Ana səhifə »  Sosial »  EKOLOJİ PROBLEMLƏR ARADAN QALDIRILIR, ƏTRAF MÜHİT SAĞLAMLAŞDIRILIR
A+   Yenilə  A-
EKOLOJİ PROBLEMLƏR ARADAN QALDIRILIR, ƏTRAF MÜHİT SAĞLAMLAŞDIRILIR

Aysəf Bayramov
4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdiri, Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Ölkəmizdə ətraf mühitin sağlamlaşdırılması və ekoloji problemlərin həlli dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu məsələnin gündəmə gətirilməsi, iri maliyyə tutumlu texniki tədbirlərin maliyyələşdirilməsi mövcud problemlərin kompleks həllinə böyük imkanlar yaratmışdır. Son illər ərzində məlum səbəblərdən ekoloji və fiziki cəhətdən köhnəlmiş, ətraf mühiti təhlükəli maddələrlə çirkləndirən bir çox istehsalat sahələrinin fəaliyyətinin dayandırılması hesabına Sumqayıt şəhərinin ekoloji vəziyyəti müsbət istiqamətə doğru yaxşılaşmışdır. Fəaliyyəti dayandırılmış köhnə texnologiyalı müəssisələrin yerində ekoloji tələblərə tam cavab verən, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş “Sumqayıt Texnologiyalar Parkı”, “Sumqayıt Texnolayn”, “SOCAR Karbomid”, “SOCAR Polimer” kimi nəhəng sənaye kompleksləri yaradılmışdır.
Bildiyimiz kimi, Sumqayıtın layihələndirilməsi ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1936-cı il də Bakının 35-40 km-də yerləşən ərazidə tikinti işlərinə başlanmışdır. Burada kimya və metallurgiya müəssisələrinin, istilik-elektrik stansiyasının və digər obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. İlk olaraq, obyektləri elektrik enerjisi ilə qidalandıran 1 nömrəli İEM işə salınmış və 1941-ci ildə elektrik enerjisi hasil edilmişdir. Lakin II Dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar tikinti işləri dayandırılmış, fəhlə və mühəndislər cəbhəyə yola salınmışdır. 1944-cü ildə isə Sumqayıt inzibati ərazisində tikintisi yarımçıq qalmış obyektlərdə canlanma baş vermişdir. Müharibədən təxris olunanlar tikintiyə cəlb olunmuş, sonrakı illərdə isə gənclər buraya axışmışlar. Hələ müharibə illərində stansiya Sumqayıtda sənaye meydançası yaradılmış, “Azot-Tuk” zavodu fəaliyyətə başlamışdır. 1944-cü ildə “Metallurq” zavodu layihələndirilmişdir. İlk dəfə olaraq 1945-ci ildə Sumqayıtın baş planı işlənmiş və təsdiq olunmuşdur. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrə hazırlayan “Tukzavod” əsasında “OZER” adlanan istehsal sahəsi yaradılmış və burada maye xlor, sürtkü yağları, xlorparafin, heksaxloran, kaustik soda və s. məhsulların istehsal texnologiyası mənimsənilmişdir.
1948-ci ildə Sumqayıtın baş planı yenidən işlənib təsdiq edilmişdir. Həmin dövrdə Sumqayıtın 21764 kvadratmetr (m2) ümumi sahəsinin 10491 m2-ni sənaye zonası təşkil edirdi. Nəhayət, 1949-cu il noyabrın 22-də Sumqayıta şəhər statusu verildi. Bundan sonra şəhərdə quruculuq işləri geniş vüsət aldı, yeni məhəllə və mikrorayonlar salındı. Eyni zamanda, kimya və metallurgiya müəssisələrinin tikintisi sürətləndirildi. 1952-ci ildə “Boru-prokat zavodunda ilk polad ərintisi alındı. “Sintez kauçuk” zavodu işə salındı. Kimya kombinatının tikintisinə başlandı. “Alüminium”, “Superfosfat”, “Aşqarlar”, “Yuyucu vasitələr” zavodlarında müxtəlif çeşiddə məhsulların hazırlanması həyata keçirildi. Bir çox hallarda isə Sumqayıt zərərli istehsal texnologiyalarının təcrübə-sınaq poliqonuna çevrilmişdir. İlkin mərhələdə müəssisələrin layihələndirilməsində ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri nəzərdə belə tutulmamışdır. İstehsal prosesində əmələ gələn təhlükəli tullantılar utilizasiya olunmadan şəhərətrafı ərazilərə daşınırdı. Müəssisələrdə əmələ gələn çirkab suları da təmizlənmədən birbaşa dənizə axıdılırdı.
Yalnız 1969-cu ildə dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonra Sumqayıtda ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına imkanlar yarandı. Onun keçmiş ittifaq orqanları qarşısındakı tələbləri ilə ekoloji tələblərin mərkəzləşmiş qaydada maliyyələşdirilməsi aparılmış, eyni zamanda, şəhərdəki kimya sənayesinin yenidən qurulması və ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Paralel olaraq, müəssisələrdə daha səmərəli texnoloji qurğuların quraşdırılması, mövcud istehsal sahələrinin yeniləşdirilməsi işləri aparılmışdır. Zavodlarda 23 lokal sutəmizləyici, 160-a qədər qaz-toztutucu qurğular quraşdırılmışdır. İldə 170 min ton tullantının təkrar istifadə olunması texnologiyası mənimsənilmişdir.
Şəhərin əvvəlki baş planında bəzi sənaye sahələrində kiçik lokal sutəmizləyici qurğular nəzərə alınsa da, onların quraşdırılmasında kobud səhvlərə yol verildiyindən təmizlənmə prosesini həyata keçirmək mümkün olamamışdır. Yalnız 1972-ci ildə “Üzvi Sintez” zavodunun nəzdində kimya müəssisələrinin çirkab sularını təmizləmək üçün sutkalıq gücü 146 min kub.m (m3) olan bioloji təmizləmə qurğusu tikilib istifadəyə verilmişdir. Qurğunun layihələrində, şəhərin yaşayış zonasında gün ərzində əmələ gələn 40 min kub.m (m3) çirkab suyun qəbul edilib təmizlənməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Lakin sənaye müəssisələrinin və şəhər əhalisinin sayının artması ilə əlaqədar qurğunun hər gün öz gücündən 24 min kub.m (m3) artıq çirkab suları qəbul etdiyindən qurğu qəzalı vəziyyətə düşmüşdür.
Şəhərdə əsasən, kimya sənayesi üstünlük təşkil etdiyindən müəssisələrin yaratdığı ekoloji problemlər də artırdı. Sonradan Lindan kimi təhlükəli məhsul hazırlayan istehsalat sahələrinin fəaliyyəti dayandırıldı, digər qurğularda rekonstruksiya işləri aparıldı.
Sumqayıt şəhərində ən ciddi ekoloji problemlərdən biri “Səthi aktiv maddələr” zavodu ərazisində istehsal zamanı əmələ gələn 200 min tondan çox civəli şlamın açıq duz anbarında üzun müddət saxlanması və bu səbəbdən ətraf ərazilərin civə ilə çirklənməsinə yol verilməsi idi. Problem artıq öz həllini tapmışdır. Tullantılar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məxsus poliqonda təhlükəsizlik şəraitində basdırılmışdır. Eyni zamanda, fəaliyyəti dayandırılmış kimya müəssisələrinin ərazisində uzun illər ərzində yığılıb qalmış xlorparafinlər, latekslər, plastifikatorlar, poliqliserin məhsullarının qalığı da yığılaraq zərərsizləşdirilmişdir. Vaxtilə “Azərboru”nun marten sobasında əmələ gəlmiş şlakın şəhərin 76-cı məhəlləsi ərazisində yığılıb qalması da ekoloji gərginliyə səbəb olurdu. Nəhayət, 2019-cu ildə “AzPal” MMC tərəfindən şlakın utilizasiya işlərinə başlanılmışdır. Bu da şəhərin ekoloji sağlamlaşmasına xidmət edən tədbirlərdəndir.
Digər bir problem isə 1950-ci illərdə yeraltı və yağış sularının axıdılması üçün çəkilmiş “Acı dərə” kanalı ilə bağlı idi. Kanal Ceyranbatan və Saray qəsəbələrinin yaxınlığından başlayaraq “Yaşıl dərə” ərazisindən, bir neçə məhəllə və mikrorayondan keçərək üstü açıq şəkildə dənizə birləşir. Kanalın son illər bir neçə dəfə daşması nəticəsində ətrafdakı fərdi yaşayış evlərini su basmış, sakinlər ciddi problemlərlə üzləşmişlər.
Şəhər rəhbərliyinin müraciəti əsasında “Azərsu” ASC tərəfindən “Sumqayıt şəhərinin perspektiv inkişafı və ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə “Acı dərə” kanalı ətrafında formalaşan tullantı sularının qarşısının alınması tədbirləri” layihəsi ilə əlaqədar 2017-ci ildə yenidənqurma işləri aparılmışdır. İlkin olaraq, Sülh küçəsində kanalın istiqaməti dəyişdirilərək, qapalı şəkildə “Azərboru”nun kollektoruna birləşdirimişdir. İkinci mərhələdə isə kanalın digər hissəsinin beton boruya salınması nəzərdə tutulmuşdur. Bu da öz növbəsində kanal ətrafında yaşayan 30 min sakinin kanalizasiya probleminin həll olunması ilə yanaşı, ekoloji vəziyyətin sağlamlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq.
Son illər Sumqayıtda su təchizatı və kanalizasiya sisteminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir. Məişət çirkab sularının təmizlənməsi üçün sutkalıq gücü 100 min kub.m (m3) olan sutəmizləyici qurğu tikilib istifadəyə verilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda Xəzər dənizi hövzəsinin sağlamlaşdırılması istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlər də öz əksini tapmışdır. Layihə çərçivəsində dövlət vəsaiti hesabına Novxanı qəsəbəsindən Sumqayıt şəhərinə qədər 12 nöqtədən dənizə axıdılan çirkab suların toplanaraq Sumqayıtdakı “Təmizləyici Qurğular sexi”nə yönəldilməsi üçün 14,5 kilometr uzunluğunda kollektorun çəkilişinə başlanmış və işlər 2016-cı ildə başa çatdırılmışdır. Hazırda isə digər mənbələrdə cəmləşən axıntı sularının boruya götürülməsi və təmizləyici qurğuya yönəldilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Sumqayıtın ümumi sahəsi 94170 hektardır ki, bunun 1003 hektarını yaşıllıq sahəsi təşkil edir. Adambaşına düşən yaşıllıq sahəsi isə 27,2 kv.m -ə çatdırılmışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, mövcud yaşıllıq sahələrinin sərhədləri göstərilməklə, inventarlaşma işləri aparılmış, eyni zamanda, yaşıllıq sahəsinin tikinti altına verilməsinin qarşısı alınmışdır.
Son 10 illiklər ərzində köhnə istehsalatlar istismardan çıxarılmış və onların tullantılarının məişət tullantıları poliqonuna atılmasının qarşısı alınmışdır. Əksər köhnə istehsalatların istismardan çıxarılması ilə bağlı əmələ gələn tullantıların nomenklaturası və həcmləri də kəskin azalmışdır. Hal-hazırda Sumqayıt şəhəri, şəhərətrafı ərazilər, Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri və bir neçə qəsəbədə formalaşan məişət tullantıları müqavilə əsasında daşınaraq “Təmizlik Departamenti” MMC-yə məxsus məişət tullantıları poliqonunda zərərsizləşdirilməsi üçün qəbul edilir. İl ərzində 800 000 m3 məişət tullantısı daşınaraq məişət tullantıları poliqonunda zərərsizləşdirilmişdir. Əraziyə təkcə məişət tullantıları deyil, istehsal prosesində əmələ gələn, habelə texnoloji prosesin gedişində ilkin istehlak xüsusiyyətlərini itirmiş əşyalar, təkrar istifadəyə yararlı və bu məqsədlə toplanan, həmçinin istifadə olunma xüsusiyyətindən məhrum olan tullantılar da daşınır.
Poliqon ərazisində tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi qurğu və şərait olmadığından tullantılar primitiv üsulla ətraf mühitdən təcrid olunmadan və texnoloji qaydalara riayət edilmədən texniki vasitələrin köməyi ilə basdırılırdı. Poliqonda müxtəlif tip tullantılar olduğundan təbii proses, həmçinin kənar şəxslərin poliqon ərazisinə müdaxiləsi nəticəsində ərazidə tez-tez yanma hadisələri baş verirdi. Bunun nəticəsidir ki, yanma zamanı atmosfer havasına mənşəyi məlum olmayan müxtəlif növ zərərli qazlar atılır, spesifik iy-qoxu ətrafa yayılaraq, əhalinin haqlı narazılığına səbəb olurdu. Son illər şəhər rəhbərliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində poliqon ərazisində tullantıların yanması halları minimum həddə endirilmişdir. Həmçinin artıq Nazirlər Kabineti Abşeron rayonunda tullantıların emalı üçün regional tullantı poliqonunun tikintisi üçün 65 ha. torpaq sahəsi ayrılmasına qərar vermişdir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən qısa müddət ərzində Xəzər dənizi sahili boyunca ümumi sahəsi 106 ha, uzunluğu 2 kilometr olan Bulvar Kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bulvar ərazisində 100 minə qədər ağac, 500 mindən çox müxtəlif dekorativ gül kolu əkilib. 60 min kvadratmetr sahədə çəmənlik salınmışdır. Ərazidə su təchizatı və kanalizasiya sistemi qurulmuşdur. Hazırda bulvarın genişləndirilməsi işləri aparılır. Bulvar kompleksinin tikilib istifadəyə verilməsi Sumqayıt şəhərində ekoloji durumun sağlamlaşdırılmasına böyük töhfədir.
Eyni zamanda, 2016-cı ildən başlayaraq, Bakı-Quba avtomobil yolundan başlayaraq, Sülh küçəsinə qədər əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır. Yolun hər iki tərəfində minlərlə dekorativ ağac və kollar əkilməsi şəhərimizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına xidmət edir.
Ümumiyyətlə, Sumqayıt şəhərində bir sıra ekoloji tədbirlər həyata keçirilmiş və konkret nəticələr əldə edilmişdir. Hazırkı ekoloji durum əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xeyli sağlamlaşmış, şəhərin ekoloji vəziyyətində dönüş yaradılmışdır.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev 27 sentyabr 2016-cı ildə Sumqayıt şəhərinə səfəri zamanı demişdir ki, “Sumqayıt şəhəri sovet vaxtında həmişə ekoloji problemlərlə dolu şəhər kimi təqdim edilirdi və xarici mətbuatda da ekoloji cəhətdən çətin şəhərlərin sırasına həmişə Sumqayıtı da salırdılar. Amma bu gün Sumqayıt dünya miqyasında ən ekoloji təmiz şəhərlərdən biridir... İndi Sumqayıtın havası çox təmizdir. Sumqayıtda ekoloji problemlər öz həllini tapıb”.
Hesab edirik ki, şəhər rəhbərinin ekoloji məsələlərə olan tələbkar münasibəti yaxın gələcəkdə mühitin daha da sağlamlaşacağına təminat verir. Bu mühüm işdə biz ekoloqlar da əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik, əməli fəaliyyətimizdə gündən-günə çiçəklənən, inkişaf edən doğma şəhərimizin 70 illik yubileyinə layiqli töhfələr verəcəyik
Ad günün mübarək, SUMQAYIT!

 
  • Oxunub:  2400  |  
  • Tarix:  17-10-2019  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir

25 Yanvar 19:52
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun rektoru ADA Universitetində mühazirə oxuyub
25 Yanvar 19:45
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri “Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransının iştirakçıları ilə görüşüb
25 Yanvar 17:32
Saatlıda “Pambıqçılıq 2020: qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
25 Yanvar 17:27
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunda Azərbaycanın yeni hökumətinin prioritetlərini açıqlayıb
25 Yanvar 17:17
Əli Əhmədov: Beynəlxalq İqtisadi Forum gündən günə inkişaf edən Azərbaycanın və onun iqtisadiyyatının dünyaya açılması üçün gözəl bir imkandır
25 Yanvar 17:11
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdə rayonunda şəhid ailələrini ziyarət edib
25 Yanvar 16:37
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
25 Yanvar 16:31
İnanıram ki, seçicilər gələcəyin partiyası olan YAP-ın namizədlərinə səs verəcəklər
25 Yanvar 16:28
Deputatlığa namizəd Elnur Rəhimovun seçicilərlə növbəti görüşü keçirilib
25 Yanvar 16:24
Prezident İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının General-Qubernatorunu təbrik edib
25 Yanvar 16:22
"Seçkilərin yüksək səviyyədə keçirilməsində məntəqə seçki komissiyaları böyük məsuliyyət daşıyırlar"
25 Yanvar 16:17
Yevlax gəncləri “Könüllü qonaq” təşəbbüsünə qoşulublar
25 Yanvar 16:15
Deputatlığa namizəd Səməd Seyidov Qazax rayonunda seçicilərlə görüşlər keçirib
25 Yanvar 16:03
Ermənistan işğal olunmuş ərazilərimizdəki abidələri “bərpa” etmək adı altında erməniləşdirmə siyasəti aparır - BƏYANAT
25 Yanvar 15:59
Deputatlığa namizəd Aqiyə Naxçıvanlı Oğuz rayonu Bucaq kəndində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 15:54
Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki azərbaycanlı tələbələrin zəlzələ zonasından təxliyəsi haqqında tapşırıq verib
25 Yanvar 15:25
Pakistan portalı Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı məqalə yayıb
25 Yanvar 15:16
Azərbaycan deputatları AŞPA-nın qış sessiyasında iştirak edəcəklər
25 Yanvar 15:12
Bütün seçiciləri daha güclü Azərbaycan naminə partiyamızın namizədlərinə səs verməyə çağırıram
25 Yanvar 15:03
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım Bərdənin Şatırlı, İkinci Nazırlı, Kürdborakı, Hacılı, Birinci Qazaxlar kəndlərində seçicilərlə görüşüb
25 Yanvar 14:56
Ehsan Zahidov: “Salyanda polisin qıza təcavüz etməsi barədə məlumat tamamilə əsassız və uydurmadır”
25 Yanvar 14:22
Azərbaycan Ordusunda Həzi Aslanovun 110 illiyinə həsr olunan silsilə tədbirlər keçirilib
25 Yanvar 13:25
Azərbaycan Prezidenti türkiyəli həmkarına başsağlığı verib
25 Yanvar 11:47
YAP-ın 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən namizədi Aydın Hüseynovun Ələt qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşü keçirilib
25 Yanvar 11:29
Nazirlər Kabinetində icbari sığorta sahəsində qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
25 Yanvar 11:26
Heydər Əliyev Mərkəzində “Onları Bakı və Moskva sevir” fotosərgisi açılıb
25 Yanvar 11:21
Dilarə Cəbrayılova: Azərbaycanın nüfuzlu Davos İqtisadi Forumu ilə fəal əməkdaşlığı ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açıb
25 Yanvar 11:19
Fevralın 24-dən “Gənclər Paytaxtı 2020” müsabiqəsinin onlayn səsvermə mərhələsi start götürəcək
25 Yanvar 11:17
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Dünya İqtisadi Forumunda təmsil olunub
25 Yanvar 11:15
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində ötən ilin yekunları müzakirə olunub
25 Yanvar 11:12
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Samuxda və Göygöldə nümayəndəlikləri açılıb
25 Yanvar 11:09
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə UNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılacaq
25 Yanvar 10:14
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin açıqlaması
25 Yanvar 10:08
Azərbaycanın dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da möhkəmlənir
24 Yanvar 18:11
Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məcburi köçkünləri qəbul edib
24 Yanvar 18:09
Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncədən olan 4 namizədinin gənclərlə görüşü keçirilib
24 Yanvar 17:43
Deputatlığa namizəd Kamran Bayramov Şəmkirin Mehrili və Abbaslı kəndlərində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 17:43
Türkiyəli professor: "Azərbaycanda seçici, media və dövlət arasında əlaqə düzgün qurulub"
24 Yanvar 17:40
YAP tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Niyazi Tağıyev seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 17:36
Yuli Qusman: "Parlament seçkilərindən sonra da Azərbaycanın demokratik inkişafı davam edəcək"
24 Yanvar 17:28
Mariya Zaxarova: "Parlament seçkilərinin nəticələri dost Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək"
24 Yanvar 17:26
“Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransı çərçivəsində “Mədəniyyətlərin dialoqu xalqların dialoqunun əsasıdır” mövzusunda dəyirmi masa keçirilir
24 Yanvar 17:19
Deputatlığa namizəd Ramil Həsən Ucarda seçicilərlə növbəti görüşlər keçirib
24 Yanvar 17:07
Energetika naziri Siyəzəndə, nazir müavinləri isə Qobustan və Cəlilabadda vətəndaşları qəbul ediblər
24 Yanvar 16:59
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Hikmət Babaoğlu seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib
24 Yanvar 16:04
“YARAT”da yeni tamaşanın premyerası olacaq
24 Yanvar 15:57
Sabirabadlıların seçimi Əhliman Əmiraslanovdur
24 Yanvar 15:49
Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan “Balaca Şahzadə” növbəti dəfə repertuara salınıb
24 Yanvar 15:40
Deputatlığa namizəd Eldəniz Səlimov Xaçmazda seçicilərlə növbəti görüş keçirib
24 Yanvar 15:36
İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş “Mənəm, mən...” tamaşası yenidən səhnədə
24 Yanvar 15:34
Seçicilər ümumxalq partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcəklər
24 Yanvar 15:31
Bakı məktəblilərinin beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi uğurların sayı artmaqdadır
24 Yanvar 15:26
MSK-nın Şəkidə keçirdiyi regional seminarda seçki mübahisələrinin həllinə dair məsələlər müzakirə olunub
24 Yanvar 15:22
Gəncədə seçki mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həllinə dair regional müşavirə keçirilib
24 Yanvar 15:12
Ağdaşlılar YAP-ın namizədinə səs verəcəklər
24 Yanvar 14:51
YAP-ın namizədi Kamaləddin Qafarovun təhsil işçiləri ilə görüşü keçirilib
24 Yanvar 14:43
Deputatlığa namizəd Məşhur Məmmədov Masallı rayonu Xırmandalı kəndində seçicilərlə görüşüb
24 Yanvar 14:35
Fikrət Sadıqov: "Cəmiyyətdə seçkilərə maraq kifayət qədər yüksəkdir"
24 Yanvar 14:29
Yeni TV-də qonaq Yeni Azərbaycan Partiyasının 21 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Məlahət İbrahimqızıdır (VİDEO)
24 Yanvar 14:20
Prezident İlham Əliyevin Davosda İsveçrənin Montrö şəhərinin meri ilə görüşü olub
24 Yanvar 14:15
Prezident İlham Əliyev Davosda “Equinor” şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb
24 Yanvar 14:08
Şöhrət Barlas: "Parlament seçkilərindən yalnız müsbət gözləntilərim var”
24 Yanvar 14:04
Azərbaycanda qar ehtiyatlarının toplanmasında azalma tendensiyası müşahidə olunur
24 Yanvar 13:58
Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun tribunasından Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırır
24 Yanvar 13:54
İnanıram ki, 2020-ci il fevral ayının 9-da seçicilərin əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verəcək
24 Yanvar 13:05
Elçin Əhmədov: Prezident İlham Əliyevin Davosdakı görüşləri Azərbaycanın yüksək beynəlxalq nüfuzunun əyani göstəricisidir
24 Yanvar 12:43
Deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım növbəti görüşlərini Bərdə rayonunun mədəniyyət və səhiyyə işçiləri ilə keçirib
24 Yanvar 11:46
"Yeni parlamentdə Azərbaycanın daha da inkişafına töhfə verəcək insanların yer alacağına ümid edirəm"
24 Yanvar 11:29
Stefan Şennak: "Əminəm ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri ədalət prinsipləri əsasında keçiriləcək"
24 Yanvar 11:15
Moldova MSK-sının və parlamentinin nümayəndələri Azərbaycanda seçkiləri izləyəcəklər

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA