Əliyeva elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə ali məktəblərdə tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinə özünün töhfələrini verib
Bütün ömrünü elm və təhsilə həsr edən pedaqoji elmlər doktoru İranə Əliyeva, sözün əsl mənasında, əsl vətəndaş, ziyalıdır. Alimin gənc nəslə bəxş etdiyi biliklər onun mənəvi paklığından, intellektinin yüksəkliyindən, şəxsiyyətinin ucalığından qidalanır. Məhz bu keyfiyyətlərə sahib olan alim elmi-pedaqoji sahədə böyük uğurlara imza atıb. O, bunu çoxillik gərgin və halal zəhməti, istedadı və yüksək insani keyfiyyətləri ilə qazanıb. Bir alim kimi İranə Əliyevanı fərqləndirən cəhət əsərlərinin elmi dəyəri ilə, irəli sürdüyü fikir və mülahizələrdəki novatorluq ilə bağlıdır. O, elmi, pedaqoji yeniliyi görən, ona xüsusi dəyər verən bir alimdir.
Qeyd edək ki, İranə Məmməd qızı Əliyeva Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsini bitirib. Ali təhsili başa vurduqdan sonra 3 saylı Texniki Peşə Məktəbində rus dili müəllimi vəzifəsində işləyib. 1986-cı ildən o, M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) əvvəlcə saathesabı müəllim, sonra isə “Rus dili və onun tədrisi” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb. Müəllim kimi fəaliyyəti ilə yanaşı olaraq, İranə xanım elmi fəaliyyətlə də dərindən məşğul olub. 1997-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunda “Rus dili təlimində oyun tapşırıqlarında istifadə prosesində tələbələrin peşə-nitq vərdişlərinin formalaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini alıb. Eyni zamanda, 2000-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin tərcümə fakültəsinin “Rus dili” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona dosent elmi vəzifəsi verilib.
Elmi fəaliyyətini uğurla davam etdirən alim 2012-ci ildə isə “Dil mühitindən kənar rus dilinin konfiqurativ metodikası vasitəsilə tədrisin əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 2016-cı ildə Bakı Slavyan Universitetində Rus dili və onun tədrisi metodikası kafedralarının birləşdirilməsindən sonra yaranan “Rus dili və mədəniyyətlərarası kommunikasiya” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib.
2016-cı ilin dekabr ayından isə İranə Əliyeva Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində çalışır. Belə ki, o, ilk olaraq universitetin İnkişaf məsələləri üzrə prorektoru olub, 2018-ci ildə isə Tədris işləri üzrə prorektor vəzifələrində işləyib. Hal-hazırda isə həmin universitetdə Elm və inkişaf məsələləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.
Məlumat üçün onu da bildirək ki, professor İranə Əliyeva ali məktəblərdə tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinə dair bir sıra təklif, fikir və mülahizələrlə çıxış edib. “Azərbaycanda dərin savada, biliyə, ixtisasa malik olan müəllimlər var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edirlər. Müəllimin gənc nəslə bəxş etdiyi biliklər onun mənəvi paklığından, intellektinin yüksəkliyindən, şəxsiyyətinin ucalığından qidalanmalıdır. Məhz bu keyfiyyətlərə sahib olan alim elmi-pedaqoji sahədə böyük uğurlara imza ata bilər”, - deyən müsahibimiz, pedaqoji elmlər doktoru İranə Əliyevanın fikrincə, ali təhsil ocağında tədris prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün müəllimlər tələbələri lazımi ədəbiyyata yönəltməli, dərslərdə və daha sonra seminarlarda mövzuları araşdırmalı, imtahana hazırlıq dövründə imtahan suallarını tələbələrlə birlikdə araşdırıb işləməlidirlər. Çünki tədris elə prosesdir ki, onu təkmilləşdirmək üçün üzərində daim işləmək lazımdır.
1980-ci ildən tədris prosesinə dair innovativ təkliflərlə çıxış edən, bu istiqamətdə araşdırmalar aparan İranə Əliyeva, eyni zamanda, həmin illərdə 3 nömrəli peşə məktəbində yeni metodika ilə rus dilinin xarici dil kimi tədrisi üçün yeni proqramlar, dərsliklər hazırlayıb. Onun tərəfindən hazırlanmış sistem Azərbaycanın bir neçə peşə məktəbində tətbiq olunub və müsbət qiymətləndirilib. Müsahibimiz deyir ki, bəhs edilən illərdə hərbi çağırışçılar üçün də rus dilini bilmək çox vacib idi. Çünki azərbaycanlı gənclər rus dilini bilmədikləri üçün ancaq tikinti batalyonunda hərbi xidmət etməli olurdular. Ona görə həmin vaxt İranə xanımın qarşısına vacib bir məsələ qoyuldu. Qısa bir zamanda (1 ay müddətində) rayonlardan çağırış vərəqələrini alan gənclərə rus dili öyrədilməli idi ki, onlar mühəndis qoşunlarında xidmət edə bilsinlər. “Bu, çox məsuliyyətli iş idi, amma indi də hesab edirəm ki, bu, mənim üçün böyük bir təcrübə, araşdırmalarım üçün isə təkan oldu”, - deyən İ.Əliyeva həmin vaxt bu tapşırığın öhdəsindən yüksək səviyyədə gəldiyinə görə təşəkkür sertifikatı ilə təltif olunub.
Professor İ.Əliyeva qeyd edir ki, bu eksperimentin nəticəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki BSU) rəhbərliyini də maraqlandırıb. Orada tələbələr rus dili müəllimi ixtisası üzrə təhsil alırdılar. Rus dilini sərbəst bilmək əsas məqsəd idi və bu innovativ metodikanı tədrisdə tətbiq etmək İranə xanıma təklif olunur. “Bu təklif çox maraqlı, həm də məsuliyyətli idi. Mənim dərs dediyim tələbələr gələcəyin rus dili müəllimləri idilər. Yeni metodika ilə dili öyrənənlər düşüncələrini yaza, sərbəst danışa bilirdilər və imtahanda yüksək səviyyədə biliklərini nümayiş etdirdilər”, - deyə o bildirib. Bu təcrübə, həmçinin İranə xanımın öz araşdırmalarını tədrisin formalaşdırılmasına, təşkilinə, tədrisin məzmununa və metodikasına yönəltməsinə səbəb oldu.
1990-cı illərdə isə universitetə qəbul olunan ingilisdilli əcnəbi tələbələrin dərslikləri, işçi proqramları, dərs vəsaitləri də İranə xanım tərəfindən hazırlanıb. Eyni zamanda, respublikada dil mühitində baş verənlərin fonunda İranə xanım qurduğu sistemi yenidən təkmilləşdirməyə ehtiyac duyub. Və yenidən eksperimentlər, yoxlamalar, testlər və s. ... 1980-ci ildən qazandığı təcrübə gələcək alimə dayaq olub. O, yeni “Konfiqurativ metodika”nı dərc edib və müəlliflik sertifikatını qazanıb.
2000-ci ildə indiki BSU-da kafedra müdiri vəzifəsində işləyərkən İranə Əliyeva həm kafedrada çalışan təcrübəli müəllimləri, həm də yeni gələn müəllimləri bu yeni kofiqurativ metodikanın sistemi ilə tanış edib və onların da bu istiqamətdə tədrisə yaradıcı yanaşmalarına kömək göstərib. O, bu istiqamətdə təcrübəsini prorektor kimi çalışdığı Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində də uğurla tətbiq edib. “Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində tədrisi konfiqurativ metodika əsasında qurdum və yenə də müsbət nəticələr əldə etdim. Bu sistemdə tətbiqi qiymətləndirmə prosesi də nəzərə alınır”, - deyə İranə Əliyeva bildirib. Onun təbliğ etdiyi yeniliyin nəticəsində tələbələrin bilik səviyyəsi artıb və imtahanlardan kəsilmə halları minimuma enib. Professor hesab edir ki, elm və bilik tərəqqinin əsasıdır və bir-birindən asılıdır: “Elmsiz və təhsilsiz cəmiyyət nə inkişaf edə, nə də irəliyə gedə bilər. Tədris prosesində əldə edilən biliklərin təcrübədə tətbiqi də əsas məsələlərdən biridir. Tələbələr üçün istehsalat təcrübəsinin təşkili, onların bacarıqlarının üzə çıxarılması, yeni nəsil peşəkarların yetişdirilməsi hər bir müəllim üçün unikal bir stimuldur”.
“Dərsi maraqlı edən təkcə mövzunun bütün təfsilatı ilə çatdırılması deyil. Onun hansı üsul və metodologiya ilə ötürülmə keyfiyyəti mühüm rol oynayır”, - deyən İranə Əliyevanın fikrincə, tələbələr müəllimlərdən dərsin gedişində kreativlik və maraq tələb edirlər.
Qeyd edək ki, İranə Əliyevanın məhsuldar pedaqoji fəaliyyəti dövlət rəhbərliyi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 14 dekabr tarixli Sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə təltif olunub.
İranə Əliyeva fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində elmi məqalələrin, proqramların, tezislərin, dərsliklərin, didaktik və metodik vəsaitlərin, metodik tövsiyələrin, testlərin, lüğətin, monoqrafiyanın müəllifidir. 2014-cü ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvü olan alim, həmçinin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edir, elmi işlərdə opponent kimi çıxış edir, doktorluq dissertasiyalarına məsləhətçi kimi təyin olunur.
Bu uğurların arxasında böyük zəhmət, əziyyətlə yanaşı, təcrübə dayanır. İranə xanım bütün bunlarla kifayətlənmir, tədrisi daha maraqlı etmək üçün daim yeni metodikalar axtarışındadır. O, dərslərini interaktiv şəkildə keçməyi üstün tutur və bu, tələbələr tərəfindən çox bəyənilir. Gördüyü işi sevən, ona hər zaman məsuliyyət hissi ilə yanaşan professor İranə Əliyeva deyir: “Ən böyük məqsədim cəmiyyətimiz üçün savadlı və peşəkar kadrlar yetişdirməkdir. Ən böyük arzum isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir” sözlərinə layiq olmaqdır”.
Nardar BAYRAMLI

 
  • Oxunub:  2010  |  
  • Tarix:  30-03-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan dünyada 10 ən islahatçı ölkə sırasında yer alır

21 May 16:45
Şimal bölgəsində fəaliyyət göstərən vəkillər Sumqayıtda “Vəkillik etikası: müasir çağırışlar” mövzusunu müzakirə ediblər
21 May 16:32
Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının Şura iclası
21 May 16:30
Bakıda Menecment və İnnovasiya Forumu işə başlayıb
21 May 16:25
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə təsdiqlənib
21 May 16:23
Rüfət Quliyev: “Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycanın 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşması ölkəmizin böyük uğurudur
21 May 16:10
Kamilə Əliyeva: Azərbaycanın arzusu, istəyi olmadan bu regionda heç nəyi reallaşdırmaq, icra etmək mümkün deyil
21 May 15:56
Azərbaycanla Yaponiya arasında potensial əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
21 May 15:52
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Fransada silsilə görüşlər keçirib
21 May 15:35
Vəkillər Kollegiyasının ilk regional qurumu olan Sumqayıt Regional Vəkil Bürosunun binası istifadəyə verilib
21 May 15:15
Azərbaycanın Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində olub
21 May 14:49
İspaniyada Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub
21 May 14:27
Azərbaycanlı tələbələr Pekində mədəniyyət festivalında ölkəmizi təmsil ediblər
21 May 14:13
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına hazırlıqla əlaqədar atletika hakimləri üçün növbəti seminara start verilib
21 May 14:07
“Sərhəd” hərbi-idman oyununun respublika birinciliyinin final mərhələsinin təntənəli açılışı olub
21 May 14:04
Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələri direktorlarının iştirakı ilə müşavirə keçirilib
21 May 14:01
DST dünyada sağlamlığın möhkəmləndirilməsi məsələləri üzrə dörd yeni xoşməramlı səfirini təqdim edir
21 May 13:59
AMEA ilə Rusiya Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb
21 May 13:51
Tahir Süleymanov: Ölkəmizdə aparılan islahatların səmərəliliyi beynəlxalq səviyyədə etiraf olunur
21 May 13:01
Azərbaycandan Avropa İttifaqı ölkələrinə məhsul ixracı 1 milyard dollardan çox artıb
21 May 12:58
Dövlət proqramlarının icrası nəticəsində regionlarda infrastruktur müasir tələblər çərçivəsində yenidən qurulur
21 May 12:53
Azərbaycan və Paraqvay arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından 15 il ötür
21 May 12:48
“Araz” klubu növbəti dəfə UEFA Çempionlar Liqasında iştirak edəcək
21 May 12:44
Vüqar Bayramov: "Doing Business" hesabatında mövqeyimizin yaxşılaşması dərinləşdirilən islahatların nəticəsi olaraq xarakterizə edilməlidir
21 May 12:26
Maliyyə naziri: Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı işlər mayın 28-dək yekunlaşacaq
21 May 12:08
Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti “BOO - 2019” yarışları üzrə növbəti konfransda iştirak edib
21 May 11:56
Muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalı 727 milyon manatı ötüb
21 May 11:51
Nazir: Məqsəd xarici dövlət borcunu daha çox milli valyutada olan dövlət borcu ilə əvəzləməkdir
21 May 11:46
Heydər Əliyev Mərkəzində Zurab Seretelinin sərgisi açılacaq
21 May 11:41
Bakıda Asiya İnkişaf Bankının Dövlət Borclarının İdarəedilməsinə dair Regional Forumu işə başlayıb
21 May 11:38
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidentini qəbul edib
21 May 11:36
Milli Dram Teatrının yaradıcı kollektivi ayın sonu üçün maraqlı tamaşalar hazırlayıb
21 May 11:34
Qubada ən çox kitab oxuyanlar mükafatlandırılıb
21 May 11:30
Prezident İlham Əliyev Sabunçu dəmir yolu vağzalı kompleksinin açılışında iştirak edib
21 May 11:10
Azərbaycan-Böyük Britaniya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası və enerji forumu keçiriləcək
21 May 11:04
Dörd ay ərzində Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 4208 cərrahi əməliyyat icra olunub
21 May 10:21
Silahlı Qüvvələrin təlimlərinin planına uyğun olaraq xəritə üzərində tapşırıqlar icra edilir
21 May 10:14
Nazir İnam Kərimov : Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı peşəkar kadrlardan birbaşa asılıdır
21 May 10:10
Düşmən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir
21 May 10:01
Azərbaycan dünyada 10 ən islahatçı ölkə sırasında yer alır
21 May 09:55
Avropa İttifaqı ilə əlaqələr Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir
21 May 09:54
Hikmət Babaoğlu: Azərbaycan milli maraqlarını tərəfdaşlarının maraqları ilə ustalıqla uzlaşdıra bilir
21 May 09:48
General-mayor Kamil Məmmədov: Bu gün bizim Cocuq Mərcanlıda olmağımız ordumuzun şücaəti sayəsindədir
21 May 09:47
Ədliyyə Akademiyası Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə birgə hakimlər üçün təlim keçirib
21 May 09:46
Əli Kərimli artıq siyasi etikanın bütün mümkün sədlərini aşıb
20 May 21:07
ADNSU: Dünya Metrologiya Gününə həsr olunan elmi-praktik seminar
20 May 20:59
Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları UNESCO-nun “ROAD” elmi indeksləşdirmə reyestrinə daxil edilib
20 May 20:55
Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayonlarının təhsil şöbələrinin fəaliyyətinə dair hesabatlar dinlənilib
20 May 19:55
Tamara Sinyavskaya: Heydər Əliyev Müslümü çox sevirdi və Bakıda bizim üçün toy məclisi təşkil etdi
20 May 19:48
Şəmkirdə “Dini təhsil, dini tərbiyə və dünyəvilik” mövzusunda seminar-treninq keçirilib
20 May 19:44
SOCAR-ın vitse-prezidentləri AMEA YT Parkın məhsulları ilə tanış olublar
20 May 19:32
Azərbaycan Çinə nar şirəsi və nar şərabı ixrac edəcək
20 May 19:29
Milli Məclisdə inklüziv təhsilin genişləndirilməsi mövzusunda müzakirələr aparılıb
20 May 19:23
Avropa Şurasının konfransında Azərbaycan uğurlu siyasət aparan ölkə kimi qeyd olunub
20 May 19:20
Pekində Azərbaycanın Çindəki səfirliyi üçün bina inşa olunacaq
20 May 19:17
Cüzeppe Kaniliya: Azərbaycan İtaliya üçün olduqca vacib ölkədir
20 May 19:14
Elçin Mirzəbəyli: Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin əsasında insan amili dayanır
20 May 17:47
Samux rayon Əhmədbəyli kənd tam orta məktəbinə Milli Qəhrəman Eltun İsgəndərovun adı verildi
20 May 17:43
Əli Əhmədov: Partiyamızın sıralarında 740 min nəfər insan var ki, burada mədəniyyət işçiləri də kifayət qədər geniş şəkildə təmsil olunur
20 May 17:40
Əbülfəs Qarayev: Yeni Azərbaycan Partiyası və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə fəaliyyət planı yeni dövrün çağırışlarına cavab verə biləcək layihədir
20 May 17:28
Kürdəmirdə “ASAN xidmət” mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisinin başa çatdırılması məqsədilə 20 milyon 145 min manat vəsait ayrılıb
20 May 17:18
Hesablama Palatasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair rəyi müzakirə edilib
20 May 17:15
Bu gün Dünya Bal Arısı Günüdür
20 May 17:12
Prezident İlham Əliyev Zurab Seretelinin “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzaladı
20 May 16:56
Bakıda Avropa Banklar Federasiyasının Assosiativ üzvlərinin 48-ci iclası keçirilib
20 May 16:53
Azərbaycanın müharibə veteranları və hərbi yönümlü QHT nümayəndələri Türkiyədə səfərdədirlər
20 May 16:52
Şəkidə indiyədək 3737 hektarda yazlıq
20 May 16:42
Bakıda Avropa Liqası könüllüləri üçün əyləncə gecəsi təşkil olunub
20 May 16:38
Tahir Mirkişili: Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət həcminin 77 faizi Azərbaycanın payına düşür
20 May 16:18
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin təlimlərini izləyəcək
20 May 16:08
DİM Direktorlar Şurasının sədri Lənkəranda, sədr müavini isə Masallıda vətəndaşları qəbul ediblər

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+21 +25
gecə+15 +17