Ana səhifə »  Xarici siyasət »  Rusiyanın nüfuzlu “Novıye İzvestiya” qəzetində Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş məqalə dərc edilib
A+   Yenilə  A-
Rusiyanın nüfuzlu “Novıye İzvestiya” qəzetində Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş məqalə dərc edilib

Rusiyanın nüfuzlu “Novıye İzvestiya” qəzetinin 12 may tarixli nömrəsində Sergey Seninin Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş “O, ölkənin simasını dəyişdi” sərlövhəli geniş məqaləsi dərc olunub. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
* * *
Mayın 10-da Azərbaycanda Ümummilli lider və müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin doğum günü qeyd edildi. Azərbaycanı tamamilə dağılmış və tənəzzülə uğramış vəziyyətdə qəbul edən Heydər Əliyev onu özündən sonra bütün postsovet məkanında ən firavan ölkələrdən biri kimi qoyub getdi. Bunu təkcə MDB məkanında, Ön Asiya və ya Yaxın Şərq ölkələrində deyil, bütün dünyada etiraf edirlər.
“Heydər” sözü ərəb dilindən tərcümədə “cəsur” deməkdir. Bu ad, öz sahibinin bütün həyatına və karyerasına mistik şəkildə təsir göstərib. Dünya xəritəsində yeni yaranan Azərbaycan dövləti bu İnsanın sayəsində səmərəlilik indeksini dünya reytinqinin bir çox parametrləri üzrə ildən-ilə artıraraq, uğurla inkişaf etməyə başladı.
Bu, çox narahat bir dövr idi. 1991-ci ilin oktyabrında öz müstəqilliyini bərpa etmiş bir ölkəni daxili münaqişələr və klan çəkişmələri parçalayırdı. Əvvəlki rəhbərlər iqtisadiyyatı tənəzzülə uğratmışdılar, Xalq Cəbhəsi isə “alovlu inqilabçı” Əbülfəz Elçibəy ilə birlikdə xalqı siyasi xaosa sürükləmişdi.
Bu gün bir çox ekspertlər belə bir fikirdə həmrəydirlər ki, Heydər Əliyev 1993-cü ilin yayında hakimiyyətə qayıtmasaydı, Azərbaycan Respublikasının da mövcudluğuna sələfi - tarixi ölçülərə görə ömrü çox qısa - cəmi iki il (1918 - 1920) olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kimi son qoyulacaqdı.
Ötən əsrin əvvəllərində də, doxsanıncı illərin əvvəllərində də sabit siyasi hakimiyyət formalaşmamışdı, bütün ərazilərin nümayəndələrini razı salan və birləşdirən milli ideya tapılmamışdı. Dağlıq Qarabağda başlayan qarşıdurma təkcə ayrı-ayrı torpaqların deyil, həm də dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsini yaradan permanent vətəndaş müharibəsinə çevrilmişdi.
Tarixçilər Heydər Əliyevin zəngin irsini, xüsusən Onun Sovet İttifaqının geosiyasi məkanında baş verən tektonik dəyişikliklər dövründə fəaliyyətini və postsovet cəmiyyətinin demokratikləşməsində rolunu hələ öyrənməlidirlər.
Əlbəttə, bunlar sonra baş verdi, bir qədər əvvəl isə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi Yuri Andropov Heydər Əliyevə Nazirlər Sovetində yüksək vəzifə təklif etməklə, Onu sözün əsl mənasında, Bakıdan çəkib apardı. Brejnev dövründən sonra Siyasi Büroda mövqeyini möhkəmləndirmək üçün Yuri Vladimiroviçin yaxın və inanılmış adamlara ehtiyacı var idi. Başa düşürdü ki, ətrafında lazım gələndə onu dəstəkləməyə hazır olan məsləkdaşların sayı bir o qədər də çox deyil. O, Heydər Əliyevi məhz belə bir insan hesab edirdi.
Heydər Əliyev “Novıye İzvestiya” qəzetinə çoxdankı müsahibəsində həmin hadisələri belə xatırlayırdı: “Bizim yaxın, hətta dost münasibətlərimiz vardı, lakin buna baxmayaraq, mən ona dedim: “Yuri Vladimiroviç, icazə verin, Bakıda qalım”. Amma Andropov təkid etdi və mən Moskvaya gəldim, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini oldum”.
Çingiz Aytmatov:
“Türk dünyasının böyük və qüdrətli oğluna, görkəmli dövlət xadiminə, ömrümüz boyu ibrət götürəcəyimiz bir dühaya ucaldılmış dəyərli mənəvi abidə ürəyimi qürur hissi ilə doldurur”.
Amma Heydər Əliyevin hakim sovet areopaqında təkcə əsas fiqur deyil, həm də Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Baş katibi, əslində, dünyanın ən böyük dövlətinin başçısı vəzifəsinə namizədlərdən biri olmasını çox az adam bilir. Səksəninci illərin ortalarında - “Kreml qocalarından” bir neçəsinin növbə ilə qəflətən vəfat etməsindən sonra Onun mümkün təyinatı haqqında söhbətlər dolaşırdı.
Onların fonunda Heydər Əliyev yetərincə cavan və enerjili idi. Xüsusən də O, ölkədə ən nüfuzlu funksionerlərdən, eyni zamanda, dövlətin hüdudlarından kənarda böyük hörmət qazanmış istedadlı idarəçilərdən biri kimi tanınırdı. O, əslində Asiya və Afrika ölkələrində, Şərq istiqamətində sovet siyasətini həyata keçirirdi.
Heydər Əliyev indi deyildiyi kimi, həyatını riskə qoyaraq, qeyri-sabit rejimlərin hakimiyyətdə olduğu regionlara gedirdi. Hərbi əməliyyatların yenicə başa çatdığı Vyetnamda, Prezident Hafiz Əsəd ilə Fələstin radikalları arasında münaqişənin ən qızğın çağında Suriyada, müharibə şəraitində olan, terrorçu qruplaşmaların didib-parçaladığı Anqolada olmuşdu. İstənilən diplomatik səviyyədə, istənilən opponent ilə dil tapmağı gözəl bacarırdı. Buna görə də Onun şəxsiyyətinin miqyası beynəlxalq səviyyədə də özünü göstərirdi.
Yeri gəlmişkən, ABŞ-a səfəri zamanı olmuş maraqlı bir epizod Heydər Əliyevin baş tutmayan Kreml karyerası barədə fərziyyəni təsdiq edir. Jurnalist Andrey Karaulov öz kitabında bu barədə yazır. Heydər Əliyev Klintonlar ailəsinin Kemp-Deviddəki iqamətgahında qonaq olanda ata Corc Buş Onu öz rançosuna dəvət etmək üçün kiçik motorlu qayıqda oraya gəlir. Özü də tək, mühafizəsiz. O vaxt Buş etiraf edərək demişdi: “Mister Əliyev, biz Sovetlərə Sizin başçılıq edəcəyinizdən necə də qorxurduq...”. Şübhəsiz ki, ABŞ Prezidentinə Baş katib postuna Heydər Əliyevin namizədliyinin Siyasi Büroda ciddi nəzərdən keçirildiyini məruzə etmişdilər.
Təsadüfi deyil ki, Kremlin növbəti rəhbərinin vəfatından sonra Mixail Qorbaçov Siyasi Büronun iclasından əvvəl Heydər Əliyevə yaxınlaşaraq demişdi: “Yoldaşlar hesab edir ki, dəfn komissiyasına Siz başçılıq etməlisiniz...”.
O şəraitdə dəfn komissiyasının başçısı ölkədə ali hakimiyyətə namizəd kimi qəbul olunurdu. Lakin Heydər Əliyev qəti imtina etdi. Kim bilir, bu, baş versə idi, bu gün biz hansı ölkədə yaşayardıq!
Tanınmış rusiyalı politoloqdan soruşurlar ki, Çernenkonu Qorbaçov deyil, Heydər Əliyev əvəz etsəydi, SSRİ-nin dağılmayacağı, Çin modeli üzrə inkişaf edəcəyi doğrudurmu? Ekspert belə cavab verib: “Mənə tarix barədə felin lazım formasında fikir yürütmək çətindir. Lakin O, iradəli və prinsipial insan idi. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğu dövrdə Heydər Əliyev çox işlər gördü və həmişə vəziyyətin çox ağır olduğu yerlərdə oldu”.
Bu, nə qədər qəribə səslənsə də, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin qüdrətli rəhbəri Yuri Andropov təkcə sağlığında deyil, ölümündən sonra da Heydər Əliyevin karyerasında taleyüklü rol oynamışdı. Ondan dərhal sonra Heydər Əliyev gözdən salındı və istefaya getməli oldu. Sonra bir neçə il ərzində ona yaşadığı yerdən kənara çıxmaq qadağan edildi və yalnız 1990-cı ildə kiçik Vətəninə dönməyə müvəffəq oldu.
Siyasi nəhəngin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi dövrü dramatik hadisələrlə eyni vaxta düşdü. Heydər Əliyev o vaxt yaranmış qeyri-adi vəziyyət barədə belə deyirdi: “Burada vətəndaş müharibəsi idi. İnsanlar bir-birinə güllə atırdı. Hərənin bir silahlı dəstəsi var idi. Qayda-qanun yaratmaq üçün iki il yarım lazım odlu...”.
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri professor Stanislav Çernyavski müsahibəsində o dövrü belə xatırlayır: “Azərbaycanda işləyən diplomat kimi mənə Onun nitqlərini dinləmək həmişə maraqlı və xoş idi. O, ölkənin daxili siyasi həyatında qüvvələr balansını ustalıqla gözləməyi bacarırdı. Onun işləri, həyata keçirilməsinə özünə nəzarət etdiyi göstərişləri Azərbaycanın simasını günbəgün dəyişirdi”.
Vladimir Putin:
“Biz hamımız Azərbaycandakı iqtisadi artım templərinin təsiri altındayıq - 34-35 faiz, özü də artıq neçənci ildir. Bu, heyrətamizdir!”
Deyirlər ki, o dövrdə iqtisadiyyatda nizam-intizam yaradarkən Heydər Əliyev güclü təzyiqə davam gətirməli olub. Müxalif əhval-ruhiyyəli siyasətçilər, hətta Milli Məclisin deputatları neft-qaz və neft emalı sənayesinin dərhal özəlləşdirilməsini təkid edirdilər. Onlar deyirdilər ki, sahibkarlar neft sahəsini dövlətdən daha səmərəli idarə edəcək və xəzinəyə daha çox pul gətirəcəklər. Bəlkə də özlərini belə göstərirdilər, əslində isə özəlləşmə “qapa-qapına” hazırlaşırdılar.
Bu gün bir çoxları hətta düşünəndə belə təlaş keçirirlər ki, əgər Bakı nefti və qazı hansısa yerli oliqarxların əlinə keçsəydi nə ola bilərdi. Azərbaycan ömrünün axırınadək dilənçi ölkə olaraq qalacaqdı, “Forbs”ın siyahısında isə Xəzər neftindən varlanmış yeni milyarderlər ortaya çıxacaqdı.
Şükürlər ki, belə olmadı və “yeni azərbaycanlılar” futbol və voleybol klubları, yaxtalar və təyyarələr almağa, rus oliqarxlarının etdikləri kimi “alın təri” ilə qazandıqları milyardları özgə iqtisadiyyata yatırmadılar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyət illəri isə milli iqtisadiyyat üçün çox uğurlu oldu. Bu uğur neft və qaz sənayesi, nəqliyyat, aviasiya işçiləri və sadə insanlar tərəfindən böyük məmnunluqla qarşılandı. Azərbaycan üzrə mütəxəssis Stanislav Çernyavskinin fikrinə görə, İlham Əliyevin komandası “neft-qaz resurslarının uzunmüddətli perspektivdə məhdudluğunu başa düşərək, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə daha çox diqqət göstərməyə başladı. Bunun üçün kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi üzrə geniş tədbirlər görülür, Sahibkarlara Milli Yardım Fondunun xətti ilə fəal kreditləşdirmə, o cümlədən özəl sektorun inkişafına güclü təkan verən uzunmüddətli kreditləşmə həyata keçirilir”.
Yevgeni Primakov:
“Ona atasının xarakterinin bir çox xüsusiyyətləri irsən keçib. Gözəl təəssürat bağışlayır. İlham Heydər oğlu geniş düşüncəli ziyalıdır. Atası kimi”.
O vaxtdan artıq on ildən çox keçib, ölkəni sadəcə tanımaq olmur. Postsovet məkanında çətin ki, Bakıdan gözəl şəhər tapılar! Bu mübaliğə deyil. Kim Odlar Yurdunda olursa, burada baş verən fantastik dəyişikliklərə heyran qalır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dövlətinin paytaxtı ilk Avropa Oyunlarının keçiriləcəyi məkan seçilib. Bu Oyunlar bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək. Dünya səviyyəli bu möhtəşəm tədbirin iştirakçıları Bakının müasirləşməsinə heyrətlənəcəklər. Xəzər boyu 10 kilometrlərlə ekzotik bitkilərlə dolu uzanan gözəl sahil zolağı, ən müasir texnologiyalar ilə tikilmiş gözəl komplekslər, sosial və kommersiya obyektləri, ticarət mərkəzləri... Ən əsası isə - insanlar, onların sakit və təbəssümlü simaları inam və ləyaqət ifadə edir.
Əyalətlərinin tənəzzülə uğradığı bir çox dövlətlərdən, o cümlədən Rusiyadan fərqli olaraq rəsmi Bakı sənayeyə və kənd təsərrüfatına sərmayə yatıraraq regionları da inkişaf etdirir. Bakılılar artıq çoxdandır ki, Köhnə Dünya ölkələrinə tərəvəz və meyvə ixrac edirlər. Dadlı və ətirli Azərbaycan tərəvəzlərinə Avropada xüsusi tələbat var.
Yəni, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri burada çoxdan və ciddi həll olunur. Eyni zamanda, insanların qazanc dalınca başqa ölkələrə və hətta Rusiyaya üz tutması bir qədər səngiyib. Əksinə, investisiya cəlbediciliyi kapitalın geriyə, yerli iqtisadiyyata axınına kömək edir.
Azərbaycan həmişə müxtəlif konfessiya və xalqların, xüsusilə rusların mehriban qonşuluq şəraitində yaşadıqları məkan olub. Ətrafda geosiyasi mühitin dəyişməsinə baxmayaraq, İlham Əliyevə bu ənənəni və Moskva ilə mehriban qonşuluq əlaqələrini saxlamaq müyəssər olub. Demək olar ki, ölkə Rusiyanın regionda ən etibarlı strateji tərəfdaşına çevrilib. Azərbaycanın rus icması Cənubi Qafqazda ən çoxsaylıdır. Respublikanın 350 məktəbində tədris rus dilində aparılır, hər bir ali məktəbdə rusdilli fakültələr var.
Əlbəttə, burada bütün problemlərin öz həllini tapmasını söyləmək hələ tezdir, lakin bir məqam şübhə doğurmur - Azərbaycan uğura aparan yol seçib və qlobal beynəlxalq proseslərdə fəal rol oynamaqla Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilib. Bakının enerji təhlükəsizliyi məsələsində mövqeyi ilə Rusiyada və Qərbdə hesablaşırlar. Prezident İlham Əliyev ölkənin modernləşməsinin əsas hədəflərini müəyyən edib - nüfuzlu dövlət, müasir cəmiyyət və müasir insan. O, bu məsələləri uğurla həll edir.

 
  • Oxunub:  15030  |  
  • Tarix:  13-05-2015  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə, vərəsələrinə yüksək diqqət və qayğının daha bir bariz nümunəsidir

21:08
16 Noyabr
Professor Nigar Vəliyevanın “Azərbaycanca-ingiliscə-rusca izahlı kommunikasiya terminlər lüğəti” çapdan çıxıb
17:48
16 Noyabr
Kamal Abdullayev Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri seçilib
17:33
16 Noyabr
Milli Məclisin əmək və sosial siyasət komitəsinin iclası keçirilib
17:27
16 Noyabr
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 26-cı ildönümü Nizami rayonunda qeyd edilib
17:24
16 Noyabr
Mikayıl Cabbarov: Vergi Məcəlləsinə təklif edilmiş dəyişikliklər paketində tədbirlər sırasında vergi güzəştlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur
17:11
16 Noyabr
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş
16:51
16 Noyabr
Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Bərdədə vətəndaşlarla görüşüb
16:41
16 Noyabr
Akademik Ramiz Mehdiyevin “Dağlıq Qarabağ” kitabı: bilinməyən həqiqətlərin tarixi təsdiqi
16:35
16 Noyabr
AZƏRTAC və Pakistanın DND xəbər agentliyi informasiya mübadiləsi aparacaqlar
16:12
16 Noyabr
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ayrıca tribunalın yaradılması təklifi irəli sürülüb
16:08
16 Noyabr
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi hərb oyunlarının yekunlarına dair müşavirə keçirib
15:56
16 Noyabr
Azərbaycan Gənclərinin VIII Forumunun iştirakçılarına
15:53
16 Noyabr
Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir
15:49
16 Noyabr
Elman Məmmədov: Həmsədrlər indiyədək münaqişənin həlli istiqamətində hansısa irəliləyişə nail ola bilməyiblər
15:47
16 Noyabr
ADU-da “Leyli və Məcnun” operası səhnələşdirilib
15:42
16 Noyabr
XXIV Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və Konfransı keçiriləcək
15:39
16 Noyabr
Komanda-qərargah hərb oyunları çərçivəsində Naxçıvan Qarnizonu qoşunları döyüş atışlı mərhələni uğurla icra ediblər
15:17
16 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Dəmir Yolu Vağzalı Kompleksinin açılışında iştirak edib
14:43
16 Noyabr
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında tütün məmulatları istehsalı fabriki istifadəyə verilib
14:38
16 Noyabr
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında əlvan metallar və ferroərintilər zavodunun açılışı olub
14:36
16 Noyabr
Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracını artırıb
14:33
16 Noyabr
Növbəti üç rayon üzrə təhsil müəssisələrində şəffaflığın artırılmasına dair seminarlar keçirilib
14:26
16 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında inşaat kimyəviləri zavodunun açılışında iştirak edib
14:21
16 Noyabr
Kaliforniyada yaşayan soydaşlarımızla görüş keçirilib
14:15
16 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfərə gəlib
14:11
16 Noyabr
Jurnalist Aqil Camal Qazaxıstandakı beynəlxalq konfransa gedir
14:08
16 Noyabr
Elife Çekem: AZƏRTAC və Anadolu düzgün informasiya təminatı məsələsində eyni mövqedən çıxış edir
14:06
16 Noyabr
Deputat: Fransanın bu addımı təkcə Cənubi Qafqazda deyil, Avropada da separatçı meyillərin güclənməsinə səbəb ola bilər
14:02
16 Noyabr
Rufiz Qonaqov: Bako Saakyanın Fransaya qanunsuz səfəri Minsk qrupunun həmsədri olan bu ölkə üçün qara ləkədir
13:59
16 Noyabr
Elçin Mirzəbəyli: Fransanın davranışları BMT Nizamnaməsinin VI və VII fəsillərində yer alan prinsiplərə tamamilə ziddir
13:00
16 Noyabr
UEFA nümayəndələrinin Bakıya tanışlıq xarakterli səfəri olub
12:51
16 Noyabr
Gürcüstanın maliyyə naziri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
12:46
16 Noyabr
Hadi Rəcəbli: Prezident İlham Əliyev sosial siyasət və sosial müdafiə sistemində dünyaya nümunə olacaq ardıcıl və sistemli yeniliklər həyata keçirib
12:44
16 Noyabr
Azad Rəhimov: VIII Forumda Azərbaycan gəncliyi üçün çox vacib məsələlər müzakirə olunacaq
12:38
16 Noyabr
Bişkekdə “İslam müasir sivil dövlətdə” adlı ikinci beynəlxalq konfrans başa çatıb
12:37
16 Noyabr
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub
12:28
16 Noyabr
Hikmət Babaoğlu: Fransa terrorçuya cəzasızlıq mühiti yaratmaqla Avropa dəyərlərini və beynəlxalq hüququ gözdən salır
12:13
16 Noyabr
Bakıda “Vəkillərin rolu və müstəqilliyi: müqayisəli perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans davam edir
11:55
16 Noyabr
Bakıda Azərbaycan Gənclərinin VIII Forumu keçirilir
11:51
16 Noyabr
Bakıda Polşa filmləri festivalı keçiriləcək
11:49
16 Noyabr
TÜRKSOY-un xalq çalğı alətləri orkestrinin Yokohamadakı konserti böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb
11:40
16 Noyabr
Həmyerlimiz İslam dünyasının idmanda təmsil olunan xanım nümayəndələrini bir araya toplayacaq
11:34
16 Noyabr
SOCAR radar peyk təsvirlərinin köməyi ilə neft yataqlarının aşkarlanması istiqamətində tədqiqat aparacaq
11:28
16 Noyabr
Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır
11:02
16 Noyabr
Noyabrın 16-sı Beynəlxalq Tolerantlıq Günüdür
10:53
16 Noyabr
Azərbaycan Gənclərinin VIII Forumunun iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
10:51
16 Noyabr
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Moskvada “Nəsimi - şeir, sənət və mənəviyyat festivalı” keçiriləcək
10:49
16 Noyabr
Fransa nümayəndə heyəti Cocuq Mərcanlıya səfər edib
10:47
16 Noyabr
Senator: Rəsmi Paris Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Fransaya qanunsuz səfərlərin qarşısını almalıdır
10:46
16 Noyabr
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
20:15
15 Noyabr
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında idman sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb
20:12
15 Noyabr
İsveçrə və Azərbaycan arasında yüksək səviyyədə dialoq mövcuddur
20:07
15 Noyabr
XİN: Bako Saakyanın Fransaya səfəri oyuncaq qurumun beynəlxalq səviyyədə təşviqinə yönələn növbəti uğursuz cəhddir
20:02
15 Noyabr
Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyəti yaxın gələcəkdə artacaq
19:57
15 Noyabr
Nino Çikovani: Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında iqtisadi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir
19:54
15 Noyabr
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Səyyar Klinikası Ədliyyə Nazirliyində aksiya keçirib
19:52
15 Noyabr
Vyanada müasir texnologiyaların dəmir yollarında tətbiqinə dair toplantı keçirilib
19:43
15 Noyabr
Siyavuş Novruzov: Müəyyən məsələlərlə bağlı dövlət büdcəsindən Milli Məclisə ayrılan vəsait artırılmalıdır
19:40
15 Noyabr
Əli Hüseynov: Qanunlara müvafiq dəyişikliklərin edilməsi onların normativ hüquqi aktlara uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır
17:52
15 Noyabr
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq Konfransın gələn il Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb
17:47
15 Noyabr
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Bako Saakyanın Fransaya qanunsuz səfərini pisləyir
17:42
15 Noyabr
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd ediləcək
17:37
15 Noyabr
AİDA və ADA Universiteti asiyalı və afrikalı diplomatlar üçün ölkəmizdə ixtisasartırma kursları təşkil edib
17:33
15 Noyabr
UNEC-də Türkiyə Universitetləri ilə əməkdaşlığa həsr olunan beynəlxalq konfrans
17:18
15 Noyabr
Bakıda “Azərbaycanda tolerantlıq: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda konfrans keçirilib
16:58
15 Noyabr
Bişkekdə “İslam müasir sivil dövlətdə” adlı ikinci beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb
16:52
15 Noyabr
İtaliyanın “Radio Atene” kanalında Azərbaycandakı multikulturalizm ənənələrindən danışılıb
16:42
15 Noyabr
Azərbaycan Prokurorluğunun nümayəndə heyəti antikorrupsiya strategiyalarına dair beynəlxalq konfransda iştirak edib
15:45
15 Noyabr
Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədinin demarkasiyası üzrə Birgə Komissiyanın 6-ci iclası keçirilib
15:34
15 Noyabr
Bu il ölkədən 201 min tondan çox kimya sənayesi məhsulları ixrac olunub

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+13 +16
gecə+8 +10