Ana səhifə »  Siyasət »  Son üç yüzillik tariximizdə Qarabağın dünəni, bu günü və sabahı
A+   Yenilə  A-
Son üç yüzillik tariximizdə Qarabağın dünəni, bu günü və sabahı

Qarabağın dünəni

“1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa verilən o muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyulmuş bir bombadır, nə vaxtsa partlamalı idi”.

Heydər ƏLİYEV

 

Çar Rusiyası Cənubi Qafqazı işğal edəndən sonra burada durum tədricən azərbaycanlıların ziyanına dəyişməyə başladı. İşğaldan əvvəl bu coğrafiyada hadisə və olayları istiqamətləndirənlər məhz azərbaycalılar olmuşlar. Ermənilər isə heç bir nüfuza malik deyildilər. Görünür, bu durum çar Rusiyasını qane etməyib və orada vəziyyətin dəyişdirilməsinə qərar verilib. Bu niyyətlə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni buraya köçürülüb. Onları Azərbaycanın ən münbit torpaqlarında məskunlaşdırır və hərtərəfli himayə edirdilər. Ermənilər torpaq vergisindən azad idilər, onların gənclərini təhsil müəssisələrində oxudur, əsgər aparıb silahdan istifadə etməyi öyrədirdilər. Əsgərlikdən qayıdan və ya məktəb bitirən gənclər dövlət vəzifələrinə irəli çəkilirdilər. Üstəlik, onlara “dənizdən dənizə” böyük bir ərazidə dövlət qurmaq vədi verilirdi.

Sovet dövründə də ermənilərə belə münasibət saxlanılır. Yeni xəritələr cızılanda ermənilərə Azərbaycanın tarixi ərazilərindən yeni torpaq payı verilirdi. Qarabağ torpaqlarının bir hissəsi əvvəlcə mübahisəli ərazi halına gətirilir, sonra ora qondarma ad altında muxtariyyət verilirdi. Aydındır ki, Qarabağın Şimalı, Cənubu, Şərqi və Qərbi var. Min illərin tarixində olmayan “Dağlıq Qarabağ” anlayışı hardan meydana çıxdı?

Belə güclü dəstəkdən azğınlaşan ermənilər sərsəm planlarını həyata keçirmək üçün bəzi terminoloji hiylələrdən də məharətlə istifadə ediblər. Son 30 ildə ermənilər bir az da irəli gedərək “Dağlıq Qarabağ” anlayışını beyinlərdən silmək üçün himayədarlarının köməyi ilə onu “Artsax” adlandırıblar. Qeyd edək ki, “qara” sözü bir sıra türkmənşəli dillərdə “çox”, “böyük”, “nəhəng” anlamında işlədilib. “Qarabağ” sözü də “Böyük bağ” mənasını verir.

Azərbaycanlılar, eyni zamanda, getdikcə iqtisadi cəhətdən də zəif salınırdı, varlı Qarabağ bəyləri “quru bəylərə” çevrilirdilər. Güclü dəstəyin hesabına azğınlaşan ermənilər yerli əhali ilə dinc dolanmırdılar. Babalarımızın “yersiz gəldi, yerli qaç!” deyimi və ya “qoy özümə yer eləyim, gör sənə nə edəcəm” kimi geniş yayılmış deyimləri də ozamankı ictimai-siyasi durumun nəticəsində yaranıb. Bənzər ata sözü gürcülərdə də var. Onlarda da “erməni gəldi - yeni bəla gətirdi” ifadəsi geniş yayılıb.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament üzvü Hacı Kərim Sanlı “Turut qaçaqları” əsərində yazır ki, türk qaçaqların içərisində bir erməni gənci də varmış. Bu erməninin anasını Tiflisə qubernatorla görüşə aparırlar. Qubernator arvada deyir ki, bu Qafqazda sizləri əlimizin içərisində saxlayırıq, bəs sənin oğlun niyə bu türklərə qoşulub? Erməni qadını deyir ki, kaş sizin ayağınız buralara dəyməyəydi. Siz gələndən bəri bu insanlar bir-birinə düşmən kəsilib.

Ermənilərə göstərilən güclü siyasi dəstəyi Çeçerinin 20 iyul 1920-ci il tarixində Nəriman Nərimanova vurduğu teleqramdan da aydın görmək olar: “İndiyə qədər... bizə izah edə bilmirsiniz ki, nə üçün Rusiya qoşunlarının Qarabağı və Zəngəzuru tutmasının əleyhinəsiniz və nə üçün bu ərazilərin Azərbaycana aid olmasını dönmədən tələb edirsiniz. Biz Ermənistanla işlərimizi qaydaya qoymalıyıq. Türkiyə bizə qarşı çevrildiyi təqdirdə, hətta daşnak Ermənistan belə, türk hücumuna qarşı bizim ön istehkamımız, forpostumuz olacaqdır”.

Beləliklə, 1800-1900-cü illər ərzində ictimai-sosial vəziyyətə ötəri baxış göstərir ki, güclü himayədarlıq hesabına ermənilər Cənubi Qafqazda söz sahibinə çevriliblər. Azərbaycanlıların isə əksinə, titullu millət statusu əllərindən alınıb. Ədalətsiz yanaşma nəticəsində Azərbaycanın ərazisi zaman keçdikcə 114 min kv.km-dən 86,6 min kv.km-ə qədər azalıb, Ermənistanın ərazisi isə 9 min kv.km-dən 28 min kv.km-ə qədər artıb.

Yerli əhalinin müqavimətini qırmaq üçün planlı və düşünülmüş siyasət aparılırdı. Ermənilərlə və qeyri-müsəlman millətlər ilə qohum olmuş və milli ruhu zəif azərbaycanlılara siyasi, inzibati vəzifələr verilirdi. Məqsədli şəkildə təmiz milli qanı, südü qatışdırırdılar. Dayısı erməni olan yeni nəsil azərbaycanlılar yetişdirirdilər. Bu siyasəti başa düşən milli ziyalıları ya məhv edirdilər, ya da Sibirə göndərirdilər. Nəticədə, Cənubi Qafqazda ermənilər titullu millətə çevrildilər. Metaforik dillə desək, ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsinə at belində və müasir silahlarla daxil oldular. Azərbaycanlılar isə piyada və silahsız idilər, ov tüfəngləri belə əllərindən alınmışdı.

Qarabağın bu günü

“Qarabağ” sözü Azərbaycan sözüdür, erməni sözü deyil”.

İlham ƏLİYEV

Havadarlarının köməyi ilə ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsindən qalib çıxdılar və torpaqlarımızı işğal etdilər. BMT və ATƏT bu işə qoşulsalar da, heç nə etmədilər, haqqı-ədaləti qoruya bilmədilər. Bəlkə də, qorumaq istəmədilər...

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı minlərlə vətənpərvər igidlərimiz şəhidlik zirvəsinə ucaldı, qazi oldu. Ölkədə xaos, permanent hakimiyyət dəyişiklikləri baş verirdi. Belə vəziyyətdə respublikanın 91 tanınmış ziyalısı Heydər Əliyevə müraciət ünvanladı və Onu Bakıya dəvət etdi. Nəticədə, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) hakimiyyətə gəldi. Ermənilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini məhz Heydər Əliyevin keçmiş Sovet İttifaqında tutduğu vəzifələrdən uzaqlaşdırıldığı bir şəraitdə gündəmə gətirmişdilər. Ulu Öndər zamanında bu məsələnin yüksək səviyyələrdə müzakirələrə çıxarılmasının qarşısını almışdı. O, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdanda mövcud vəziyyəti, tarixi durumu ilk çıxışlarında belə anlatdı: “Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan Dövləti yaradırıq. Bunu elə yaratmalıyıq ki, bu daim yaşasın. Bunu heç bir qüvvə heç vaxt, heç bir yana əyə bilməsin. Bunun üçün də hər kəs bu müstəqilliyi qorumaq üçün sadiq olmalıdır. Və öz şəxsi mənafeyini milli mənafedən aşağı tutmalıdır. Milli mənafe, dövlət mənafeyi hər şeydən üstün olmalıdır”.

Ulu Öndər əvvəlcə ölkədə stabillik yaratmağa müvəffəq oldu. Onun rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Neft kontraktları imzalandı. Ölkəyə valyuta axını başladı. Bütün bunlarla bərabər, sülh danışıqları bir nəticə vermirdi. Qarabağ işğal altında qalırdı. Allahın köməyinə də ehtiyac var idi. Min şükür ki, Allah köməyin əsirgəmədi.

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Valday konfransında gur səslə bildirdi: “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”. Gənclər qorxmadan cəbhəyə axışdılar. Analar Qarabağ uğrunda övladlarına xeyir-dua verdilər. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsi 44 gün ərzində zəfərlə başa çatdı. Qələbə əzmi və ruhu öz işini gördü. “Dəmir yumruq” qələbə simvoluna çevrildi. Son 30 ildə həyatımız Qarabağ oxu ətrafında çarəsiz fırlanırdı. Vətən müharibəsinin nəticələri barədə, metaforik ifadə etsək, belə deyə bilərik: “Ali Baş Komandan işğalçı Ermənistanı diz üstə çökdürdü, düşməni torpaqlarımızdan iti qovan kimi qovdu”. Beləliklə, tariximizin şərəfli səhifəsi yazıldı və ermənilərin “Qarabağ nağılına” nöqtə qoyuldu.

Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərb, informasiya və diplomatiya meydanlarında qələbələr çaldı, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlara haqq-ədalət dərsi keçdi.

Qarabağın sabahı

Kimisi quyu qazar,

                   hər susayan içsin deyə,

Kimisi də quyu qazar,

               gələn-gedən düşsün deyə.

İbn Xaldun

 

Hər bir millət öz fəaliyyəti ilə özünün milli portretini çəkir. Azərbaycanlılar Qarabağda hər susayan içsin deyə bulaqlar salmış, bəşər övladı müalicə olsun deyə dilbər guşələr, müalicəxanalar yaratmışdılar. Ermənilər isə özlərinə xas bəd niyyətlə bu bulaqları, dilbər guşələri yerlə-yeksan edərək özlərinin vandal simalarını ortaya qoyublar.

Daşı daş üstə qalmayan Qarabağın gələcəyi necə olacaq sualı günün sualıdır. Bu sualın cavabı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamındadır. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”adlı mükəmməl sənəddə Qarabağın sabahı ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Görüləcək işlərin 5 istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur. Bu istiqamətlərdən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdışın təmin edilməsi ilə bağlıdır.

Böyük Qayıdışın uğurla başa çatması üçün bir neçə istiqamətdə ciddi fəaliyyət təmin olunmalıdır. Bunlardan vacibləri dayanıqlı məskunlaşma, iqtisadiyyatın reinteqrasiyasıdır. Ancaq təhsil və enerji təminatı da nəzərdə tutulan vacib məsələlər sırasında yer alır.

Azad ərazilərə qayıdışı uğurla təmin etmək üçün qeyri-standart baxış və stimullaşdırıcı tədbirlər lazımdır. Eyni zamanda, ənənələr gözlənilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dağlıq rayonlarda kəndlər və qəbiristanlıqlar, adətən, tam yararsız, qeyri-münbit torpaqlarda salınır, münbit torpaqlar isə əkin və bostan üçün saxlanılırdı. Bu tarixi ənənəni unutmamalıyıq.

Müasir dövrdə təhsilə yanaşma çağırışları dəyişib. Qarabağda təhsil müəssisələri XXI əsrin tələblərinə uyğun qurulmalıdır.

Qarabağda əhalinin iqtisadi fəallığını artırmaq üçün, enerji unikal vasitədir. Enerji bolluğu iqtisadi inkişaf üçün sehrli çubuqdur.

Uğurlu idarəetmədə ən vacib məsələ kadr məsələsidir, kimin harda işləməsi ilə bağlıdır. Adətən, 4 qrup kadrlardan (yaşlı, gənc, kişi və qadın) istifadə edilir. Hansı kateqoriyanı təmsil etməsinə baxmayaraq, insanlara o iş həvalə edilməlidir ki, onlar həmin işləri icra edərkən proseslərin içərisindən məhz idarəedən kimi keçə bilsinlər.

Azərbaycan Prezidentinin 01.12.2020 tarixli müracətindən bir cümlə ilə qeydlərimə son vermək istəyirəm: “Biz döyüş meydanında, siyasi müstəvidə Qələbə qazanmışıq və bu Qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır”.

Mənim doğulduğum Kəlbəcər də azad olundu. Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının anonsunu 1996-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev vermişdi: “Şübhəsiz, vaxt gələcək Kəlbəcər ermənilərin işğalından azad ediləcək. Onda bizim həmvətənlərimiz öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar”.

Rahat yat, Ulu Öndər, Ağdam, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan işğaldan azad edilib, artıq bu yerlər öz sahiblərinin əlindədir.

Şahlar Əsgərov,

professor, YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri

 
 
  • Oxunub:  3270  |  
  • Tarix:  09-05-2021  |  
  •    Çap et   |  
Azərbaycanda şəhid ailələri, müharibə əlilləri dövlətin və cəmiyyətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunublar

13 İyun 18:46
Xəzər Siyasət Mərkəzinin Məşvərət Şurasının üzvləri bəyanatla çıxış ediblər
13 İyun 18:17
Hikmət Hacıyev: Xarici diplomatlarla buradan bir neçə ildən sonra müasir Ağdam şəhərinə qayıtmaq arzusu ilə ayrılırıq
13 İyun 18:14
Heydər Əliyev Mərkəzinin üzərində “Avro-2020”nin iştirakçıları ilə bağlı görüntülər nümayiş etdirilib
13 İyun 17:23
Xarici diplomatlara Ağdamda aparılan yenidənqurma və bərpa işləri barədə məlumat verilib
13 İyun 16:32
Seyid Abbas Musəvi: Çox təəssüf edirəm ki, bu cür cənnət kimi yerlər viran qoyulub
13 İyun 16:25
Ermənilər Ağdamı tərk etməmişdən qabaq mal-qara saxladıqları Qiyaslı məscidini yandırıblar
13 İyun 16:22
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bölgənin barış, sülh və sabitliyinin təminatıdır
13 İyun 16:08
Xarici diplomatlar Ağdamda Dağüstü parkın salınacağı ərazidə və Şahbulaq qalasında olublar
13 İyun 15:44
Deputat: Minaların xəritələrinin verilməsi Ağdamda infrastruktur layihələrinin icrasını sürətləndirəcək
13 İyun 15:39
Hikmət Hacıyev: Ağdam regionun ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək
13 İyun 15:01
Xarici diplomatlar Ağdam Cümə məscidində namaz qılıblar
13 İyun 13:20
Xarici diplomatlar Ağdam rayonunda səfərdədirlər
13 İyun 13:16
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu ilə vida mərasimi keçirilib
13 İyun 13:11
Vüqar Rəhimzadə: Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi Ermənistanın artıq yeni reallıqlarla barışmasının təsdiqidir
13 İyun 13:06
Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri Mixail Mişustini Rusiya Günü münasibətilə təbrik edib
13 İyun 10:52
Mina xəritələrinin təhvil verilməsi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan diplomatiyasının növbəti böyük uğurudur
13 İyun 10:46
Entoni Blinken: ABŞ saxlanılan 15 erməninin Azərbaycan tərəfindən sərbəst buraxılmasını alqışlayır
13 İyun 10:41
Şarl Mişel: Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar prosesi dəstəkləyir
13 İyun 10:38
Ağstafada 15 İyun - Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı sərgi təşkil olunub
13 İyun 10:32
Deputat: Ermənistan bundan sonra heç vaxt dəyişməyəcək yeni siyasi-hərbi reallıqların fərqindədir
13 İyun 10:21
Deputat: Ermənistanın əksinə olaraq Azərbaycan regionda sülhün, humanitar təşəbbüslərin tərəfdarıdır
12 İyun 20:36
“Avro-2020”: Türkiyə millisi Bakıya gəlib
12 İyun 20:16
Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməsi Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli iradəsinin nəticəsidir
12 İyun 20:15
Deputat: Azərbaycanın mülki və hərbçi ermənilərə qarşı humanist davranışı Avropa Məhkəməsi tərəfindən də təqdir olunur
12 İyun 20:14
Şamil Ayrım: Qarabağ Zəfərindən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
12 İyun 19:35
Bakı Olimpiya Stadionunda Avropa çempionatının final mərhələsinin Uels-İsveçrə matçı keçirilib
12 İyun 19:03
Prezident İlham Əliyev günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün imzalanmış müqaviləni təsdiqləyib
12 İyun 18:49
XİN: Ermənistan Ağdam rayonu üzrə tank və piyada əleyhinə 97 min minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib
12 İyun 18:17
Milli Məclisin sədri Azərbaycanda səfərdə olan Böyük Britaniya nümayəndə heyəti ilə görüşüb
12 İyun 18:10
Birləşmiş Krallığın siyasi-ictimai dairələri işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki vəziyyət barədə məlumatlandırılıb
12 İyun 17:39
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın xarici siyasət kursu bütün ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi daşıyır
12 İyun 17:26
İyunun 12-də Azərbaycanda koronavirusa qarşı 40 min 844 doza vaksin vurulub
12 İyun 17:25
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan sülh istəyirsə, onlar delimitasiya ilə bağlı bizimlə danışıqlara başlamalıdır
12 İyun 17:23
KOBİA beynəlxalq forumda təmsil olunub
12 İyun 17:21
Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından daha 204 nəfər müalicə olunaraq sağalıb
12 İyun 17:20
Prezident: 10 noyabr tarixli birgə Bəyanat Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi üçün bünövrədir
12 İyun 17:17
Politoloq: Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ermənistanın tələbini rədd edən qərarı hüququn aliliyinə söykənir
12 İyun 16:32
“Zəfərin mübarək Azərbaycan” adlı sərgi açılıb
12 İyun 15:45
Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun Ankaraya səfəri başa çatıb
12 İyun 15:42
Siyasi ekspert: Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın əsassız tələbini rədd etməsi bu qurumun Azərbaycanda hüququn aliliyinə olan etimadın göstəricisidir
12 İyun 15:22
Prezident İlham Əliyev on ölkənin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib
12 İyun 13:56
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
12 İyun 12:36
NTV telekanalının aparıcısı: Beynəlxalq ictimaiyyət haqlı mübarizəsində Azərbaycanın yanında olmalıdır
12 İyun 09:50
Misirli tədqiqatçı azərbaycanlı jurnalistlərin şəhid olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
12 İyun 09:48
Kraliça II Elizabet “Böyük yeddilik” ölkələrinin liderləri ilə görüşüb
12 İyun 09:43
Qoşqar Təhməzli Türkiyə Respublikasının kənd təsərrüfatı və meşə nazirinin müavini ilə görüşüb
12 İyun 09:41
Azərbaycanda şəhid ailələri, müharibə əlilləri dövlətin və cəmiyyətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunublar
12 İyun 09:39
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclası keçirilib
12 İyun 09:38
“Sizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində növbəti görüş keçirilib
12 İyun 09:35
COVID-19 xəstəliyinin müalicəsindən sonrakı dövrdə sağlam həyat tərzinə riayət etmək olduqca vacibdir
12 İyun 09:33
Ermənistanda 2008-ci ildə baş vermiş hadisələr təkrarlana bilər
12 İyun 09:30
Əli Kərimlinin Paşinyan sevgisi

11 İyun 21:17
“Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda inşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

11 İyun 20:47
Bakı Ali Neft Məktəbi YAP-la birgə Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirdi
11 İyun 20:04
Nizami Mönsümov: 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günüdür
11 İyun 19:56
YAP Sumqayıt şəhər təşkilatında "Qurtuluşdan – Zəfərə" adlı elmi-praktik konfrans keçirilib
11 İyun 17:46
YAP Nərimanov rayon təşkilatında 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Xalqın xilas günü” mövzusunda tədbir keçirilib
11 İyun 17:37
Malik Həsənov: Mina xəritələrini verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir
11 İyun 17:24
“Sağlamlıq Xəmsəsi” layihəsi çərçivəsində Füzuli Rayon Mərkəzi Xəsətxanasında görüş keçirilib
11 İyun 17:21
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə və Azərbaycan arasında tammiqyaslı saziş imzalanacaq
11 İyun 17:20
Dövlət Komitəsində Böyük Britaniya və Avstraliyadan olan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
11 İyun 17:19
“Avro-2020”: Uels yığması Bakıda İsveçrə ilə oyundan əvvəl son məşqinə çıxıb
11 İyun 17:15
Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub
11 İyun 16:58
“The Korea Post” qəzeti Kəlbəcərdə baş vermiş hadisədən yazıb
11 İyun 16:50
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin dinamik və uğurlu inkişafı xüsusi məmnunluq doğurur
11 İyun 16:40
Nazir Vilayət Eyvazov: Əminəm ki, gənc zabitlərimiz xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edəcəklər
11 İyun 16:33
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ərazilərin minalanması məsələsinin həllinə lazımi dəstəyi göstərəcəyik
11 İyun 16:32
YAP Qaradağ rayon təşkilatında müşavirə keçirilib
11 İyun 16:27
Əliabbas Salahzadə: Azərbaycan-Türkiyə birliyi dostluq və qardaşlıq nümunəsidir
11 İyun 16:24
Anar Məmmədov: 15 İyun Milli Qurtuluş Günü sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
HAVA HAQQINDA